Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győr-Sopron-Moson Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Társasházkezelői Klub Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győr-Sopron-Moson Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Társasházkezelői Klub Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014."— Előadás másolata:

1 Győr-Sopron-Moson Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Társasházkezelői Klub Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. október 29.

2 Győr-Sopron-Moson Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Társasházkezelői –Lakásszövetkezeti Klub Miről is lesz szó itt és ma? 1.Lakásszövetkezeti érintő szövetkezeti törvénykezésről 2.Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változásokról 3.Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedésekről 4.nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer megszervezéséről 5.Pályázati lehetőségekről 6.+ LOSZ 2015.

3 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés 1./ 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és ezzel együtt hatályát vesztette a korábbi Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) 2./ A szövetkezeti törvény eredeti szövege hatályát vesztette, de új szövegezésben maradt, azonban a lakásszövetkezetekről szóló törvény hatályban maradt !!!!!!

4 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről a lakásszövetkezetek eléggé speciális helyzetbe kerültek. a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Tv. (Lsztv.) teljes egészében hatályban maradt amíg az Lsztv. hatályban van a lakásszövetkezeteknek az Lsztv. rendelkezéseit magukra nézve alkalmazniuk kell! Probléma!!!→→→→

5 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó fejezetének, illetőleg szövetkezetekre vonatkozó fejezetének rendelkezései finoman fogalmazva sincsenek összhangban az Lsztv. ismert és a lakásszövetkezeti alapszabályokba beépített rendelkezéseivel.

6 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről mert elsődleges érvünk, azon túl, hogy a lakásszövetkezeti törvény létezik, hatályban van és nyilván speciálisabb, mint a vele egyébként egyenlő erősségű feles törvényként elfogadott új Ptk., hogy az Lsztv. jelenleg is hatályban lévő 1.§ (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: „(2) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

7 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről mert jogalkalmazási logikával nem következhet más, mint, hogy az új Ptk. a 2013. évi V. Tv. rendelkezéseit maximum akkor lehet csak a lakásszövetkezetekre alkalmazni, ha az Lsztv-ben nem szabályozott kérdésekről van szó.

8 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről mert úgy is fogalmazhatunk, hogy az Lsztv. az idézett rendelkezésével egy jogalkalmazási sorrendet állít fel, melyben legelöl 1.az Lsztv. szabályai szerepelnek, 2.Ezután jönnek a lakásszövetkezet alapszabályának rendelkezései, 3.és ha azok között vannak olyanok, melyeket nem lehet az Lsztv. rendelkezésére visszavezetni, 4.akkor ezek vonatkozásában lehet az új Ptk. rendelkezéseit, elsődlegesen a jogi személyekre vonatkozó szabályokat alkalmazni, alkalmazandónak tekinteni.

9 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Most akkor mi a teendő? a 2014. őszi időszakban változatlanul nem javasolt a meglehetősen bizonytalan helyzetben a lakásszövetkezeti alapszabályok módosítása, de 1.a Ptké. az egyes jogi személy típusok – így a lakásszövetkezetek – esetén sem rendelkezik eltérően, azaz 2.a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló valamennyi jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani.

10 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Mit is jelent ez? azt jelenti, hogy a jogi személyeknek az alapszabályukat módosítaniuk kellene 2015. március 15-ig de ha nem is módosítanak alapszabályt arról a közgyűlésükön, küldöttgyűlésükön ebben az intervallumban is döntést kell hozniuk, hogy az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban a Ptk. hatálya alatt kívánnak továbbműködni és alapszabályuk megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek, akkor is ha egyébként az alapszabályukat nem módosították.

11 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Mit is jelent ez konkrétan a lakásszövetkezetekre? a lakásszövetkezeteknek értelmezésünk szerint 2015. június 15. napjáig van arra idejük, hogy a közgyűlésük, küldöttgyűlésük az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről döntsön és ezzel összefüggésben az alapszabályát vagy módosítsa, vagy kimondja, hogy az alapszabálya megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek. Ezt a döntést tehát a lakásszövetkezeteknek a 2015-ös tavaszi időszakban meg kell hoznia

12 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Mit is jelent ez konkrétan a lakásszövetkezetekre? a LOSZ azt a megoldást támogatja és javasolja, hogy 1.azok a lakásszövetkezetek, melyek számára az alapszabályuk módosítása nem indokolt hozzanak döntést a közgyűlésükön, küldöttgyűlésükön az új Ptk. szerinti továbbműködésükről és rögzítsék, hogy alapszabályuk megfelel elsődlegesen az Lsztv., illetve másodlagosan az új Ptk. rendelkezéseinek, tekintettel az Lsztv. 1. § (2) bekezdésében megállapított jogalkalmazási sorrendre.

13 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Mit is jelent ez konkrétan a lakásszövetkezetekre? a LOSZ azt a megoldást támogatja és javasolja, hogy 2. Azoknak akiknek az alapszabálya mégis módosításra szorul annak is ki kell mondania a közgyűlésén, küldöttgyűlésén az új Ptk. szabályai szerinti továbbműködést és a módosított alapszabályáról azt is ki kell mondania, hogy megfelel az Lsztv. illetve kiegészítő jelleggel az új Ptk. rendelkezéseinek, de azt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy milyen rendelkezéseket vesz figyelembe az Lsztv. rendelkezésein túl az új Pt. jogi személyekre vonatkozó szabályai közül

14 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Mindenképpen tisztázni érdemes, hogy milyen esetben célszerű a lakásszövetkezet alapszabályát mégis módosítani nem csupán kimondani az új Ptk. szerinti továbbműködést és az alapszabály új Ptk- nak, valamint az Lsztv-nek való megfelelését

15 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Melyek ezek az ismérvek? 1.olyan objektív szükséglet merül föl, mely a lakásszövetkezet helyzetéből adódik, pl csökkenteni, növelni szükséges az igazgatóság létszámát, szerepelnek a tisztségviselők az alapszabályban és tisztújítás lesz, a kamerarendszer létesítése miatt az alapszabályt módosítani kell, egyáltalán bármilyen praktikus okból elkerülhetetlennek tűni az alapszabály szövegének a megváltoztatása

16 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Melyek ezek az ismérvek? 2.az alapszabály 2012 előtti, illetve nem hajtották végre a 2011. júliusi 2011. évi LXXVI. tv-ben meghatározott, előírt alapszabály módosításokat, ugyanis ezt észlelve, mivel erre is élő törvényi kötelezés van, az eljáró cégbíróság nagy valószínűséggel kötelezni fogja a lakásszövetkezetet ennek a módosításnak a végrehajtására

17 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Melyek ezek az ismérvek? 3.az alapszabálynak konkrét rendelkezése egyértelműen ellentétes az Lsztv. valamelyik rendelkezésével. Ha ezt a cégbíróság észleli, akkor kötelezni fogja a lakásszövetkezetet az alapszabály törvénynek (Lsztv-nek) megfelelő módosítására. 4.a lakásszövetkezetek dönthetnek úgy, hogy bár az Lsztv. alapján minden lényeges kérdést az új Ptk-tól függetlenül leszabályoztak jogszerűen a saját alapszabályukban, mégis vannak olyan az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó fejezetében található rendelkezések melyeket célszerű a saját alapszabályukban is szerepeltetni.

18 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Szövetkezeti törvénykezés Tájékoztató és segédlet a lakásszövetkezetek részére az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő, hatályba lépését követően felmerülő teendőkről Összefoglalva: az új Ptk. minden jogi személyre vonatkozik, de a lakásszövetkezetekre elsődlegesen az Lsztv. rendelkezéseit kell alkalmazni az Lsztv. a lakásszövetkezetek vonatkozásában lényegében teljes szabályozást ad, így alapvetően csak arról kell rendelkezni, hogy az új Ptk- nak megfelel a lakásszövetkezet lakásszövetkezetek célszerűen úgy is dönthetnek, hogy az alapszabályukat úgy módosítják, hogy az Lsztv. mellett azzal összhangban figyelembe veszik az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó általános szabályai közül azokat is melyek nem ellentétesek az Lsztv. Rendelkezéseivel (ez azonban nem kötelező) új Ptk. szövetkezetekre vonatkozó szabályait viszont nem kell a lakásszövetkezetekre alkalmazni

19 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Tömbbiztosítással kapcsolatos változások 2014. március 15-től aláír szerződések „új” Ptk. szabályozásai érvényesek rá változnak a szerződéskezelés szabályai hitelfedezeti nyilatkozat helyett zálogköteleztti bejegyzés 2014. március 15. előtt aláírt szerződések (halasztott kockázatviselés kezdet esetén is) „régi” Ptk. szabályozásai érvényesek rá 3 havi respíró idő (díj nélkül kockázatban áll a biztosító, 3. díjjal nem rendezett hónap végére törli)

20 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások A 113/1998 (VI. 10. ) kormány rendelet és módosításai szabályozták a felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos eljárásokat 2014. 05.05-ig. Felvonók jelenlegi szabályozása A 113/1998 (VI. 10. ) kormány rendelet és módosításai szabályozták a felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos eljárásokat 2014. 05.05-ig. Lényeges új változás A 146/2014(V. 5.) korm rendelet 2014. 05. 06 után jelentős változásokat eredményezett A közigazgatási és szabálysértési eljárási rend követelményei is megváltoztak.

21 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések 2017.01.01-től kötelező energia mérés → megalakult egy munkabizottság a MATÁSZSZ kezdeményezésére → kormány még nem lépett Egyeztetés volt a gázüzemű berendezések felülvizsgálatáról szóló NGM rendelet anomáliáiról → megjelent a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról A LOSZ kezdeményezte az NFM-nél az 58/2013.(II.27).Korm. Sz. rendelet módosítását → megjelent a JF/447/2014-NFM kormányzati előterjesztés

22 Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változások Javasoljuk újragondolni a társasházi törvényességi felügyelet kérdését – ennek keretében indítványozzuk egy az államtól átvállalt Regisztrációs és Ellenőrző Szövetség létrehozását Javasoljuk módosítani a lakásszövetkezeti és társasházi törvények rezsicsökkentéssel kapcsolatos ésszerűtlen szabályozását Javasoljuk újragondolni a társasházi törvényességi felügyelet kérdését – ennek keretében indítványozzuk egy az államtól átvállalt Regisztrációs és Ellenőrző Szövetség létrehozását Kezdeményeztük a lakásszövetkezeti és társasházi kintlévőség csökkentésének, behajtásának átfogó felülvizsgálatát Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közös fórumot szervezünk (2014.XI. hó) az újraalkotott Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

23 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések Színvonalas, megfizethető lakhatás = bérlakásépítés BKIK – Lakásügyi Kerekasztal Fórúm konferencia A Lakásügyi Kerekasztal Fórumot alkotó 16 szakmai szervezet – közöttük a LOSZ is -, a lakhatás, lakásmobilitás, a nemzeti otthonteremtés ügyét szolgáló koncepciót alkotott. Ennek célja egyrészt, hogy az széles réteg, amely nem tudja megfinanszírozni a lakástulajdon-szerzést, biztonságos, megfizethető és megfelelő színvonalú lakhatáshoz jusson, másrészt olyan korszerű, energetikailag hatékony lakásállomány jöjjön létre, amely megfelel a XXI. századi követelményeknek.

24 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések Színvonalas, megfizethető lakhatás = bérlakásépítés BKIK – Lakásügyi Kerekasztal Fórúm konferencia !!! Komoly kormányzati érdeklődés !!! A Lakásügyi Kerekasztal Fórumot alkotó 16 szakmai szervezet – közöttük a LOSZ is -, a lakhatás, lakásmobilitás, a nemzeti otthonteremtés ügyét szolgáló koncepciót alkotott. Ennek célja egyrészt, hogy az széles réteg, amely nem tudja megfinanszírozni a lakástulajdon-szerzést, biztonságos, megfizethető és megfelelő színvonalú lakhatáshoz jusson, másrészt olyan lakásállomány jöjjön …. Lesz-e rá pénz is ??? Otthonteremtési program??? Építésügyi és Lakáspolitikai Tanácsadó Testület megalakítása folyamatban a Miniszterelnökség keretén belül!!!

25 Közszolgáltatási rendszer és a lakásszövetkezetek, társasházak kapcsolati rendszere, jogszabályi környezete Közszolgáltatók kapcsolata a lakásszövetkezetekkel és a társasházakkal Közszolgáltatások 1.Szolgáltatás igénybevétele szerződéses jogviszonyban (házkezelő szervezetek) 2.Együttműködés tagi, tulajdonosi közvetlen kapcsolattartásában 3.Partnerség a fenntartási (felújítás, korszerűsítés) tevékenységben 4.Egyéb: - rezsiköltség csökkentés - szolgáltatás korlátozás

26 Közszolgáltatási rendszer és a lakásszövetkezetek, társasházak kapcsolati rendszere, jogszabályi környezete Partnerség a fenntartási (felújítás, korszerűsítés) tevékenységben Lakásszövetkezet → Közös érdek ← Társasház ↕ Villamos energia takarékosság, megújuló energia alkalmazás, vezeték felújítás Fűtéskorszerűsítés, megújuló energia hasznosítás, hőenergia költségosztás, okosmérés Gázüzemű berendezések felülvizsgálata, hálózat korszerűsítés Használati hideg, meleg víz vezetékkorszerűsítés, egyedi okosmérés Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodásban szerepvállalás Kéménykorszerűsítés

27 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések A Kormány 1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozata a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről Mely szolgáltatásokra terjed ki: a gáz-, a villamos energia-, és a távfűtés egyetemes szolgáltatásának megszervezése van folyamatban. A cél: kedvező árstruktúra és egy nemzeti közműszolgáltatási rendszer követelményeinek megfelelő, leghatékonyabb megoldás létrehozása Az előkészítő (jogalkotás) munkák határideje: 2015. január 31. Hol a víz-, csatornaszolgáltatás? Lesz, de másképp!

28 Közszolgáltatási rendszer és a lakásszövetkezetek, társasházak kapcsolati rendszere, jogszabályi környezete Együttműködés tagi, tulajdonosi közvetlen kapcsolattartásában Ki a fogyasztó, a szolgáltatás igénybevevője? Mit mutat a jogi, törvényi szabályozás? Az egyes közműszolgáltatókra vonatkozó törvények értelmező rendelkezése,illetve fogalom meghatározása szerint fogyasztó: „lakossági felhasználó, vagy fogyasztó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet,” EZ LENNE JÓ,MINT FOGALOM,DE SAJNOS A LEGTÖBB KÖZMŰTÖRVÉNYBEN EZ NEM ÍGY VAN !!!

29 Közszolgáltatási rendszer és a lakásszövetkezetek, társasházak kapcsolati rendszere, jogszabályi környezete Együttműködés tagi, tulajdonosi közvetlen kapcsolattartásában Ki is a fogyasztó, a szolgáltatás igénybevevője, ki a szolgáltatás fizetője ? Mit is mutatott a jogi, törvényi szabályozás? Mi a tanulság mindebből? Az egyes közműszolgáltatókra vonatkozó törvények értelmező rendelkezéseit, illetve fogalom meghatározásait egységesen és egyértelműen kellene meghatározni és alkalmazni is. A közműtörvények végrehajtását elősegítendő helyi önkormányzati rendeletekről itt most – már csak a további fogalmi zavar bővítését is mellőzendően – ne is beszéljünk, de kívánatos lenne azokban is rendet tenni. Ezzel elkerülhetővé válna a szolgáltató-fogyasztó kérdésben ma fennálló értelmezési és nézetkülönbség !

30 Érdekképviseleti kezdeményezések, várható kormányzati intézkedések Jelzett feladatok, LOSZ kezdeményezések időbeliségeJelzett feladatok, LOSZ kezdeményezések időbelisége Kintlévőség, hátralék mérséklésére vonatkozó kormányzati intézkedésekre javaslatok – IM a javaslatainkkal foglalkozik Kintlévőség, hátralék mérséklésére vonatkozó kormányzati intézkedésekre javaslatok – IM a javaslatainkkal foglalkozik A LOSZ javaslata a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítására (2013.12.31-i hatályú) – 2014. novemberi beadási indítvány-rezsiügy A LOSZ javaslata a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítására (2013.12.31-i hatályú) – 2014. novemberi beadási indítvány-rezsiügy Társasházi törvényességi felügyelet – REGISZTRÁCIÓS ELLENŐRZŐ SZÖVETSÉG - 2014-2015 évi beadási terv Társasházi törvényességi felügyelet – REGISZTRÁCIÓS ELLENŐRZŐ SZÖVETSÉG - 2014-2015 évi beadási terv Pályázati lehetőségek: - lakossági (kazán,ablak,háztartási hűtőgép) Pályázati lehetőségek: - lakossági (kazán,ablak,háztartási hűtőgép) - lakásszövetkezet, társasház, családi ház - lakásszövetkezet, társasház, családi ház (jelenlegi egyeztetés alatt) (jelenlegi egyeztetés alatt)

31 Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek kormányzati intézkedések Az EU energiahatékonysági szabályozása I. 2010/30/EU irányelv a címkézésről → ↔ ↔ II. 20III. 10/31/EU irányelv az épületek energia tanúsításáról III. 2012/27/EU irányelv az épület energiahatékonyságról

32 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések Pályázati lehetőségek 2014. év végéig megjelenik az épületenergetikai pályázat Feltételei: Feltételei: Nemzeti Épületenergetikai Stratégia kormányzati elfogadása Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP Brüsszeli elfogadása (KEHOP) Hazai KEHOP pályázati feltételek kidolgozása (vissza nem térítendő és utófinanszírozás) Hazai CO2 kvóta értékesítési lehetőségek áttekintése Kormányzati előlegezés vizsgálata (2015-re 20Mrd→ 2020-ig 185Mrd) Hazai energiahatékonyságot növelő program véglegesítése 2014-20 hazai energiapolitikai stratégiával összevetés EU 20-20-20 hazai adaptálás 14-18-10 (megújuló energia-energia megtakarítás-üvegháztatás ú gázok csökkentése)

33 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések Pályázati lehetőségek 2014. év végéig megjelenik az épületenergetikai pályázat Forrása, főbb elemei: (KEHOP + CO2 kvóta értékesítés + saját erő) Forrása, főbb elemei: (KEHOP + CO2 kvóta értékesítés + saját erő) 40-50 %-os vissza nem térítendő támogatás Komplexitásra való törekvés Megújuló energia alkalmazásának ösztönzése Kedvező 2,5-3,5 %-os kamatozású hitelehetőség 20 Mrd Ft-os induló keretösszeg (lakásonként 300-650e Ft függ a komplexitástól.) Széleskörű energetikai korszerűsítési lehetőségek Papír és elektronikus alapú pályázatbenyújtás Várhatóan 2015.05.31-ig lehet pályázni, de 2020-ig folyamatosan

34 Érdekképviseleti kezdeményezések, kormányzati intézkedések Pályázati lehetőségek 2014. év végéig megjelenik az épületenergetikai pályázat Feladatok: Feladatok: Sajáterő biztosításának és a hitelfelvétel vizsgálata Tudni kell, hogy mit szeretnénk korszerűsíteni Tervezői, gyártói, technológiai felkészülés Épületenkénti döntés előkészítő vélemények gyűjtése Kialakult korszerűsítési igény valós költségeinek elemzése Épületenergetikai tanúsításra felkészülés (pályázatban elismert költségelem lesz – várhatóan!?) Tagi, tulajdonosi felkészítés a kedvező döntés meghozatalához Külső szakértő, tanácsadó igénybevétele a sikeres pályázathoz

35 25 éves lesz a LOSZ 2015-ben Jubileumi megemlékezésJubileumi megemlékezés 3 napos Ünnepi küldöttgyűlés 3 napos Ünnepi küldöttgyűlés Budapesten, vagy vonzáskörzetében tervezzük 2015. májusban

36 25 éves lesz a LOSZ 2015-ben Jubileumi megemlékezésJubileumi megemlékezés Ünnepi kiadvány Ünnepi kiadvány Emléklap, kitüntetés Emléklap, kitüntetés Meghívott vendégek Meghívott vendégek Javaslatokat várunk 1990 előtti lakásszövetkezetei (társasházi) Javaslatokat várunk 1990 előtti lakásszövetkezetei (társasházi) volt (vagy még jelenlegi) tisztségviselőkre, aktív közéleti személyekre! volt (vagy még jelenlegi) tisztségviselőkre, aktív közéleti személyekre!

37 Közszolgáltatási rendszerről és a lakásszövetkezetek, társasházak kapcsolati rendszeréről, jogszabályi környezetről, lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változásokról … Illetve még valami → → →

38 Ha a Közszolgáltatási rendszerről és a lakásszövetkezetek, társasházak kapcsolati rendszeréről, jogszabályi környezetről, lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényi változásokról és az itt elmondottakból mégsem valósul meg minden, esetleg semmi – mert erre is van esély -, akkor … mosom kezeimet !!!

39 Köszönöm a figyelmüket ! Esztergom, 2014. október 29.


Letölteni ppt "Győr-Sopron-Moson Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Társasházkezelői Klub Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések