Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyfélközpontú szemlélet kialakítása, aktuális pályázati lehetőségek Bokor Imre, képviseletvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyfélközpontú szemlélet kialakítása, aktuális pályázati lehetőségek Bokor Imre, képviseletvezető."— Előadás másolata:

1 Ügyfélközpontú szemlélet kialakítása, aktuális pályázati lehetőségek Bokor Imre, képviseletvezető

2 Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult intézményrendszer Túlzott adminisztrációs teher Túlzott biztosítéki elvárások

3 A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. GVOP – GOP – KMOP és hazai pályázatok integrált közreműködő szervezete Szemléletváltás a támogatásközvetítésben – közszolgálat versenypiaci hatékonysággal Átláthatóbb működés Új standard az államigazgatásban 10 000 GVOP szerződés, 300 milliárd forintos szerződésállomány 2007-ben több mint 2400 nyertes, az elnyert összeg közel 40 milliárd

4 MAG Zrt. - 1 éves az új intézményrendszer Ígéretek Költséghatékonyság-10% létszám több feladatra Átláthatóságegyszerűsített eljárásrendszer Ügyfélközpontúság egyablakos kiszolgálás és jelentős gyorsulás Eredmények

5 A pályázati dokumentáció valamennyi kiírás esetében négy dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás Pályázati útmutató és mellékletei Projekt adatlap Támogatási szerződésminta és mellékletei A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

6 AZONOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK – 1. A pályázókra vonatkozó feltételek Pályázókra vonatkozó iparági korlátozás Nem támogatható olyan vállalkozás, amely nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11- 05.02.) teszi ki. Pályázókra vonatkozó adminisztratív és gazdálkodási kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki vagy amely - csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; - aki vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15.§-ában előírt rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; - a jogszabályi előírások alapján köztartozónak minősül. Biztosítéknyújtási kötelezettség Amennyiben a pályázó, vagy a projektje egyéb, a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt okból nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, akkor a pályázó a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:  jelzálogjog ingatlanra,  bankgarancia,  biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,  garanciaszervezet által vállalt kezesség,  garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

7 AZONOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK – 2. A projektekre vonatkozó feltételek Projekt iparági korlátozása Nem támogatható  mezőgazdasági termékek termeléséhez és feldolgozásához kapcsolódó fejlesztés (Annex lista)  a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 1. §. 11. pont szerint meghatározott érzékeny ágazatokba tartozó beruházás Projekt területi korlátozása GOP kiírások esetében: nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés Projekt megvalósítása, a pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje A projektet 2 éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő 24. hónap vége, vagy 2011. március 31. (a két időpont közül a korábbi). Kivéve: GOP-2.1.1/A: 2010. december 31. Projekt megkezdéséhez kapcsolódó korlátozás Nem igényelhető támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz

8 AZONOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK – 3. Finanszírozási feltételek Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás Önrész mértéke, formája Az önrész saját forrásból és egyéb támogatásból tevődik össze  Saját forrás: számlapénz; bankbetét; a pályázó nevére szóló értékpapír; bankhitel; tagi kölcsön, magánkölcsön; a projekt végrehajtása érdekében megvalósított tőkeemelés; zárt végű pénzügyi lízing  Egyéb támogatás: az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Pályázat benyújtásának módja A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), és további 1 elektronikus példányban (CD-n), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítással kell elküldeni a KSz címére. A Projekt Adatlap elkészítésére csak kitöltő program segítségével van lehetőség (www.nfu.gov.hu).

9 GOP-2007-3.2.1 / KMOP-2007-1.4.2 logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: Intermodális és regionális logisztikai központok fejlesztése  GOP-2007-3.2.1 intermodális logisztikai központok esetén igényelhető támogatás min. 50 millió Ft, max. 750 millió Ft regionális logisztikai központok esetén min. 50 millió Ft, max. 250 millió Ft (KMOP-2007-1.4.2: min. 50.000.000 Ft, max. 600.000.000 Ft)  A támogatás a GOP-2007-3.2.1 keretében az intermodális logisztikai központoknál maximum az összes elszámolható költség 50%-a, regionális logisztikai központoknál 35%, a KMOP-2007-1.4.2 pályázat keretében max. 30%  Elbírálás folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig  Benyújtás: 2007. november 26. és 2008. december 31. között  Keretösszeg GOP : 9,548 milliárd Ft KMOP: 1,86 milliárd Ft

10 2008. évi első pályázataink Új pályázatok Benyújtás GOP-2008-2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 2008. április 4-től 2008. december 31-ig GOP-2008-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára 2008. április 4-től 2008. május 5-ig GOP-2008-2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben 2008. április 4-től 2008. május 5-ig GOP-2008-2.1.2/B Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára 2008. április 4-től 2008. május 5-ig GOP-2008-2.1.2/C Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 2008. április 4-től 2008. május 5-ig

11 A maximális támogatási arány területi megoszlása Piros: 50%Kék: 40%Szürke: 30%

12 GOP-2008-2.1.1/A - Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: technológia fejlesztést eredményező beruházások támogatása (új vagy 3 évnél igazolhatóan nem régebbi használt eszköz beszerzése)  A támogatás összege 1 és 20 millió Ft közé esik  A támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Elbírálás folyamatosan történik  Benyújtás: április 4. és december 31. között  Keretösszeg: GOP: 7 milliárd Ft

13 GOP-2008-2.1.1/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: innovációs, adaptációs képesség erősítéséhez, környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez vagy piacra jutáshoz kapcsolódó technológia fejlesztés, korszerűsítés támogatása  A támogatás összege 10 és 150 millió Ft közé esik  A támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 30 v. 40%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: április 4. és május 5. között  Keretösszeg: GOP: 9,4 milliárd Ft

14 GOP-2008-2.1.1/C - Komplex vállalati technológia fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: innovációs, adaptációs képesség erősítéséhez, környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez vagy piacra jutáshoz kapcsolódó technológia fejlesztés, korszerűsítés támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben  A támogatás összege 150 és 500 millió Ft közé esik  A támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 40%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: április 4. és május 5. között  Keretösszeg: GOP: 3,96 milliárd Ft

15 GOP-2008-2.1.2/B - Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: innovációs, adaptációs képesség erősítéséhez, környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez vagy piacra jutáshoz kapcsolódó technológia fejlesztés, korszerűsítés támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb kistérségekben  A támogatás összege 10 és 150 millió Ft közé esik  A támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: április 4. és május 5. között  Keretösszeg: GOP: 3,3 milliárd Ft

16 GOP-2008-2.1.2/C - Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben  Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók  Cél: innovációs, adaptációs képesség erősítéséhez, környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez vagy piacra jutáshoz kapcsolódó technológia fejlesztés, korszerűsítés támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb kistérségekben  A támogatás összege 150 és 500 millió Ft közé esik  A támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a lehet  Elbírálás szakaszosan történik  Benyújtás: április 4. és május 5. között  Keretösszeg: GOP: 1,2 milliárd Ft

17 Új Magyarország Vállalkozói Program – visszatérítendő támogatások  ÚMFT GOP 4. prioritástengely visszatérítendő EU-s támogatások  Cél: új, korábban pénzügyi közvetítők által nem finanszírozott KKV-k forráshoz juttatása  Az EU előírásokkal összhangban a független szervezet kezeli (MV Zrt.- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., MFB csoport), nem versenykorlátozó pénzügyi közvetítők által magántőke bevonása  Finanszírozási programok 2007-2008 Mikrohitel Portfólió garancia Kockázati tőke  Későbbi lehetséges programok: faktoring-garancia; tőkegarancia; pályázati garancia

18 Új Magyarország Mikrohitel – most 6,5%-os kamattal! Célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű Mikrovállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. Az erre a célra allokált, zömmel uniós forrás összesen mintegy 83 milliárd forint. Hitelfelvevők köre: mikrovállalkozások* Hitelösszeg: maximum 6 millió Ft Hitelcél: tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bővítések, ill. kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország) Saját erő elvárás: minimum a tervezett fejlesztés 20%-a Futamidő: max. 5 év beruházási hitel, max 1 év forgóeszköz hitel esetén Kamat: max. az EU referencia kamatlába + 2% (jelenleg a MIFIN 6,5%-on kínálja a Mikrohitelt, ami a legkedvezőbb ajánlat a piacon!) Türelmi idő: max. 2 év beruházási hitel, max. 2 hónap forgóeszköz hitel esetén

19 Pénzügyi közvetítők: a) MVA, fővárosi és megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, nem hitelintézeti tulajdonú pénzügyi vállalkozások b) Hitelintézetek illetve hitelintézeti tulajdonú pénzügyi vállalkozások A megcélzott mikrohitel-igénylő: Mikrovállalkozás *, árbevétele maximum 200 millió Ft (vagy induló vállalkozás), tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá, mindeddig nem tudott bekerülni be a banki finanszírozás körébe (méretgazdaságossági és egyéb okokból), üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (=hitelképes), rendelkezik a tervezett fejlesztés min. 20%-ával (önerő) * 2004.évi XXXIV tv. Szerinti mikrovállalkozások közül azok, melyek árbevétele maximum 200 millió Ft (vagy induló vállalkozás)

20 Új Magyarország Mikrohitel elérhetőségei: www.umvmikrohitel.hu Eddigi közvetítőink (folyamatosan bővülő kör): MiFiN - Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Tel.: +36-1-9090290 www.mifin.hu info@mifin.hu www.mifin.hu info@mifin.hu Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 4029 Debrecen, Csapó u. 26. Tel/fax: 52/500-330, 52/500-340 www.hbmvk.hu info@hbmvk.hu www.hbmvk.hu info@hbmvk.hu

21 Elérhetőségek: Kapcsolat: MAG Zrt. Központi ügyfélszolgálat Telefon: 40/200-617 MAG Képviselet: 9700 Szombathely, Uránia udvar 4. Tel: 94/508-227, Fax: 94/508-146 NFÜ ügyfélszolgálata: 06-40/638-638 új pályázatokkal kapcsolatos információk E-mail: info@magzrt.hu Weboldal: www.magzrt.hu

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ügyfélközpontú szemlélet kialakítása, aktuális pályázati lehetőségek Bokor Imre, képviseletvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések