Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. Tel/Fax: 93/516-670 Tel: 93/516-671 Honlap:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. Tel/Fax: 93/516-670 Tel: 93/516-671 Honlap:"— Előadás másolata:

1 Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. Tel/Fax: 93/516-670 Tel: 93/516-671 E-mail: nakkik@nakkik.hu Honlap: www.nakkik.hu A kamara eseményei képekben 2009. április 10. - 2010. május 3.

2 Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2009-2010. évek stratégiai koncepciója Célkitűzéseinkből nagyon sok minden megvalósult a 2009. esztendőben pl: hatékonyabb kommunikáció, médiában való megjelenés karakteres véleménynyilvánítás kistérségi gazdaságpolitika formálása szakképzésben meghatározó szerep elnökségi munkamegosztás, szolgáltatások bővítése taglétszám növelése, nagyvállalatok beléptetése

3 A NAKKIK célkitűzése: ismert tényezővé válás, hatékonyabb képviselettel és szolgáltatással a taglétszám növelése Rövidtávú célkitűzések: Ismertség: Hatékonyabb kommunikáció a gazdálkodó szervezetekkel Médiában való megjelenés, véleménynyilvánítás növelése Tényező: Bevonás a városi, kistérségi gazdaságpolitika formálásába Megkerülhetetlen a szakképzés, oktatás, szakvizsgáztatás, pályáztatás területén Meghatározó szerepvállalás a környezetgazdálkodási, kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységben Hatékonyság: Stabil pénzügyek 2009-ben, stabil szervezeti működés Az elnökségi és apparátusi munka súlyozott megosztása Pályázati lehetőségek kiterjesztése, hatékony kiaknázása Taglétszám növelése: Taglétszám meghatározott ütem szerinti növelése Nagyvállalatok beléptetése

4 A NAKKIK elnökségi tagjai a kamara 2009-2012 stratégiai céljait a következőkben határozzák meg: Határozott gazdaságpolitikai szerepvállalás, markáns érdekérvényesítés az objektivitás és szakmaiság jegyében – az országos gazdaságpolitika MKIK-en keresztüli formálása A NAKKIK politikailag semleges pályán tartása A helyi és kistérségi önkormányzatok, hatóságok által hozott, a gazdaságot érintő intézkedések esetében a vállalkozások érdekeinek hatékony koordinálása, érvényesítése – a helyi szabályozások formálása, befolyásolása Kiemelt ügyekben a NAKKIK véleményének közzététele Piacorientált kamarai szolgáltatási struktúra kidolgozása, működtetése és szisztematikus, széleskörű kommunikálása

5 Kiemelt szerepvállalás a munkaerő-piaci igényhez igazodó képzési rendszer, oktatás, e-tanulás népszerűsítésében a vállalkozások versenyképességének erősítése céljából Következetesen támogatni a vállalkozások forráshoz jutását, likviditását biztosító pályázatokat, konstrukciókat és a sikeres európai integrációt elősegítő programokat (Széchenyi kártya, gazdaságfejlesztési programok, EU-hitelek, stb.) A kamarai szerep erősítése a környezetgazdálkodási, a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységben, a turisztikai ágazat fejlesztésében Középtávú kereskedelmi és idegenforgalmi koncepció kidolgozása kiemelt figyelemmel a vendéglátóiparral és a turizmussal való együttműködési lehetőségekre (pl. konferencia turizmus, stb.) A kézműipar értékeinek, hagyományainak megőrzése, ápolása, a tradicionális szakmák megőrzése, a mesterképzés és a mestervizsgáztatás fejlesztése

6 Küldöttgyűlés 2009. április 9. Az elnökség fontosnak tartotta és tartja, hogy az újonnan belépett tagok is vegyenek részt a kamara elnökségének munkájában. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara megválasztott, új tisztségviselői: általános alelnök Mádé Károly, ipari tagozati elnök (egyben alelnök) Miklós Zsolt, elnökségi tag Krihó Zsuzsanna és Petró Gyula. Örvendetes számunkra, hogy 2009- ben új, Nagykanizsa gazdaságában fontos szerepet játszó tagok léptek be a kamarába.

7 Tagtoborzás egyik módja– ingyenes - tájékoztatók, fórumok, klubok

8 Környezetvédelmi termékdíj - konzultációs fórum A termékdíj alanyainak közel 2/3-a a mai napig nincs tisztában az érintettségével, a bírságok összege 2009-ben 47 millió Ft volt. Az aktualitása miatt az elmúlt időszakban két alkalommal 2009. május 19-én és 2010. március 18-án is megrendeztük a környezetvédelmi termékdíjról szóló szakmai szemináriumot. A rendezvénnyel a kamara célja a vállalkozók tájékoztatásán felül a bírság elkerülését szolgáló gyakorlati tanácsok, hasznos információk megosztása. Az utóbbi fórumon Sztruhár Imre, az Öko-Hungária Nonprofit Kft. termékdíj tanácsadója tartott gyakorlatias előadást bonyolult szabályozásról.

9 Munkavédelmi Fórum 2009. május 26. A munkavédelmi témakörben a jogszabályok változásából kifolyólag 2009. május 26-án konzultációval egybekötött munkavédelmi előadást tartottunk, melynek meghívott előadója Déri Miklós munkavédelmi szakértő és szaktanácsadó. Kamaránk pályázatot nyújtott be az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkavédelmi jellegű bírságok felhasználásra meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat címe: 2010. – A karbantartás éve az EU-ban A pályázat során egynapos munkavédelmi konferenciát kívánunk tartani a az Európai Munkavédelmi héten, 2010. 43. hetén.

10 Adószakmai nap 2009. december 2-án Turzó György, a Könyvvizsgálói Kamara elnöke, adószakértő tartott előadást a 2010. évi adótörvény változásokról. Több lényeges módosításra hívta fel az érdeklődők figyelmét, különös tekintettel a vállalkozásokat érintő társasági adó, az adózás rendjéről szóló törvény, az ÁFA törvény, az SZJA és az EVA törvény, a TB és az illetéktörvény változásaira.

11 Fogyasztóvédelmi Akadémia 2009. december 16-án a Vasember Házban a Társadalmi Unióval közös rendezvényünkön tájékoztatást kaptak az érdeklődők a fogyasztóvédelem aktuális kérdéseiről. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság előadói többek között az élelmiszerbiztonságról, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tapasztalatairól, a fogyasztói jogok érvényesítéséről adtak tájékoztatót.

12 Fórum az építőipari regisztrációról A törvényi változásokról az építőipari vállalkozókat dr. Bálint Krisztián és dr. Papp Ferenc a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium munkatársai és Ay János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara igazgatója tájékoztatta. Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kkv-k működésének megkönnyítése, versenyképességük javítása céljából, a szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása tekintetében meghozta a 2009. évi LXXVI. Törvényt. A HSMK-ban, 2009. december 1-én megtartott kamarai fórum levezető elnöke Boros László, a Z-Pannon Kft. ügyvezető igazgatója, a MKIK építőipari kollégiumának tagja volt.

13 Kamarai klubjaink: gyakorlati képzők klubja minőségi kör fodrász klub

14 Minőségi kör alakult a Kanizsa Trend Kft.-nél A 2010. január 12-én megtartott alakuló ülésen Dr. Polay József, kamaránk elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a Minőségi Díj rendszert Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Minőségfejlesztési Központ működteti. A Nemzeti Minõségi Díj első előszobája a Regionális Minőségi Díj, amelyet a Nyugat-dunántúli régió Kamarái ebben az évben hetedik alkalommal hirdették meg. Büszkék vagyunk arra, hogy 2001 óta közreműködésünkkel három nagykanizsai vállalkozás elnyerte ezt az elismerést: az Aquaprofit Zrt., a Dél-Zalai Vízmű Zrt. és a Kanizsa Trend Kft.

15 Fodrászklub Kamaránk legaktívabban működő klubja minden hónap első hétfőjén tartja foglalkozásait, amelyre szeretettel várják a szakma újdonságai iránt érdeklődő kollégáikat. Március 7-én Miskolcon lezajlott Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus és Műkörömépítő Bajnokságon kamaránk Fodrász klubja is képviseltette magát. Exrém hajvágásban Lackenbacher Szilvia fodrász mester 5. helyezett lett, tanulói pedig 5. és 6. helyezést értek el. A klub megalakulása óta (2007. 10.01.) eddig 20 alkalommal tartottak foglalkozást Takács Tibor mesterfodrász vezetésével.

16 Szakképzésben meghatározó szerep

17 Szintvizsgák- felkészült diákok Kamaránk szervezésében a 2009-2010-es tanévi szintvizsgák január közepétől május végéig tartanak. A tanulóknak a szintvizsgákon az MKIK által gondozott, központi feladatbankból választott gyakorlati feladatot kell megoldaniuk. Az eddigi tapasztalatok szerint a tanulók felkészítése és felkészültsége nagyon jónak mondható. A képek a Csapi Szakképző Iskola tanulóinak szintvizsgáján készültek. Munkájukon meglátszott, hogy gyakorlati oktatóiknak, és a képzőhelynek presztízskérdés s tanulók szakmai felkészültsége.

18 Gyakorlati képzők klubja A gyakorlati képzők klubja idén már két alkalommal is tartott előadást két fontos témában. A Munkaerő-piaci Alap 2010. évi decentralizált nyugat-dunántúli regionális kerete: 405,5 MFt. Vállalkozásonként minimum 2 millió Ft-ot lehet pályázni eszközbeszerzésre. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. március 26. A 2010. évi decentralizált pályázatról március 19-én dr. Balogh Imre tartott konzultációs fórumot a gyakorlati képzőknek. Kamaránk 7 támogató nyilatkozatot adott ki a pályázatok benyújtásához; a Nyugat-dunántúli Régióba 160 pályázat érkezett be. 2010. február 3.-i rendezvényünkön a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről esett szó. A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezeteknek bevallásukat február 25-ig kellett elkészíteniük.

19 Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) fő célkitűzése a szakképzés színvonalának emelése és eredményeinek széles körben való bemutatása. Kamaránknál 11 szakmában 64 középiskolás diák vizsgázott. A döntőbe jutott 7 Zsigmondy-s és 1 Thúry-s szakmunkástanuló, akik közül 2. helyezést ért el: Nikolics Erik épületburkoló és Veres Béla szerkezetlakatos. A Szakma Sztár Fesztivál döntője április 26-28- án Budapesten volt.

20 Vendéglátó tanulók jutalmazása Kamaránk hagyományosan, idén ötödik alkalommal támogatta a Thúry Szakközépiskola tanulóinak november 18-án megrendezett háziversenyét. A hat legkiválóbb cukrász tanulónak dr. Polay József, kamaránk elnöke adta át a kamara oklevelét és a könyvjutalmat

21 TISZK Központi képzőhely ünnepélyes alapkőletétele 2009. november 4-én került sor a TISZK Központi Képzőhely ünnepélyes alapkőletételére, amelyen dr. Polay József elnök mondott pohárköszöntőt. Az eseményre az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Nagykanizsa és térsége TISZK infrastrukturális feltételeinek kialakítása” elnevezésű projekt keretében került sor. A kivitelezési munkák elvégzésére két nagykanizsai székhelyű vállalkozás a Kozó Bau Kft. és a Termoszerviz Kereskedelmi Szolgáltató és Innovációs Kft. kapott megbízást. (utóbbi kamaránk tagja.) A beruházás tervezett befejezése 2010. május 31.

22 A tudomány tisztelete 2009. november 19-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából, „Hazánk tudománya, gazdasága, innovációja és versenyképessége” címmel tartott szakmai fórumot a Gazdálkodási és Tudományos Társaság, a TISZK, a Magyar Közgazdasági Társaság helyi szervezete és a város polgármesteri hivatala közreműködésével, a Medgyaszay Házban. Dr. Polay József kamaránk elnöke Nagykanizsa közgazdasági környezetéről és fejlesztési lehetőségeiről tartott előadást.

23 A város és térsége gazdaságpolitikája

24 Dr. Matolcsy György a gazdaságról Kamaránk elnöke hozzászólásában kérte a volt gazdasági miniszter kiemelt figyelmét és támogatását Nagykanizsa város gazdasági növekedésének, helyzetének javításában. Dr. Matolcsy György több alkalommal is járt városunkban. A volt gazdasági miniszter úr könyvbemutatóján 2009. május 21-én és 2010. április 7-én a kamara képviselői részt vettek.

25 Helyi Vidékfejlesztés munkaértekezlet a Halis Könyvtárban 2009. december 10-én dr. Polay József, elnök vett részt Helyi Vidékfejlesztési Iroda munkaértekezletén, ahol a vidéki foglalkoztatás bővítése érdekében ajánlható projekteket vitatták meg a jelenlévők.

26 „A fejlődés útjai Nagykanizsán” 2010. január 26-án „A fejlődés útjai Nagykanizsán”– címmel a Vagyongazdálkodási ZRt.-vel közösen fórumot tartottunk az Ipari Parkban. Előadások:  Támogatott fejlesztési források KKV-k részére (Spilák Lajos régióvezető - ITD-H)  A Nyugat-dunántúli ROP gazdaságfejlesztési pályázatai (Varga Gábor pályázati menedzser – RFÜ)  Mihovics Zoltán az Inkubátorház beruházásról beszélt, amelynek átadása az év végére várható

27 Inkubátorház és Innovációs Központ Nagykanizsán A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében egy korábbi laktanya két legénységi épületében tervezik az inkubátorház létrehozását. Az Inkubátorház munkacsoportban Horváth Balázs elnökségi tagunk vesz részt. A jövőbeni tervek között szerepel egy innovációs központ létrehozása. Az egyetemmel közös tudásközpont képzési és K+F feladatokat lát majd el. Az Inkubátorház-projekt szerződésének ünnepélyes aláírásán Draskovics Szilárd alelnök képviselte kamaránkat. Innováció határon innen és túl Bécs - 2009. szeptember 30. A Bécsi Gazdasági Kamara székházában tartották meg a Nyugat – Dunántúli Kamarák innovációs szakmai rendezvényét, amelyen kamaránkat partnerünk, a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. pénzügyi menedzsere, Németh Kornél képviselte. A kölcsönös bemutatkozás után Bécs innovációs stratégiájáról és az innovációs projektek pénzügyi lehetőségeiről hangzott el előadás, valamint az INiTS egyetemi inkubátorházat is bemutatták a résztvevőknek.

28 Közgazdász Vándorgyűlés Idén 47. alkalommal került megrendezésre - 2009. szeptember 24-26. Zalakaroson a Magyar Közgazdasági Társaság vándorgyűlése, amelynek házigazdája kamaránk elnöke, dr. Polay József volt. A rendezvény egyik fő támogatója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, képviseletében nagy sikerű előadást tartott dr. Parragh László, a kamara elnöke. Bajnai Gordon miniszterelnök a válságkezelésről és az állami szerepvállalásáról beszélt. Szekcióülések keretében dr. Polay József és Nádasi Tamás előadásait is nagy érdeklődés kísérte.

29 Külgazdasági kapcsolataink alakulása

30 Beléptünk a Horvát – Magyar Vegyes Kamarába Kamaránk 2009-től tagja a Magyar - Horvát Vegyes Kamarának. A május 27- én Zágrábban megtartott közgyűlésen és szakmai fórumon, Mádé Károly általános alelnök jelent meg kamaránk képviseletében. A program keretében beszámoló hangzott el a 2006 – 2009. év tevékenységéről és tisztújítás történt. A kamara Gátai Évával, a Magyar-Horvát Vegyes Kamara ügyvezetőjével nagyon jó személyes kapcsolatot alakított ki, hírleveleit már havi rendszerességgel megkapjuk.

31 Horvát-Magyar Kamarai találkozó A találkozón Muraköz-, Verőce, Varasd és Belovár megyei gazdasági kamarák mutatkoztak be. 2009. június 10-én a nagykanizsai Vasember Házban tartottuk a Horvát-Magyar Kamarai találkozót. A rendezvény célja egymás kölcsönös megismerésén túl a határ két oldalán működő vállalkozások gazdasági kapcsolatainak elősegítése, valamint a Magyar- Horvát IPA programban közös pályázat benyújtásának az előkészítése.

32 Kárpát-medence kincsei Egerben Gazdasági konferencia és üzletember találkozó A kárpát – medencei üzleti kapcsolatok, üzleti lehetőségek, piacok fejlesztése érdekében 8 ország üzleti találkozójára került sor 2009. szeptember 16-17. között Egerben a Kárpát-medence kincsei gazdasági konferencia és üzletember találkozó keretében. A résztvevő országok: Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Magyarország volt. A burgerlandi, kovásznai és kárpátaljai kamara képviselőivel Varga Zsófia titkár felvette a kapcsolatot. Az eisenstadti kamara novemberben várta a nagykanizsai elnökséget az együttműködési megállapodás aláírására és a WIFI megtekintésére. Sok értékes előadás hangzott el, amelyek a www.hkik.hu oldalon megtekinthetők.www.hkik.hu

33 Kihelyezett elnökségi ülés Szombathely-Eisenstadt A Burgerlandi Gazdasági Kamara meghívására delegációnk látogatást tett a WIFI-ben, az osztrák kamara egyik, a gazdaságot segítő képzőközpontjában. Peter Wrann, a külkapcsolatok igazgatója ismertette az osztrák kamara működését, majd Holger Stefanits, a WIFI Igazgatója bemutatta az intézmény szolgáltatásait. A rendkívül hasznos programon elnökségünk meghívására részt vett Marton István polgármester úr, Mérksz Andor, a nagykanizsai TISZK igazgatója és dr. Megyvegy Tilda, régiónk Oktatási Hivatalának vezetője is.

34 Alpok-Duna-Adria Horvát-szlovén-osztrák–magyar üzletember találkozó Varazdin 2009. 09. 30 – 2009. 10.01. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Varazsd Megyei Gazdasági Kamara szervezésében négy ország (magyar-horvát-szlovén- osztrák) gazdasági szakemberei találkoztak Varazsdon 2009. október 10- én. Többek között közös EU pályázatok projektjeiről és a közös pályázatokon való együttes részvétel lehetőségeiről esett szó. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát dr. Polay József elnök és Cserti József általános alelnök képviselte. A találkozóra jelentkezett több kamarai tagunk és partnerünk is: DKG – East Zrt., Pannon Pellett Kft., KI+Ko Trade Kft., Orehovszky Tibor, Printec 2001 Kft., Gaál – Rajna Erzsébet - egyéni vállalkozó és a HOR Temetkezési és Szolgáltató Kft.

35 2009. szeptember 14-18. A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Kirendeltségének működtetésére aláírt szindikátusi szerződés értelmében, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára szakmai egyeztetésekkel egybekötött tanulmányutat szervezett a Képviselet. A látogatás célja: - a szakmai egyeztető megbeszéléseken való részvétel, - az Európai Unió döntéshozatalának, a régió, illetve ezen keresztül a város képviseleti lehetőségeinek megismerése. A program részeként a delegáció tagjai látogatást tettek a magyar és horvát kamarai képviseleteken, Brender Szonja az MKIK brüsszeli megbízottjának társaságában. A delegációban Cserti József alelnök képviselte kamaránkat. (Beszámolója az elnökségi ülés anyagának mellékletében megtalálható.) Brüsszeli tanulmányutak

36 2009. október 14-15. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Európai Parlament támogatásával brüsszeli tanulmányutat szervezett. A tanulmányút célja az Európai Parlament munkájának, döntéshozatali mechanizmusának megismerése, az aktuális uniós szakpolitikai kérdésekbe való betekintés és a kapcsolatépítés. A látogatásra 2009. október 14-15-én került sor, amelyen a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát Krihó Zsuzsanna, Dr. Polay József és Mádé Károly képviselte. Brüsszeli tanulmányutak

37 Regionális Kamarai Szövetség

38 Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamara Szövetség ülése A Szövetség soros elnökségét a Vas megyei Kamarának adtuk át februárban a 2009. évi munkaterv javaslatával együtt. Az ezt véglegesítő elnöki és titkári találkozóra Szombathelyen 2009. május 4-én került sor. Az ülésen bemutatkozott a nyugat-dunántúli tv klaszter, amely a kamarák és a régiós televíziók közötti erősebb kapcsolat megvalósításával lehetőséget kínál arra, hogy a kamarai események más régiós városokban is megjelenjenek.

39 Regionális elnöki és titkári értekezlet Győrben 2009. november 3-án Győrben tartották a Nyugat-Dunántúli Kamarák Szövetségének Regionális elnöki és titkári értekezletét. A Dunántúlon működő területi kereskedelmi és iparkamarák vezetői, valamint meghatározó üzletemberek találkoztak, hogy megvitassák, miként nyerhetné vissza érdekérvényesítő szerepét a kamara a magyar gazdaság rendszerében. A pécsi kamara készített egy munkaanyagot, amelyet az elnökség tagjai számára mellékelünk. A következő országos elnökségi ülés témája a kamarai közfeladatok fejlesztési lehetőségeinek bővítése lesz, melyhez várjuk javaslatait. A tanácskozáson Kálovics Ferenc alelnök és Varga Zsófia titkár vett részt.

40 Regionális Gazdasági Évnyitó és Minőségi Díj átadó 2010. február 4-én Szombathelyen tartotta a Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak Szövetsége a gazdasági évnyitót, amelyen dr. Parragh László, az MKIK elnöke tartott előadást „A magyar gazdaság helyzete és kitörési lehetőségei – 2010” címmel, majd dr. Szikora János az APEH elnöke mutatta be a Nyugat-dunántúli TOP 100 kiadványt. A Nagykanizsai Kamara Minőségi Díját a bíráló bizottság a BWT Hungária Víztechnikai Kft.- nek ítélte oda, amelyet kamaránk elnöke adott át ügyvezetőnek. a BWT Hungária Víztechnikai Kft.- nek ítélte oda, amelyet dr. Polay József, kamaránk elnöke adott át Petró Gyula ügyvezetőnek.

41 MKIK-kel való kapcsolataink örvendetesen javultak

42 Országos Gazdasági Évnyitó 2010. Budapest 2010. február 18-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitóján dr. Parragh László a MKIK elnöke részletes helyzetértékelő előadást tartott a magyar gazdaság állapotáról és a kiút keresés lehetséges megoldásairól. (Az előadás honlapunkon megtalálható) Dr. Orbán Viktor a Fidesz elnöke, közös nyilatkozat aláírását kezdeményezte, mely szerint: „az aláírók kezdeményezik, hogy a választási kampány után, az eredmény ismeretében és annak függvényében vonják be a kormányprogram kidolgozásába a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát.”

43 Széchenyi Kártya roadshow 2010. március 10. Nagy érdeklődés kísérte Szép Zoltánnak a KAVOSZ Zrt. fejlesztési igazgatójának, Soós Ritának a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. főtanácsosának, dr. Polay Józsefnek, kamaránk elnökének és Doucha Ferencnek, a VOSZ Zala megyei elnökének előadását. A rendezvényen köszöntőt mondott Marton István polgármester úr, aki örömét fejezte ki, hogy e rangos, országos esemény helyszínéül városunkat választották a szervezők. Nagykanizsán és térségében az összes vállalkozás számát tekintve nagyon jó az arány az igényelt és kihelyezett Széchenyi Kártyák tekintetében. A legutóbbi kimutatás szerint térségünkben közel 3000 kártyatulajdonost regisztráltak és több mint 14 Mrd Ft kihelyezett hitel került a vállalkozókhoz.

44 Széchenyi Kártya regisztráció Sajtókampányunk nyomán egyre többen keresik fel irodánkat Széchenyi Kártya igényléssel. A Hala-Ép Kft ügyvezetője, Halász Lajos kamaránk 600. Széchenyi Kártya tulajdonosa

45 „Összefogás a jövőnkért” „Összefogás a jövőnkért”c. anyagban - a nagykanizsai és térségi vállalkozókat segítendő - még 2008. decemberében 4 pontban megfogalmaztuk javaslatainkat, amelyeket az önkormányzattal folyamatosan egyeztettünk: 1.Adó és költségvetési javaslatok 2.Önkormányzati beszerzések, fejlesztések, bérlemények 3. A térség gazdasági-társadalmi együttműködésének erősítése 4.A város és térsége lobbyerejének fokozása Az elnökség minden ülésén szó volt a javaslatok megvalósulásának lehetőségeiről.

46 Évzáró elnökségi ülés 2009. december 14. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a kereskedelmi és iparkamarai közfeladatok fejlesztésének lehetőségei 2010. c. előterjesztést. Az elnökség döntött arról, hogy az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításának egyeztető tárgyalásain a kamara képviseletében dr. Polay József, Draskovics Szilárd, Kovács Miklós és Bálint Pál vegyenek részt.

47 Elnökségi ülés 2010. február 15. Az elnökség megtárgyalta és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta a 2009. évi gazdálkodást és a 2010.évi költségvetési tervet. Döntött a nonprofit kft. létrehozásáról. Az elnök tájékoztatta az elnökség tagjait arról, hogy kamaránk megkezdte a lobbikör kiépítését. Folyamatosan feltérképezzük, hogy kik lehetnek azok az előkészítő, illetve döntési pozícióban lévő, valamilyen nagykanizsai kötődéssel bíró emberek, akik a dél-zalai város segítségére lehetnek. Továbbá felvettük a kapcsolatot a nagykövetségekkel is, hogy ajánlják városunkat saját befektetni szándékozó vállalkozóiknak.

48 Elnökségi ülés 2010. április 12. Megszavazta a gazdaságszervezői és fejlesztői team megalakulását Draskovics Szilárd, Kálovics Ferenc, Kassai Zoltán, Cserti József, Petró Gyula, a GE munkatársai részvételével és Mádé Károly vezetésével. Megválasztotta a Regionális Kamarai Egyeztető Fórum tagjának Mádé Károlyt. Az elnökségi ülés egyhangúlag megszavazta, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa MJV Önkormányzatának 200 Ft-os építményadó csökkentést javasoljon. Energia-beszerzési közösség létrehozását indítványozta - Sourcing Hungary Kft meghívása a Küldöttgyűlésre. Az elnökségi ülés a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 20. és 24. pontjának módosítását az előterjesztés szerint.

49 Kanizsa Trend: Magyar Termék Nagydíj 2009 Gratulálunk kamarai tagjaink sikereihez! Aquaprofit Zrt.: Öt magyar-kínai államközi és kilenc kereskedelmi egyezmény aláírása Kanizsa Trend: EFQM Parlamenti díjátadó

50 Gratulálunk kamarai tagjaink sikereihez! Horváth Balázs: Az „Év Vállalkozója” díj Cserti József: „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” elismerés

51 Fejlesztés alatt a Kamarai honlap Az Üzlet@Hálón oldal előnye, hogy saját felhasználónévvel és jelszóval maga a cég aktualizálhatja saját adatait, elhelyezhet fotókat, ábrákat is. Az oldalt térítésmentesen csak kamarai tagok használhatják. Tagjaink alapadatait feltöltöttük, de szívesen segítünk a vállalkozások bemutatásának megszerkesztésében.

52 Zalaegerszegi Kamarai Irodánk A elnökség döntése alapján 2010. április 1-én a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara megnyitotta Zalaegerszegen irodáját. Az április hónapban 19 Széchenyi kártya ügyletet fogadott be; a banki átfutás alapján eddig 20 millió forint összegben került folyósításra hitelkeret. Az ügyintéző Óváriné Lugosi Beáta, aki 12 éves kamarai ügyfélszolgálati és 8 éves Széchenyi Kártya irodavezetői tapasztalat rendelkezik. 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Tel.: 70/771-3043

53 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Polay József elnök Nagykanizsa, 2010. 05. 03.


Letölteni ppt "Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. Tel/Fax: 93/516-670 Tel: 93/516-671 Honlap:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések