Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Köncse Tamásné tanácsadó KEMKIK- 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Köncse Tamásné tanácsadó KEMKIK- 2009. október."— Előadás másolata:

1 A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Köncse Tamásné tanácsadó KEMKIK- 2009. október

2 Mi indította el ? A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/23/EK irányelv

3 Az irányelv átvételét követő hazai szabályozás 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól A 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól jelentős módosítása Mindkét törvényhez kapcsolódóan számos törvény és kormány-rendelet módosulása, benne a kereskedelmet érintők

4 Jelentősen módosuló kereskedelmi jogszabályok 2005. évi CLV. törvény a kereskedelemről- módosítása 210/2009(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről – új jogszabály 55/2009(III.13.) korm. rendelet a vásárokról és piacokról – módosulása A kereskedelmi szakképesítésekről szóló miniszteri rendelet módosítása

5 A kereskedelmi törvény változásai (2005. évi CLV. törvény)

6 Változások a 2005. évi CLV. törvényben Fogalom rendszer Alapvetően üzletben folytatható tevékenység helyett választható lehetőség Kereskedelmi formák Engedélyezés helyett bejelentés, hatósági engedélyek Szűk körben működési engedély-üzlethez kötés Kereskedelmi nyilvántartások Kereskedelemi hatósági szankciók

7 A fogalom-rendszer változásai Kereskedelem fogalmából kikerült a turisztikai tevékenység, s mint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység jelenik meg Új fogalom a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység (vásár-piac, bevásárlóközpont) Új turisztikai fogalmak (2. § 22-26.) Új üzlet fogalom Közvetlen értékesítés, mint új fogalom ( előállítás helyén) Közterületi értékesítés fogalma

8 Üzlet helyett választható lehetőség Nincs főszabály arra, hogy kereskedelmi tevékenység csak üzletben folytatható A kereskedelmi formát a kereskedő választja meg, kivéve, ha az áru forgalmazása üzlethez kötött Üzlethez kötés közrendi, közbiztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi okokból Egyes kereskedelmi formákban korlátozható a forgalmazott termékkör

9 Kereskedelmi formák Üzlet Mozgóbolt Bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység Vásáron-piacon folytatott ker. tevékenység Közterületi értékesítés Közvetlen értékesítés Üzleten kívüli (házaló) kereskedelem Csomagküldő kereskedelem Automatából történő értékesítés

10 Engedélyezés helyett bejelentés Főszabály, hogy a kereskedelmi tevékenység megkezdésének szándékát be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál Külön jogszabály közrendi, közbiztonsági, egészség, környezetvédelmi, közegészségügyi okból bizonyos termékek forgalmazását működési engedélyezéshez és üzlethez kötheti Működési engedély meghatározott termékekre Külön törvény, kormányrendelet egyes termékekre hatósági engedélyt írhat elő

11 Működési engedélyezési kötelezettség, üzlethez kötés Külön jogszabály közrendi, közbiztonsági, egészségvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi okokból egyes termékek forgalmazását kizárólag üzletben engedheti meg, amelyhez működési engedély szükséges Ugyanilyen okokból egyes, bejelentéssel is forgalmazható termékek csak hatósági engedéllyel forgalmazhatók A hatóság az engedély megadásával egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető kereskedelmi hatóságot

12 Kereskedelmi nyilvántartások A kereskedelmi hatóság: –A kereskedőkről, –A működési engedéllyel rendelkező, valamint a bejelentett üzletekről –A bevásárlóközpontokról –A vásárokról és piacokról –Az idegenvezetőkről –A lovas szolgáltatókról –A tartós szálláshasználati szolgáltatókról –Az utazásszervezőkről és utazásközvetítőkről vezet nyilvántartást

13 A kereskedelmi hatóság szankciói A jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a kereskedelmi hatóság: –Elrendeli az üzlet, vagy szálláshely ideiglenes, vagy azonnali bezárását –Korlátozza az éjszakai nyitva-tartást –Korlátozza vendéglátó üzletben a szórakozáshoz nyújtott szolgáltatást –Korlátozza, vagy megtiltja a hanghatást okozó eszköz használatát –Megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység folytatását, termékkör értékesítését –Engedélyhez kötött tevékenység esetében visszavonja az engedélyt –Bírságot szab ki, vagy egyéb jogkövetkezményt alkalmaz

14 A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm. rendelet

15 Új szabályozás a kereskedelmi tevékenységek folytatásáról Kereskedelmi hatóságok kijelölése Közreműködő hatóság kijelölése, értelmezése Hatósági engedélyek a közreműködő hatósági eljárásban Bejelentéssel kapcsolatos eljárások, hatóságok Működési engedélyezéssel kapcsolatos eljárások, szakhatóságok Egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések Egyes termékek forgalmazására vonatkozó korlátozások Forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések Ellenőrzés, szankciók

16 Kereskedelmi hatóságok kijelölése Kereskedelmi hatóság: –Mozgóbolt, csomagküldő, automata és üzleten kívüli kereskedés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője –Minden más esetben, bejelentés és működési engedély esetében is a tevékenység helye szerinti település jegyzője

17 Közreműködő hatóság kijelölése, értelmezése Közreműködő hatóság (jegyző) Vállalkozás Engedélyező hatóság Műk.eng. Kérelem Bejelentés Hatósági eng. kérelem továbbítása Értesítés az engedélyről Műk.eng. Kiadás bejelentés visszaig. Nyilvántartásba vétel Bejelentés, működési engedély kérelem Hatósági engedély kérelem Hatósági engedély kiadása Bejelentés, műk. eng. Kérelem megküldése

18 Bejelentéssel kapcsolatos eljárások, hatóságok A jogszabály 1.sz.melléklet „A” pontjában a bejelentés adattartalma A jegyző a 2. sz. melléklet „A” pontja szerinti tartalommal vezet nyilvántartást, közzéteszi az önkormányzat honlapján A jegyző a bejelentésről értesíti a hatóságokat, szakhatóságokat A hatóságok, szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le Az ellenőrzés eredményéről 5 munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt A kereskedőnek az adatváltozásokról haladéktalanul, a nyitva tartási idő változásáról 5 munkanapon belül kell tájékoztatni a jegyzőt A változásokat a jegyző a nyilvántartásban átvezeti, tájékoztatja a hatóságokat

19 Bejelentési eljárás Jegyző Vállalkozás Hatóság, szakhatóság Ker. tev. bejelentése Hatóság, szakhatóság értesítése Ellenőrzés 22 munkanapon belül Értesítés az ellenőrzés eredményéről 5 munkanap Nyilvántartásba vétel

20 Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások A R. 3. sz. mellékletében szereplő termékek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók: (dohány, veszélyes anyagok, festékek, lakkok, állatgyógyászati készítmény, fegyver, lőszer, robbanószer, növény-védőszer, nem veszélyes hulladék, „A”és”B” tűzveszélyes anyag) Működési engedélyt kell kérni a jegyzőtől Működési engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés – egyablakos eljárás Kereskedő kérelmére helyszíni szemle Működési engedélyről szóló igazolás, nyilvántartásba vétel, hatóságok, szakhatóságok értesítése Kereskedőnek a változásokat be kell jelenteni, az engedély tartalmát érintő változások esetén új engedély igazolás, egyéb esetekben a nyilvántartás módosítása, igazolással együtt

21 Egyes kereskedelmi formákra vonatkozó szabályozás Közterületi értékesítésben csak bizonyos termékek- 5. sz. melléklet, továbbá időszakos, ünnepi eseményeken engedmények, szeszesital a Jöt. szerint Automatából nemesfém ékszer, díszműáru, szeszes ital, valamint szexuális termék nem értékesíthető Mozgóboltban nemesfém ékszer, díszműáru nem, jövedéki termék pedig – a dohányáru kivételével- a Jöt. szabályai szerint Alkalmi rendezvényen szeszesital csak a Jöt. alapján Csomagküldő- adatvédelmi nyilvántartási szám feltüntetése és a szolg. Tv.-ben szereplő tájékoztatási kötelezettségek Üzleten kívüli (házaló) kereskedés útján számos tiltott termék, fogyasztó felkeresésének tilalma 19 és 9 óra között, jogosultság igazolása Minden formában kötelező a termékre vonatkozó jogszabályok, engedélyek, hozzájárulások, továbbá a Szolg. tv-ben szereplő tájékoztatási, panaszintézési kötelezettség betartása. (34-38. §)

22 Egyes termékek forgalmazásának korlátozása Vegyipari termékek csak egyedi zárt csomagolásban Szexuális termékeket kirakatba tenni, nevelési, oktatási, vallás gyakorlására szolgáló létesítmény bejáratától számított 200 méteres távolságon belül árusítani tilos, egyébként zárt csomagolás a szaküzlet kivételével Szeszesital árusítása diáksport egyesület, nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményei, melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével a nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény bejáratától 200 méteres távolságon belüli területeken tilos. Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatás csak a zajvédelem szabályai szerint, szerencsejátéknak nem minősülő játék a Szt. törvény szerint

23 Forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések Kötelező csomagolás – de nem díjmentesen Mérési lehetőség biztosítása Használt, hibás termék elkülönítése A bejelentés, vagy a működési engedély, a jogszabályoknak való megfelelés igazolása Biztonsági szolgálatról tájékoztatás Vásárlók könyve kötelezettség – minden kereskedelmi formában Panasz vizsgálata a Szolg. tv. és a Fgytv. szerint- hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják

24 Ellenőrzés, szankciók NFH jár el az Fgytv. illetve az Fttv. alapján; –a házaló kereskedés szabályainak, a vegyipari termékekre, a szexuális termékekre, a csomagolásra, a mérőeszközökre, a használt termékek lekülönítésére, a csomagküldésre, a biztonsági szolgálatra, a közterületi és az automatából történő értékesítés, valamint az alkalmi rendezvény tájékoztatási szabályaira vonatkozó előírások megsértése esetén Jegyző jár el minden más esetben, szankciói; –Legfeljebb 90 napra a tevékenység megtiltása, üzlet ideiglenes bezárása –Működési engedély visszavonás, nyilvántartásból törlés –Azonnali bezárás, ha működési engedélyhez kötött tevékenységet enélkül folytatnak

25 Hatályba lépés A rendelet 2009. október 1-jén lépett hatályba, a folyamatban lévő ügyekre is A már működő, érvényes működési engedéllyel rendelkező üzleteknek nincs teendője, csak akkor, ha változást jelent be Az új kereskedelmi formákban működőknek a rendelet szerint kell eljárni A jegyzőknek 2009. december 31-ig kell átvezetni a nyilvántartásukat

26 A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló rendelet 55/2009 (III.13.) Korm. rendelet módosítása

27 Változások a rendeletben Cím – kiegészült a bevásárlóközpontokkal Fogalomrendszer- kiegészült a fenntartóval Kereskedelmi hatóság, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság- a kistérség székhelye szerinti települési jegyző Engedélyezési eljárás határideje 10 munkanap Bevásárlóközpontnál csak bejelentés – adattartalom részletezése Kikerült a csak üzletben árusítható termékkör Üzemeltetői felelősség a működés rendjéről való tájékoztatásért

28 Hatályba lépés A rendelet 2009. október 1-jén lépett hatályba Csak a hatályba lépést követő eljárásokban kell alkalmazni

29 A kereskedelmi szakképesítésekről Az 5/1997 (III.5.) IKIM rendelet módosítása

30 Az átfogó módosítás indokai A miniszteri rendelet és az OKJ összhangjának hiánya Kereskedelmi szervezetek kérése az egyértelmű szabályozás megteremtése A szolgáltatási irányelvből fakadó átfogó kereskedelmi szabályozás módosulása Új kereskedelmi formák térnyerése

31 A szabályozás lényege Tevékenységek helyett árucsoportos megközelítés Nincs üzlethez kötöttség Egyes kereskedelmi formák kivételével minden kereskedelmi formában kötelező Az OKJ-vel való összhang megteremtése- egy-egy árucsoporthoz többféle elfogadható képesítés A régi képesítések elismerése Magasabb képesítés elismerése Megszűnő és új követelmények

32 A kereskedelmi törvénnyel való összhang Korábbi előírás szerint az üzletben kötelező Új szerint, ahol a miniszteri rendelet ezt kötelezővé teszi

33 Kereskedelmi formák szerinti kötelezettség Üzlet helyett minden kereskedelmi formában, kivéve: –Automata –Csomagküldő, –Kistermelői értékesítés

34 Megszünő kötelezettségek Könyvértékesítés Antikvárius tevékenység Ruházati cikk értékesítés Papír-írószer értékesítés Ajándék, lakberendezési cikk, Üveg, kerámia, műanyag cikkek Dekoratőr tevékenység Használt cikk kereskedés Háziipari termékek, dohány, bazáráru, virág értékesítés Konyhamészárosi tevékenység

35 Új előírások Telekommunikációs cikkek Számítógép, szoftver, számítógép alkatrészek Elektromos háztartási cikkek, kisgépek Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti, villamossági cikke, audió-és videoberendezések, TV, hang és képanyagok Fegyver-és lőszer, pirotechnikai cikkek Munkahelyi, intézményi büfé szolgáltatás

36 Hatályba lépés Kihirdetést követő 3. napon Új előírások esetén 2011. december 31. Kereskedelmi ügynök, közterületi értékesítés, vásár, piaci értékesítés, üzleten kívüli (házaló) kereskedelem esetén 2011. december 31.

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! tamasne.koncse@nfgm.gov.hu


Letölteni ppt "A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Köncse Tamásné tanácsadó KEMKIK- 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések