Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Szécsényiné Nagy Katalin.  Pénzkezelési szabályzat ◦ Bankszámla nyitása kezelése ◦ Alkalmazható fizetési módok ◦ Készpénzkezelés szabályai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Szécsényiné Nagy Katalin.  Pénzkezelési szabályzat ◦ Bankszámla nyitása kezelése ◦ Alkalmazható fizetési módok ◦ Készpénzkezelés szabályai."— Előadás másolata:

1 Készítette: Szécsényiné Nagy Katalin

2  Pénzkezelési szabályzat ◦ Bankszámla nyitása kezelése ◦ Alkalmazható fizetési módok ◦ Készpénzkezelés szabályai ◦ Házipénztár létesítése, védelme ◦ Pénztári nyitva tartás rend ◦ Pénzkezelés személyi, tárgyi feltétele ◦ Utalványozók köre ◦ A házipénztár működése, pénztári mozgások ( pénztár záró készlet max 500 eft, előző év összes bevétel 10 % ) ◦ Pénzszállítás szabályai ◦ Munkabér kifizetés rendje ◦ Valutapénztár kezelésnek szabályai ◦ Pénz- és értékkezelés rendje ◦ A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartási rendje ( szigorú számadás alá tartozó és egyéb bizonylatok)

3  NEA bevételi forrása elsődlegesen a tárgyévi költségvetési törvényben kerül meghatározásra 2012 évben: 3.038 millió ft  Az Alap bevételének maradványa évvégén nem vonható el  Költségvetésen kívüli források ◦ jogi személyek, szervezetek befizetései ◦ Létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnő civil szervezetek vagyona ◦ Szja 1 %

4  Tárgyévi támogatási forrás 60 %-a fordítható a civil szervezetek működési ktgeinek pályáztatására ◦ Civil szervezetek működésének támogatása ◦ Max.a tárgyévi támogatási forrás 10 %-ig a civil szervezetek által gyűjtött és elektronikus úton bevallott adományok után járó 5 %-os normatív kiegészítés – működési ktgre

5  Tárgyévi támogatási forrás 30 %-a biztosítható szakmai támogatás pályáztatására ◦ Évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására ◦ Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyar civil szervezet jelenlétének biztosításával kapcsolatos költségekre ◦ Tudományos kutatásra, monitoringtevékenységre ◦ Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, esélyegyenlőséget elősegítő tevékenység támogatására ◦ Civil szervezetet bemutató kiadványok, írásos és elektronikus szakmai sajtó támogatása ◦ Civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása

6  Tárgyévi támogatási forrás 10 %-át a miniszter az egyedi támogatási kérelmek alapján nyújthatja a civil szervezeteknek, az előzőekben felsorolt lehetőségekre.  Az új támogatás rendszerben visszatérítendő támogatásra is lehet pályázatot beadni ( támogatási forrás 10 %-a) ◦ Közhasznú jogállású civil szervezetek igényelhetik, akiknek a pályázat megjelenését megelőző lezárt utolsó üzleti évben a beszámolóval igazolt éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot, az Alap csak ezen támogatási formában nyújthat működési támogatást

7  Finanszírozási módok ◦ Az államháztartásra vonatkozó jogszabályok szerint ktgvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásban vagy beszámolást követő utófinanszírozásban történhet  Utófinanszírozás: egyösszegű kifizetést jelent, a záró beszámoló elfogadása után – meg kell előlegezni a támogatás összegét a civil szervezetnek  Előfinanszírozás: a támogatási összeg kiutalása után felmerült költségek számolhatók el, csak a támogatást igénylő szervezet kérelmére valósulhat meg

8  Kedvezményezettek ◦ Szövetség vagy ◦ alapítvány, egyesület  Nem jogosult ◦ A pályázat kiírás évében nyilvántartásba vett szervezet ◦ Amely szervezet vagy amelyik jogelődje a támogatási igény benyújtását megelőző három év közül mindegyikben részesült támogatásban  „a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 5/2012. (II.16.) KIM rendeletben„ ( 2 évente, 1 év kimarad ) ◦ 3. A támogatási igény ◦ 3. § (1) Az Alapkezelőhöz benyújtott támogatási igénynek - az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályozására is figyelemmel - tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdés szerinti adatokon kívül: ◦ a) a támogatást igénylő szervezet nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételének időpontját és tevékenységi besorolását; ◦ b) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának tervezett módját és az igényelt támogatási összeget; ◦ c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és a 7. melléklet szerinti költségvetési tervet, megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

9 ◦ d) a kívánt finanszírozás módját (előfinanszírozás, utófinanszírozás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás); ◦ e) szükség szerint a támogatást igénylő szervezet kérelmét az előfinanszírozásra vonatkozóan, figyelemmel az Ávr. 78. § (2) bekezdésére és 79. § (1) bekezdésére; ◦ f) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját (támogatási időszak); ◦ g) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint arról, hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek; ◦ h) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének a hozzájárulását a támogatási igényben foglalt adatok kezeléséhez és a hivatalos honlapon történő közzétételéhez; ◦ i) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a szervezet, valamint a szervezet jogelődje a támogatási igény benyújtását megelőző három év közül legalább az egyikben nem részesült támogatásban az Alap terhére; ◦ j) a döntéshozó által előírt egyéb adatokat és információkat; ◦ k) jogszabályban előírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.  Aki a pályázat kiírás évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési támogatásban

10  Támogatási igény kizárólag e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, elektronikusan nyújtható be EPER rendszer (egyedi támogatási igény csak postai úton)  Érvényes, Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat szükséges  A 3000,- os ktg. térítést be kell fizetni ( 2003 évi működési támogatás )  A Civil Információs Portáloktól a közhiteles nyilvántartásból, az illetékes törvényszéktől az Alapkezelő betudja július 01-től szerezni a bírósági kivonatot, ezt már nem kell beküldeni  Minimum támogatási igény 250 eft + saját forrás a támogatási összeg minimum 10 %-a – természetben, pénzben ( pályázati kiírásban lehet több is)

11  Kizárólag a szervezet működésére, létesítő okiratának megfelelő tevékenységeket szolgáló kiadásokat lehet elszámolni  Támogatási és elszámolási időszak ◦ Támogatási időszak: Támogatási szerződésben meghatározott időintervallum – e időszak utolsó napján pénzügyileg is teljesített számlát lehet beadni elszámolásra (2013.03.01-2014.02.28) ◦ Elszámolási időszak : Támogatási időszak vége + 30 nap  Áfa nyilatkozat ◦ Adómentes, nem alanya az áfának – adószám 9. számjegye „1” Szla bruttó ◦ Alanya az áfának – adószám 9. számjegye „2”,  de a támogatásból finanszírozott projekt kapcsán áfa levonási joggal nem illeti meg, szla bruttó  Él az áfa levonási joggal, szla nettó – áfa befizetés bankszámla kivonatot mellékelni kell  Szerződés kapcsán arányosítással állapítja meg az áfát, számítási módot csatolni kell ◦ Eva tv. Hatálya alá tarozik – adószám 9. számjegye „3” szla bruttó

12  „a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 5/2012. (II.16.) KIM rendelet„ ( NEAr.) 6. számú mellékletébe meghatározott ( útmutató is ezeket tartalmazza ) költségeken kívüli költség,  Támogatási időszakon kívül felmerült költség  Támogatási időszakban felmerült, de a pénzügyi teljesítése nem történik meg az elszámolási időszak végéig ( segíthet a tagi kölcsön )  Pályázó által szervezett programok, rendezvények költségei, a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei  Visszaigényelhető áfa

13  A. Dologi kiadások ◦ Ingatlan üzemeltetés ktg.  Bérleti díj – bérleti szerződés alapján  Közüzemi díjak – civil szervezet nevére szóló szla, vagy a bérlőtől továbbszámlázott formában, a szerződésben leírt feltételekkel – átfolyó fogyasztást mérő órák  Javítás, karbantartási ktg – ingatlan fenntartási-, javítási- és üzemeltetési anyagok, tisztítószer, seprű, felmosó szett, gereblye, szemetes zsák, mosogató szer, ajtózár, csaptelep, festék, ecset, javítási-, karbantartási szolgáltatások  Nem elszámolható az ingatlan felújítása ( korszerűsítés, alapterület bővítés KEOP pályázat )

14 ◦ Üzemeltetési ktg – ingatlan takarítása, őrzése, alpinista ablak takarítás, füves pálya fűnyírása, riasztó rendszer üzemeltetése, szemétszállítás, mosatás, raktár bérlési díj „szolgáltatás vásárlás” ◦ Biztosítás – csak a szervezet tulajdonában lévő, vagy tartós bérleményként meglévő ingatlan( min. 1 év)  Jármű üzemeltetési ktgei ◦ Bérleti díj – tartós bérlet vége nem a gépjármű megvásárlása!, garázs bérleti díj ◦ Üzemanyag :  személygépkocsinál - cégautó adó megfizetése, útnyilvántartás vezetés, norma szerinti fogyasztás * NAV vagy szla szerinti üzemanyag árral,  Teherautónál : menetlevél, Taográf, szla szerinti üzemanyag, ( nettóban vagy bruttóban )  Javítási, karbantartási ktg. – legalább üzembetartónak kell a forgalmiban a civil szervezetnek szerepelni, az üzemanyag elszámolás szabályai! Főalkatrész csere nem elszámolható

15 ◦ Parkolási, úthasználati díj - legalább üzembetartónak kell a forgalmiban a civil szervezetnek szerepelni, a szlának a civil szervezet nevére kell szólnia ◦ Biztosítás – kötelező, casco, baleset biztosítás, legalább üzembetartónak kell a forgalmiban a civil szervezetnek szerepelni, a szlának a civil szervezet nevére kell szólnia(elszámolási időszakot figyelni!!!)  Egyéb eszközök üzemeltetésének ktg.e ◦ Eszközök, berendezések bérleti-, kölcsönzési díja ◦ Javítás, karbantartási anyag ktg. - szervezet tulajdonában lévő, vagy bérleményként meglévő eszközök, berendezések  Üzemeltetési szolgáltatások ( javítások, karbantartások ) – fénymásoló  Számítástechnikai fogyóeszközök  Üzemanyag – fűnyíró

16  Adminisztrációs ktg. ◦ Nyomtatvány, irodaszer ◦ Adminisztrációs szolgáltatás – könyvelési díj, ügyviteli-, bérszámfejtési, pályázati-, pénzügyi szolgáltatások – vállalkozási szerződéssel, jelenléti ív NINCS! ◦ Jogszabályi megfeleltetést segítő szolgálttaások – ügyvédi díj, munka-, tűzvédelmi-, üzemorvosi-, könyvvizsgálói szolgáltatás ◦ Pénzügyi szolgáltatások díja – bank ktg, bankforgalom lebonyolításához nyomtatványok, bank-, pénzforgalmi jutalék ◦ Hatósági díjak – eljárási illetékek ◦ Kamat – likviditási hitel megvalósítási időszakára eső kamat része számolható el  Hitel, kölcsönszerződést csatolni kell az elszámoláshoz  Az elszámolt kamat a szerződésben szereplő THM lehet, max 20 %

17  PR, marketing ktg.-ek ◦ Hirdetés, reklámköltség – csak a szervezet működéséhez kapcsolódó ◦ PR, marketing kiadványok – szervezet tevékenységét bemutató szórólapok, plakátok, kiadványok ◦ Arculati elemek – cégtábla, levélpapír, névjegykártya, molinó, tagsági kártya ◦ PR, marketing szolgáltatások – piackutatás, arculat- tervezés, szakértői szolgáltatás  Humánerő-forrás fejlesztésének költségei ◦ Oktatás, továbbképzés ktg.-e – a szervezet munkatársainak, önkénteseinek, tisztségviselőinek képzése, továbbképzése, tréningeken való részvétele, vizsga díja

18  tagsági jogviszonyon belüli (egyesület tagjaként végzett munka)  ingyenes megbízás (egy kuratóriumi elnökség)  közérdekű önkéntes tevékenység (2005. évi LXXXVIII. törvény alapján)  külön szabályozott jogviszonyon kívüli önkéntesség (természetes, spontán, nem formalizált önkéntes tevékenységek)

19  elismerje az önkéntesek munkáját és ennek megfelelően bizonyos juttatásokat és kedvezményeket adjon  könnyítsen az önkéntességgel kapcsolatos adóterheken  azon önkéntes tevékenységeket kívánja jutalmazni a törvényhozó, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a közösségek, a társadalom fejlődéséhez és jólétéhez

20  Helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és ezek társulásai  Állami és önkormányzati költségvetési szervezetek  Magyarországi székhelyű Civil szervezet (közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, közhasznú társaság)  Egyházi jogi személyek

21 Az előbbi szervezetek és intézmények csak az alaptevékenységük, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak közérdekű önkénteseket. Sem az önkormányzatok, sem a közszolgáltató intézmények nem alkalmazhatnak közérdekű önkénteseket a Köt. Szerinti tevékenységen kívüli, kiegészítő vagy vállalkozási tevékenységre.

22  önkéntes véradás  önkéntes tűzoltóként és polgári természetőrként végzett munka  az önkéntesnek saját maga vagy hozzátartozója javára végzett tevékenység  a jogszabályi, vagy hatósági határozat kötelezésén alapuló ellenszolgáltatás nélküli tevékenység  más jogviszony keretében végzett ellenszolgáltatás nélküli munka

23  A nem közhasznú szervezetnek ugyanúgy lehet önkéntese mint eddig, a Köt. hatálybalépése előtt, de azt az adóhatóság, a munkaügyi ellenőrzés, az ügyészség és minden más ellenőrző szervezet a rendelkezésre álló polgári jogi, adózási és munkajogi szabályok szerint fogja megítélni, nem pedig a Köt. szerint. (költségtérítési és juttatási kedvezmények sem illetik meg)

24  bejelentési lap kitöltése (letölthető: www.civil.info.hu, www.onkentes.hu honlapról, törvény melléklete tartalmazza) www.civil.info.huwww.onkentes.hu  mellékletek csatolása  a már nyilvántartásba vett szervezeteknek változások bejelentése (a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha a szervezet abban megjelölt célja vagy tevékenységi köre is megváltozott)

25  az önkéntesek foglalkoztatása előtt  a törvény 15 napos haladékot enged  nem kell valamennyi önkéntest egyenként bejelenteni, csak magát a tevékenységet és az ellenőrzéshez szükséges legfontosabb adatokat

26  Bejelentési lap: Bejelentési lap ◦ pontosan az a név szerepeljen a bejelentési lapon, amely a bírósági kivonaton is megjelenik. ◦ törzskönyvi nyilvántartási száma csak a költségvetési szerveknek van (ezt a civil szervezetek nem töltik ki) ◦ a szervezetek a bejelentési lapon csak egy kategóriát jelölhetnek meg a fogadó szervezet típusaként ◦ tevékenységi körök konkrét meghatározása (pl. adminisztrációs tevékenység) ◦ speciális feltételek (engedélyköteles építési munka)

27 Szervezet típusaCsatolandó dokumentumok Helyi önkormányzatok társulásaTársulási megállapodás másolata Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) Hatályos létesítő okirat (alapszabály, alapító okirat) másolata + nyilvántartásba vételre illetékes bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat) Egyházi személyekNyilvántartásba vételre illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása Egyházi személy – annak alapszabályában jogi személynek nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett – szervezeti egysége Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása + az egyházi jogi személy képviselőjének nyilatkozata a szervezeti egység státuszáról

28  cselekvőképes személy  korlátozottan cselekvőképes személy  10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy  magyar állampolgár, EU tagállam valamint Európai Gazdasági Térség államainak állampolgára  Európai Unión kívüli országok állampolgárai, ha az őket fogadó szervezet megfelelő felelősségbiztosítást köt, ellátásuk, szállásuk, visszautazásuk biztosított, egészségügyi ellátásra jogosultak vagy hatályos idegenrendészeti jogszabályoknak megfelelő státusszal rendelkeznek (menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett) v. ha EU állampolgár egyenes ági rokonuk, házastársuk

29  Nagykorú, korlátozottan cselekvőképes önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet: - amely megfelel életkorának, testi és értelmi fejlettségének, képességének - nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, valamint tankötelezettségének teljesítését - mely 6 és 20 óra között történik - Magyarországon történik

30  18 év alatti önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet - amely megfelel életkorának, testi és szellemi fejlettségének, képességének - nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, valamint tankötelezettségének teljesítését - mely 6 és 20 óra között zajlik - melynek befejezése és másnapi kezdése között legalább 14 óra pihenőidő biztosított

31  16-18 éves önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet, mely: - maximum 4,5 óra/nap és 18/hét  16 év alatti önkéntes csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet, mely: - Magyarországon történik - tanszünetben maximum 3 óra/nap és 12 óra/hét - tanítási napon maximum 2 óra/nap és 6 óra/hét - tanítási időben, tanítási napon kívül maximum 3 óra/nap és 6 óra/hét

32 Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, ill. hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll. (kivétel: közoktatási intézmény által szervezett és a tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő kötelezettséget nem érintő táboroztatási tevékenység, közösségi program).

33 A szerződést írásba kell foglalni, ha: - határozatlan időre, vagy legalább 10 napra kötik határozatlan időre - 18 év alatti v. korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább 2 napra kötik - az önkéntes juttatásban részesül, kivéve ha ez csak védőfelszerelésre, vagy munkaruhára, ill. a törvényben meghatározott jutalomra korlátozódik - az önkéntest engedélyköteles építési munkában foglalkoztatják

34 - a tevékenységet külföldön végzik - az önkéntes az EU-n kívüli tagország állampolgára (kivéve, ha menekültként, menedékesként elismert, bevándorolt ill. letelepedett személy, vagy ha EU tagország állampolgárának egyenes ági rokona, házastársa - ha azt a jogot korlátozzák, hogy bármelyik fél azonnal felmondhassa a szerződést - ha az önkéntes ezt kifejezetten kéri

35  A szerződésnek tartalmaznia kell:szerződésnek - az önkéntes tevékenység tartalmát - a tevékenység ellátásának helyét - a tevékenységre fordítandó időt - a pihenőidőt - azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntes részére biztosítanak

36  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése  pihenőidő biztosítása  tájékoztatási kötelezettség, irányítás, utasításokkal való ellátás  utazás, szállás, étkezés biztosítása nem automatikusan a fogadó szervezet kötelessége (kivétel ha a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik, vagy az önkéntes Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár)

37  a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni  a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni  az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné

38  Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások: - munkaruházat, védőfelszerelés és –anyag - utazás, szállás, étkezés - saját személygépkocsi használat (kiküldetési rendelvény alapján) - védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás - iskolarendszeren kívüli képzés költsége - állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása - eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása - élet-, egészség- és baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás, ill. azok díja

39 - napidíj (külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, ill. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén, - jutalom, - Ezek nem lehetnek több éves szinten, mint a minimálbér havi összegének 20%-a (2012-ben 18.600 Ft/fő/év, nem szervezetenként, hanem személyenként összesen, SZJA tv. 7. § (1) y.)

40  az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel,  nem haladják meg az egyéb jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a szokásos piaci áron kerülnek beszerzésre,  a termék- és szolgáltatás-beszerzésekkel kapcsolatos számlákat a fogadó szervezet nevére és címére állították ki,  a költségek minden esetben csak bizonylat alapján számolhatóak el

41  Az önkéntes tevékenység biztosítási jogviszonyt nem eredményez, azonban baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki a Köt. alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez (tehát ha az önkéntes tevékenység végzése közben baleset éri – „üzemi baleset” – akkor a társadalombiztosítás 100%-osan fedezi, megtéríti a baleseti ellátás és a gyógyítás költségeit).

42  önkéntes neve, születési helye, ideje, anyja neve  önkéntes állampolgársága, amennyiben nem magyar állampolgár  önkéntes lakóhelyét (tartózkodási helyét, szálláshelyét)  korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő személyazonosító adatait és lakóhelyét  a közérdekű önkéntesség tartalmát, tevékenység ellátásának helyét, a ráfordított időt és pihenőidőt

43  a tevékenység megkezdésének időpontját  határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik  a 18. életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított időre vonatkozó adatokat  az önkénteseknek nyújtott juttatásokat

44  fokozottan ügyelni kell a nyilvántartott személyes adatok elkülönített módon kezelésére (ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá)  a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követő 5 évig kell megőrizni  a nyilvántartásnak nincs törvény által előírt formája

45 ◦ Konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók részvétele – részvételi díj  Elszámoláshoz meghívó, program kiírás ◦ Szervezet munkatársainak/önkénteseinek szervezett saját képzés – ellátási ktg., oktató, előadó, trének költsége  Elszámoláshoz: jelenléti ív, vállalkozási szerződés oktatóval, a számlán ha egyéni vállalkozó az okmányirodai reg.számának rajta kell lenni!!! ◦ Szakkönyvek – ügyviteli, célszerinti tevékenységet segítők ◦ Előfizetési díja – szakmai folyóiratok, napilapok, jogtárak, internetes

46  Kommunikációs költségek ◦ Posta ktg – levél, csomag feladás, Pf. bérleti díj ◦ Telefon ktg. – vezetékes és mobil telefon előfizetés, szervezeti telefon feltöltő kártya ( 20 % telefonadó!!) ◦ Internet ktg. – előfizetés ◦ Honlap fenntartás, üzemeltetés ktg. ◦ Belsőkommunikációs kiadványok  Utazás-, kiküldetés ktg. ( hivatalos célú ) ◦ Szállásdíj – ha kapcsolódik hozzá a reggeli

47 ◦ Utazási ktg. - kiküldetési rendelvény alapjánkiküldetési rendelvény  Tömegközlekedés - szla  Saját gk. - saját tulajdonú jármű alatt a magánszemély vagy a házastársa tulajdonában lévő járművet kell érteni. A tulajdonjogot a kötelező felelősségbiztosítás befizetési szelvényével kell igazolni  Átalány jellegű ktg. térítés formájában, amikor rendszeresen használja hivatalos célra ( nem alkalmazható az APEH ár )  Kiküldetési rendelvény alapján  (APEH norma* APEH üa.ár * km) + 9 ft/km  Elszámoláshoz kell forgalmi engedély másolata, kötelező+balesetbiztosítás befizetését igazolás másolata, házastárs nyilatkozta  Autópálya-matrica – adókötelezettség keletkezik, a matrica érvényességi időszakában a matrica árának a magáncélú használattal arányos része után a kifizetőt terheli a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezések szerinti adókötelezettség. ◦ Személyszállítás – megrendelő, utas lista, taográf hiteles másolata, szla

48  Szállítási ktg. ◦ Fuvarozás – teher-, áru fuvarozás, költöztetés ◦ Raktározás ◦ Logisztikai szolgáltatás – fuvarszervezés, szállítmányozás  Munka-, és védőruha, védőfelszerelés ktg. ◦ Védőruházat, védőfelszerelés -"Az egyéni védőeszközök elsődlegesen a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény hatálya alá tartoznak. A munkavállalók egyéni védőeszközzel való ellátásával kapcsolatos munkáltatói feladatokat a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet határozza meg. Az egyéni védőeszközöket a kockázatértékelés megállapítása alapján köteles a munkáltató természetben biztosítani. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Egyéni nyilvántartás vezetés ◦ A munkáltató köteles a munkavállaló látásának vizsgálatát biztosítani szükség szerint, de legalább kétévente látásvizsgálatra elküldeni, a munkavállaló köteles a vizsgálaton részt venni. A vizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el. Szemészeti szakvizsgálatra akkor van szükség, ha az orvos megállapítása szerint a munkavállalónak képernyő előtti éleslátást biztosító szemüvegre van szüksége. (napi 6 órát nem haladhatja meg a számítógép előtti munkavégzés)

49  Munkaruha ◦ 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről ◦ "A munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmenően is támogatást nyújthat." ◦ "Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.„ egyéni nyilvántartás vezetés  Jelmez – utcai viseletre nem alkalmas ruházat  Formaruha  Javítás, karbantartás, készítés – mosatás, anyag vásárlás varrtatáshoz

50  Szervezet fejlesztés ◦ Komplex szervezet felépítés ◦ Stratégiai tervezés ◦ Vezetés. Irányítás fejlesztés ◦ Belső-, külső kommunikációs fejlesztés  Szakértő, tanácsadói díjak Vállalkozási szerződés, teljesítés igazolás ◦ Minőségirányítási rendszer – bevezetése, auditálása, működtetése  Egyéb beszerzések, szolgáltatások  Egyéb anyagok - dekoráció, pohár,tányér, evőeszköz, törölköző, konyharuha, egészségügyi láda ( nagy kalap )  Tagdíjak  Nevezési díjak  Közhasznú tevékenység foglalkozatott állatok költsége  Egyéb agyagjellegű szolgáltatás – hangosítás, TV előfizetési díj, pályázati díj  Biztosítások – baleset-, életbiztosítás  Reprezentáció – „üzleti „ vendéglátás ◦ a reprezentációs költségek és az üzleti ajándékok értékével nem kell növelni a társasági adó alapját, a kiadásokat a személyi jövedelemadó törvény „egyes meghatározott juttatás"-ként nevesíti,után 16%-os mértékű személyi jövedelemadót (SZJA) és 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást (EHO) kell megfizetni, mégpedig a juttatás értékének 1,19 szerese után.

51  Bérköltség ◦ Munkavállaló bére - munkaszerződés jelenléti ív, szabadság nyilvántartásmunkaszerződés ◦ Betegszabadság ( 15 nap ) ◦ Járulékok - adóelőleg nyilatkozatadóelőleg nyilatkozat  Családi kedvezmény Családi kedvezmény  START kártya – pályakezdők válthatják ki, szociális hozzájárulási adójuk  középfokú végzettség mellett max. a minimálbér 150 %-ig terjedhet, 1. évben 17 %-al, 2. évben 7 %-al csökkenthető  Felsőfokú végzettség mellet a minimálbér max. kétszereséig az első 9 hónapban 17 %-al a további 3 hónapban 7 %-al

52  Táppénz-hozzájárulás – tp. 1/3-a  Munkavállaló munkába járásának ktg-e ◦ Bérlet - Napi munkába járás címén történik a költségtérítés abban az esetben, ha a munkavállaló naponta a közigazgatási határon kívülről utazik a munkahelyére, illetve munkarendjétől függő gyakorisággal rendszeresen utazik oda és vissza, 86 % buszra, vonatra is – szla ◦ saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése 9 forint / km  Béren kívüli juttatások ◦ Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek -12500,-/hó ◦ Erzsébet-utalvány 5000,- /hó ◦ Széchenyi Pihenő Kártyára (SZÉP Kártya)  szálláshely al-számlájára utalt, szálláshely-szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 ezer forint;  vendéglátás al-számlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 150 ezer forint;  szabadidő al-számlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 ezer forint támogatás. ◦ A kifizetőt terhelő adó alapja a jövedelem 1,19-szerese.

53  Megbízási díj – ◦ szerződés, adóelőleg, költség nyilatkozat, jelenléti ív ◦ Járulékai  Ösztöndíj - ◦ Bevallani azt a bevételt nem kell az Szja. tv. 11. § (3) bekezdés a) pontja alapján, „amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni…." Ilyen bevételnek minősül az Szja. tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a bevétel is - esetünkben az ösztöndíj -, amely az Szja. tv. 1. számú melléklete szerint adómentes. ◦ Egyszerűsített foglalkoztatás költségei  EKHO jelenléti ív EKHO  Folyamatos vállalkozói szerződés alapján ◦ Táncoktató, oktató, szakmai vezető, ◦ 7-es adószámmal kezdődő 2vállalkozók „, 50 % -os max. ktg. Elszámolási lehetőség, a többit adózza

54  Önkéntes foglalkoztatott költségei ◦ Étkezés ◦ Biztosítás ◦ Használt saját eszköz ktg. megtérítése ◦ Napidíj  Tárgyi eszköz beszerzés ◦ Igazgatási eszköz – irodai gépek, berendezések ◦ Számítástechnikai eszközök – számítógép, laptop, projektor ◦ Célszerinti tevékenység eszközeinek beszerzése ◦ Állományba vételi bizonylat, üzembe helyezési okmány  Immateriális javak ◦ szellemi termék – honlap készítés, fejlesztés ◦ Vagyoni értékű jogok – szoftverek, csatlakozási díjak ( áramszolgáltató ) ◦ Állományba vételi bizonylat, üzembe helyezési okmány

55  Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Készítette: Szécsényiné Nagy Katalin.  Pénzkezelési szabályzat ◦ Bankszámla nyitása kezelése ◦ Alkalmazható fizetési módok ◦ Készpénzkezelés szabályai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések