Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális közszolgálati rádiózás Magyarországon Ditrói Zoltán 2011. október 14-15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális közszolgálati rádiózás Magyarországon Ditrói Zoltán 2011. október 14-15."— Előadás másolata:

1 Regionális közszolgálati rádiózás Magyarországon Ditrói Zoltán 2011. október 14-15.

2 Fogalom magyarázat A Magyar Rádió regionális stúdiói Műsorszerkezetük változásai Környezet Külföldi tapasztalatok Összegzés Jövőkép

3 Regionális A 2010. évi CLXXXV. tv 203.§ 25. „Körzeti médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb, mint a fele él.” Megegyezik: 1996. évi I. tv. 2.§ 15.

4 Helyi 203.§ 15. Helyi médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy városon belül legfeljebb ötszázezer lakos él.”

5 Közszolgálati 83.§ 1.(1) A közszolgálati médiaszolgáltatás célja: a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni, b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása, c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása, d) az alkotmányos jogoknak, az alkotmányos rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása, e) nemzeti és etnikai kisebbségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének ápolása, f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele, h) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzététele, i) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos eredmények bemutatása, j) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése, k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása,

6 l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára, m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás, n) az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás, o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele, színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása, p) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása, a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel. (2) A közszolgálati médiaszolgáltatás törekszik: a) a médiaszakmai innovációra, a szakmai színvonal folyamatos emelésére, a magas etikai mérce alkalmazására a médiaszolgáltatásban, b) az új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, kiemelt szerep vállalására az új digitális és internetes médiaszolgáltatások feltérképezésében és közérdeket szolgáló kihasználásában, c) a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és képességek megszerzésének elősegítésére és fejlesztésére műsorszámainak segítségével, illetve a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, d) a magyar filmművészet támogatására és az új magyar filmalkotások bemutatására, e) a közérdek szolgálatára a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, mint például a könyvkiadás vagy a színházi eseményekben való tevékeny részvétel. (3) A közszolgálati médiaszolgáltató részt vesz a tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségű dokumentumok tartós megőrzésében, archívumban való elhelyezésében, szakszerű összegyűjtésében, gondozásában.”

7 Rádió „Ha rádiót hallgattok, … Jusson eszetekben, hogy volt egy Oerstedt, aki elsőnek vette észre az elektromos áramok magnetikus hatását, hogy volt egy Reiss, aki elsőnek tudta felhasználni ezt a tudást abból a célból, hogy elektromagnetikus úton hangot idézzen elő, hogy volt egy Bell, aki érzékeny kapcsolók segítségével, mikrofonja felhasználásával a hangrezgéseket át tudta változtatni elektromos váltóárammá. Gondoljatok Maxwellre is, aki matematikai számítások útján mutatta ki az elektromos hullámok létezését, és Hertzre, aki elsőnek tudta fogni ezeket a szikra segítségével, és bebizonyította, hogy ezek a hullámok valóban léteznek. Gondoljatok Liebenre is, aki az elektromos oszcilláció számára páratlanul érzékeny szerkezetet fedett fel: a katódlámlát – ezt az ideálisan egyszerű készüléket az elektromos rezgések felfogására.” Albert Einstein

8 A Magyar Rádió 1925. December 1. 1952-53. Nyíregyháza Győr Pécs Lillafüred Szolnok Ok: tartalék stúdiók (hidegháború) Napi egy óra Kezdetleges felszerelés Családi ház Fogadtatás, visszajelzés: interaktív - komolyan? Megbízható munkatársak 56, tank, népbíróság Vételkörzet

9 Győr 1350 kHzkábelen 99,1 MHz Mosonmagyaróvár 116 kHz „Szombathely” 1251 kHz

10 Stúdiók átrendeződése 1987 Szeged FM 1988 Debrecen FM 1999 Pécs +FM 2008 Miskolc +FM 1953 – 2011 Győr AM Szombathely, Calypso AM Nagykanizsa CCIR

11 Fehér foltok az ország közepén Budapest is az

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Regionális média Európa – erős Nálunk – erős és gyenge Ok: frekvencia- és pénzhiány –Utolsó technikai stúdióberuházás 2000. –URH: olcsóbb, állítólag jobb minőség –reputáció (1991:5-270)

21 Megyei Kisalföld 68.794 Vas Népe 47.260 Kelet M i Napló 46.959 Zalai Hírlap45.864 Dél Magyar 44.475 Észak Mo 42.796 Veszprémi Napló 38.837 Hajdú m i Napló 38.808 Fejér 35.314 Somogyi Hírlap 22.230 Békés 21.057 Néplap, Szolnok 23.376 24 óra, Eszterg.15.001 Tolnai 14.421 Heves 13.358 Nógrád 6.606 Országos Népszabadság 64.063 Magyar Nemzet 45.923 Népszava 19.001 Magyar Hírlap 11.168 »2011. II. negyedév Napilapok értékesített plsz.

22 Helyi vs. Országos rádióadók hallgatottsága (15-49 évesek) 2011. május Ipsos-Gfk

23 Felmérés - Régió Rádió – 2004 szinte naponta: 7% = 106351 fő

24 Horvát regionális rádiók 6 régió 4 regionális rádió 22-28 műsorkészítő (nálunk 5+2, Kisalföld: 27+13) Napi 24 órás önálló adás Támogatás + reklám FM műsoruk

25 1590 KLIV – a Silicon Völgy rádiója 15 műsorkészítő Digitalizált középhullámon Reklámból Kalifornia, San Jose + 60 km Műsor: Vezérigazgató show, hétfő reggelente interjú a pgm-rel, szerdánként Rotary klub találkozókról, havonta egyszer a rendőrfőnökkel, heti kétszer zöld tanácsok, hetente háromszor Brian Adams vezetésével mozi és szórakozás hírei Zenei műsor csak késő esténként (7-10-ig)

26 Holland regionális rádiózás 22 regionális rádió, napi 2,5 millió hallgató (15M)16,6% Felügyelő Bizottságok határozzák meg az adók műsorpolitikáját - tagjai: a régió jelentősebb érdekképviseleti csoportjai - állami ellenőrzés nincs Tv által előírt támogatás

27 Műsor (holland) A műsorok 50 %-ának kulturális, oktatási, információs jellegűnek kell lennie. A programok: a sarki pék az utcákon levő szemét a helyi önkormányzat adópolitikája Felnőttoktatás Közösségi munka - Dordrechtben 200.000 lakos – 40 önkéntes - Amersfoortban 110e l: 1 rádió 2 műsor, 60 mkészítőből 3 főf, 5 részf

28 Kapcsolat az egyetemekkel A helyi média kutatása, a helyi média használatának tanítása igen fontos szerepet játszik. A nijmegeni egyetemen vizsgálják: a helyi közösségi média hollandiai szerkezetét. Kutatják, hogy használják-e, kik és miért használják a helyi médiákat

29 Szabadon fogható regionális csatornák az Astra műholdon Omroep Brabant Radio Holland 18 11,4790 V Omroep Frylan Radio Holla nd 18 11,4790 V Omroep Zeeland Radio Holland 18 11,4790 V Radio Drenthe Holland 18 11,4790 V Radio Gelderland Holland 18 11,4790 V Radio Noord Holland 18 11,4790 V Radio Noord-Holland Holland 18 11,4790 V Radio Oost Holland 18 11,4790 V Radio Rijnmond Holland 18 11,4790 V

30 Itt tartunk ma 1.Fehér foltok 2.Túl nagy vételkörzetek (Győr-Belezna: 215 km, 3 ó 42p) 3.Frekvenciahiány 4.Megbízhatatlan technika 5.Szegényes tudósítói hálózat 6.Létszámhiány

31 Jövőkép Új sugárzási térkép Frekvenciák – legnagyobb esély Technikai fejlesztés Humán erőforrás Meg kell erősíteni a regionális rádiókat, és el kell fogadtatni, hogy regionális rádiók elsősorban a regionális nyilvánosság színterei!

32 Köszönöm a figyelmet. „Nem ismerjük a helyet, ahol élünk, nem ismerjük a népet, amelyhez tartozunk, nem ismerjük Európának azt a zónáját, amelybe beékelődünk, és nincs magyar szemüvegünk Európára, amelyről fecsegünk.” » Németh László 1937 »Cél: hogy ne legyen ne…


Letölteni ppt "Regionális közszolgálati rádiózás Magyarországon Ditrói Zoltán 2011. október 14-15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések