Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-10. évi akcióterve 1.2.3. prioritás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-10. évi akcióterve 1.2.3. prioritás."— Előadás másolata:

1 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-10. évi akcióterve 1.2.3. prioritás

2 Az Operatív Program 2007-2008-as pénzügyi előrehaladása és a 2009-2010-es pénzügyi keretek Mrd FT OP keretének %-ában OP teljes 7 éves pénzügyi kerete542,6- 2007-2008-ban meghirdetett pályázati kiírások 293,454% 2007-2008-ban a Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek 32,26% 2009-2010-es akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszegei 136,625,2%

3 1.1.1. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Konstrukció célja: A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Konstrukció keretösszege: 10,3 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nappali szakrendszerű nevelési-oktatási intézmények fenntartói: a) általános iskola, b) szakiskola, c) gimnázium, d) szakközépiskola, e) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a-e továbbiakban iskola), f) iskolai feladatot ellátó többcélú intézmények; Projekt-kiválasztási eljárás típusa: normatív jellegű egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 100% Támogatható tevékenységek röviden: Interaktív táblára épülő tantermi csomagok beszerzése a tantermek 40%-ába. Digitális palatábla rendszerek beszerzése. Sajátos nevelési igényűek oktatását támogató informatikai eszközök beszerzése. A kompetenciafejlesztést támogató, tanórán kívüli tevékenységet támogató informatikai eszközök beszerzése. Konstrukció indítása: 2009

4 1.Prioritás Oktatási-infrastruktúra fejlesztése

5 1.2.2. Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése 2. ütem Konstrukció célja: Átfogó cél: A múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítéséhez, iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. Közvetlen célok: A) képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas korszerű oktatótermek, foglalkoztatók kialakítása a múzeumok képzési potenciáljának magasabb fokú kihasználása érdekében, B) tanulmányi- és látványraktárak kialakítása a kiállítások formájában nem, vagy ritkán látható műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítésére a múzeumokban őrzött tudásbázis teljesebb körű hasznosulása érdekében, C) korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, információs pontok kialakítása a múzeumokban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében. Konstrukció keretösszege: 1,4 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények. Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező muzeális intézmények vonatkozásában muzeális intézmény tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény, egyéb esetben fenntartó pályázhat Projekt-kiválasztási eljárás típusa: A) és C) automatizált B) egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 5-170 M Ft

6 Támogatható tevékenységek röviden: Múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyek kialakítása, akadálymentesítés A komponens: „Oktató múzeum” képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas korszerű oktatótermek, foglalkoztatók kialakítása a múzeumok képzési potenciáljának magasabb fokú kihasználása érdekében A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi közösségi terek, oktatótermek, kiállítási pihenő sarkok és (a látogató gyerekek, illetve a nagycsaládos, kisgyermekes látogatók gyerekei részére) gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály részére alkalmassá tétele. Múzeumi épület bővítése, belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások. Berendezések, bútorzat, audiovizuális eszközök, múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése. Ez a komponens szorosan kapcsolódik a TÁMOP 3.2.8. „Múzeumok Mindenkinek Program” konstrukcióhoz. A gyermekek, családok, idős korosztály múzeumpedagógiai programjainak infrastrukturális feltételeit teremti meg.

7 B komponens: „Tanulmányi raktár és látványtár” tanulmányi- és látványraktárak kialakítása a kiállítások formá jában nem, vagy ritkán látható műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítésére a múzeumokban őrzött tudásbázis teljesebb körű hasznosulása érdekében, A gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése, kiemelt figyelemmel az oktatási hasznosulás lehetőségeire a fizikai közelség és tanulmányozhatóság lehetőségeinek megteremtése érdekében. Konkrétan: a nyilvánosan látogathatóvá tétel műszaki feltételrendszerének kialakítása: pl. épületbővítés, belső építészet, épületgépészet, tároló rendszerek, műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések átfogó modernizációja. A komponenshez kapcsolódóan szakmai elvárás a gyűjteményrendezési és restaurálási feladatok elvégzése, valamint az adott gyűjteményi raktárban őrzött műtárgyállomány művelődéstörténeti feldolgozása, háttérbemutatása, a korszerű (megelőző) műtárgyvédelmi módszerek közvetítése. Látványtár vagy látványraktár: a gyűjtemény tárolására szolgáló olyan múzeumi raktár, amelyet a látogató belülről is megtekinthet. A tárgyak elrendezése nem kiállítási szintű, bizonyos műtárgy-csoportok kiemelésére ad lehetőséget. Az elhelyezés során a biztonsági feltételeknek meg kell felelni (műtárgy- és őrzésvédelem). Tanulmánytár vagy tanulmányi raktár: a látványtár funkciókon túl az oktatási tevékenységhez szükséges többlet infrastruktúrával rendelkezik (strukturált gyűjtemény, háttér információkat tartalmazó blokkok, oktatási helyiség).

8 C komponens: „Virtuális kiállítás” A múzeumokban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai pont(ok) vagy korszerűen berendezett önálló részlegek kialakítása, amelyek elősegítik a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést is. Az informatikai pontok célja a múzeum virtuális kiállításaként értelmezhető, digitális tartalom megjelenítése, legalább az alábbi funkciókkal: a kiállításhoz kapcsolódó oktatási segédletként használható tartalmak bemutatása, oktatási és kulturális adatbázisok elérhetősége (minimum Sulinet és MEK), Előnyt jelent az alábbi szempontok érvényesülése: A kialakítandó virtuális pontokon keresztül a muzeális intézmény kiállításainak komplex módon történő ismertetése, A muzeális intézmény saját, a közönség számára nem hozzáférhető gyűjteményeinek, adattárainak (tárgy-, dokumentum-, fotógyűjtemények) virtuális bemutatása, A muzeális intézmény megismerését segítő virtuális séta, látogatástervező biztosítása. Mindhárom komponenshez: fogyatékkal élők múzeumhasználatát támogató fejlesztések Konstrukció indítása: 2009. január

9 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” 2. ütem Konstrukció célja: A közoktatás támogatása érdekében a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférésen keresztül A konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti. A fejlesztések a következő kiemelt célterületekre irányulnak: az országos könyvtári szolgáltatásokat létrehozó és a szolgáltatásokat közvetítő könyvtárak információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése a kistelepüléseken élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítása a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében. Konstrukció keretösszege: 1,1 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, (64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről), vagy ezek konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 5 – 200 Mrd Ft

10 Támogatható tevékenységek röviden: az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése (pl. szerverek, munkaállomások, használói számítógépek; az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek); A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések: - A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille- nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor stb., a Könyvtári Intézet erre vonatkozó eszközlistája szerint; - A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl. hangos-térkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok stb. - A fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés az összes elszámolható költség max. 10%-áig. Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése; Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések: számítógéppel és internet kapcsolattal ellátott, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas könyvtárbusz, illetve speciális könyvtári mikrobusz beszerzése és felszerelése a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. számában megjelent koncepció szerint. Könyvtárbusz, speciális könyvtári mikrobusz beszerzésére kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben szolgáltató könyvtárak nyújthatnak be pályázatot. Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható költség max. 15%-áig. Konstrukció indítása: 2009. június

11 1.2.5. Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért Konstrukció célja: A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a fejlesztési biztosítja a kistérségek kulturális intézményeinek szolgáltatásfejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát: a könyvtári szolgáltatások és a múzeumok iskolabarát fejlesztése érdekében. (a TIOP 1.2.2. és 1.2.3. alapján) Konstrukció keretösszege: 1,5 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Többcélú kistérségi társulások, közoktatási és az 1997. évi CXL. törvényben foglalt kulturális intézmények fenntartói, és ezek konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: normatív jellegű egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 20-200 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Interaktív táblára épülő tantermi csomagok beszerzése a tantermek 40%-ba. Digitális palatábla rendszerek beszerzése. Sajátos nevelési igényűek oktatását támogató informatikai eszközök beszerzése. A kompetenciafejlesztést támogató, tanórán kívüli tevékenységet támogató informatikai eszközök beszerzése. Kulturális szolgáltatások infrafejlesztése terén megegyezik a TIOP 1.2.2. és 1.2.3. konstrukciókban foglaltakkal. Konstrukció indítása: 2009. május

12 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása Konstrukció célja: Általános célok A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció közvetlen célja a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint a műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatok számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai feltételek megteremtése. Részcélok: - Felsőoktatási intézmények K+F+I+O tevékenységeinek és egyes szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése - A matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, élettudományi tudományterületek kutatási eszközparkjának, műszerellátottságának javítása - Felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti K+F+I együttműködést támogató infrastruktúra fejlesztése - A színvonalas oktatáshoz és hatékony intézményirányításhoz szükséges IKT alapinfrastruktúra megteremtése, fejlesztése - A konvergencia régiókban található intézmény-hálózat és a régió felsőoktatási intézményei együttműködésének előmozdítása

13 Konstrukció keretösszege: 21,2 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Felsőoktatási Intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós Támogatás min-max összege: 150- 2.200 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: - Hallgatói-, oktatói-, kutatói célú infrastruktúra fejlesztése, korszerű, komplex hallgatói-, oktatói-, kutatói terek kialakítása, (felújítása, bővítése, építése) - Hallgatói célú szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése - A kutatási kapacitások növelése, a kutatóhelyek és a régió gazdálkodó szervei közötti együttműködésére alkalmas innovációs környezet megteremtése - Matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, élettudományi tudományterületek kutatási eszközparkjának, műszerellátottságának megújítását szolgáló beszerzések - Info-kommunikációs technológiai fejlesztések, IKT alapinfrastruktúra fejlesztése - Felsőoktatási infrastruktúrafejlesztéssel és felsőoktatási irányítással létrejövő laboratórium – építés, fejlesztés: az akadémiai és a tárca–kutatóintézetek szakmai együttműködésében Konstrukció indítása: 2010. február

14 2.Priorítás Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

15 2.1.1 Regionális járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése Konstrukció célja: A járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztéseinek lezárásaként regionálisan kiemelt egy-egy járóbeteg szakellátó intézmény célzott fejlesztése. A kiválasztás szakmai mutatórendszeren, és nem kijelölésen alapul. Konstrukció keretösszege: 6 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: regionálisan kiemelt járóbeteg-szakellátó intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 500-1500 M Ft

16 Támogatható tevékenységek röviden: Energiatudatos tervezés, komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés legalább minimum szintjének a figyelembevételével: új épület építése, meglévő épület átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően meglévő épület átépítése esetén gépészeti és energetikai korszerűsítés Eszközbeszerzés: A szakmai programnak megfelelő, továbbá a mellékelt ajánláshoz igazodó új orvos- technológiai gép-műszerek a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő, az emelt szintű, regionálisan kiemelkedő színvonalú a szakellátási feladat ellátásához indokolt eszközök (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai, kivéve CT, MRI, PET, DSA), valamint vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkozások eszközei, rehabilitációs, ápolási eszközök, és ezekhez közvetlenül kapcsolódó berendezések, bútorok szerezhetők be. Feltétel, hogy a digitális képalkotó diagnosztikai eszközök DICOM szabvány szerinti kommunikációra legyenek képesek. Informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztés. Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

17 2.2.2/II. Sürgősségi ellátás fejlesztése Konstrukció célja: Alapvető cél: Sürgősségi betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének és központjainak kialakítása, fejlesztése az ellátás hatékonyságának és az ellátás minőségének növelése érdekében. A szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség esélyegyenlőségének javítása, a lakosság biztonságérzetének és életesélyeinek növelése a betegellátás hatékonyságának és minőségének javítása az intenzív betegellátó osztályokon (perinatális intenzív centrumok és központi intenzív osztályok), korszerű szakmai informatikai rendszerek alkalmazásán keresztül Részcélok: –A szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség a nap 24 órájában biztosított legyen az életesélyek növelése érdekében, javuljon a fejlesztés által az esélyegyenlőség és a lakosság biztonságérzete. –A szolgáltatások és munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (diagnosztikai, terápiás gép-műszerek, eszközök, egyéb gép-műszer, szállítóeszköz, épület, akadálymentesítés, diszpécser rendszer, stb). –Info-kommunikáció egységes informatikai rendszerének kialakítása. Gyógykezeléshez szükséges információk egységes IT rendszerének kialakítása és a betegellátás biztonságának növelése a koraszülött intenzív osztályok (PIC/NIC) és központi intenzív osztályok esetében

18 Konstrukció keretösszege: 10 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: közfinanszírozott egészségügyi fekvőbeteg szakellátó intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min.-max. összege: 100-820 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: A fejlesztés azon kiemelt és területi kórházakban az SO1 és SO2 típusú sürgősségi osztályok szakmai szempontú fejlesztését foglalja magába, melyek a szakmai minimumfeltételeknek megfelelnek: Új SO1 létrehozása és a már meglévők fejlesztése Új SO2 létrehozása és a már meglévők fejlesztése Magasabb szintre történő fejlesztés (SFH-SO2, SO2- SO1) 1)Építés 2) Eszközfejlesztés 3) Info -kommunikációs rendszer korszerűsítése 4) Integrált diszpécserszolgálat kialakítása, (az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése). Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

19 2.2.4./II Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban II Konstrukció célja: A prioritás egyik alapvető célja támogatni az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását. A hozzáférhetőség és a fenntarthatóság szempontjából releváns fejlesztések megvalósítása, aminek eredményeképpen javul az egészségügyi szolgáltatások intézményrendszerében a forrásfelhasználás hatékonysága, megszűntethető a rendszer pazarló jellege.. Konstrukció keretösszege: 25 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: közfinanszírozott egészségügyi fekvőbeteg intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 500-5000 M Ft

20 Támogatható tevékenységek röviden: A fejlesztés kiterjed a kiemelt és területi kórházak, beleértve az országos feladatokat ellátó minisztériumi gyógyintézetek és gyógyító intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges infrastruktúrafejlesztésre: Telephely és pavilon felszámolást lehetővé tevő épület felújítás, átépítés, új tömb, illetve összekötő folyosó építése Meglévő épületek energetikai és gépészeti modernizálása, Kiemelt kórház kiemelt feladatainak ellátáshoz szükséges épület átalakítás, modernizálás és gép-műszer beszerzés Elsősorban a minimum feltételeknek való megfelelés érdekében történő gép-műszer csere, illetve hiánypótlások valamint korszerű technológiák biztosítása Gép – eszköz beszerzés, Terápiás és fizioterápiás egységek kialakítása, fejlesztése és eszközfejlesztés Ápolási eszközök beszerzése Informatikai fejlesztés, elsősorban a digitális képarchiválás és telemedicinális eszközök beszerzése saját működtetésű CT, MRI cseréje kivételesen indokolható esetben megvalósítható központi sterilizáló rendszer, mely high-tech-en alapuló továbbfejleszthető rendszert képező elemekből áll Energiatakarékos megoldások bevezetése Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

21 2.3.3 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Konstrukció célja: Az NFT 1. HEFOP 4.4. térségi intézményközi informatikai mintarendszerei értékelt tapasztalatára alapozva a mintarendszerek országos kiterjesztésének támogatása. Konstrukció keretösszege: 3 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók konzorciuma Projekt-kiválasztási eljárás típusa: kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 800-1200 M Ft

22 Támogatható tevékenységek röviden: feleslegesen, párhuzamosan elvégzett diagnosztikai vizsgálatok és gyógyászati kezelések számának csökkentését célzó intézkedések, intézményi és regionális szinten egyaránt; költséghatékony megoldást jelentő távdiagnosztika és -konzílium alkalmazásának lehetőségének megteremtése olyan esetekben, amikor az adott intézményben nem áll rendelkezésre megfelelő szaktudás; az otthoni monitorozás lehetőségének kialakítása (a tervezett telemedicina szolgáltatások egyszerűbbé tehetik a fogyatékos emberek egészségének monitorozását, a telemedicina szolgáltatásokkal a betegek közvetlenül is élhetnek: lehetővé válik bizonyos krónikus megbetegedésekben szenvedők állapotának otthoni monitorozása internet-alapú eszközök és módszerek biztosításával, pl. a magas vérnyomás, a szívműködés, a vércukorszint távészlelése);

23 3. Prioritás A munkaerő-piaci részvételt és a társadalomi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

24 Konstrukció neve: 3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Konstrukció célja: A szakképző intézmények fizikai infrastruktúrájának fejlesztése, a gyakorlati képzés korszerű technikai feltételeinek megteremtése. A szak- és felnőttképzés fejlesztésének átfogó célja a szakképzésre fordított állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára. Közvetlen cél a szakképző intézmények fizikai infrastruktúrájának fejlesztése, a gyakorlati képzés korszerű technikai feltételeinek megteremtése. Konstrukció keretösszege: 15 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: TISZK-et létrehozó iskolafenntartók Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 225-900 M Ft

25 Támogatható tevékenységek röviden: az intézmények szakképzési feladatellátásához használt infrastruktúrájának fejlesztése, az új képzési struktúrához szükséges eszközök beszerezése, a gyakorlati képzőhely(ek) korszerű eszközökkel történő felszerelése, bizonyos feltételek mellett a meglévő épületek kiváltása az integrált szakképző iskola infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében, amennyiben az nem rontja a hozzáférés lehetőségét, és amennyiben az ingatlanok kiváltásából származó bevételt a beruházásra fordítja. Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

26 3.4.1 Bentlakásos intézmények kiváltása Konstrukció célja: Alapvető cél: A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi (átmeneti vagy tartós) bentlakást nyújtó szolgáltatások fejlesztése. Részcélok: Korszerűtlen, nagy létszámú intézmények kiváltása, kitagolása, valamint korlátozott számban új férőhelyek létesítése a fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg, idős emberek, bentlakásos gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményben élő gyerekek, fiatalok korszerűbb elhelyezési feltételeinek megteremtése érdekében. Konstrukció keretösszege: 4,3 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartók Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 800-1200 M Ft

27 Támogatható tevékenységek röviden: Előkészítés, tanulmányok, tervek elkészítése; Szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyek; Közbeszerzési eljárások; Építés, átalakítás, felújítás, bővítés Földvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez; Ingatlanvásárlás, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) özvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Eszközbeszerzések (csak a kitagolt/kiváltott/ új intézmények, telephelyek kialakításához kapcsolódóan) Projektmenedzsment ESZA típusú támogatható tevékenységek: Szakmai továbbképzés a munkatársak számára; A változást kísérő, az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok megvalósítása; Az érintett ellátottak, illetve lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése; Konstrukció indítása: 2009. szeptember

28 3.4.2 Bentlakásos intézmények korszerűsítése Konstrukció célja: Alapvető cél a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Részcélok: felújításra, modernizációra szoruló szolgáltatások infrastruktúrájának korszerűsítése, a fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, idős emberek, gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézményben élő gyerekek, fiatalok intézményei esetében. Konstrukció keretösszege: 2,3 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartók Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 20-200 M Ft

29 Támogatható tevékenységek röviden: Építés, átalakítás, felújítás, bővítés Földvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez; Ingatlanvásárlás, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Eszközbeszerzések (csak a korszerűsítéshez kapcsolódóan) Projekt menedzsment ESZA típusú támogatható tevékenységek: Az érintett ellátottak, illetve lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése; Szakmai továbbképzés a munkatársak számára; A változást kísérő, az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok megvalósítása; Konstrukció indítása: 2009. szeptember

30 3.5.1 LHH konstrukció Konstrukció célja: A konstrukció célja mikro-illetve kistérségi szinten megteremteni a társadalmi integráció szempontjából kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, szolgáltató központok létesítésével, középpontban a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal. Konstrukció keretösszege: 7,22 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Bentlakásos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint fenntartóik Projekt-kiválasztási eljárás típusa: ÚMFP eljárásrend szerint Támogatás min-max összege: 200-300 M Ft

31 Támogatható tevékenységek röviden: Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek, tájékoztatók, terület és helyszín előkészítés, szükségletfelmérés) A szolgáltató központ és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (építés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás) A központ berendezése, informatikai eszközök stb. beszerzése Projekt menedzsment költségek Földvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez, Ingatlanvásárlás, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. A központban nyújtott szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, koordinációja, a szolgáltatásokban dolgozók képzése, humán erőforrás fejlesztése (ESZA-típusú költség, keresztfinanszírozás terhére, max. 5% ). Konstrukció indítása: ÚMFT eljárásrend szerint

32 TOVÁBBI LÉPÉSEK Véleményezési határidő: 2008. november 20. Vélemények, észrevételek beküldése a www.nfu.hu honlapon a Partnerségi fórumonwww.nfu.hu A társadalmi egyeztetést követően minden javaslattevő válaszlevelet kap javaslatai befogadásáról, illetve egyet nem értés esetén azok indoklásáról.

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-10. évi akcióterve 1.2.3. prioritás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések