Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan keressünk állást? Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan keressünk állást? Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus."— Előadás másolata:

1 Hogyan keressünk állást? Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus

2

3 „Az önbizalom a siker első titka” /Ralph Waldo Emerson/

4 Hogyan adjuk el magunkat mint pályakezdő diplomások? Tudás vs. tapasztalat Sokan hivatkoznak arra, hogy tapasztalat hiányában esnek el bizonyos állásoktól/szakmai gyakorlat!/. Akad számos olyan más aspektus, ami a tapasztalattal szemben egy pályakezdő diplomás felé billentheti annak a bizonyos mérlegnek a nyelvét egy, a szakmában már kipróbált szakemberrel szemben.

5 Melyek lehetnek ezek az érvek? lendületesség: egy frissdiplomás tele van lendülettel és tettrekészséggel, ami növelheti a hatékonyságot és a terhelhetőséget kreativitás: még általánosan jellemző a konvencióktól mentes gondolkodásmód plaszticitás: fogékonyság az új ismeretekre, ezért a szemléletmód még nagy mértékben formálható mobilitás: életkorból, családi állapotból fakadóan még nagyobb rugalmasságot tanúsítanak a munkavégzés helyét illetően

6 Idegennyelv-ismeret: helyzetből adódóan minimum két idegennyelv ismerete Szakmai alázat: ha lehetőséget kapnak a bizonyításra, nagyon hálásak. Szakma iránt alázatot, az adott cég iránt pedig nagyfokú lojalitást mutatnak. A megfelelni vágyás jellemezheti őket.

7 Az egyes cégek, illetve munkakörök közötti választás A választásnál ne az legyen a döntő szempont, hogy ezt, vagy azt a feladatot jobban, vagy rosszabbul látnátok-e el, hanem az, hogy a felkínált munka megfelel-e a képességeiteknek. Ez minél előbb kiderül, annál előbb célegyenesbe érhettek (minél előbb legyetek tisztában a saját képességeitekkel!). Amikor munkába álltok akkor már túl késő ezekkel a dolgokkal foglalkozni…

8 Miért fontos mindez? A jövőben a munkakörnyezet és a feladatok sokkal gyorsabban fognak változni. A kérdés nem az lesz, hogy tudunk-e alkalmazkodni, hanem az, hogy milyen gyorsan tudjuk ezt megtenni. A jövőben az egyetlen állandó tényező a változás lesz. Ezért nagyon fontos, hogy még a tanulmányok alatt, szinte játszva megismerkedjünk saját képességeinkkel. (Monetary verseny!) Ilyenkor még veszteség nélkül megtapasztalhatjuk, hogy hogyan viselkedjünk határesetekben, kritikus szituációkban.

9 Tudatos állásvadászat Akik az elhelyezkedésre való felkészülést komolyan veszik, azok a hallgatók már a tanulmányaik vége felé elkezdenek az álláslehetőségekre vadászni. Pályakezdők esetén kiemelten fontos a tudatosság, az álláskeresés megtervezése, a saját elvárások tisztázása, a felkészülés a kiválasztási folyamatra. Szükséges a tudatos hozzáállás. Fordítsunk rá elegendő időt!

10 Önismeret Tapasztalat: egy álláskeresés nem pusztán attól lesz könnyebb vagy sikeres, hogy mennyire jól tudjuk elkészíteni az önéletrajzot, vagy kipróbálni egy tükör előtt az interjúhelyzetet. Leginkább attól, hogy pontosan tudjuk, mit szeretnénk. (Ez valójában sokkal több, mint egyszerűen állást keresni!) Hogyan szeretnénk élni? Mi tesz majd elégedetté? Milyen életpályát szeretnénk bejárni?

11 Önismeret Saját képességeink, erősségeink ismerete azért is nagyon fontos, mert ha ezekkel tisztában vagyunk, megőrizhetjük a szuverenitásunkat. Aki a meglévő képességeit folyamatosan karbantartja és fejleszti, annak nagy valószínűséggel a szakmai jövője miatt sem kell aggódnia.

12 Az életpálya-modell Ez a pályafutáshoz kapcsolódó modell megvilágítja, hogy az életünket kitevő szakaszok tipikusan milyen struktúrába rendezhetőek; illetve, hogy egyéni szinten egy-egy munkavállaló előreláthatóan és elkerülhetetlenül - ennélfogva tervezhetően - milyen stádiumokat él meg. A Super-féle fejlődés modell a pályafutást a munkával töltött élet teljes időbeli kiterjedésében (life-span) szemléli.

13 Az emberek különböznek egymástól: Képességeik Érdeklődésük Személyiségjegyeik alapján Ezek alapján mindenki alkalmas valamilyen pályára. A pályák mindegyike bizonyos képesség + személyiség-struktúrát igényel adott tűréshatáron belülmindenki egy sor pályára alkalmas!

14 A pályaválasztás és a szakmai beilleszkedés állandó folyamat, mivel az egyéni önmeghatározás illetve a pályapreferenciák változnak az idők folyamán. A folyamat életstádiumok sorában (növekedés, felfedezés, konszolidáció, fenntartás, hanyatlás) foglalható össze. A karrier, azaz a pályafutás különböző életszakaszokon keresztül, különböző munkaterületeken való tevékenységekből, egyéni preferenciákból és a környezet nyújtotta lehetőségekből egy folyamattá áll össze.

15 Erőforrások Ha már tudod, hogy mit szeretnél, gyűjtsd össze, hogy ehhez mire van szükséged! A munkaerőpiacon minket vesznek meg, és a mi belső erőforrásainkon múlik, hogy bent tudunk-e maradni. KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK

16 Hajtőerők Tűnődtél már azon, hogy mit jelent a munka az életedben? 40 munkaév alatt minimum 76.800 órát kell majd dolgoznod, nyolcórás munkaidővel és 5 napos munkahéttel számolva. De ennél rendszerint többet dolgozunk, és többet annál is, mint amennyit alszunk vagy szórakozunk. Ha eddig még nem tetted, most itt az ideje, hogy elgondolkodj rajta, miért fogsz dolgozni? (pénzszerzés, önmegvalósítás, mások segítése stb.)

17 Érdeklődés Kutatások azt mutatják, hogy azok elégedettek a munkájukkal és érzik magukat sikeresnek, akik az érdeklődésüknek megfelelő területeken dolgoznak. Nagyon fontos, hogy kellő ismereteket szerezzünk az egyes szakmákról.

18 Pályakezdők munkával való elégedettségének meghatározói A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járja körbe a tanulmány, amely a diplomás pályakövetési adatok elemzéséből dolgozik. Mi jut eszetekbe először arról, amikor a munkavállalói, szakmai eredményességre gondoltok? 1. Jövedelem 2. A foglalkoztatottság puszta ténye

19 A tanulmány egyik fontos következtetése, hogy a munka világában is fontos meghatározó az ember általános törekvése az örömök, a boldogság keresésére. A szubjektum a saját érzéseivel, vágyaival, terveivel van jelen e területen is. Ebből következik, hogy a jónak minősíthető munkára, foglalkozásra az azt kísérő szubjektív elégedettség legalább annyira jellemző, mint a következményeként megjelenő társadalmi pozíció, anyagi biztonság.

20 Az egyéni életút egyik jelentős fordulópontján elemzi a tanulmány a jelenséget, amikor a diplomás pályakezdő az iskolai tanulmányoktól eltávolodva, egy új életszakasz küszöbén, a tervei által hajtva, ám a beilleszkedés apró-cseprő és nagyobb léptékű nehézségeitől sújtva érzi magát. A sikerhez a szakma gyakorlati oldalán sok újat tanulni, a munkaszervezetek logikájához alkalmazkodni is kell, át is kell fordítani a megszerzett tudást, tapasztalatot saját szakmai tevékenységgé.

21 A személyes elégedettség közgazdaságtani megközelítésben Ha a munkával való elégedettségre az élettel általában véve meglévő elégedettség komponenseként tekintünk, akkor azt az általánosabb kérdést is fel kell tennünk, hogy mi a legfontosabb az ember életében, mi okozza számára a legtöbb örömet, mi mozgatja a viselkedését? A közgazdaságtan központi fogalma, a hasznosság is ezekből az alapvető kérdésekből és a rájuk keresett válaszokból vezethető le. A tudományos elemzések közvetlenül is igyekeznek mérni a gazdasági viselkedés alapját jelentő általános emberi motivációt az örömök, a boldogság keresésére.

22 A személyes elégedettség pszichológiai megközelítésben A pozitív pszichológia irányzataiban nem a lélek betegségei, a pszichopatológia kerül előtérbe, hanem a személyes növekedés, az önkiteljesítés és az átélt csúcsélmények, amelyek előrelendítik az alkotás, a magasabb rendű emberi tevékenységek folyamatát. Különösen izgalmas a közgazdaságtan és a pszichológia közös vállalkozása a „boldogság közgazdaságtanának” kialakítása. A téma emblematikus szerzője kognitív pszichológus, aki munkásságáért közgazdasági Nobel-díjat kapott 2002-ben. Daniel Kahneman az Amos Tverskyvel együtt megfogalmazott kilátáselméletének megfogalmazása után kezdte a gazdasági viselkedés közvetlenül is mérhető kiindulópontját kutatni.

23 Elméletének legnagyobb jelentősége, hogy a gazdasági viselkedés magyarázatában bevezeti a közvetlenül átélt hedonikus öröm, hasznosság mérésének fogalmi kereteit és eljárásait. Kahneman hedonikus pszichológiájának egyik következtetése, hogy a pénz nem boldogít, vagy csak bizonyos feltételek mellett. Kahneman azzal magyarázza ezt, hogy az érzelmek általában sem járnak olyan szorosan együtt jövedelemmel. A magasabb jövedelmi szintekkel ugyanakkor olyan tevékenységek aránya nő, amelyek – a naplós technikával gyűjtött részletes boldogságmérések szerint – önmagukban kevés örömet okoznak (pl. több munka, közlekedés), ráadásul azok kárára növekszik ezek részaránya az ember napirendjében, amelyek nagyobb örömet hordoznak (pl. társasági együttlét). Kahneman azt is állítja, hogy a nagyobb jövedelem hallatán az emberek tévesen fókuszálnak az ezzel járó életvitel előnyeire, megfeledkezve az árnyoldalairól

24 A munkával való elégedettség összetevői és társfogalmai Miért fontos ezzel foglalkozni? 1.A felnőttek életük jelentős részét munkával töltik, ráadásul általában ebből a tevékenységükből származik az egzisztenciális biztonságuk; saját helyzetüket és mások sorsát is alapvetően meghatározhatja a munkatevékenységük eredménye. 2.Az önkifejezés, a személyiség kibontakozásának eszköze is lehet a munka. A munkával való elégedettség tehát nem csupán elszigetelt életterületen fontos, hanem áthat az élettel való elégedettség egészére is.

25 Miben áll a munkával való elégedettség belső szerkezete? A munkával való elégedettség belső szerkezetét vizsgálva az empirikus elemzések különböző összetevőit is kimutatták (személyközi beilleszkedés, munkával való boldogulás, kompetenciaérzés, vágy a bevonódásra, észlelt elismerés a munkában).

26 Munkával való elégedettség a szakmai karrier kezdetén A legtöbb esetben kedvezőtlenebb munkafeltételek várják a munkába éppen csak belépőt, a munka megítélésében más komponensek lehetnek számára fontosak (pl. önképzés, szakmai előrehaladás lehetősége), a negatívumok is máshol szoríthatják (pl. jövedelem, tanultak hasznosításának lehetősége, képességek kihasználása), mint a hosszabb munkatapasztalattal rendelkezőt. E komponensek relatív súlya minden bizonnyal folyamatosan átalakul a szakmai életút során, és személyenként, foglalkozási körülményenként is változik, ám ennek ellenére jellegzetes konstellációjuk a pályakezdéskor feltételezhető. é

27 Munkával való elégedettség a szakmai karrier kezdetén Az életesemények hatása a munkával való elégedettségre komplex idői mintázatot mutat (házasság, gyerekvállalás stb.). Kutatási eredmények azt állapítják meg, hogy a szakmai életútban a mobilitás-maradás összefüggéseit leginkább makrogazdasági faktorok és a munkapiac strukturális (pl. munkakörök zártsága, munkavállalói csoportok kizárása) tényezői befolyásolják. Sajátosan a pályakezdők helyzetét érintik egy, az idői változásokkal kapcsolatos vizsgálat eredményei, amelyek szerint a felsőfokú tanulmányaik során sikeres társas stratégiájúakra kevésbé volt jellemző a kiégés, és inkább volt rájuk jellemző a munka iránti elköteleződés a szakmai életút első évtizedében. é

28 Az illeszkedés hatásai, a túlképzettség hatása Idői összefüggésként is felfogható folyamatként széles körben elemezték a felsőfokú tanulmányok alatt szerzett diplomák és képességek hasznosításának hatását a munkával való elégedettségre. Ezekben a vizsgálatokban a klasszikus kérdés a túlképzettség, vagy másként tekintve, a végzettségnél alacsonyabb képesítést igénylő munkakörben való elhelyezkedés. A túlképzettség egyik jellegzetes következményének a karrierizmust írják le, amikor a személy nem hisz már abban, hogy kemény munka vezet a szakmai sikerekhez, helyettük manipulációval és benyomáskeltéssel igyekszik a karrierjét egyengetni. Az egyes képzési területek között különbséget talál a túlképzettség előfordulásának arányaiban, és azt is kimutatja, hogy a hosszabb álláskeresési időszak növeli a túlképzettséggel vállalt munka valószínűségét. él

29 Egy portugál tanulmány azt mutatja ki, hogy inkább viselnek el a pályakezdő diplomások némileg kisebb jövedelmet, ha ezzel el tudják kerülni a túlképzettséget. Hazai tanulmányok eredményei arra engedtek következtetni, hogy a megélt kompetencia-kihívások nem veszélyeztették, sőt markánsan erősítették a munkával kapcsolatos elégedettséget. A pályakezdők a két vizsgálat alapján egyaránt a személyi és tárgyi körülményekkel, valamint a munka szakmai, tartalmi részével voltak leginkább elégedettek, legkevésbé a jövedelemmel és a juttatásokkal. Fontos adalék talán, hogy a pálya elején szakmai kihívásokhoz kapcsolódva a szakmai előmenetel lehetőségeivel viszonylag elégedetlenebbek voltak.

30 Következtetések A végzettek újabb körére is jellemző, hogy a munka személyes körülményeivel, tartalmával elégedettek inkább, kevésbé látják pozitívan a szakmai fejlődésük, karrierépítésük lehetőségeit, és legkevésbé a jövedelmükkel vannak megelégedve. Nemzetközi vizsgálatok is hasonló „krízisként” írják le a pályakezdést, ahol a jövedelem és a megszerzett kompetenciák kihasználása is deficitet mutat, amelyet szakmai fejlődéssel lehet leküzdeni. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a jövedelem és a szakmai szintje alapvetően meghatározza a munkával való elégedettséget. Viszonylag sokan elégedetlenek a jövedelmükkel és szorulnak rá a saját végzettségüknél alacsonyabbat igénylő munkára. Ez szemmel láthatóan csökkenti a munkával való elégedettséget. Fontos megemlíteni, hogy a materiális oldal mellett a munka szakmai/szellemi vagy akár presztízzsel összefüggő megítélése is nagy jelentőséggel bír.

31 Karriertervezés A karriert alapvetően három tényező határozza meg: 1. A személyes képességek és a családi erőforrások adottságok, készségek, tudás, szakmai gyakorlat, anyagi lehetőségek, kapcsolatrendszer 2. A környezet által kínált lehetőségek társadalmi és gazdasági lehetőségek és korlátok 3. A szándékok és a törekvések vágyak, álmok, célok

32 A karrier új felfogása I. A karrier a jövőben a következőt jelenti: naggyá válni a személyes kompetencia növelésén keresztül - mások hasznára. Az ún. know-how karrier célja: értékesebbé válni piacképes kompetencián keresztül, ami a többszörös kvalifikációt, a kommunikatív képességeket és a felelősségvállalásra való készséget jelenti. Mindenkinek be kell látnia, hogy csak a piacképes know- how és a teamképesség képes megadni a foglalkoztatás biztonságát.

33 A karrier új felfogása II. Az élet ma már túl hosszú egy hivatáshoz. A jövőben mindenkinek 3-6 szakmát vagy komplex szakmakombinációt kell elsajátítania és megélnie. A vállalatok a dinamikus változások világában már nem képesek többé szavatolni egész életre a munkahelyek biztonságát. Kötelességük azonban az egész életen át tartó tanulás és az "élethosszig való foglalkoztatást" felváltó "élethosszig tartó foglalkoztathatóság" számára kedvező körülmények megteremtése.

34 A „célállás” meghatározása El tudom képzelni magam ezen a szakterületen, vagy valamely részterületén, szakirányban? Mennyire fontos ez nekem? Megtaláltam a szakmai kihívást? A szakmámban legalább 10-15 évet el kell töltenem, de akár 38-40 évet is. Vannak kérdéseim, ötleteim a szakterületen? Legalább egy "minimálisan megfelelő" anyagi színvonalat el szeretnék érni. Vagy magasabbat? A Fővárosban, vagy vidéken szeretnék dolgozni? Esetleg külföldön? Van-e ott igény a munkámra?

35 Welcome aboard ! 14

36 Az álláskeresés fázisai A célállás meghatározása A lehetséges, betölthető pozíciók felkutatása Az önéletrajz összeállítása Az állásinterjúk Visszajelzések feldolgozása Bértárgyalás/az ajánlat elfogadása Munkaszerződés

37 Az állásbörzékről Miért menjetek állásbörzékre (karrierbörzékre)? Az állásajánlatok koncentráltan jelennek meg A célközönség általában a diplomások pályakezdők Személyes benyomás szerzése a kiállító vállalatok képviselőiről A felmerülő kérdéseidre azonnal választ kaphatsz Cégelőadások, cégprezentációk, próbainterjúk Exkluzív gyárlátogatás Izgalmas feladatok során teheted próbára a tudásodat

38 Tanácsok állásbörzékre Készülj fel az állásbörzére! (állásbörze ill. vállalatok saját honlapja + cégkatalógusok) Miért? Sok a kiállító, ezért fel kell állítani egy rangsort Végső listán ne legyen 20-25 cégnél több Potenciális cégekről minél több információ begyűjtése

39 Tanácsok állásbörzékre Gondold végig, hogy milyen jellegű állást szeretnél Térképezd fel, hogy a rendezvény mely kiállítói kínálnak terveibe illeszkedő lehetőségeket Öltözködés: öltözz az alkalomhoz illően, legyél ápolt, hiszen az első benyomás nagyon fontos Legyen nálad aktualizált önéletrajz (minimum ahány céget meg szeretnél látogatni, idegen nyelvű is), kísérőlevél nem szükséges Készülj fel előre magadban, hogyan mutatkoznál be 1 percben

40 Tanácsok állásbörzékre Vezesd magadnak, hogy hova jelentkeztél és honnan vársz választ Nyitás után közvetlenül, vagy ebédidőben kevesebb a látogató, zárás előtti 1-2 órára már nem érdemes tervezni Válogassatok a cégelőadások között is Ha állásajánlatra leadtál jelentkezést, kérdezd meg, hogy mire számíthatsz a továbbiakban Nem csak a saját intézmények állásbörzéire érdemes ellátogatni. Kiadványok: ÁllásStart, HVG Karrier Plusz

41 2015 őszi állásbörzék

42 Virtuális állásbörze A grafikai megjelenítés megegyezik a hagyományos börzével Online kérdezési lehetőség A standoknak különböző nyitva tartási ideje lesz Állásajánlatok, cégbemutatók Csak magyar nyelven elérhető A börze elérhetősége: már csak 2016-ban http://www.virtualisallasborze.hu/

43 http://allasborze.elte.hu/elte_virtualis_allas borze.html

44 A jövő…

45 Személyzeti tanácsadó cégek Milyen szolgáltatást nyújtanak az álláskeresők számára? Közvetítik a munkaerőt az őket megbízó cégek számára Munkaerő-kölcsönzés: projektre, rövidebb időtartamra Regisztráció Tanácsadás A tanácsadó cégek szolgáltatásai az álláskeresők számára ingyenesek

46 Akiknél érdemes keresni és regisztrálni Érdemes megnézni a tanácsadó cég honlapján, hogy rendelkezik-e valamilyen fajta minőségbiztosítással Országos lefedettség Személyesen csak regionális kirendeltségnél Ingyenesen!

47 A legnagyobb forgalmat bonyolító személyzeti tanácsadó cégek

48 www.grafton.hu http://w3.job.hu www.takeit.hu

49 www.catro.hu www.recruitment.hu www.randstad.hu

50 Pécsett is megtalálható személyzeti tanácsadó cégek www.allas-pont.hu www.trenkwalder.hu Hill International www.hill.hu Jobcapital http://jobcapital.eu/hu

51 Internetes álláskereső portálok Mire lehet használni az internetes álláskereső portálokat? Állásajánlatok kigyűjtése Önéletrajz elhelyezése Álláskereséssel kapcsolatos tudnivalók

52 Mire kell ügyelni az álláskereső portáloknál? Már nem aktuális az álláshirdetés Nem arra a földrajzi területre vonatkozik, ahova pályázni szeretnénk Az önéletrajzunkban szereplő adataink mindig legyenek aktuálisak Gyakoriság

53 Internetes álláskereső portálok Profession www.profession.hu Jobpilot www.jobpilot.hu CV-Online www.cvonline.hu Jobline www.jobline.hu Hírportálokon belül található állásajánlatok.

54 Kapcsolati tőke Kövessük figyelemmel az aktuális álláspiaci trendeket. Sokszor a legjobb állásokat nem hirdetik meg, ám ha széles kapcsolati és közösségi hálóval rendelkezünk, akkor tudomást szerezhetünk ezen állásokról is.

55 Állami Foglalkoztatási Szolgálat /ÁFSZ/ 7 regionális munkaügyi központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Szolgáltatások: Munkaerő-közvetítés Képzési tanácsadás Pszichológiai tanácsadás EURES tanácsadás

56 Támogatások Álláskeresési járadék (munkanélküli járadék) min 365 nap munkaviszony 4 éven belül; 90 napra csökkent a folyósítás időszaka 90 napig minimálbér 60-120% max. 105 000 Ft/hó Jogszabályi változás következtében 1996 közepétől megszűnt a pályakezdő munkanélküliek segélye. A passzív ellátás helyett az elhelyezkedés és a tartós foglalkoztatást segítő támogatásokat kerültek előtérbe (bértámogatások, START-kártya, utazási támogatások)

57 Pályakezdő álláskereső, aki: 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött álláskereső, feltéve, ha álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.


Letölteni ppt "Hogyan keressünk állást? Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések