Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Dr. Bajor Gabriella.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Dr. Bajor Gabriella."— Előadás másolata:

1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Dr. Bajor Gabriella

2 Szabályozás Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. tv. (Mód tv1.)- Kihirdetve: 2014.07.14. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 2014. évi LXXIV. Törvény (Mód tv2) - Kihirdetve: 2014.11.26.

3 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A.§, Mód. tv1. 9.§] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások rádiós és audiovizuális szolgáltatások elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében nem adóalany vevő részére nyújtott szolgáltatás teljesítési helye is az igénybevevő letelepedési helye [Mód. tv1.: 2014. évi XXXIII. tv.]

4 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE II. [Áfa tv. 45/A.§ (2) bek., Mód. tv1. 9.§] Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása, szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele,

5 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A.§ (2) bek., Mód. tv1. 9.§] zene, film és játék – ideértve a szerencsejátékot is – rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása, távoktatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása – ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is – azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

6 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE V. [Mód. tv1. 43.§ (3) bek., 17.§] HATÁLYBA LÉPÉS: 2015. január 01. KÜLÖNÖS szabály – előleg fizetése esetére 2015. január 1-je előtt fizetett előleg esetén az előleg után a 2014. évi teljesítési hely szabályt kell alkalmazni.

7 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58.§ (1) bek., Mód. tv.* 10.§] FŐSZABÁLY: Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. *2014. évi LXXIV. tv.

8 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58.§ (1a) bek. a.) pont, Mód. tv. 10.§] ELTÉRŐ SZABÁLY: Számla vagy nyugta kibocsátás időpontja, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja megelőzi az időszak utolsó napját.

9 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA III. [Áfa tv. 58.§ (1a) bek. b.) pont, Mód. tv. 10.§] ELTÉRŐ SZABÁLY: Esedékesség időpontja, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 30. nap, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időszakra esik. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2016. január 01. [Mód. tv. 407.§ (5) bek.]

10 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA IV. [Áfa tv. 58/A.§ Mód. tv. 11.§] Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás esetén az előzőekben foglaltak. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2015. július 01. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS IDŐPONTJA: 2016. január 01. [Mód. tv. 407.§ (4) bek.]

11 ÁTMENETI SZABÁLY [Áfa tv. 296.§, 297.§ Mód. tv. 33.§, 1. 34.§] Az új 58/A.§-t olyan esetben kell alkalmazni először, amelynél az időszak kezdő napja és a fizetés esedékessége is 2015. június 30-át követő időpont. Az új 58.§-t olyan esetben kell alkalmazni, amelynél az időszak kezdő napja és a fizetés esedékessége is 2015. december 31-ét követő időpont.

12 Példák az időszakos elszámolású ügyletekre 2015. június havi könyvelési díj* esedékessége, teljesítési időpont 2015. június 15. június 15. 2015. július 15. július 15. 2015. július havi könyvelési díj* esedékessége, számla kelte teljesítés időpontja 2015. június 25. június 20. június 25. 2015. július 10. július 5. július 5. 2015. augusztus 10. augusztus 5. augusztus 10. *(könyvelési díj a könyvelő által júniusban, illetve júliusban végzett munkáért járó ellenérték, függetlenül attól, hogy a könyvelő mely időszak bizonylatait dolgozza fel)

13 Példák az időszakos elszámolású ügyletekre 2015. július havi könyvelési díj* esedékessége, számla kelte teljesítés időpontja 2015. július 1. július 15. július 15. 2015. július 10. augusztus 5. július 31. 2015. szept. 10. szeptember 5. augusztus 30. *(könyvelési díj a könyvelő által júniusban, illetve júliusban végzett munkáért járó ellenérték, függetlenül attól, hogy a könyvelő mely időszak bizonylatait dolgozza fel)

14 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE V. [Áfa tv. 59.§ (1), (2) bek., Mód. tv. 12.§] ELŐLEG Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámító vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót a pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetén – jóváírásakor egyéb esetben – a vagyoni előny megszerzésekor kell megállapítani. Az előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2015. január 01. C-549/11. sz. Orfey Balgaria EOOD ügy. 15

15 FORDÍTOTT ADÓZÁS I. [Áfa tv. 142.§ (1) bek. j.) pont, 6/B. melléklet, Mód. tv1. 11.§] Új termékkör – 6/B melléklet szerint Hatályba lépés: a 2015. január 1-je után teljesített ügyletekre, ha a vevő fizetési kötelezettsége is ezt követően keletkezik Átmeneti szabály – előleg esetén 2015. január 1. előtt fizetett előleg – egyenes adózás 2015. január 1. után a teljesített ügylet ellenértéke előleggel csökkentett része - fordított adózás

16 FORDÍTOTT ADÓZÁS II. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG [Art 31/A. §, Mód. tv1. 23.§] Eladó kötelezettsége – a teljesítés időpontja szerinti időszakban vevő adószáma teljesítés napja vámtarifaszám szerinti bontásban a termék = ezer forintra kerekített értéke = kg-ban meghatározott mennyisége Vevő kötelezettség – a fizetendő adó megállapítása szerinti időszakban eladó adószáma teljesítés napja vtsz szerinti bontásban a termék = ezer forintra kerekített értéke = kg-ban meghatározott mennyisége

17 FORDÍTOTT ADÓZÁS III. [Áfa tv. 142.§ (1) bek. c.) pont, Mód. tv. 19.§] Új szabály a munkaerő kölcsönzésre Fordított adózás alkalmazandó „a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetén”.

18 FORDÍTOTT ADÓZÁS IV. [Áfa tv. 289.§ (1)-(3) bek., 294.§ (1)-(3) bek., Mód. tv1 17.§, Mód. tv. 131.§] Hatályba lépés: a 2015. január 1-je után teljesített ügyletekre, ha a vevő fizetési kötelezettsége is ezt követően keletkezik Átmeneti szabály – előleg esetén 2015. január 1. előtt fizetett előleg – egyenes adózás 2015. január 1. után a teljesített ügylet ellenértéke előleggel csökkentett része - fordított adózás

19 ADÓMÉRTÉK VÁLTOZÁS [Áfa tv. 3. sz. melléklet I. 25-48. pont, Áfa tv. 295.§, Mód. tv. 35.§, 132.§] 5%-os adómérték alá tartozik a 3. sz. melléklet I. 25-48. pontjában felsorolt termék. HATÁLYBA LÉPÉS: 2015. január 01. Átmeneti szabály: az Áfa tv. 84.§ szerinti fizetési kötelezettség keletkezése a hatályba lépés után van

20 ADÓMENTESSÉG I. a tev. speciális jellegére tekintettel [Áfa tv. 86.§ (1) bek. i.) pont, Mód. tv. 10.§] Adómentes a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, valamint a szerencsejáték szervezésére vonatkozó tevékenység gyakorlása jogának az állam által koncessziós szerződéssel történő átengedése. „a befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió-kezelése, valamint a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió-kezelés ”; HATÁLYBA LÉPÉS: IDŐPONTJA: 2015. január 01. ÁTMENETI SZABÁLY: Ha az Áfa tv. 58.§ szerinti az ügylet, a 2014. december 31-ét követő időszakra kell alkalmazni.

21 LEVONÁSI JOG I. [Áfa tv. 125.§ (2) bek. j.) pont, 291.§, Mód. tv. 17.§, 128.§] Motorbenzin beszerzés áfa-ja levonható, ha az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül be. (bioetanol előállításakor) HATÁLYBA LÉPÉS: kihirdetést követő nap (2014. november 27.) VISSZAMENŐLEGESEN ALKALMAZHATÓ (Elévülési időn belül)

22 LAKÓINGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ADÓKÖTELEZETTSÉGÉRŐL VALÓ LEMONDÁS LEHETŐSÉGE [Áfa tv. 290.§, Mód. tv. 127.§] Ha az adóalany 2014. november 27-ig, valamennyi 86.§ (1) bekezdés j.) és k.) pontja szerinti ingatlan- értékesítésére adókötelezettséget választott, nyilatkozatát a lakóingatlanra vonatkozóan – az öt év eltelte nélkül is – 2015. február 28-ig megváltoztathatja. Az adómentesség 2015. január 1-től alkalmazandó. HATÁLYBA LÉPÉS: 2014. november 27. FIGYELEM! Az adómentes értékesítés esetén felmerülhet az Áfa tv. 11.§ (2) bek. c.) pontja és 136.§ alkalmazása.

23 A BELFÖLDI ÚN. TÉTELES ÁFA BEVALLÁS [Art. 31/B.§, Mód. tv. 225.§] Az értékhatár 1 000 000 forint Tételes számla szerinti adatszolgáltatás Kibocsátott számlák Befogadott számlák, ha arra levonási jogot alapozott az adóalany Befogadott számlák összevont adatszolgáltatás is Értékhatár alatti számlákról is lehet tételes adatszolgáltatást teljesíteni

24 SZÁMLA ADATTARTALMA [Áfa tv. 169.§ d.) pont, dc.) alpont, 293.§, Mód. tv. 136.§ 6. pontja, 130.§] A vevő adószámának (csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám) első nyolc számjegyét az 1 millió forintot elérő vagy meghaladó áfa tartalmú adóalany részére kibocsátott számlákban kötelező feltüntetni. A 2014-ben 2015. évi teljesítési időponttal kibocsátott 2 millió forint alatti áfa tartalmú számla alapján levonási jog gyakorolható akkor is, ha azon a vevő adószáma nem szerepel.

25 ÁFA BEVALLÁS GYAKORISÁG I. [Art. 1. sz. melléklet I.B.3. pont ac.), alpont, Mód. tv. 10. sz. melléklet] Éves bevallás gyakoriság, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adó előjeltől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és az Áfa tv. szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke adó nélküli éves összege nem haladja meg az 50 millió forintot (feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal).

26 ÁFA BEVALLÁS GYAKORISÁG I. [Art. 1. sz. melléklet I.B.3. pont an.) és b) alpont, Mód. tv. 10. sz. melléklet] Jogelőd nélkül alakuló adóalany a bejelentkezés évében és az azt követő évben havonként tesz adóbevallást. Átalakulással létrejövő adózó a jogelőd bevallás gyakorisága, több jogelőd esetén a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallás gyakorisága szerint tesz eleget áfa bevallási kötelezettségének.

27 ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT GYAKORISÁG [Art. 8. sz. melléklet I.C. pont, Mód. tv. 12. sz. melléklet] Új szabály Az adóalanynak negyedéves gyakoriságról – az Áfa bevallás gyakoriságától függetlenül – havi gyakoriságra kell áttérnie, ha az adómentes Közösségen belüli értékesítés vagy Közösségen belüli termékbeszerzés áfa nélküli számított összesített ellenértéke meghaladja az 50 ezer eurónak megfelelő összeget.

28 A TÁRSASÁGI ADÓ VÁLTOZÁSAI 2015. Dr. Bajor Gabriella

29 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK [Tao tv. 4. § 23. pont a)-e) alpontjai] 2015. január 1-jétől kapcsolt vállalkozási minőség már kiterjed azokra az esetekre is, ahol a felek között a vezető tisztségviselők személyének egyezőségén alapuló függés áll fenn A kapcsolt vállalkozás fogalma kiegészül azzal az esettel, ha a felek között a személyében azonos ügyvezetésen keresztül megvalósul a döntő befolyás a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára Pl. egy Bt. beltagja egy másik Kft-ben is tag, 40%- os üzletrészhányaddal + ő a Kft. Ügyvezetője - a Bt. és a Kft. kapcsolt vállalkozások

30 JÖVEDELEM- (NYERESÉG) MINIMUM („MINIMUM-ADÓALAP”) [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés a) pontja] Ha az adózó adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor választása szerint a) adóbevallásában az Art. 91/A. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz, vagy b) A jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak. A jövedelem-(nyereség-)minimum a korrigált összes bevétel 2%-a 2015. január 1-jétől a jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározása során az összes bevételt csökkentő tételek közül hatályon kívül helyezésre kerül az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke

31 Adóalap-módosító tételek ELHATÁROLT VESZTESÉG LEÍRÁSÁNAK IDŐBELI KORLÁTOZÁSA [Tao. tv. 17. § (1), (8a), (9a) bekezdés, 29/A. § (6) bekezdés] 2015-től az adott adóév elhatárolt veszteségével az adózó már csak a következő öt adóévben csökkentheti az adózás előtti eredményét, döntése szerinti megosztásban. Átmeneti szabály: A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni

32 ELHATÁROLT VESZTESÉG FELHASZNÁLÁSA ÁTALAKULÁS, CÉGFELVÁSÁRLÁS ESETÉN [Tao. tv. 17. § (1), (8a), (9a) bekezdés, 29/A. § (6) bekezdés] az átalakulás, cégfelvásárlás kapcsán átvett elhatárolt veszteségnek legfeljebb csak azon hányada kerülhet adóévenként felhasználásra, amelyet a „továbbfolytatott” tevékenységből származó adóévi árbevétel, bevétel összege az átalakulást, felvásárlást megelőző három adóév árbevételének, bevételének átlagos összegében képvisel. pl. X Kereskedelmi Zrt. (jogutód) továbbfolytatja a beolvadó Y Kft. tevékenységét. A jogelőd elhatárolt vesztesége: 600 A jogelőd ebből a tevékenységből az utolsó három adóév átlagában 300 bevételt [(150, 550, 200):3] ért el. Az átalakulást követő adóévben a Zrt. csak 100 árbevételt realizál e tev-ből, ezért ebben az adóévben maximum az átvett 600 veszteség harmadának, 200 felhasználására van lehetősége. H. Nagy D. 2014. december 6

33 A FELSŐOKTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ADÓALAP-KEDVEZMÉNYE [Tao tv. 4. § 16/c. pont, 7. § (1) bekezdés z) pont, 7. § (7) bekezdés, 8. § (1) bekezdés s) pont, 29/A. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet B) 23. pontja] Felsőoktatási támogatási megállapodás = a támogató előre rögzített feltételekkel legalább öt évig támogatja a felsőoktatási intézményt Az adózó a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján kifizetett összeg 50%-áig jogosult a támogatás (juttatás) adóévében az adóalap-csökkentő tétel alkalmazására ha adózó rendelkezik a felsőoktatási intézmény által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás juttatás összegét, célját.

34 A FELSŐOKTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ADÓALAP-KEDVEZMÉNYE [Tao tv. 4. § 16/c. pont, 7. § (1) bekezdés z) pont, 7. § (7) bekezdés, 8. § (1) bekezdés s) pont, 29/A. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet B) 23. pontja] a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján az adóévben felsőoktatási intézménynek visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke elismert költségnek, ráfordításnak minősül A támogatási megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén a kedvezményt - adott esetben - kétszeres mértékben vissza kell fizetni Az adóalap-kedvezmény lehetőségét első alkalommal a 2014. adóévi adókötelezettségre, a 2014. adóévben kötött felsőoktatási támogatási megállapodás vonatkozásában lehet alkalmazni

35 Új jogintézmény 2015. január 1-jétől AZ ADÓ KEDVEZMÉNYEZETT CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA [Tao. tv. 24/A. §, 24/B. §, 29/A. § (8) bekezdés] kedvezményezett célok: 1. filmalkotás támogatás 2. az előadó-művészeti szervezet támogatása, valamint 3. a látvány-csapatsport támogatása ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22. § (1) bekezdésben és a 22/C. § (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a felajánlásra és a jóváírásra vonatkozó szabályokkal! Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, ami a társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként 11

36 AZ ADÓ KEDVEZMÉNYEZETT CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA A felajánlást megalapozó igazolás szükséges, hogy az adózó a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolás egy példányát az adóhatóságnak megküldje Az igazolást 1. előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (NKAI) 2. filmalkotás támogatása esetén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), [A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (MNF Zrt.) külön számlája javára való felajánlás esetén igazolás kiállítására nem kerül sor!] 3. ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), akkor a sportpolitikáért felelős miniszter 4. ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát is), vagy hivatásos sportszervezet, vagy közhasznú alapítvány, akkor az országos sportági szakszövetség állítja ki

37 AZ ADÓ KEDVEZMÉNYEZETT CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA Rendelkezés az adóelőlegről Az adózó rendelkezhet a havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50%-ának megfelelő részéről A rendelkező nyilatkozat kizárólag elektronikus úton, az adóhatóság által rendszeresített RENDNYIL nyomtatványon tehető meg az adóelőleg-nyilatkozat időpontjában nem lehet 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása Az adózó az adóelőleg-nyilatkozatát módosíthatja, egy adóévben összesen legfeljebb öt alkalommal, a soron következő adóelőlegekre tekintettel

38 AZ ADÓ KEDVEZMÉNYEZETT CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA Rendelkezés az adóelőleg-feltöltés összegéről és az éves adóról Amennyiben az adózó a) az adóelőlegek terhére rendelkező nyilatkozatot nem tett, vagy b) a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el a fizetendő adó összegének 80%-át, az adózó a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a 01-es bevallásában és/vagy a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig rendelkezhet a kedvezményezett célra történő felajánlásról Az így tett rendelkezéssel az adóévben összesen felajánlott összeg nem haladhatja meg a fizetendő adó összegének 80 százalékát az adózónak ezen nyilatkozat(ok) megtétele időpontjában ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása

39 AZ ADÓ KEDVEZMÉNYEZETT CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA Átutalás Az átutalás abban az esetben teljesíthető, ha 1. A NAV az igazolásokat határidőben kézhez kapja, és 2. az adózó, és a kedvezményezett állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a 100 ezer forintot, és 3. az adózó a bevallását határidőben benyújtotta, 4. a fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget megfizette, és 5. az adózónak az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlása együttesen nem haladja meg a 80%-os korlátot az átutalását 15 munkanapon belül teljesíti a NAV

40 AZ ADÓ KEDVEZMÉNYEZETT CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA Átutalás Az adóhatóság az átutalások megtörténtéről és azok összegéről az adózót és az igazolást kiállító szervezet(ek)etbaz átutalást követő 15 napon belül tájékoztatja „Túlajánlás”: amennyiben az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a kedvezményezett célra felajánlott összeg meghaladja az igazolásban szereplő összeget, akkor a különbözetet, de legfeljebb az igazolásban szereplő összeg 2%-át az MNF Zrt-nek (filmalkotás támogatása esetén), vagy az EMMI-nek (előadó-művészeti szervezet, látványcsapatsport támogatása esetén) átutalja, évente egy alkalommal, első ízben 2016. augusztus 31-éig

41 A jóváírás Az adózót a felajánlott és az adóhatóság által a kedvezményezettnek átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg. A jóváírás összege a) az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésből átutalt felajánlás összegének 7,5 %-a, valamint b) az éves adó terhére tett felajánlás átutalt összegének 2,5 %-a A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja, azaz első ízben 2016. július 1-je összegét az adóhatóság az adózó társasági adófolyószámláján külön csökkentő tételként kimutatja egyéb bevételként számolja el, amellyel a társasági adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményét csökkenti

42 Speciális szabályok a látvány-csapatsport céljára történő felajánlás esetén a rendelkező nyilatkozat(ok)ban felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül jogosultja – az adózó döntése szerint – a) a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetség, vagy b) az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy c) a MOB. támogatási szerződés esetén az adózó a kedvezményezett szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult szponzori szerződés esetén a 12,5% az áfa nélküli (nettó)értéket jelenti Az adóhatóság a kedvezményezett célra átutalandó összeg 1%-át 15 munkanapon belül átutalja annak 1/3-ad részét az EMMI által közzétett fizetési számlára, 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség által közzétett fizetési számlára

43 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Dr. Bajor Gabriella."

Hasonló előadás


Google Hirdetések