Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újdonságok a készülő víziközmű törvényben az önkormányzatok szempontjából Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újdonságok a készülő víziközmű törvényben az önkormányzatok szempontjából Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda"— Előadás másolata:

1 Újdonságok a készülő víziközmű törvényben az önkormányzatok szempontjából Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda www.drszaboivan.hu

2 Néhány szó az előzményekről 20 éve adós a jogalkotás a szakmának ezzel a törvénnyel 20 éve adós a jogalkotás a szakmának ezzel a törvénnyel Az 1964. évi IV. törvény óta nincs átfogó szabályozás, a jogalkotás nem követte azt drámai változást ami a víziközművekben végbe ment Az 1964. évi IV. törvény óta nincs átfogó szabályozás, a jogalkotás nem követte azt drámai változást ami a víziközművekben végbe ment Az 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról kiegészítő szerepet töltött be Az 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról kiegészítő szerepet töltött be

3 2007. január 1-ig lehetővé teszi 49%-os részvételt a magántulajdon részére (Budapest, Pécs, Szeged)- komoly visszaélésekre ad lehetőséget 2007. január 1-ig lehetővé teszi 49%-os részvételt a magántulajdon részére (Budapest, Pécs, Szeged)- komoly visszaélésekre ad lehetőséget 2007. január 1-től csak 100%-os állami és önkormányzati tulajdonban állhatnak, kivételt képez a koncessziós üzemeltetés. Lehetőség van a holdingszerű tulajdonlásra 2007. január 1-től csak 100%-os állami és önkormányzati tulajdonban állhatnak, kivételt képez a koncessziós üzemeltetés. Lehetőség van a holdingszerű tulajdonlásra A korábban végbement privatizációkat nem érinti A korábban végbement privatizációkat nem érinti A jogi szabályozás elmaradásának következményei: A jogi szabályozás elmaradásának következményei: A tulajdoni kérdésekben kaotikus állapotok alakulnak ki a közművagyon tekintetében: A tulajdoni kérdésekben kaotikus állapotok alakulnak ki a közművagyon tekintetében: Átalakulás során a közművagyont a jegyzett tőke részévé teszik, vagy Átalakulás során a közművagyont a jegyzett tőke részévé teszik, vagy Egyszerűen apportálják Egyszerűen apportálják Tartaléktőkébe helyezik stb. Tartaléktőkébe helyezik stb. A rekonstrukció rendszeresen elmarad, a megfizetett hálózatbérleti díjat nem rendletetésszerűen használják fel A rekonstrukció rendszeresen elmarad, a megfizetett hálózatbérleti díjat nem rendletetésszerűen használják fel

4 Állandó problémát jelentenek a keresztfinanszírozások Állandó problémát jelentenek a keresztfinanszírozások Kiszervezéses „privatizációk” történnek Kiszervezéses „privatizációk” történnek A vízművek tartják el a holdingok veszteséges cégeit A vízművek tartják el a holdingok veszteséges cégeit Rengeteg vízmű működik megfelelő szakember és műszaki eszközök nélkül Rengeteg vízmű működik megfelelő szakember és műszaki eszközök nélkül

5 A viziközmű törvény megalkotásának előzményei 1995 óta több tervezet is keringett 1995 óta több tervezet is keringett Az aktuális kormányzatoknak nem volt érdeke a szabályozás (2008-as privatizációs kísérlet) Az aktuális kormányzatoknak nem volt érdeke a szabályozás (2008-as privatizációs kísérlet) 2006-os önkormányzati választások után indul meg a folyamat 2006-os önkormányzati választások után indul meg a folyamat 2009 januárban munkacsoport áll fel 2009 januárban munkacsoport áll fel 2011. április tárcaközi egyeztetés 2011. április tárcaközi egyeztetés 2011. augusztus 31-én tárgyalta a Kormány a tervezetet- nincs végeleges döntés (csak szervezeti kérdésekben) 2011. augusztus 31-én tárgyalta a Kormány a tervezetet- nincs végeleges döntés (csak szervezeti kérdésekben) 2011. decemberére várható a törvény elfogadása 2011. decemberére várható a törvény elfogadása

6 Fontos újdonságok a víziközmű törvényben Deklarált cél a nemzeti vízkincs, a fogyasztóvédelem, és a nemzeti víziközmű vagyon védelme Deklarált cél a nemzeti vízkincs, a fogyasztóvédelem, és a nemzeti víziközmű vagyon védelme Egyértelmű definíciókat ad, amelyek a gyakorlatban alakultak ki (víziközmű, rendszerfüggetlen víziközmű, fejlesztés stb) Egyértelmű definíciókat ad, amelyek a gyakorlatban alakultak ki (víziközmű, rendszerfüggetlen víziközmű, fejlesztés stb) Alapelveket fogalmaz meg, amelyeket sorrendjükben kell alkalmazni Alapelveket fogalmaz meg, amelyeket sorrendjükben kell alkalmazni A tulajdonosi jogokat és az ellátási felelősséget az önkormányzatokhoz és az Államhoz telepíti (közvetlenül) A tulajdonosi jogokat és az ellátási felelősséget az önkormányzatokhoz és az Államhoz telepíti (közvetlenül) Az árhatósági jogkört az Állam magához veszi Az árhatósági jogkört az Állam magához veszi Rendkívűl erős jogosítványokkal felhatalmazott víziközmű hivatalt hoz létre Rendkívűl erős jogosítványokkal felhatalmazott víziközmű hivatalt hoz létre Véglegesen rendezi a tulajdoni viszonyokat (fejlesztések beruházások tekintetében is) Véglegesen rendezi a tulajdoni viszonyokat (fejlesztések beruházások tekintetében is) Rendezi a közművagyon, és a működtető vagyon elválasztását és nyilvántartását (védelmét) Rendezi a közművagyon, és a működtető vagyon elválasztását és nyilvántartását (védelmét) Meghatározza az üzemeltetési formákat (koncesszió, vagyonkezelés, bérleti üzemeltetés) és azok feltételeit. Meghatározza az üzemeltetési formákat (koncesszió, vagyonkezelés, bérleti üzemeltetés) és azok feltételeit. Rendezi a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti jogviszonyokat Rendezi a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti jogviszonyokat Meghatározza a díj szerkezetét, a díj megállapításának, és kihirdetésének módját Meghatározza a díj szerkezetét, a díj megállapításának, és kihirdetésének módját Rendezi az átmeneti viszonyokat Rendezi az átmeneti viszonyokat Figyelem: SZAKMAI KÉRDÉSEKBEN a végrehajtási rendeleteknek kiemelt jelentősége lesz!!!

7 Alapelvek 1.)A természeti erőforrások kíméletének alapelve=A szolgáltatás kialakítása esetén azt a a megoldást kell előnyben részesíteni, amely a természeti erőforrásokat, az ivóvíznyerő források készleteit, vízminőség védelmét leginkább szolgálják. 2.) ellátás biztonságának alapelve= azt a megoldást kell előnyben részesíteni: Ivóvíz esetén= nagyobb üzemi biztonság mellett, műszakilag egybefüggő, egységesen működtethető ivóvízközműrendszer Szennyvíz esetén: ami a műszaki és környezeti kockázatokat miniumra csökkenti 3.) ellátás felelősségének alapelve= Ellátási felelősök: Állam és az Önkormányzat a tulajdonában álló rendszereken 4.) szolgáltatói felelősség alapelve= A víziközmű szolgáltató kötelezettségei a szerződés alapján megszerzett szolgáltatói jog alapján (pl. a hálózat teljesítőképességének erejéig köteles fogadni az igényeket) 5.)szennyező fizet alapelve= a szolgáltatás feltételrendszerét úgy kell felépíteni, hogy amennyiben megállapítható a szennyező személye, akkor az általa okozott környezeti terhelést ő fizesse meg 6.) regionalitás alapelve= Az elkülönült vízművekkel szemben olyan egységes víziközmű rendszerek előnyben részesítése

8 7.) szolidaritás alapelve= Árképzési mechanizmus, az érintett települések üzemeltetési költségeinek az árképzésre gyakorolt hatását kiegyenlíti, célja a kedvezőtlen költségszint mellett működtethető közműrendszerrel bíró településeken kedvezőbb díjtételek melletti szolgáltatás nyújtás 8.) költségmegtérülés elve= A díjban az indokolt költségeknek meg kell térülnie (Vízkeretirányelv 2000/60/EK irányelv) 9.) Költséghatékonyság alapelve (legkisebb költség alapelve)= olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amely a jogszabályban, a pályázatban, vagy a szerződésben meghatározott idő alatt a legkisebb mértékben emelik a díjakat 10.)víziközművek együttműködésének alapelve= Ha az adott ellátási területen az az egyes ágazati tevékenységek (víz-szennyvíz) ellátási felelőse azonos, akkor az ellátási felelős törekedhet arra, hogy az összes ágazati szolgáltatást ugyanaz a szolgáltató lássa el 11.) Keresztfinanszírozás tilalmának alapelve= a szolgáltatás díját az egyes ágazati tevékenységekre (víz, szennyvíz, csapadékvíz) külön-külön úgy kell megállapítani, hogy fedezetet nyújtson a szolgáltatással kapcsolatos összes költségre, ráfordításra, és ésszerű üzleti nyereségre, DE az egyéb gazdasági tevékenység költségeinek, ráfordításainak fedezetét még részben sem tartalmazhatja

9 Víziközművek tulajdonjoga Víziközmű szolgáltatás ellátásához szükséges víziközmű vagyon az állami vagy önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzatok közös tulajdonában állhat, vagy jogi személyiséggel rendelkező társulás tulajdonában állhat. (Az ellátási felelősség gyakorlására megállapodást kell kötniük, vagy társulást kell létrehozniuk, ellenkező esetben 12 hónapon belül a Hatóság jelöli ki az ellátási felelőst) Víziközmű szolgáltatás ellátásához szükséges víziközmű vagyon az állami vagy önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzatok közös tulajdonában állhat, vagy jogi személyiséggel rendelkező társulás tulajdonában állhat. (Az ellátási felelősség gyakorlására megállapodást kell kötniük, vagy társulást kell létrehozniuk, ellenkező esetben 12 hónapon belül a Hatóság jelöli ki az ellátási felelőst) Az állami vagyon és a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes eleme Az állami vagyon és a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes eleme Speciális helyzete van: rendszerfüggetlen viziközmű elem, és a működtető vagyon Speciális helyzete van: rendszerfüggetlen viziközmű elem, és a működtető vagyon Rendszerfüggetlen vizközmű elem =viziközműnek minősülő műszaki létesítmény olyan jogszabályban meghatározott nem egyedi gyártású berendezése tartozéka, amely az állagsérelem, és a hatékonyság befolyása nélkül elvállaszható a rendszertől és a hálózatok között áthelyezhető (fogyasztásmérők, és irányítástechnikai berendezések)Rendszerfüggetlen vizközmű elem =viziközműnek minősülő műszaki létesítmény olyan jogszabályban meghatározott nem egyedi gyártású berendezése tartozéka, amely az állagsérelem, és a hatékonyság befolyása nélkül elvállaszható a rendszertől és a hálózatok között áthelyezhető (fogyasztásmérők, és irányítástechnikai berendezések) Működtető eszköz = a szolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett mindennemű ingó és ingatlan eszköz ami nem minősül víziközműnekMűködtető eszköz = a szolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett mindennemű ingó és ingatlan eszköz ami nem minősül víziközműnek Rendszerfüggetlen víziközmű elem= Az önkormányzat rendeletében forgalomképessé nyilváníthatja, és a szolgáltató részére ideiglenesen átruházhatja. Amennyiben az üzemeltető beruházásában jön létre, akkor az üzemeltető tulajdonában maradhat. Az üzemeltető köteles a számviteli nyilvántartásaiban külön nyilvántartani, felújításáról pótlásáról gondoskodni. Az üzemeltetési jogviszony végén a könyv szerinti nettó értéken visszavásárolhatja az ellátási felelős, amennyiben nem kívánja megvásárolni, akkor elveszti viziközmű jellegét Rendszerfüggetlen víziközmű elem= Az önkormányzat rendeletében forgalomképessé nyilváníthatja, és a szolgáltató részére ideiglenesen átruházhatja. Amennyiben az üzemeltető beruházásában jön létre, akkor az üzemeltető tulajdonában maradhat. Az üzemeltető köteles a számviteli nyilvántartásaiban külön nyilvántartani, felújításáról pótlásáról gondoskodni. Az üzemeltetési jogviszony végén a könyv szerinti nettó értéken visszavásárolhatja az ellátási felelős, amennyiben nem kívánja megvásárolni, akkor elveszti viziközmű jellegét Működtető eszköz= biztosítása a szolgáltató kötelessége, és elkülönítetten köteles nyilvántartani. Ha ingatlan esetén egyszerre áll fenn a Működtető eszköz= biztosítása a szolgáltató kötelessége, és elkülönítetten köteles nyilvántartani. Ha ingatlan esetén egyszerre áll fenn a

10 Beruházások Ha a viziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, akkor az üzembe helyezés időpontjában az ellátási felelősre kell átruházni az erről szóló szerződés rendelkezései szerint. Nem zárkózhat el előle ha a beruházás megkezdése előtt írásban hozzájárult Ha a viziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, akkor az üzembe helyezés időpontjában az ellátási felelősre kell átruházni az erről szóló szerződés rendelkezései szerint. Nem zárkózhat el előle ha a beruházás megkezdése előtt írásban hozzájárult Amennyiben a beruházó és az ellátási felelős a víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az AFA szempontjából közcélú adománynak, a TÁNYA szempontjából vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül Amennyiben a beruházó és az ellátási felelős a víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az AFA szempontjából közcélú adománynak, a TÁNYA szempontjából vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül

11 Fejlesztés Víziközmű fejlesztés= az új viziközművek létesítésével, meglévő víziközművek felújításával, rekonstrukciójával, valamint bővítésével kapcsolatos tevékenységek összessége Víziközmű fejlesztés= az új viziközművek létesítésével, meglévő víziközművek felújításával, rekonstrukciójával, valamint bővítésével kapcsolatos tevékenységek összessége Kötelezettje: Ellátási felelős, DE az üzemeltetési szerződésben megállapodhatnak, hogy azt a szolgáltató végzi, de az üzembe helyezéssel az ellátási felelős tulajdonába kerül Kötelezettje: Ellátási felelős, DE az üzemeltetési szerződésben megállapodhatnak, hogy azt a szolgáltató végzi, de az üzembe helyezéssel az ellátási felelős tulajdonába kerül Gördülő fejlesztési terv Gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervFelújítási és pótlási terv Beruházási tervBeruházási terv

12 Viziközmű üzemeltetés jogviszony Feltétele: Hivatal általi jóváhagyás (jóváhagyó határozat jogerősre emelkedésének napján) Feltétele: Hivatal általi jóváhagyás (jóváhagyó határozat jogerősre emelkedésének napján) Létrejötte: Pályázat – ha a tv eltérően nem rendelkezi (Feltételeket a Hivatal hagyja jóvá) Létrejötte: Pályázat – ha a tv eltérően nem rendelkezi (Feltételeket a Hivatal hagyja jóvá) Formái: Formái: Vagyonkezelési szerződésVagyonkezelési szerződés Koncessziós szerződésKoncessziós szerződés Bérleti-üzemeltetési szerződésBérleti-üzemeltetési szerződés (Együttesen üzemeltetési szerződés) Időtartama: határozott: 5 év! Beruházás üzembe helyezése esetén max 15 év (vagyonkezelés időtartamát nem haladhatja meg) Felmondása: az év végére szólóan, de legalább 200 napos felmondási idő! Indokok: súlyos jogszabálysértés súlyos jogszabálysértés szerződés súlyos megsértése szerződés súlyos megsértése szerződésben meghatározott eset szerződésben meghatározott eset A Szolgáltató ugyanezen feltételek mellett, illetve ha a Hivatal kötelezi Megszűnés esetén a Szolgáltató köteles átadni az adtabázisokat Felmondást az ellátási felelős a Hivatalnak a nyilatkozat hatályosulását követő 8 napon belül bejelenti

13 Hatóság jogkörei Jóváhagyás: Pályázati kiírás Üzemeltetési szerződés Szolgáltatási engedély (akreditáció) kiadása, és megvonása Nyilvántartást vezet Javaslat tétel: díjakra és a díjalkalmazás feltételeire átadási ár, és átvett szennyvíz díj és díjalkalmazás feltételeire Meghatározza: Fejlesztési hozzájárulás díjait Jóváhagyja: Felújítási és pótlási tervet Ellenőrzi kötelezettségek betartását Jogosult: Felügyeleti díjat beszedni Bírságot kiszabni Közérdekű szolgáltató kijelölése Meghatározza azona működéshez szükséges eszközök körét, amelyekre akkor is közbeszerzést kell kiírni, ha egyébként a Kbtv. Szerint nem kellene

14 Az akreditáció feltételei: Az akreditáció feltételei: Cégnyilvántartásban szereplő, jogi személyiségű, gazdasági társaság Cégnyilvántartásban szereplő, jogi személyiségű, gazdasági társaság Szerződéssel rendelkezik az üzemeltetési jogviszonyra Szerződéssel rendelkezik az üzemeltetési jogviszonyra Műszakilag és területileg egybefüggő rendszerek együttesével rendelkezik Műszakilag és területileg egybefüggő rendszerek együttesével rendelkezik Megfelelő saját tőkével rendelkezik Megfelelő saját tőkével rendelkezik Megfelelő végzettségű szakemberekkel rendelkezik Megfelelő végzettségű szakemberekkel rendelkezik Megfelelő műszaki technikai felszereltséggel rendelkezik Megfelelő műszaki technikai felszereltséggel rendelkezik A Kormányrendelet határozza meg a végleges feltételeket

15 Díj A díj egytényezős, vagy A díj egytényezős, vagy Kéttényezős=alapdíj+fogyasztással arányos díj Kéttényezős=alapdíj+fogyasztással arányos díj Az alapdíj megállapítása kormányhatározat alapján történik majd Az alapdíj megállapítása kormányhatározat alapján történik majd Díj megállapítása = településenként, vagy Díj megállapítása = településenként, vagy Több települést érintő rendszer esetén rendszerenként történik Több települést érintő rendszer esetén rendszerenként történik Szolidaritás elvének alkalmazása, szükséges esetben a hatóság előírhatja Szolidaritás elvének alkalmazása, szükséges esetben a hatóság előírhatja

16 Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések Vagyonértékelés: Vhr ben meghatározott módon, a törvény hatályba lépését követő 2 éven belül kellVhr ben meghatározott módon, a törvény hatályba lépését követő 2 éven belül kell Felújítás és pótlás Az ellátási felelős és a szolgáltató között megállapodásig a szolgáltatást végző kötelessége Ha a szolgáltatást végző a viziközműben tulajdoni hányaddal rendelkezik, akkor az átruházásig a felújítási és pótlási tervet be kell nyújtani, amit a hivatal 8 napon belül tájékoztatásul megküld Átruházás Amennyiben a viziközmű nincs köztulajdonban, akkor az ellátási felelőssel a törvény hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül meg kell állapodni! (vonatkozik a rendszerfüggetlen viziközmű elemekre is kiv. A szolgáltatói tulajodon) Ha térítésmentesen állapodnak meg, akkor ÁFA és TÁNYA mentes Ha nem állapodnak meg: Az ellátási felelős 2 éves határidő lejártát követően 180 napon belül kérheti a kisjátítását. 180 nap leteltét követően az ÁLLAM kisajtíthatja

17 Ha a szolgáltatóban az Állam vagy az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, akkor átruházásig részesedését csak az állam vagy más önkormányzat részére csökkentheti Hatályos üzemeltetési szerződések: Az üzemeltetési szerződéseket a törvény hatályba lépését követő 24 hónapon belül kell a szerződéseket a törvény szerinti tartalommal módosítani Ameddig nem utasítják el jogerősen az akreditációját addig működhet a törvény hatályba lépését követően Működési engedély (akreditáció): A törvény hatályba lépésétől számított 90 napon belül kell elkezdeni az akreditációs eljárást Az eljárási határidő 180 nap

18 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Újdonságok a készülő víziközmű törvényben az önkormányzatok szempontjából Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések