Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 1 Testre szabott dokumentum-és információ-szolgáltatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 1 Testre szabott dokumentum-és információ-szolgáltatás."— Előadás másolata:

1 Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 1 Testre szabott dokumentum-és információ-szolgáltatás

2 2 „Végső soron, nem a technológia – legyen az akár a mikrochip vagy a globális telekommunikációs hálózat – az új gazdaság színtere. Ez a hely az emberi elme.” Alan Webber Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

3 3 Mi mindenről kell, hogy szó essen a testre szabott dokumentum – és információellátás kapcsán ?  A korról, amelyben élünk. Az információs / tudásalapú társadalomról  A könyvtár, mint alapintézmény  Információ- és dokumentumszolgáltatások  Tudásszervezés, tudásgazdálkodás egy munkahelyen belül  Az éppen időben érkező információ a tudásmenedzsmentben Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

4 Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 4 A kor amelyben élünk Információs / tudásalapú társadalom

5 5 Néhány fogalom pontosítása Adat: valaki / valami megismeréséhez hozzásegítő tény, részlet Információ: „értelmezett” adat. Bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. Jelentéssel bíró adat, ami cselekvést indít el. Tudás: a megfelelő tájékozottságon felüli tapasztalat, szakértelem, az áttekintés képessége, intelligencia, értékrend, döntési és cselekvési minta, intuíció, reflex… Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

6 6 Az egyes korok jellemzői címszavakban  Agrár – A profit forrása a természeti erőforrások mennyiségének a növelése  Ipari – Új energiaforrások –gőzenergiától a nukleáris energiáig – megjelenése, decentralizálása. Az első ipari forradalom alkalmazta, továbbfejlesztette a már létező tudást, a másodikban (1850 után) nőtt az innovációt támogató tudás szerepe.  Információs/tudásalapú – termelékenység / hatalom fő forrása a tudás – a tudás az egyik erőforrásból az egyetlen erőforrássá válik -, hangsúlyeltolódás az árutermelésről a szolgáltatásokra – nő az információs és tudástartalommal bíró foglalkozások jelentősége – nő az időtényező szerepe (aki előbb jut bizonyos információ/tudás birtokába, az lehet a győztes)- a jobban informált társadalomban nagyobb a garancia az élet „minőségére”, - egy jól informált közösséget nehezebben lehet félrevezetni- az új technológia meggyorsítja a döntéshozatal decentralizációjának folyamatát- nagyobb helyi önállóság, javulhat a globális ítélőképesség, a társadalmi mobilitás, öntevékenység. – a Gutenberg-galaxistól a McLuhan-galaxisig (tömeges médiakultúra elterjedése(tv,video, Pc.-k játszák a főszerepet). Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

7 7 Hibák, amikkel szembesülnünk kell  Szívesen elhitetjük magunkkal, hogy tájékozottak vagyunk. Valóság: csak műszaki folyóiratokból kb. 30 000 jelenik meg, amiből 7-8000 jelentős (mag) folyóirat. Ez a forráskínálat 7-8 nyelven jelenik meg, heti; havi rendszerességgel.  Magunkat intuitív képességekkel ruházzuk fel. Gondolván, „mi megérezzük mit kell tenni”, nincs szükségünk bonyolult információkra.  Szeretjük azt állítani, hogy elfoglaltságaink miatt nem érünk rá tájékozódni. E látszatigazság azért alakulhatott ki, mert azzal is foglalkozunk, amivel nem volna szabad., és rossz hatásfokkal törődünk azzal, amivel valóban kell..  Némely vezető nem ír, nem olvas, nem tájékozódik, „csak vezet”. A tájékozódási kötelesség a beosztottaké, akik tálalják a döntésekhez a feldolgozott információt. Ha a vezető a döntés-előkészítőre van ráutalva, akkor nem ő dönt, csak „szentesíti”, amit elébe tesznek, miközben a felelősség az övé. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

8 8 Tájékozódás akadályai és nehézségei

9 9 Információs társadalom és személyiség  Az információs társadalomra vonatkozó prognózisokban mindig tekintettel kell lenni a szubjektív mozzanatokra  Az informatizálódásnak „meg kell hódítania” mindazon személyek tudatát, akik számára az információ érték.  Meghatározóak a következő személyi képességek: informatív potenciál – információ általánosításának, keresésének, megőrzésének és átadásának képessége; kognitív potenciál – problémamegoldó képesség  Nagy jelentőségűek a személyiség egyéni céljai és törekvései  Inf. rendszerek és hálózatok létesítésénél meghatározó a személyiségek tudása, tapasztalata  Az ismeretátadás eszközei a személyes tudás átadásának eszközei is  Ha valahol nincsenek kulturális bázissal (megfelelő lelki megalapozottsággal rendelkező személyiségek, az információs társadalom nem jöhet létre. (kollektív emlékezet, hagyományőrzés, kultúra átadás - újító szerepkör)  IT alapjai és vezető értékei a személyiségek (használók, könyvtárosok) – túlélést biztosítják Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

10 10 A információs rendszerek fejlődésének négyféle módja  Polimediális fejlődés – több egymástól különböző típusú információs eszköz és média megjelenése várható  Elektronikus út – számítógép és interaktív számítógép használat fokozódó elterjedése, a mesterséges intelligencia szimulatív képességének fejlesztése  Digitális út – az összes információforrás digitalizálása, ilyen formában történő alkalmazása  Virtuális út – virtuális információrendszerek kialakítása az információforrások összekapcsolása révén. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

11 11 Az információs társadalom alapintézméye a könyvtár Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

12 12 Milyen fő célokat kell hogy szolgáljon a könyvtár ? A könyvtáraknak szolgálniuk kell a közösség egészének informálódási igényeit, társadalmi beilleszkedését, életminőségének érdemi javulását.  Legyen demokratikus, nyitott, vonzó és élni segítő. Segítse a közösségi szellem és értékrend kialakítását és megszilárdítását. Ellensúlyozza a társadalmi, testi, fizikai hátrányokat.  Az egész életen át tartó tanulás folyamatát, mint a közösségi tudás „kezelői” segítsük és fogjuk össze,  Az elektronikus írástudatlanság felszámolása érdekében a könyvtárak legyenek az elektronikus hálózati szolgáltatások központjai a helyi közösségek számára. (PIAP – Public Internet Access Point)  Az identitás-tudat erősítésével, a kulturális értékek sokszínűségének megőrzésével hozzájárul a közösségi értékek és emlékezet megőrzéséhez, a társadalmi kohézió-és integráció egészséges alakulásához. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

13 13 Mit köszönhet az olvasó/felhasználó a könyvtárnak ? ( Az információ és a könyvtár szerepe a sikeres életpályák alakulásában) Balla Ildikó a Kovács Máté Alapítvány 203. évi díjnyertes dolgozatában 20 főt vizsgált. Valamennyi megkérdezett szerint a szakmai előmenetelnek a leg-termékenyebb táptalaja az általános műveltség, a magas fokú intelligencia, ami főként olvasás révén sajátítható el. „Az intelligens és művelt ember jobban tud alkalmazkodni másokhoz, a kör- nyezethez, ami lehetővé teszi számára a könnyebb felemelkedést.” (48 éves férfi, hőlégballonozó) „Az olvasottság széles látókört, jobb hozzászólási lehetőséget nyújt a dolgokhoz, tehát irányítja az embert az alkalmazkodás során” ( 36 éves férfi, színházigazgató) „A siker és az olvasás között az információszerzés szükségessége teszi szorossá a kapcsolatot. Minél naprakészebb információkkal rendelkezünk, annál több lehetőségünk van a kibontakozásra.” (36 éves férfi, fogorvos) „Az információ hatalom, és az olvasással az ember saját magát nemesíti.” (41 éves férfi, igazságügyi orvos-szakértő) Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

14 Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 14 Könyvtári szolgáltatások

15 15 Felhasználói igények  Minden dokumentum legyen teljes szöveggel elérhető, legyen letölthető, kinyomtatható  A szolgáltatás legyen gyors (just in time)  Legyen a hét minden napján 24 órás elérhetőség  Folyamatosan elérhetők legyenek a virtuális referensz- szolgáltatások  Legyen olyan könyvtáros, aki minden adatbázisban és témában könnyedén tud keresni  Lehetőleg minden dokumentum legyen elérhető elektronikus formában  Legyen több választási lehetőség  Legyen működő weboldal  Lehetőség szerint lehessen minden könyvtári ügyet a hálózaton keresztül intézni (előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, kikölcsönzött dokumentumok meghosszabbítása..)  Legyen olyan keresőmotor a weboldalon, ami mindent elér, amit a felhasználó keres Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

16 16 A szakkönyvtár szolgáltatási rendszere (régebben) Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

17 17 Tudományra orientált szolgáltatások  Országos, szakterületi nemzeti bibliográfiák, szakirodalmi adatbázisok  Szakterületi referálólapok, tematikus bibliográfiák  Gyorsindexek  Hivatkozási indexek (egy elmélet pályafutása, fogadtatása)  Impakt faktor  Szemlék, tömörítvények  Honlap – szakterületi internetes források gyűjtése, linkgyűjtemények ( a távoli felhasználók segítése) Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

18 18 Felhasználóra irányuló szolgáltatások  Tartalomjegyzék-másolat - (current contents) cikk címéből eldönthető a relevancia  Témafigyelés – (SDI – selective dissemination of information) megrendelés alapján rendszeres időközönként ad tájékoztatást az adott téma legfrissebb szakirodalmáról)  Irodalomkutatás – egyedi témához előre meghatározott szempontok szerint és forrásonként készített irodalomjegyzék. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

19 19 Az új elektronikus kommunikációs lehetőségekre épülő (új) szolgáltatástípusok  Digitális referensz-szolgálat  Kereshető FAQ (frequently asked question)  Online segédletek  Webportálok  Támogatás a munkaállomások használatában  Kutatási tanácsadás / felhasználóképzés /  Tájékoztatási „csereprogramok” a könyvtárosok és a tájékoztatásban részt vevő munkatársak között  A munkatársak folyamatos továbbképzése ( e-mail, azonnali üzenetküldés (instant messaging), online chat) Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

20 20 A virtuális referensz-szolgáltatás előnyei  Bárhonnan könnyen elérhető, ahol van internethozzáférés  Mind a helyben lévő, mind a távoli használók igényeit kielégíti  A fizikai tértől függetlenül terjesztett szolgáltatás  A könyvtárosok könnyen elérhetők a felhasználók számára  Az igényekhez igazodó segítséget kínál  Azok is elérik, akik nem jöhetnek el a könyvtárba  Időben kitágítja a szolgáltatások elérhetőségét  Újabb kommunikációs lehetőséget biztosít a használóknak  A virtuális közösségek számára is „eladhatóvá” teszi a könyvtárat  A használó által megszokott ügyintézési eljárásokhoz igazodik (online vásárlás, banki ügyintézés) Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

21 Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 21 Információ érték növelési módszer - „testre szabás” Kiindulópont: Nincs objektív minőség. (Más lehet a megrendelő és más a szolgáltató minősége.) (dokumentumtípus, megjelenési idő…)  Célcsoport szerint (akár egy személy)  Referensz-interjú során az igények tisztázása, pontosítása  A ki nem fejezett (implicit) igényeket is figyelembe kell venni  Visszacsatolás ( a szolgáltatott találati halmaz alapján)  A jövőre is gondolva – megnyerni a következő projektre (alap – értéknövelt szolgáltatás)

22 22 Az információk értékét növelő folyamatok spektruma

23 23 Hálózati források  Honlapok  Potenciális használói körnek szánt friss szakmai információkat tartalmaz  Csatolások, linkek – egyéb válogatott forrásokhoz segítenek eljutni http://www.eum.hu/eum/eum.main.pagehttp://www.eum.hu/eum/eum.main.page, http://www.korhazszovetseg.hu/http://www.korhazszovetseg.hu/ http://www.eski.hu /http://www.eski.hu /, http://www.mok.hu/, http://www.who.int/home-page http://www.mok.hu/  Linkgyűjtemények http://egeszseg.lap.hu /http://egeszseg.lap.hu /, /, http://orvos.lap.hu/ http://orvostudomany.lap.hu / /http://orvos.lap.hu/http://orvostudomany.lap.hu /  Webkatalógusok Library of Congress http://catalog.loc.gov/ British Library http://www.bl.uk/catalogues/listings.htmlhttp://catalog.loc.gov/http://www.bl.uk/catalogues/listings.html NLM http://www.nlm.nih.gov/libserv.html ODR http://odr.lib.klte.hu / SE http://ek62.elte.hu/webpac-bin/wgbroker.exe?new+- access+top.sote PTE http://aok.lib.pte.hu:8080 / http://odr.lib.klte.hu /http://ek62.elte.hu/webpac-bin/wgbroker.exe?new+- access+top.sotehttp://aok.lib.pte.hu:8080 /  Online publikálás, elektronikus könyvtárak (e-folyóiratok, monográfiák )  Levelezőlisták - ( informális szakmai kommunikáció helye, vitafórumok) InforMed – heti weborvos-napi házipatika.com – heti Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

24 24 Tudásszervezés / tudásgazdálkodás egy vállalaton / egy munkahelyen belül Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

25 25 Kiindulópont: jól felkészült munkatársak, intézeti/vállalati eredmények között összefüggés fedezhető fel  Új eljárások terjesztésével segíteni az élvonalbeli tudás gyakorlattá válását, versenyelőnyhöz juttatni az adott szervezetet  Tanulásra aktivizáló környezet kialakítása  Támogatni a tudás létrehozását, használatát  Mindenki számára elérhetővé tenni a tudás-és információforrásokat  A létrehozás, az elsajátítás és a megosztás ne vegyen a szükségesnél több időt igénybe Stratégiai kérdés az információ, a tudás mint vállalati vagyon. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

26 26 Eszközök az információszervezés szintjeinek kezeléséhez  Az információk iránti igények felméréséhez jól kell ismerni a vállalat struktúráját, a különböző szervezetek, szervezeti egységek és esetenként az egyes szakemberek kompetenciáit, speciális érdeklődését.  A külső üzleti és szakirodalmi információforrások összegyűjtése mellett a belső vállalati dokumentumok, információforrások összegyűjtése.  A gyűjtött információk osztályozásának és rendszerbe helyezésének, a sok szempontú visszakereshetőség biztosításának egyik legmegfelelőbb eszköze egy integrált könyvtári rendszer.  Az információk közvetítésének, szétosztásának folyamatát nagyon hatékonnyá teszi egy belső elektronikus hálózat – a vállalati intranet valamint az egységesen használt elektronikus levelezőrendszer Új név: infotékák, infopontok Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

27 27 Milyen eszközökkel lehet közel optimálisan megvalósítani a kitűzött célokat ?  Internet – olyan szakmai, szakértői, érdeklődési kör szerinti közösség tagjaivá te- szi, teheti a felhasználót, amelyben nemcsak ismeretek és információk közlésére, megosztására, megszerzésére van mód, hanem önkiszolgáló egyéni és csoportkom- munikációra is kínálkozik lehetőség. (e-mail, levelezési listák, szakértői adattárak..)  Intranet – feloldja a vállalaton belüli kommunikációs gátakat, és képessé teszi a vállalatot arra, hogy minden szükséges információt és tudást megosszon a teljes vagy a részleges vállalati közösségen belül, és szelektálja, áttekinthetővé tegye mind a külső, mind a belső információs forrásokat. A beépített kapcsolatrend- szereknek köszönhetően nemcsak a legfontosabb és kapcsolódó tudásforrásokhoz juttatja el a felhasználót, hanem azok birtokosaihoz is: szakértőkhöz, tanácsadók- hoz, vállalkozásokhoz, virtuális és elektronikus könyvtárakhoz.  Extranet – híd a közösségi internet és a privát vállalati intranet között. Azonosít- ható a felhasználó, biztosítható a jól definiált, szelektív adatelérés, lehetőség van a vevői vélemények közlésére, az árajánlatok kiértékelésére stb. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

28 28 A tudásmenedzsment kezdeti éveiben a vállalatok  Alkalmazotti hálózatokat és gyakorlatközösségeket építettek  Tudástárakat hoztak létre  Az embereket az információ megosztására ösztönözték Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

29 29 Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

30 Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 30 Az éppen időben érkező információ

31 31 Milyen információtömeggel kell szembenéznie egy kórházi/klinikai orvosnak ? Dr. Bob Goldszer a bostoni Brigham and Women’s tiszti főorvosa, a gyógyítási folyamatokat kiszolgáló részleg vezetője.  10 ezer különféle betegséget és tünetegyüttest  3000 gyógymódot  1100 laboratóriumi vizsgálatot  Az orvos-biológiai szakirodalmat évente gazdagító 400 ezer cikk jelentős hányadát ismernie kellene Ha csak a Partners HealthCarnél dolgozó kollégái által írottakat nézzük, akkor is  202 cikk a magas vérnyomásról  139 az asztmáról  313 a cukorbetegségről Kórházi orvosként kb. 1 millió, folyamatosan változó tényt kellene ismernie. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

32 32 A siker kulcsa, hogy a specializált tudást be kell építeni a magasan képzett dolgozók munkájába- a tudást annyira könnyen hozzáférhetővé kell tenni, hogy ne lehessen megkerülni. A Partners beindított egy ambiciózus és kockázatos projektet azzal a céllal, hogy a folyamatosan frissített hatalmas infor- mációtömeget hozzákapcsolja az orvosok munkafolyamatait támogató IT-rendszerekhez. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

33 33 Milyen esetekben nyújt segítséget az éppen időben érkező információ ? Példák Az a tény, hogy a rendelet-beviteli rendszer nemcsak a klinikai adatbázissal, hanem a páciens kórtörténetével is össze van kötve, nagyságrendekkel növeli a hasznosságát.  A rendszer tudathatja az orvossal, hogy a gyógyszer, amit felírni készül, nem gaz- daságos vagy nem hatásos, de arra is képes, hogy jelezze, a beteg olyan gyógyszert szed, amellyel nem szedhető együtt az új orvosság, vagy ami súlyosbíthatja a páciens egy másik betegségét.  Laborvizsgálatok elrendelésekor a rendszer felhívhatja az orvos figyelmét arra, hogy a szóban forgó teszt általában nem bizonyul hasznosnak az adott tünetek keze- lésében, vagy ezt végrehajtották már a páciensen néhány alkalommal,  A rendszer számításba veszi még a beteg életkorát, feltételezhető anyagcseréjét, a veseelégtelenség valószínűségét, a kemoterápiás szerek egy ember életében szedhe- tő maximális adagját és még több száz tényezőt.  Arra is emlékeztetheti a doktort, hogy fel egy pácienst kell hívnia telefonon, vagy a kontrollvizsgálat időpontját kell vele egyeztetnie.  Az éppen nem kezelt beteg, akiről tudni kell, ha történik vele valami – esemény- követő rendszer jelzi az orvosnak, ha egy kórházi ápoltnál a nyomon követett értékek számottevő eltérést mutatnak a várthoz képest. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

34 34 A Partners beépített tudásprogramja  Rendeletbeviteli rendszer (orvosi rendeletek /törvények bevitele)  Klinikai adatbázis (integrált kórházi/klinikai rendszer)  Páciens kórtörténete  Eseménykövető rendszer  Kézikönyv – online forrás ( online szakfolyóiratok, adatbázisok, egyes betegségekre vonatkozó kezelési protokollok, jóváhagyott gyógyszerek gyűjteménye, adagolása, online szakkönyvek..) Hozzáférés: integrált intranetes portálon keresztül Olyan komplex információs és technológiai infrastruktúrát kellett létrehozni, amely a tudásbázis + logikai modulokat összevonta +integrált beteg- nyilvántartási rendszerrel + egy klinikai döntéstámogató rendszerrel + egy internetportállal + egyéb rendszerképességekkel. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

35 35 A rendszer orvosi műhibákra gyakorolt hatását tanulmányozó irányított vizsgálat kimutatta:  A komoly hibák száma 55 %-al csökkent  Amikor a szakértők bebizonyították, hogy egy új gyógyszer különösen jótékony hatású a szívproblémákra, a gyógyszer rendelési aránya 12%-ról 81%-ra nőtt  Miután a rendszer elkezdte javasolni, hogy egy rákgyógyszert naponta kevesebb alkalommal adjanak a pácienseknek, a kisebb gyakoriságú beadásra vonatkozó rendeletek aránya 6%-ról 75%-ra változott.  Amikor a rendszer emlékeztetni kezdte az orvosokat, hogy a fekvő betegeknek véralvadásgátló heparinra van szükségük, a gyógyszer rendelésének aránya 24%-ról 54%-ra nőtt. A műhibák ellen biztosított Partners már rendelkezik olyan előzetes adatokkal, amelyek arra utalnak, hogy az orvosi műhibákkal kapcsolatban bekövetkezett károk fedezésére létrehozott tartalékalapok csökkenthetők, mert kevesebb a gyógyszerekkel kapcsolatos kárigény. Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

36 36 Releváns szempontok a tudást a munkába beépíteni szándékozó szervezetek számára  Támogatás a legjobbaktól és a lego- kosabbaktól. – Környezettől vagy szakterülettől függetlenül a tudásren- dezőket rá kell venni a rendszer és az új munkamódszer támogatására  Szakértői és aktuális tudásbázis – Ha a Partners klinikai adatbázis meg nem erősített vagy elavult tudást tartalmazna, a betegeket és a Partners veszély-be sodorná. Ezért a tudástár létrehozásában és gondozásában csak a szakmailag legkiemelkedőbb klinikai orvosok vehetnek részt.  Prioritást élvező folyamatok és tudástartományok – El kell dönteni, mely kórcsoportokat és orvosi részfo- lyamatokat célozzák meg. (gyógyszerrendelés, páciens szakorvoshoz való beutalása) és milyen sorrendben.  Szakértők által meghozott végső dönté- sek – A komputerizált tudásra nem lehet kizárólagosan támaszkodni, mivel szám- talan hibalehetőséget rejt magában.Ezért a Partners nem utasításokkal, hanem ajánlá- sokkal látja el az orvosokat. Reményeik szerint az orvosok saját tudásukat össze fogják kötni a rendszerből nyert tudással.  A mérés kultúrája. A rendeletbeviteli rendszeren belüli nyomon követő mecha- nizmusok ki tudják mutatni, hogy hogy az orvosok használják-e a rendszer tudását és megváltoztatják-e kezelési döntéseiket.  Megfelelő információs-és információ- technológiai szakemberek. A partners sikerét a technológia mögött álló embe- reknek köszönheti Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

37 37 A tudásalapú rendelet-beviteli, beutalási, komputerizált kórtörténeti és eseménykövető rendszerek ereje abban rejlik, hogy működésük valós idejű. A tudást azonnal átadják, anélkül, hogy az orvosnak keresnie kellene. Bizonyos helyzetekben az orvosok valós időben konzultálhatnak más szakértőkkel, telekonferenciákon vagy más technológiák útján. Az ilyen gyakorlatok még korai stádiumban vannak, de nagyon ígéretesek. Forrás: Thomas H. Davenport és John Glaser: Az éppen időben érkező információ a tudásmenedzsmentben. Harvard Businessmanager 2003. május-június Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella

38 38 „Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.” Thomas Edison Informatio Medicata 2005. november 9-10 Beke Gabriella


Letölteni ppt "Informatio Medicata 2005. november 9-10.Beke Gabriella 1 Testre szabott dokumentum-és információ-szolgáltatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések