Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BŰNMEGELŐZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Szervezetek, elvek, jogintézmények Dr. Póczik Szilveszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BŰNMEGELŐZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Szervezetek, elvek, jogintézmények Dr. Póczik Szilveszter."— Előadás másolata:

1 A BŰNMEGELŐZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Szervezetek, elvek, jogintézmények Dr. Póczik Szilveszter

2 BŰNMEGELŐZÉS SZERVEZETI SZINTJEI NEMZETKÖZI SZERVEZETEK (globális, regionális) ENSZ - EURÓPA TANÁCS - EURÓPAI UNIÓ (stb.) NEMZETKÖZI BŰNÜLDÖZŐ SZERVEZETEK ÉS BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Interpol – Europol – Frontex – Schengen, operatív bűnmegelőzés és bűnüldözés NEMZET SZINT TÖRVÉNYHOZÁS VÉGREHAJTÓ HATALOM - ÁLLAMIGAZGATÁS KORMÁNY – minisztériumok - központi szakigazgatás - rendeletek, ÖNKORMÁNYZATOK – helyi szakigazgatás - rendeletek alárendeltség / önállóság IGAZGATÁSI SZINT SZAKAPPARÁTUSOK országos központi regionális (központi /önkormányzati) helyi / önkormányzati

3 BŰNMEGELŐZÉS SZERVEZETI SZINTJEI IGAZGATÁSI SZINT - SZAKAPPARÁTUSOK Igazságügy Belügyi igazgatás Bűnüldözés, bü. igazságszolgáltatás, büntetetés-végrehajtás, utógondozás Gazdaságirányítás Területfejlesztés – Környezetvédelem Szociális gondoskodás Oktatás – kultúra – szabadidő szolgáltatások Kisebbség (és réteg-) politika Kutatás, tervezés, fejlesztés, szolgáltatás Média - tájékoztatáspolitika PIACI ÉS GAZDASÁGI SZEREPLŐK vállalatok (állami, önkormányzati, magán) MAGÁN INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK NGO-K, egyházak POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK – MAGÁNSZEMÉLY SZEREPLŐK

4 BŰNMEGELŐZÉS SZEREPLŐI - SÚLYPONTJAI

5 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ENSZ - EURÓPA TANÁCS - EURÓPAI UNIÓ kriminálpolitika nemzetközi főáramának alakítása ENSZ ENSZ Alapokmányának fő célkitűzése: béke, biztonság fenntartása, a nemzetek közötti egyenjogúság, az önrendelkezési jog és a szabadságjogok, Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court, ICC) 1998. július 17. Róma - Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma 2002 óta állandó bíróság nemzetközi bűncselekményeket minden tagállam állam egyénileg és nemzetközi együttműködésben is üldözi és a Nemzetközi Büntetőbírósággal együttműködik népirtással, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények és agresszió bűntette Előzmény: Nürnbergi per 1950: hét nürnbergi elv Meghatározza a háborús és emberiesség elleni bűncselekményt személyes felelősség elvét, mindenkit megillető törvényes eljárást, nemzetközi jog megelőzi a nemzeti jogot felsőbb parancs nem ad mentességet a jogkövetkezmények alól

6 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK- ENSZ ENSZ kriminálpolitikája ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa UN Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders ENSZ vezető szerepet kíván a világ kriminálpolitikájában 1950-től rendszeresen kongresszusok - ENSZ krim. pol. kidolgozása Tagállamok: kriminálpolitika - ENSZ ajánlásai szerint - ENSZ bizottságainak beszámolnak tagállami megvalósulás ellenőrzése Ajánlások bűncselekmények felderítése és szankcionálása, BV, bűnmegelőzés, nemzetközi büntető igazságszolgáltatás, a nemzeti büntető igazságszolgáltatási rendszerek korszerűsítése nemzetközi bűnügyi együttműködés – modell-egyezmények elítéltekkel való bánásmód Bűnüldözési prioritások: nemzetközi szervezett bűnözés, kábítószer, nők és gyermekek elleni erőszak Kisebbségek védelme, gyűlöletbeszéd és cselekmények szankcionálása

7 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - ET Európa Tanács kriminálpolitikája Emberi Jogok Európai Egyezménye emberi jogok védelmi rendszere megoldások keresése az európai társadalom számára Tevékenységi területei: emberi jogok, média, jogi együttműködés, társadalmi kohézió, egészségügy, oktatás, kultúra, kulturális örökség, sport, ifjúság, helyi demokrácia, határokon átívelő együttműködés, környezetvédelem és regionális tervezés európai demokratikus stabilitás - a politikai, törvényhozási és alkotmányos reform. kisebbségek, idegengyűlölet, terrorizmus, emberkereskedelem, szervezett bűnözés, korrupció, számítógépes bűnözéssel, gyermekek elleni erőszak; közép- és kelet-európai országok közül elsőként Magyarország az ET tagja. 1985-től megfigyelő, 1990. november 6-től tag Emberi Jogok Európai Egyezményének ratifikálása Btk., Be. és BV tv. átdolgozása

8 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - ET Alapjogok és levek jogállami demokratikus követelményeknek emberi jogi garanciák kínzás, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetés, kényszermunka tilalma őrizetbe vétel és letartóztatottak kezelése bírósági eljárási garanciákat (tisztességes, jogszerű) nullum crimen / nulla poena sine lege : csak a tilalmazott tett büntethető véleménynyilvánítás szabadsága Ajánlások - egyezmények szabadságvesztés büntetés alkalmazásáról közösségi bűnmegelőzésről fiatalkorúak és fiatal felnőtt bűnelkövetők különböző felelősségre vonásáról családon belüli erőszakról emberkereskedelemről gyermekek szexuális kizsákmányolásáról áldozatsegítés gyűlöletbeszéd nemzetközi bűnügyi együttműködés kiadatás, jogsegély, büntetés-végrehajtás átadás-átvételéről bűncselek­mény-specifikus egyezmények, pénzmosás, korrupció, számítógépes bűncselekményekről

9 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - EU Európai Unió kriminálpolitikája uniós tagság: jogharmonizációs kötelezettség: uniós joganyag átvételére. Unió kriminálpolitikája = büntetőpolitika & bűnmegelőzési politika Kerethatározatok tagállamok közötti bűnügyi együttműködés egyes bűncselekmények kriminalizálása / dekriminalizálása büntetőeljárási jogok minimális standardjai (közvetítői eljárás áldozatsegítés) bűnmegelőzésről áldozatsegítésről szóló kerethatározatok Dekriminalizálás négy alapszabadság (áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad forgalma), Kriminalizálás Unió pénzügyi tevékenységének és igazgatási mechanizmusok védelme Pénzmosás, nemzetközi közélet tisztasága, SZB, terror, stb, Jogi személy büntetőjogi felelősségének Európai (büntető) jogterület létrehozása tagállamok területe a büntetőjogi szempontjából egy jogterület feleslegessé válnak a hagyományos bűnügyi együttműködési formák, uniós jogszabályok közvetlen tagállami végrehajtása európai ügyész uniós elfogatóparancs közvetítői eljárás uniós bűnügyi együttműködés (európai elfogatóparancs)

10 NEMZET SZINT - TÖRVÉNYHOZÁS Törvényalkotás: minden politikai és igazgatási szint számára) kriminálpolitika: büntetőpolitika, bűnmegelőzés rendszere Btk - általános és különös rész, (StGB, StpO / Penal Code, Penal Procedural Law) Be. (szignalizáció) 1998. évi XIX. tv. (Be.) 63/A. § (2) Ha a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az eljárása során olyan tényt állapít meg, vagy körülményt észlel, amely miatt hivatalból további bírósági, adóigazgatási vagy más közigazgatási eljárás, illetőleg más eljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának van helye, e célból az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja Speciális és szervezetekre vonatkozó tv. alkotás Rendőrségi tv, Ügyészségi tv., BV tv., Itv., Áldozatvédelmi tv. Ifjúsági tv. Nemzeti Bűnmegelőzési Koncepció Kitűntetett megelőzési területek: nemzeti drogstratégia, terrorelhárítás (felhatalmazó intézkedések)

11 IGAZGATÁSI SZINT - SZAKAPPARÁTUSOK Igazságügy törvény-előkészítés, végrehajtás szervezeti keretinek meghatározása törvényességi felügyelet alkotmánybíróság, bíráskodás (független) ügyészség (törvényességi felügyelet) Belügyi igazgatás közigazgatás (államigazgatás / önkormányzati igazgatás) biztonsági igazgatás nyilvántartás Bűnüldözés, bü. ig. szolgáltatás, utógondozás Nemzetbiztonsági, alkotmány- és államvédelmi (titkos)szolgálatok, terror, SZB, politika Rendészet: csendőrség, rendőrség, közterület felügy. városőrség, spec. feladatok Rendőrség: rendfenntartás, megelőzés, felderítés, bűnüldözés, kényszerítő eszközök, őrizetbe-vétel) Ügyészség: nyom.fel. nyomozás vezetése, közvád, Bíróság: mérlegel, ítélkezik, elterel Büntetés-végrehajtás (BV) több fokozatban: előzetes letartóztatás, fogház, börtön, fegyház, spec. intézmények fiatalkorúak és (kényszer)gyógykezeltek számára Párfogó szolgálat

12 IGAZGATÁSI SZINT - SZAKAPPARÁTUSOK Gazdaságirányítás gazdaság-finanszírozás - államosítás, privatizálás, támogatások, pályázatok, projektek, ppp gazdaságfejlesztés – szabályozók, adópolitika, vállalkozáspolitika munkaerőpolitika Területfejlesztés - környezetvédelem országos, regionális, kistérségi, helyi (településfejlesztés) környezet, területrendezés, épített környezet Szociális gondoskodás, szociális finanszírozás (segély, járadék, források) szociális ellátások rendszerei család-, gyermek- és ifjúsági ügyek (védelem), egészségpolitika (védelem),

13 IGAZGATÁSI SZINT - SZAKAPPARÁTUSOK Oktatás – kultúra – szabadidő szolgáltatások közoktatás (ovi, alap-, spec., szak-, közép- és felsőfokú iskolák) kulturális, szabadidős, sport intézmények Kisebbség és réteg- politika faji / etnikai kisebbségek, bevándorlók nők nyugdíjasok hátrányos helyzetűek, más szenzitív csoportok - legális szubkultúrák Kutatás, tervezés, oktatás, fejlesztés, szolgáltatás Tudományos (köz)testületek, Kutató ás tanácsadó intézetek (MTA, OKRI, Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, stb.) Közalapítványok Speciális oktatási intézmények, továbbképzések

14 PIACI ÉS GAZDASÁGI SZEREPLŐK Vállalatok állami, önkormányzati, magán biztonsági szolgáltatások fogyasztói és előállítói gazdasági titokvédelem magán biztonsági szolgálatok foglalkoztatása, fenntartása, képzése részvétel a szociális és közösségi ellátásokban finanszírozás, adomány, pályázat nemzetközi és jogi normák betartása (fair trade) céges (magán) alapítványok

15 MAGÁN INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK NGO nonprofit kutatás, fejlesztés, szolgáltatás minden civil szakigazgatási területen kutatás, tervezés, fejlesztés, szolgáltatás: gazdaság, terület- környezetfejlesztés, szociális gondoskodás, oktatás, kultúra, szabadidő, kisebbségvédelem Közbiztonsági egyesületek (polgárőrség) Egyházak hitélet, morál, normák, pasztorizáció, gyónás, iskola, hadsereg, börtön [Szegénység, bűnözés, megélhetési bűnözés, 2009. április – 5. éf. 2. sz http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=38]

16 - POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK – MAGÁNSZEMÉLY SZEREPLŐK - Mozgalmak (országos, regionális, helyi) Helyi fórumok (önképző és beszélgető kör, gyűlések, problémafeltárás, javaslatok) Speciális bűnmegelőző kezdeményezések SZEM – Szomszédok Együtt Egymásért Magánkezdeményezések Alapítványtételek Közadakozás Formális szervezet nélküli egyéni és csoportok aktivitás Szemétszedés Iskolafestés, környezetszépítés Drogmegelőzés – figyelés, információs anyagok készítése, stb. Sport

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A BŰNMEGELŐZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Szervezetek, elvek, jogintézmények Dr. Póczik Szilveszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések