Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konzultáció az alapvető és a felügyeleti adatszolgáltatási MNB rendeletek 2016-ra tervezett főbb módosításairól, valamint a 2017-es új hitelintézeti adatmodellel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konzultáció az alapvető és a felügyeleti adatszolgáltatási MNB rendeletek 2016-ra tervezett főbb módosításairól, valamint a 2017-es új hitelintézeti adatmodellel."— Előadás másolata:

1 Konzultáció az alapvető és a felügyeleti adatszolgáltatási MNB rendeletek 2016-ra tervezett főbb módosításairól, valamint a 2017-es új hitelintézeti adatmodellel kapcsolatos észrevételezésről Statisztikai igazgatóság szeptember 11.

2 Tartalom Az adatszolgáltatási MNB rendeletek 2016-ra tervezett jelentősebb változásainak bemutatása Alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások változásai 1. A tervezett változások áttekintése Előadó: Adorján Andrea 2. L11 adatszolgáltatás módosítása Előadó: Simonné Sulyok Brigitta 3. MAP adatszolgáltatások (DMM, L70, L71-L73) Előadó: Szomorjai Péter 4. P56 adatszolgáltatás módosítása Előadó: Szabó József

3 Tartalom (folytatás) 2. Felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások változásai 1. Pénz- és hitelpiaci MNB rendelet adatszolgáltatásai Előadó: Kissné Ladányi Éva 2. Tőkepiaci MNB rendelet: új MiFTR jelentés Előadó: Szeniczey Gergő II. A 2017-es új hitelintézeti adatmodellel kapcsolatos észrevételezés Előadó: Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna

4 Alapvető feladatokhoz kapcsolódó tervezett változások
Adorján Andrea Statisztikai igazgatóság 2015. szeptember 11.

5 Főbb változások az alapvető rendeletben – 1. új adatigények
D24, D25 – A BIS előírásai alapján teljesítendő háromévente ismétlődő adatszolgáltatás a devizapiac és a származékos ügyletek piacának aktivitásáról. K21, K23 – A jelenlegi K01 és K03 adatszolgáltatás utolsó, egyedi hiteladatokat tartalmazó tábláinak leválasztása minőségellenőrzési célból. L71, L72, L73 – A makroprudenciális szabályozói adatigények adatszolgáltatásairól részletes tájékoztatást adunk. P58, P59 – A jelenlegi W11 adatszolgáltatás átalakításával létrehozott, információtartalmában lényegileg nem módosított jelentések.

6 Főbb változások az alapvető rendeletben – 2
Főbb változások az alapvető rendeletben – 2. Módosuló adatszolgáltatások A) Készpénzlogisztikához kapcsolódó adatigények P26 – 1 módosított tartalmú és egy új sor a megújított és régi bankjegyek arányának megfigyelésére. P51 – Napi valutaforgalmi adatok kiegészítése az eurón kívüli valutákra. A költségfelmérés során jelzett rezidens/nem-rezidens bontástól az MNB eltekint, ugyanakkor a valutaforgalmi adatokat az EUR devizanemen kívüli devizákra vonatkozóan is teljesíteni kell. P53 – A külföldi partnereknek eladott és külföldi partnerektől vásárolt forintbankjegyekre vonatkozó adatokkal bővül az adatszolgáltatás tartalma, ami táblamódosítással nem jár.

7 Főbb változások az alapvető rendeletben – 2
Főbb változások az alapvető rendeletben – 2. Módosuló adatszolgáltatások (folyt.) B) Pénzforgalmi adatigények P04 – A 01. tábla kibővül a forint nem pénzforgalmi számlákra vonatkozó új információkkal. P07, P27 – Az adatgyűjtések lényegileg nem módosulnak, csak az érintés nélküli kifejezés módosul érintésesre, illetve érintőkártyára a bankszövetségi ajánlásoknak megfelelően. P34 – Az érintőkártyákra vonatkozó információk elkülönítése érdekében 1 új sorral bővül az adatszolgáltatás. P45 – A pénzforgalmi visszaélésekkel kapcsolatos fogalom pontosításra kerül a kitöltési előírásokban, a tábla nem változik, de az adatszolgáltatói kör kiegészítésre kerül a szövetkezeti hitelintézetekkel. P55 – A kitöltési előírások pontosításra kerültek az előző év tapasztalatai alapján.

8 Főbb változások az alapvető rendeletben – 2
Főbb változások az alapvető rendeletben – 2. Módosuló adatszolgáltatások (folyt.) C) Fogyasztóvédelmi adatigények P56 – Az adatszolgáltatás módosításairól részletes tájékoztatást adunk. D) Pénzügyi stabilitási adatigények K01 – A money market típusú hitelek miatt kiegészülnek a K0101-K0104 táblák K14 – 1 oszloppal bővül a K1401 tábla a terminálásra (idő előtti lezárásra) vonatkozó információval L11 – Az adatszolgáltatás módosításairól részletes tájékoztatást adunk.

9 Főbb változások az alapvető rendeletben – 2
Főbb változások az alapvető rendeletben – 2. Módosuló adatszolgáltatások (folyt.) E) Monetáris statisztikákat érintő módosítások F01 adatszolgáltatás módosításai: Költségfelmérésben is jelzett kisebb módosítások, pontosítások A Számv. tv. módosításaival kapcsolatos változtatások, amelyek a hitelintézeti számviteli kormányrendelet [250/2000. (XII. 24.)] módosítását követően kerülnek átvezetésre A külfölddel szembeni MTM ügyletek miatt javasolt R-es jelentésekhez kapcsolódó kódtár módosítás (betétek alábontása) helyett két új sor kerül beépítésre a Felügyeleti mérleg 02-es (a felügyeleti jelentésben 1C) Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok táblába

10 Főbb változások az alapvető rendeletben – 3. Megszűnő adatszolgáltatás
K13 – „Jelentés a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások betéteinek és hiteleinek kamatlábáról” éves adatszolgáltatás 2016-tól megszüntetésre kerül

11 L11 adatgyűjtés változásai
Simonné Sulyok Brigitta Statisztikai igazgatóság 2015. szeptember 11.

12 L11 adatgyűjtés változásai - 2015
A III. negyedéves vonatkozási időtől – jogszabályi változás miatt szükséges az évközi módosítás 03 Tábla (Nyújtott háztartási hitelek hitelkockázati mutatói) Törlesztő részlet összege Törlesztő részlet devizaneme 05 (ÚJ!) Tábla (Nyújtott háztartási hitelek kiegészítő információi): Születés éve Lakcím – ország Állampolgárság Azonosítók: Szerződés KHR azonosítója és az Ügyfél KHR-azonosítója Módosított beküldési határidő: DECEMBER 1.

13 L11 adatgyűjtés változásai - 2016
01 Tábla (Nyújtott vállalati hitelek kockázati információi) Szindikált hitel-e? Multicurrency-hitel-e? Hitelkiváltás céljából kötött szerződés? Késedelmes napok száma (legrégebbi hátralék szerint) 03 Tábla (Nyújtott háztartási hitelek hitelkockázati mutatói) A hitelt ügynökön keresztül folyósították? 05 Tábla (Nyújtott háztartási hitelek kiegészítő információi): Lakóhely - járás

14 Kérdések

15 Makroprudenciális eszközökhöz kapcsolódó (MAP) adatszolgáltatások
Szomorjai Péter Makroprudenciális igazgatóság 2015. szeptember 11.

16 Makroprudenciális eszközökhöz kapcsolódó (MAP) adatszolgáltatások
Közvetlenül és elsődlegesen makroprudenciális célú adatszolgáltatások Meglévő adatszolgáltatások módosítása Új adatszolgáltatások DMM L70 (Projekthitelek) L71 (belföldi RWA) L72 (JMM) L73 (DEM)

17 Módosuló DMM INDOK: vonatkozó szabályozás változása, a nettó swap állomány stabil forrásként történő beszámításának megszüntetése (14/ (V. 19.) MNB rendeletet módosító 26/2015. (VII. 30.) MNB rendelet) MÓDOSÍTÁS: releváns sorok és a vonatkozó kitöltési előírás törlése mindhárom (DMM, KDMM, KONSZDMM) táblában IDŐPONT: január 1. (először re vonatkozóan)

18 Módosuló L70 (Projekthitelek)
INDOK: az eddigi jelentésekkel kapcsolatos tapasztalatok, intézményi észrevételek, adatszolgáltatási hiányosságok, hibák MÓDOSÍTÁS: a kitöltési útmutató részeinek pontosítása, kiegészítése az L7001 táblában nem csak az ingatlanfinanszírozási projektek (c oszlophoz új kódlista) összetartozó ingatlanok – több jelzálog egy ingatlanon II. pilléres tőkekövetelmény IDŐPONT: január 1. (először re vonatkozóan, a felügyeleti adatszolgáltatásokkal azonos módon)

19 Új L71 (belföldi RWA) INDOK: a makroprudenciális célú tőkekövetelmény ráták (SRB, CCB, O-SII) vetítési alapjára vonatkozó megfelelő részletezettségű és tartalmú adatok hiánya: CCB csak a kockázatok bizonyos elemeire (jelentős hitelezési kitettség) terjed ki SRB lehet Harmadik országbeli/EGT/Belföldi kitettségekre ÚJ JELENTÉS: egyedi és konszolidált szinten is jelentendő, tábla (L71), részletes földrajzi és kockázatonkénti bontással, illetve hitelkockázat esetén szektoronkénti megbontással IDŐPONT: január 1. (először re vonatkozóan, a felügyeleti adatszolgáltatásokkal azonos módon)

20 Új L71 (belföldi RWA) + RÉSZLETEK: a tartalomra és a módszertanra vonatkozóan tükrözi a C_02.00 tábla kockázati kategóriáit hitelkockázat alábontása monitoring célú (C_09.03 tábla nem teljes, az egyéb táblák küszöbértékesek) egyes kockázatok megbontása: tényleges kockázat helye szerint: operáció helyszíne a működési kockázatnál, partner/tőzsde székhelye a pi- aci kockázatnál alapmutató módszere (irányadó) szerinti felosztás /F_20.03 Az eredménykimutatás fő tételeinek földrajzi megoszlása a tevékenység helye szerint/ belföldinek kell tekinteni – a megosztás lehetőség a tőkekövetelmény csökkentésére

21 Új L72 (JMM) INDOK: az átmeneti intézkedésekkel tarkított, de egyszerű, konszolidáltan teljesítendő jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) nyomon követését szolgáló jelentés (20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet) ÚJ JELENTÉS : egyedileg vagy konszolidáltan és negyedévente jelentendő tábla (JMM és KONSZJMM) és a hozzá tartozó kitöltési útmutató IDŐPONT: április 1. (először ra vonatkozóan, a felügyeleti adatszolgáltatásokkal azonos módon)

22 Új L72 (JMM) + RÉSZLETEK: a tartalomra és a módszertanra vonatkozóan
egyszerű mutató, csak az átmeneti intézkedések miatt van ennyi sor kevés ügyletet kell besorolni könyv szerinti érték számviteli rendszertől függetlenül lesz a hitelt egy összegben kell besorolni, a felmondástól nem válik éven belülivé

23 Új L73 (DEM) INDOK: A DMM-et kiegészítő egyszerű, konszolidáltan teljesítendő devizaegyensúly mutató (DEM) nyomon- követését szolgáló jelentés (25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet) ÚJ JELENTÉS : egyedileg vagy konszolidáltan és havi rendszerességgel jelentendő tábla (DEM és KONSZDEM) és a hozzá tartozó kitöltési útmutató IDŐPONT: január 1. (először re vonatkozóan, a felügyeleti adatszolgáltatásokkal azonos módon)

24 Kérdések

25 Pénzforgalmat bonyolító hálózati egységekre és ATM-ekre vonatkozó adatok
Szabó József Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 2015. szeptember 11.

26 1. Adatszolgáltatás – P56 adattábla
A törzsadattárban (KTA) nyilvántartott adatok kiegészülnek: Hálózati egységek és ATM-ek földrajzi elhelyezkedése adatok megye GPS koordináták Akadálymentességre vonatkozó információk Akadálymentesen megközelíthető Akadálymentesen használható Akadálymentesen megközelíthető: A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által 2009-ben kiadott dokumentumban megfogalmazottak szerint: „Akadálymentesen megközelíthető az az épület vagy berendezési tárgy, amely a használó fizikai, érzékszervi és szellemi fogyatékosságának mértékétől függetlenül is lehetőség szerint legönállóbban – külső segítség nélkül – kényelmesen, különösebb erőkifejtés nélkül elérhető. Ehhez megfelelő méretű, magasságú hely biztosított, miközben segédeszközének használata (bot, mankó, járókeret, kerekesszék) nem korlátozott.” Akadálymentesen használható: A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által 2009-ben kiadott dokumentumban megfogalmazottak szerint: „Egy épület akadálymentesen használható, ha abban minden szerkezet, berendezési tárgy a használó fizikai, érzékszervi és szellemi fogyatékosságának mértékétől függetlenül lehetőség szerint legönállóbban – súlyos fogyatékossággal bíró használó esetén az állandó kísérőjének segítségével – használható. Ehhez megfelelő méretű, formájú kezelőeszközök biztosítottak, valamint azok elérhetősége és megközelítése is akadálymentes.”

27 2. NAVIGÁTOR koncepció Pénzügyi NAVIGÁTOR – termékválasztó program fogyasztói felület részei: Bankszámlaválasztó; Megtakarítás-választó; Hitel/Lízing választó; Fiók és ATM kereső – térképes megjelenítés Háztartási költségvetés számító Egységes, hiteles, független, ingyenes felületen, valamennyi intézmény termékkínálatának megjelenítése

28 3. Fiók és ATM kereső fejlesztésének indoka
A fogyasztók számára kereshető nyilvántartás (fiók, ATM) Szenzitív fogyasztói csoportok igényei Pénzügyi infrastruktúra „fehér foltok” – átalakuló intézményi struktúra 2014/92/EU irányelv (PAD) Erőteljesebben kiszolgáltatott fogyasztók (irányelv (3)) igényei 7. cikk (2) „A tagállamok előírhatják, hogy a pénzforgalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás szintjére vonatkozó további összehasonlítási tényezők is szerepeljenek”

29 4. Adatszolgáltatói kör Hitelintézetek, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltatók, az ezen típusú EGT-fióktelepek, pénzügyi intézménynek nem minősülő, ATM szolgáltatást közvetlenül nyújtó jogi személyek A szövetkezeti hitelintézetek az integráció központi bankja gyűjti ki a rendszerből és küldi meg az MNB-nek Szponzorbanki kapcsolat esetén a szponzorált bank küldi be, vagy a szponzorbank, de a saját adataitól (GIRO kód, törzsszám) elkülönítve

30 5. Határidők (tervezet) Oktatás (technikai részletekkel):
2015. november vége, december eleje Vonatkozó adatszolgáltatási rendelet hatályba lép: től Adatszolgáltatás kezdete, ERA űrlap publikációja: – ősfeltöltés kezdete (a állapotnak megfelelően kell feltölteni!) Ősfeltöltés határideje (frissítés eseti adatszolgáltatással): Lekérdező felület élesítése – az adatminőség függvényében

31 Kérdések

32 Felügyeleti adatszolgáltatási MNB rendelet - pénzpiac
Kissné Ladányi Éva Statisztikai igazgatóság 2015. szeptember 11.

33 Főbb módosítások 1C Tájékoztató adatok tábla bővítése – elemzői igények miatt Felszámolás, végelszámolás alá került belföldi hitelintézetektől tárgyhónap során megvásárolt követelések Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott money market típusú hitelek (a treasury-n keresztül, a bankközi ügyletekhez hasonló kamatfeltételekkel kötött, általában rövid futamidővel rendelkező hitelek) 2A, A2A Eredménykimutatás „Tranzakciós illeték ügyfeleket terhelő része” és „Fizetett tranzakciós illeték” kiemelése – elemzői igények miatt Általános kockázati céltartalék képzés sor törlése C12H Mérlegen kívüli tételek A CRR rendelkezései alapján egyes mérlegen kívüli tételek (pl. a nem hitelhelyettesítő jellegű garanciák és a visszavonhatatlan készenléti hitellevelek) ügyletkockázati súlyozása (mérleg-egyenértékesítési tényezők) megváltozott a korábbi hazai szabályozáshoz képest, ezért szükségessé vált a tábla módosítása.

34 Főbb módosítások C21H Közvetett befektetések részletezése:
A C21H és a C2H Befektetések táblák közötti összefüggések biztosítása érdekében a tábla beküldési határidejét a C2H tábla határidejéhez igazítjuk (= ITS beküldési határidő). CASHFLOW, ACASHFLOW tábla: MNB kötvény helyett MNB betét sor Betétfedezeti és mérlegfedezeti mutatók, valamint az ezek számításához kapcsolódó mérlegfőösszeg és betétállomány sorok törlése 7K Gyűjtőszámlahitel adatok a deviza jelzáloghitelek forintosítása miatt a devizahitelre vonatkozó sorok törlése 7HT-7HB A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása: a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott money market típusú hitelek kiemelése (elemzői igény miatt)

35 Főbb módosítások NPET-NPED Teljesítő és nemteljesítő kitettségek
A hitelek valamint a jegybanki és bankközi betétek szétválasztása (elemzői igények miatt) 14A, 14B Tervadatok Adatszolgáltatói kör változás: az EGT és a 3. országbeli hitelintézeti fióktelepeknek is elrendelésre kerül (felügyelői, elemzői igény miatt) 9FA, 9FB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok Negyedéves helyett havi gyakoriság Új adattartalom: új termékekkel kapcsolatban nyilvántartásba vett panaszok kiemelése KHR-rel kapcsolatos tájékoztatások száma új panasztípusok: banktitok , IT rendszerhiba, számlaegyenleg vitatása

36 További várható módosítások
4AT-4AE Lejárati összhang elemzés táblák: Az EBA ITS ALMM C_66 tábla bevezetése körüli bizonytalanság miatt a 4A táblák egyelőre nem kerülnek törlésre. Törlésük várhatóan 2016-ban évközi rendelet módosítás során történik meg. Termékismertető adatszolgáltatások – 2016-ban évközi rendelet módosítás során Hitel és pénzügyi lízing, betéti és megtakarítási termékek: kisebb tartalmi módosítások várhatók a termékválasztó alkalmazás továbbfejlesztése érdekében Számlatermékek: a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló Európai Parlament és Tanács 2014/92/EU számú irányelve (PAD) hazai jogrendbe történő átültetése kapcsán 2016-ban várhatóan szükségessé válik a 9SE, 9SD táblák módosítása is. A Számviteli tv. és a 250/2000. Korm. rend. változása miatti tábla és útmutató módosítások

37 Észrevételek, kérdések
Általános kérés volt a évi változások minimalizálása és az adatszolgáltatási terhek csökkentése Az új kamatkockázati jelentés bevezetésétől (9AA-9AG) az MNB 2016-ban eltekint Adatszolgáltatói javaslatra néhány tábla törlését még vizsgáljuk Pontosítást kérő kérdések és észrevételek a panaszügyi statisztikákhoz (9FA, 9FB) és az áthárított tranzakciós illeték elkülönítéséhez (2A) Kitöltési útmutató tervezetét pontosítjuk, az új terméknél 6 hónapra bővül a bevezetési szakasz definíciója, termékakció nem minősül új terméknek További észrevételekre lesz lehetőség a tervezetek nyilvános konzultációjának szakaszában !

38 Kérdések

39 52/2014. MNB rendelet módosításával összefüggő változások – MiFTR tábla bevezetése
Szeniczey Gergő Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. szeptember 11.

40 A MiFTR tábla célja, tárgya
Célja a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok esetén és az egyéb pl. zártkörűen kibocsátott értékpapír mozgások ellenőrzése. A tábla a két különböző ügyfélszámla (az adatszolgáltató saját számlája is) közötti értékpapír-átvezetéseket, transzfereket tartalmazza. Nem kell jelenteni a MiFID tranzakciós jelentésben szereplő tranzakciók elszámolásához kapcsolódó átvezetéseket és transzfereket.

41 A tábla oszlopai A bejelentő cég azonosítása Transzfer/átvezetés napja
SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) A bejelentő cég azonosítása Az értékpapírtranszfer, illetve átvezetés napja, ÉÉÉÉHHNN formátumban (elszámolás napja) Transzfer/átvezetés napja A művelet végrehajtásának időpontja Transzfer/átvezetés időpontja Annak meghatározása, hogy a művelet vétel (értékpapír jóváírása) vagy eladás (értékpapír-terhelés) az ügyfél szempontjából Vétel/eladás jelzése Annak meghatározása, hogy a vállalkozás a műveletet saját számlájára vagy egy ügyfél nevében és annak számlájára hajtja-e végre.   Kereskedési szerep ISIN kód Az értékpapír azonosítása

42 A művelet hivatkozási száma
A tábla oszlopai Az értékpapíronkénti ár, a jutalék és a felhalmozott kamat figyelmen kívül hagyásával. Egységár Az a pénznem, amelyben az árat kifejezik. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén: a névérték pénzneme és "%". Árjelzés Az értékpapír egységeinek száma, a kötvényeknél az össznévérték (alapcímlet*darabszám). Mennyiség Az adatszolgáltató által megadott, a műveletre vonatkozó egyedi azonosító. A művelet hivatkozási száma Azon ügyfél (beleértve az adatszolgáltatót) azonosítására szolgál, aki a 4. oszloppal összhangban vevőnek, illetve eladónak minősül. Ügyfélkód ÉÉÉÉHHNN formátumban Megbízás napja

43 Elszámolás devizaneme Jelentés készítésének napja
A tábla oszlopai ISO 4217 szabványnak megfelelő pénznemkód (3 karakter) Elszámolás devizaneme A 11. mezőhöz kapcsolódóan az ügyfél azonosító kódjának típusa Ügyfélkód típusa Átvezetés esetén az adatszolgáltató saját BIC kódja, transzfer esetén a partner BIC kódja Partner azonosító A jelentés lezárásának dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban Jelentés készítésének napja Változás esetén minden adatot újra kell küldeni, kivéve a törölni szándékozott tranzakciót. Mód

44 A tábla sorai Példa: Egy adatszolgáltató két ügyfele közötti átvezetés
Sorszám Sorkód A bejelentő cég azonosítása Transzfer/ átvezetés napja Transzfer/ átvezetés időpontja Vétel/Eladás jelzése Kereskedési szerep Az értékpapír azonosítása Egységár Árjelzés Mennyiség A művelet hivatkozási száma Ügyfélkód Megbízás napja Elszámolás devizaneme Ügyfél kód típusa Partner azonosítója A jelentés készítésének napja Mód 001 MIFTR00001 BIC1    09:10:15+01  S  A  HU  0  HUF  42  TRA/54545  15785    I    E  002 MIFTR00002  B  21458

45 A tábla sorai Példa: Két különböző adatszolgáltató ügyfelei közötti transzfer Adatszolgáltató1 MiFTR jelentése Adatszolgáltató2 MiFTR jelentése Sorszám Sorkód A bejelentő cég azonosítása Transzfer/ átvezetés napja Transzfer/ átvezetés időpontja Vétel/Eladás jelzése Kereskedési szerep Az értékpapír azonosítása Egységár Árjelzés Mennyiség A művelet hivatkozási száma Ügyfélkód Megbízás napja Elszámolás devizaneme Ügyfél kód típusa Partner azonosítója A jelentés készítésének napja Mód 001 MIFTR00001 BIC1    11:10:23+01  S  A  HU  0  HUF  64  TRA/516511  548565    I BIC2    E Sorszám Sorkód A bejelentő cég azonosítása Transzfer/ átvezetés napja Transzfer/ átvezetés időpontja Vétel/Eladás jelzése Kereskedési szerep Az értékpapír azonosítása Egységár Árjelzés Mennyiség A művelet hivatkozási száma Ügyfélkód Megbízás napja Elszámolás devizaneme Ügyfél kód típusa Partner azonosítója A jelentés készítésének napja Mód 001 MIFTR00001 BIC2    13:10:24+01  B  A  HU  0  HUF  64  GF  4B5845    I BIC1    E

46 Eddig beérkezett kérdések
1.) A jelentés célja csak ezen free ügyletek/transzferek/átvezetések jelentése, vagy a pénz ellenében történő értékpapír mozgások is ide sorolandók majd (OTC ügyletek) ? Tehát egy teljes napi tranzakciós jelentés a cél tulajdonképpen? A jelentés nem csak a „free ügyleteket” tartalmazza. Minden transzfert illetve átvezetést jelenteni kell, kivéve azokat, amelyek a MiFID-ben jelentésköteles tranzakciók elszámolásához kapcsolódnak. 2.) A melléklet 4. pontjában a tábla kitöltésére vonatkozóan az szerepel, hogy minden transzfert illetve átvezetést 2 sorban kell szerepeltetni, B (buy) és S (sell) jelzéssel. Ezt pontosan hogyan értik? A beérkezett visszajelzések alapján némileg módosítjuk a MIFTR jelentést: új oszlopként kerül a táblába a partner azonosítója (BIC), a 12. oszlopban pedig az elszámolás napja helyett a megbízás (ügyletkötés) napját kell megadni. Értékpapír transzfer esetén csak egy soron kell jelenteni a műveletet. Átvezetések esetén (ha mindkét oldalon az adatszolgáltató egy-egy ügyfele áll) két külön sorban kell szerepeltetni a műveletet (vételi illetve eladási oldalról). Mindkét sorban a partner azonosítójaként a saját BIC-kódot kell feltűntetni. 3.) A tábla oszlopai felsorolásnál az 1. oszlop bejelentő cég azonosításánál kérjük erősítsék meg jól gondoljuk-e, hogy a bank saját  BIC kódját kell majd szerepeltetni? Az 1. oszlopban (A bejelentő cég azonosítása) természetesen az adatszolgáltató saját BIC-kódja szerepel (a kitöltési útmutatóban foglaltaknak megfelelően). 4.) A tábla oszlopai 2. oszlop tekintetében, ami a transzfer/átvezetés napját jelöli, itt a valutanapra gondolnak, vagyis a tényleges elszámolási napra ? Kérjük a konfirmációt. Az elszámolás napja. Ez a nap egyúttal a jelentés vonatkozási napja is.

47 Eddig beérkezett kérdések
5.) A tábla oszlopai 3. oszlop transzfer/átvezetés időpontja résznél jelölni kell a művelet végrehajtásának időpontját, azonban nem egyértelmű, hogy pontosan mely időpontot? A transzfer/ átvezetés időpontja (3. oszlop)  az az időpont (másodperc pontossággal), amikor az adatszolgáltató belső informatikai rendszerében a művelet elszámolása megtörténik. (A 2. oszlopban a dátumot kell megadni.) 6.) A tábla oszlopai 5. oszlopánál a kereskedési szerepet kell meghatározni, például azt is, hogyha mi mint letétkezelők kapunk megbízást egy ügyfelünktől, hogy adott napon adott értékpapírját transzferáljunk el ? Vagy itt bizományosi tevékenységre gondolnak? A kitöltési útmutató egyértelműen rögzíti, hogy a „kereskedési szerep” (5. oszlop) mit jelent, és azt is, hogy milyen értékeket lehet beírni. 7.) Továbbá amennyiben ez egy tranzakciós jelentés és a piacon a tradek/ügyletek  minden esetben bruttó áron számolódnak el, szeretnénk további információt kérni, hogy miért kéri az MNB az árak nettósítását? A 7. („Egységár”) oszlopban nettó árakat kell megadni, összhangban a már évek óta létező MiFID tranzakciós jelentés előírásaival. 8.) A tábla oszlopai 8. oszlop, ahol az árjelzés található, a PCT és CCY kódokra gondolnak? A 8. („Árjelzés”) oszlopra vonatkozó tudnivalók a lehető legpontosabban szerepelnek a kitöltési  útmutatóban. Ezek az előírások egyébként ugyanazok, mint a MiFID-jelentésnél.

48 Eddig beérkezett kérdések
9.) A tábla oszlopai 9. oszlop mennyiségi meghatározásnál, ahogy írják kötvények esetében a helyes mennyiség az össznévérték lesz (alapcímlet*darabszám). Mi a helyzet a részvényekkel, mert az nem kerül említésre. Az egyszerűen darab-ban kellene szerepeltetni vagy darab*alapcímlet-ként, össznévértékkel? A 9. („Mennyiség”) oszlop jelentése is ugyanúgy történik mint a MiFID-ben. A részvényeket darabban kell jelenteni. Megjegyezzük, hogy a kitöltési útmutató egyértelműen csak a kötvényeknél kéri az össznévértéket. Ami az adat formátumát illeti, ha egész számot kívánnak jelenteni, akkor nem szükséges az 5 tizedesjegy beírása. 10.) A tábla oszlopai 11. oszlop ügyfélkód megadása, ahol azon ügyfeleket kell jelenteni (beleértve az adatszolgáltatót), aki eladónak vagy vevőnek minősül. Kérdésünk, hogy globális letétkezelő ügyfélnél, aki az ügyfelünk és neki vannak még ügyfelei, kit jelentsünk pontosan ? A mi ügyfelünket vagy az ügyfelünk ügyfelét? A 11. („Ügyfélkód”) oszlopban természetesen az adatszolgáltató saját ügyfelét kell jelenteni. 11.) A tábla oszlopai 15. oszlop, ahol a jelentés készítésének napját kell meghatározni nem tartalmaz egyértelmű információkat számunkra. Amennyiben ez egy tranzakciós jelentés, akkor ez az a nap, amelyik nap valóban készítjük a jelentést, vagy az a nap amelyik napra vonatkozóan készítjük a jelentést ? A jelentés készítésének napja az a nap, amelyen a jelentést lezárják, ahogyan az a kitöltési útmutatóban is szerepel. (Az önök szóhasználatával: „amelyik nap valóban készítik” a jelentést.) A jelentés vonatkozási napja természetesen a 2. oszlopban megadott dátum, vagyis a transzfer/átvezetés napja. 12.) Jól értjük a fentieket, hogy az azonos KELER alszámlák közötti átvezetés minősül átvezetésnek, míg a KELER főszámlán belüli eltérő alszámlák közötti átvezetés lenne a ép. transzfernek? Átvezetés alatt a szolgáltató belső rendszereiben két ügyfél közötti értékpapír mozgást értünk, ami nem érint feltétlen KELER alszámlát, míg transzfer alatt egy másik szolgáltatóval létrejött műveletet értünk, mely mivel akár külföldi szolgáltató is lehet, szintén nem feltétlen két KELER számlát érint.

49 Rendelet-tervezetek elérhetősége a honlapon:
A évi MNB rendelet-tervezetek adatszolgáltatókkal történő egyeztetésének további lépései Nyilvános konzultáció meghirdetése az MNB vezetése által elfogadott rendelet-tervezetekről Rendelet-tervezetek elérhetősége a honlapon: adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/aktualis-nyilvanos- konzultacio Kérdések, észrevételek fogadása, írásos válaszadás és a közérdekű kérdések és válaszok közzététele az MNB honlapján – a nyilvános konzultáció meghirdetésétől folyamatosan címre)

50 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Konzultáció az alapvető és a felügyeleti adatszolgáltatási MNB rendeletek 2016-ra tervezett főbb módosításairól, valamint a 2017-es új hitelintézeti adatmodellel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések