Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Dr. Komáromi Márta főovh. Köncse Tamásné tanácsadó BKIK - 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Dr. Komáromi Márta főovh. Köncse Tamásné tanácsadó BKIK - 2009. október."— Előadás másolata:

1 A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Dr. Komáromi Márta főovh. Köncse Tamásné tanácsadó BKIK - 2009. október

2 I. rész A kereskedelmi törvény változásai (2005. évi CLV. törvény)

3 Változások a 2005. évi CLV. törvényben Fogalom rendszer Alapvetően üzletben folytatható tevékenység helyett választható lehetőség Kereskedelmi formák Engedélyezés helyett bejelentés, hatósági engedélyek Szűk körben működési engedély-üzlethez kötés Kereskedelmi nyilvántartások Kereskedelemi hatósági szankciók

4 Működési engedélyezési kötelezettség, üzlethez kötés Külön jogszabály közrendi, közbiztonsági, egészségvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi okokból egyes termékek forgalmazását kizárólag üzletben engedheti meg, amelyhez működési engedély szükséges Ugyanilyen okokból egyes, bejelentéssel is forgalmazható termékek csak hatósági engedéllyel forgalmazhatók A hatóság az engedély megadásával egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető kereskedelmi hatóságot

5 A fogalom-rendszer változásai Kereskedelem fogalmából kikerült a turisztikai tevékenység, s mint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység jelenik meg Új fogalom a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység (vásár-piac, bevásárlóközpont) Új turisztikai fogalmak (2. § 22-26.) Új üzlet fogalom Közvetlen értékesítés, mint új fogalom ( előállítás helyén) Közterületi értékesítés fogalma

6 Üzlet helyett választható lehetőség Nincs főszabály arra, hogy kereskedelmi tevékenység csak üzletben folytatható A kereskedelmi formát a kereskedő választja meg, kivéve, ha az áru forgalmazása üzlethez kötött Üzlethez kötés közrendi, közbiztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi okokból Egyes kereskedelmi formákban korlátozható a forgalmazott termékkör

7 Kereskedelmi formák Üzlet Mozgóbolt Bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység Vásáron-piacon folytatott ker. tevékenység Közterületi értékesítés Közvetlen értékesítés Üzleten kívüli (házaló) kereskedelem Csomagküldő kereskedelem Automatából történő értékesítés

8 Engedélyezés helyett bejelentés Főszabály, hogy a kereskedelmi tevékenység megkezdésének szándékát be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál Külön jogszabály közrendi, közbiztonsági, egészség, környezetvédelmi, közegészségügyi okból bizonyos termékek forgalmazását működési engedélyezéshez és üzlethez kötheti Működési engedély meghatározott termékekre Külön törvény, kormányrendelet egyes termékekre hatósági engedélyt írhat elő

9 Kereskedelmi nyilvántartások A kereskedelmi hatóság: –A kereskedőkről, –A működési engedéllyel rendelkező, valamint a bejelentett üzletekről –A bevásárlóközpontokról –A vásárokról és piacokról –Az idegenvezetőkről –A lovas szolgáltatókról –A tartós szálláshasználati szolgáltatókról –Az utazásszervezőkről és utazásközvetítőkről vezet nyilvántartást

10 A kereskedelmi hatóság szankciói A jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a kereskedelmi hatóság: –Elrendeli az üzlet, vagy szálláshely ideiglenes, vagy azonnali bezárását –Korlátozza az éjszakai nyitva-tartást –Korlátozza vendéglátó üzletben a szórakozáshoz nyújtott szolgáltatást –Korlátozza, vagy megtiltja a hanghatást okozó eszköz használatát –Megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység folytatását, termékkör értékesítését –Engedélyhez kötött tevékenység esetében visszavonja az engedélyt –Bírságot szab ki, vagy egyéb jogkövetkezményt alkalmaz

11 A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm. rendelet

12 Új szabályozás a kereskedelmi tevékenységek folytatásáról Kereskedelmi hatóságok kijelölése Közreműködő hatóság kijelölése, értelmezése Hatósági engedélyek a közreműködő hatósági eljárásban Bejelentéssel kapcsolatos eljárások, hatóságok Működési engedélyezéssel kapcsolatos eljárások, szakhatóságok Egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések Egyes termékek forgalmazására vonatkozó korlátozások Forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések Ellenőrzés, szankciók

13 Kereskedelmi hatóságok kijelölése Kereskedelmi hatóság: –Mozgóbolt, csomagküldő, automata és üzleten kívüli kereskedés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője –Minden más esetben, bejelentés és működési engedély esetében is a tevékenység helye szerinti település jegyzője

14 Közreműködő hatóság kijelölése, értelmezése Közreműködő hatóság (jegyző) Vállalkozás Engedélyező hatóság Műk.eng. Kérelem Bejelentés Hatósági eng. kérelem továbbítása Értesítés az engedélyről Műk.eng. Kiadás bejelentés visszaig. Nyilvántartásba vétel Bejelentés, működési engedély kérelem Hatósági engedély kérelem Hatósági engedély kiadása Bejelentés, műk. eng. Kérelem megküldése

15 Bejelentéssel kapcsolatos eljárások, hatóságok A jogszabály 1.sz.melléklet „A” pontjában a bejelentés adattartalma A jegyző a 2. sz. melléklet „A” pontja szerinti tartalommal vezet nyilvántartást, közzéteszi az önkormányzat honlapján A jegyző a bejelentésről értesíti a hatóságokat, szakhatóságokat A hatóságok, szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le Az ellenőrzés eredményéről 5 munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt A kereskedőnek az adatváltozásokról haladéktalanul, a nyitva tartási idő változásáról 5 munkanapon belül kell tájékoztatni a jegyzőt A változásokat a jegyző a nyilvántartásban átvezeti, tájékoztatja a hatóságokat

16 Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások A R. 3. sz. mellékletében szereplő termékek csak működélsi engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók: (dohány, veszélyes anyagok, festékek, lakkok, állatgyógyászati készítmény, fegyver, lőszer, robbanószer, növény-védőszer, nem veszélyes hulladék, „A”és”B” tűzveszélyes anyag) Működési engedélyt kell kérni a jegyzőtől Működési engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés – egyablakos eljárás Kereskedő kérelmére helyszíni szemle Működési engedélyről szóló igazolás, nyilvántartásba vétel, hatóságok, szakhatóságok értesítése Kereskedőnek a változásokat be kell jelenteni, az engedély tartalmát érintő változások esetén új engedély igazolás, egyéb esetekben a nyilvántartás módosítása, igazolással együtt

17 Egyes kereskedelmi formákra vonatkozó szabályozás Közterületi értékesítésben csak bizonyos termékek- 5. sz. melléklet, továbbá időszakos, ünnepi eseményeken engedmények, szeszesital a Jöt. szerint Automatából nemesfém ékszer, díszműáru, szeszes ital, valamint szexuális termék nem értékesíthető Mozgóboltban nemesfém ékszer, díszműáru nem, jövedéki termék pedig – a dohányáru kivételével- a Jöt. szabályai szerint Alkalmi rendezvényen szeszesital csak a Jöt. alapján Csomagküldő- adatvédelmi nyilvántartási szám feltüntetése és a szolg. Tv.-ben szereplő tájékoztatási kötelezettségek Üzleten kívüli (házaló) kereskedés útján számos tiltott termék, fogyasztó felkeresésének tilalma 19 és 9 óra között, jogosultság igazolása Minden formában kötelező a termékre vonatkozó jogszabályok, engedélyek, hozzájárulások, továbbá a Szolg. tv-ben szereplő tájékoztatási, panaszintézési kötelezettség betartása. (34-38. §)

18 Egyes termékek forgalmazásának korlátozása Vegyipari termékek csak egyedi zárt csomagolásban Szexuális termékeket kirakatba tenni, nevelési, oktatási, vallás gyakorlására szolgáló létesítmény bejáratától számított 200 méteres távolságon belül árusítani tilos, egyébként zárt csomagolás a szaküzlet kivételével Szeszesital árusítása diáksport egyesület, nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményei, melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével a nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény bejáratától 200 méteres távolságon belüli területeken tilos. Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatás csak a zajvédelem szabályai szerint, szerencsejátéknak nem minősülő játék a Szt. törvény szerint

19 Forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések Kötelező csomagolás – de nem díjmentesen Mérési lehetőség biztosítása Használt, hibás termék elkülönítése A bejelentés, vagy a működési engedély, a jogszabályoknak való megfelelés igazolása Biztonsági szolgálatról tájékoztatás Vásárlók könyve kötelezettség – minden kereskedelmi formában Panasz vizsgálata a Szolg. tv. és a Fgytv. szerint- hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják

20 Ellenőrzés, szankciók NFH jár el az Fgytv. illetve az Fttv. alapján; –a házaló kereskedés szabályainak, a vegyipari termékekre, a szexuális termékekre, a csomagolásra, a mérőeszközökre, a használt termékek lekülönítésére, a csomagküldésre, a biztonsági szolgálatra, a közterületi és az automatából történő értékesítés, valamint az alkalmi rendezvény tájékoztatási szabályaira vonatkozó előírások megsértése esetén Jegyző jár el minden más esetben, szankciói; –Legfeljebb 90 napra a tevékenység megtiltása, üzlet ideiglenes bezárása –Működési engedély visszavonás, nyilvántartásból törlés –Azonnali bezárás, ha működési engedélyhez kötött tevékenységet enélkül folytatnak

21 A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló rendelet 55/209 (III.13.) Korm. rendelet módosítása

22 Változások a rendeletben Cím – kiegészült a bevásárlóközpontokkal Fogalomrendszer- kiegészült a fenntartóval Kereskedelmi hatóság, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság- a kistérség székhelye szerinti települési jegyző Engedélyezési eljárás határideje 10 munkanap Bevásárlóközpontnál csak bejelentés – adattartalom részletezése Üzemeltetői felelősség a működés rendjéről való tájékoztatásért

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! marta.komaromi@nfgm.gov.hu


Letölteni ppt "A kereskedelem szabályozásának változásai NFGM Dr. Komáromi Márta főovh. Köncse Tamásné tanácsadó BKIK - 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések