Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyszertárak és az ÁNTSZ feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben Dr. Bódis Lászlóné országos tisztif ő gyógyszerész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyszertárak és az ÁNTSZ feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben Dr. Bódis Lászlóné országos tisztif ő gyógyszerész."— Előadás másolata:

1 A gyógyszertárak és az ÁNTSZ feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben Dr. Bódis Lászlóné országos tisztif ő gyógyszerész

2 Az integrált területi államigazgatási szervezetrendszer Cél – hatékonyabb, átláthatóbb államigazgatás – a széttagolt szakigazg. szervek működési integrációja egy rendszerbe 2011. január 1. – a regionális (területi) államigazgatási szervek általános jogutódai: a megyei (fővárosi) kormányhivatalok (általános hatáskörrel) funkcionális feladatok : - szervezeti egységek – KIM egészségügyi feladatok : - népegészségügyi szakig. szervek – NEFMI (vezető: megyei tisztifőorvos) – a regionális intézetek egyes feladatainak jogutódai: az OTH – területi, megyei kihelyezett szervezeti egységei – ellátják a - megyei egészségügyi igazgatási feladatokat ( részben ), és a - megyei gyógyszerügyi igazgatási feladatokat ( teljes egészében ) a megyei tiszti/fő/gyógyszerészek gyakorolják (munkáltató: az országos tisztifőorvos)

3 A gyógyszertár működésének feltételei: Egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott: - létesítési engedély, - személyi joggal rendelkező gyógyszerész, - működési engedély. Létesítési engedély – a gyógyszertár típusa szerint különböző: - fiók-, kézi-,intézeti gyógyszertárak - közforgalmú gyógyszertárak: - pályázati kiírás - kérelemre - hivatalból - pályázat benyújtás /feltételei/ - pályázat elbírálása /többletszolg./ - pályázat nyertese /létesítési eng./

4 Adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és működtetésére jogosít Elvárt személyes vezetési kötelezettség ( kötelező felelős vezetői megbízás ) Szakmai függetlenség – új tulajdonosi struktúra a működtető gazd. társaságban. - Megszűnés (59.§) - lemondás - elhalálozás ( 60/C.§; 60/D.§ és 65.§ - hatósági vezető ) - átruházás (60/B.§ alapján) - jogerős visszavonó határozat - gyt.működési eng.visszavonása (54.§ alapján) - Visszavonás (58.§) /5 évig új személyi jog nem adható/ - rosszhiszemű az eljárás során - büntetett előélet,foglalkozástól eltiltás, jogerős ítélet - gyógyszertárat ismételten nem személyesen vezeti - ismételt jogsértő kereskedelmi gyakorlat (17.§(8); 35.§(1) Személyi jogos gyógyszerészek számának alakulása – össz : 3280 fő 2007 – 2010 - ig 1418 2011. év – szem. jog átruházás 150 – szem. jog megszűnt ( lemondás) 92 – szem. jog módosítás 147 A személyi jog tartalmi változásai

5 Közforgalmú (fiók) gyógyszertárak működtetése - Működés engedélyezése - Változások kötelező bejelentése – előzetesen, vagy 5 munkanap (53/A.§) / Működési engedély-módosítás/ – működési engedély adataiban változás – tulajdonosi, személyi összetétel változás - Működés-szüneteltetés - 21 nap – 1 hónappal előbbi bejelentés - Működés-felfüggesztés - hiányosság – pótlás kötelezés, határidőre - Működés-áthelyezés - (53/B.§) – kizárólagos feltételek – fejlesztési forrásból megvalósuló szolgáltatás - Működési engedély-visszavonás – ismételt jogi vagy szakmai szabálysértés / (54.§) - létesítési engedéllyel egyidejűleg / – ismételt felfüggesztés 2 éven belül – személyi jog visszavonásra került (58§) Tovább működtetés – pályázati kiírással, jogutódlással – egyéni cég formájában is (76§)

6 Hatósági feladatellátás Hatásköri rendelet : 323/2010. (XII. 27.) Korm. r. Állami felügyelet: eü. államigazgatási szerv gyakorolja ( Gyftv.:64.§(1);18/A.§4/a.) Lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok: 1991. évi XI. tv. 6.§ (2) Megyei tifőgyógyszerészek: - fiók, kézi, intézeti gy.tárak : létesítés és működés engedély - közforgalmú gyógyszertár: működés engedélyezés felelős vezetői engedély; hatósági vezető kirendelés -gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás engedélyezés - összefonódás vizsgálata ( 75.§.), büntetett előélet ( 60/A.§.) Országos tisztifőgyógyszerész: - közforgalmú gyógyszertár létesítés engedélyezés (pályázat) - személyi jog engedélyezés (átruházás, lemondás, visszavonás) - nyilvántartás: / a megszűnést követő 5 évig / - gyógyszertárak típusonként, tulajdonosi összetétel - személyi jogos gyógyszerészek – működési nyilvántartás - üzletek – gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység - hatósági vezetők - másodfokra /EEKH – hoz/ felterjesztendő ügyek koordinálása

7 Végrehajtási rendelet - módosítások 41/2007(VII.27.) EüM rend. – működés személyi feltételei - szolgálati rend, vényforgalom,speciális tevékeny- ség végzése alapján - megszűnik a vényköteles gy.kiadás nyilvántartás 44/2004.(IV.28.)ESZCSM rend.– gyógyszerek rendelése,kiadása - gyógyszer-automata törlése - 2/2012 NEFMI r.- új rendelkezései 43/2005.(X.15.) EüM rend. – fokozottan ellenőrzött szerek - fiókgyógyszertárban nem adható ki kábítószer - hatáserősség betűvel- csak kézzel írt vényen, - átvétel igazolása – útlevél v. új jogosítvány is - külföldre – kivitel, behozatal 2/2008.(I.8.) EüM rendelet – forgalmazási kőr kikerülnek : ásványvíz, „élvezeti” teák, szemüvegek, egyes kozmetikumok bekerülnek: gyógycukorka, zöldség-gyümölcslé,bébiétel,intim higiénés termék

8 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A gyógyszertárak és az ÁNTSZ feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben Dr. Bódis Lászlóné országos tisztif ő gyógyszerész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések