Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG 1

2 Áttekintés 2014-2020-as költségvetési időszak – 2014-2020-as programozási időszak szabályozása; – Újdonságok; Önkormányzati fejlesztéseket támogató operatív programok Önkormányzati fejlesztéseket támogató felhívások Határon átnyúló fejlesztési lehetőségek 2

3 2014-20-as források megoszlása az egyes OP-k között TOP: Terület-és településfejlesztési OP VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarországi OP KÖFOP: Közigazgatás és Közszolgáltatás- fejlesztési OP EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési OP KEHOP: Környezet és Energiahatékonysági OP GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP MAHOP: Magyar Halgazdálkodási OP VP: Vidékfejlesztési Program 3

4 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet struktúrája I. Egységes dokumentum – a korábbival ellentétben egy szabályozásban minden feltételrendszer megjelenik Kormányrendelet: Lebonyolítási intézményrendszer szereplői és feladataik Általános működési szabályok (pl. összeférhetetlenség, informatika) Tervezés Felhívások lebonyolítása, a felhívások meghirdetésétől a projektek lezárásáig Kormányrendelet mellékletei: 1. Egységes működési kézikönyv: folyamatleírás, informatikai fejlesztés alapja – a VP-re speciális eltérésekkel 2. Szakpolitikai felelősök: államtitkár vagy miniszter 3. Szervezeti kijelölések: irányító hatóságok és közreműködő szervezetek, MVH 4

5 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet struktúrája II. Kormányrendelet mellékletei (finanszírozáshoz kapcsolódó szabályok): 4. A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok, ún. Mátrix: kedvezményezettek részére 5. Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről: keretszabályok, amelyek az útmutatókban konkretizálódnak a felhívás sajátosságai alapján (VP-specifikus eltérésekkel) 6. A kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítést szolgáló ellenőrzési szempontjai: intézményrendszer részére 5

6 Intézményrendszer A hazai jogszabály rögzíti az alábbi szereplők feladatait: Kormány Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság A Miniszterelnökséget vezető miniszter (koordinációs szerv) Az államháztartásért felelős miniszter (audit hatóság, tanúsító szerv, igazoló hatóság) A szakpolitikai felelős A területi szereplő (TOP és VEKOP esetében) Az irányító hatóság és közreműködő szervezet, VP-ben MVH Helyi Akciócsoport (VP-ben „LEADER” és TOP-ban „CLLD” konstrukciókban) 6

7 Irányító hatóságok és közreműködő szervezetek Operatív Program Irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tag Közreműködő szervezet EFOPemberi erőforrások minisztere– GINOPnemzetgazdasági miniszter– IKOPnemzeti fejlesztési miniszter– KEHOPnemzeti fejlesztési miniszter– KÖFOP Miniszterelnökséget vezető miniszter – RSZTOPemberi erőforrások minisztere– TOPnemzetgazdasági miniszterkincstár VEKOPnemzetgazdasági miniszter– VP Miniszterelnökséget vezető miniszter Kifizető Ügynökség: MVH MAHOP Miniszterelnökséget vezető miniszter 7 7

8 A 2014-2020-as időszak újdonságai a szabályozásban Kiemelt fontosságú az adminisztratív terhek csökkentése Differenciáltabb projekt-kiválasztási eljárások (későbbi dián részletesen) Egyszerűsített költségek kiterjesztése és többféle lehetőség Halasztott önerő lehetősége Biztosítéki rendszer enyhítése Mérföldkövekhez igazított kifizetések igénylés, és támogatás folyósítás EMIR helyett FAIR EUPR (VP-re továbbra is az IIER) Lehívható előleg mértékének növekedése Határozattal történő tagdelegálás döntés-előkészítő bizottságba Követeléskezelés szabályainak változása Fenntartásról szóló szabályozás módosítása Értékelési rendszer Kincstárnál vezetett számla/500 millió alatti támogatás – 100% előleg 8

9 Indikátorok meghatározó szerepe A 2014-20-as programozási időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az indikátorok (eredmény-mutatók); Az EU által kijelölésre kerültek olyan indikátorok, amelyek mérni tudják az operatív program előrehaladását, teljesülését; Ezek az indikátorok a programok tervezése során célértékeket kaptak (un. eredményességmérési keret), melyek nem teljesülése esetén az Európai Unió akár fel is függesztheti az adott operatív program időközi kifizetéseit; Bevezetésre került az eredményességi tartalék, ami a teljes EU-s keret 6 %-át jelenti, amelyhez a tagállamok csak akkor jutnak hozzá, ha 2018-ban elérik az előzetesen kitűzött célkitűzéseket; Ezek alapján az egyes fejlesztési elképzelések esetén kizárólag olyan mértékű indikátor vállalás ajánlott, amely reális és kellően megalapozott; 9

10 Közvetett és közvetlen költségek aránya KöltségtípusElszámolható költség/összes elszámolható költség maximális mértéke (%) Projekt előkészítés, tervezés5 Közbeszerzési eljárások lefolytatása1 Terület-előkészítés2 Műszaki ellenőri szolgáltatás1 Projektmenedzsment2,5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása0,5 Könyvvizsgálat0,5 Összesen12,5 + ingatlanvásárlás2 + rezsi1 Összesen ingatlannal és rezsivel15,5 (VP: 5 % + 2 % ingatlan) 10

11 Kiválasztási eljárások 1.Standard 2.Kiemelt 3.Egyszerűsített 4.Területi Kiválasztási Rendszer 5.Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD – új eszköz, LEADER alapokon) 11

12 Egy önkormányzati támogatási kérelemnek a folyamata a TOP TKR esetében 12

13 Éves Fejlesztési Keretek 2016: TOP: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat VEKOP: 1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat GINOP: 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat KÖFOP: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat VP: 1248/2016 (V. 18.) Korm. határozat EFOP: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat MAHOP: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat KEHOP: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat IKOP: 1247/2016 (V. 18.) Korm. határozat 13

14 Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) Forrás: 1 231,3 Mrd Ft Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztések finanszírozására Prioritások / támogatott területek 1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére pl. ipari parkok, inkubátorházak, helyi térségi turizmus, óvoda, bölcsőde, 4-5 számjegyű utak, belterületi utak fejlesztése 2.Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés barnamezős területek rehabilitációja, gazdaságfejlesztési fókuszú és zöld város kialakítása (civil), települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken települési közlekedésfejlesztés, önkormányzati épületek energiahatékonysági fejlesztései és ehhez kapcsolódó megújuló energia-felhasználás fejlesztése, szemléletformálás 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, leromlott városi területek rehabilitációja 14

15 Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) Forrás: 1 231,3 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés (ESZA) foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok), helyi, társadalmi együttműködéseket támogató komplex programok, helyi közösségi programok 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban (ERFA-ESZA) az MJV-k területén megvalósuló, az előző prioritások szakmai tartalmával megegyező tevékenységek 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Városi területeken megvalósuló CLLD tevékenységek, önkormányzat csak mint a Helyi Akciócsoport (HACS) tagja! 15

16 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-1.1.1-15Ipari parkok, iparterületek fejlesztése40,114 TOP-1.1.3-15Helyi gazdaságfejlesztés18,791 TOP-1.1.1-16Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 35,795 TOP-1.1.2-16Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.3-16Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.2.1-15 TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 41,410 20,815 TOP-1.3.1-15 TOP-1.3.1-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 33,900 11,394 TOP-1.4.1-15 TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 37,672 18,712 TOP-2.1.1-15Barnamezős területek rehabilitációja21,009 TOP-2.1.2-15Zöld város kialakítása40,970 TOP-2.1.3-15Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések28,035 TOP-2.1.1-16Barnamezős területek rehabilitációja 37,785 TOP-2.1.2-16Zöld város kialakítása TOP-2.1.3-16Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP felhívások megyei prioritások 16

17 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-3.1.1-15Fenntartható települési közlekedésfejlesztés42,319 TOP-3.2.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése44,738 TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 21,022 TOP-3.1.1-16Fenntartható települési közlekedésfejlesztés22,180 TOP-3.2.1-16Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 36,731 TOP-3.2.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-4.1.1-15 TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 14,864 5,172 TOP-4.2.1-15 TOP-4.2.1-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 11,236 4,548 TOP-4.3.1-15 TOP-4.3.1-16 Szociális városrehabilitáció 16,060 5,716 TOP-5.1.1-15Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések16,107 TOP-5.1.2-15 TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések 18,634 7,035 TOP-5.2.1-15A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok7,310 TOP-5.3.1-16A helyi identitás és kohézió erősítése10,954 TOP felhívások megyei prioritások 17

18 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-6.1.1-15Ipari parkok, iparterületek fejlesztése18,077 TOP-6.1.3-15Helyi gazdaságfejlesztés5,751 TOP-6.1.4-15Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés20,990 TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 19,329 TOP-6.1.1-16Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 27,342 TOP-6.1.2-16Inkubátorházak fejlesztése TOP-6.1.3-16Helyi gazdaságfejlesztés TOP-6.1.4-16Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-6.1.5-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP-6.2.1-15 TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 15,455 7,614 TOP-6.3.1-15Barnamezős területek rehabilitációja6,491 TOP-6.3.2-15Zöld város kialakítása26,623 TOP-6.3.3-15Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések8,008 TOP-6.3.1-16Barnamezős területek rehabilitációja 19,620 TOP-6.3.2-16Zöld város kialakítása TOP-6.3.3-16Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP felhívások megyei jogú város prioritások 18

19 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-6.4.1-15 TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 20,688 7,153 TOP-6.5.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése28,383 TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 4,552 TOP-6.5.1-16Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 12,598 TOP-6.5.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-6.6.1-15Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése7,408 TOP-6.6.2-15A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése4,770 TOP-6.6.1-16Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4,770 TOP-6.6.2-16A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-6.7.1-15 TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja 3,239 1,920 TOP-6.8.2-15 TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 15,074 1,870 TOP-6.9.1-15A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok1,867 TOP-6.9.1-16A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 4,788 TOP-6.9.2-16A helyi identitás és kohézió erősítése TOP felhívások megyei jogú város prioritások 19

20 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Forrás: 287,6 Mrd Ft Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztések finanszírozására Prioritások / támogatott területek 1.Vállalkozások versenyképességének javítása jellemzően KKV, de önkormányzatok: üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest megyében 2.Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 3.Infokommunikációs fejlesztések 4.Turisztikai és természetvédelmi fejlesztései önkormányzatok konzorciumban, de jellemzően az országos fejlesztések KMR részei 5.Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása önkormányzatok közlekedésfejlesztése Pest megyében, de a KMR önkormányzati energetikai fejlesztései a KEHOP-ban 20

21 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Forrás: 287,6 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 6.Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés Önkormányzatok: bölcsődék és családi napközik, óvodák fejlesztései, leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja, a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása 7.Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok (ESZA) önkormányzatok: társadalmi felzárkózási programok, szociális intézményi háló fejlesztése, egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, köznevelési esélyteremtő és kompetencia programok, felsőoktatási képzési és kutatási fejlesztések 8.Foglalkoztathatóságot szolgáló programok (ESZA) 9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések (ESZA) önkormányzatok: közigazgatási fejlesztések KMR önkormányzatai részre 21

22 VEKOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) VEKOP-1.2.2-15Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében1,00 VEKOP 1.3.2-15Turisztikai szervezetek (TDM)fejlesztése0,20 VEKOP 4.1.1-15Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése3,20 VEKOP 4.2.1-15 Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának javítása 2,70 VEKOP 5.3.2-15Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében1,80 VEKOP 6.1.1-15Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása7,93 VEKOP 6.2.2-15 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében 1,30 22

23 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Forrás: 986,1 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Együttműködő társadalom (ESZA) önkormányzatok: A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci jelenlétének erősítése, A család társadalmi szerepének megerősítése, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, Társadalmi együttélés erősítése, Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok, Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok, Tartós szegénységben élők, romák periférikus élethelyzetek felszámolása, Népegészségügyi program, A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése, Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 2.Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében önkormányzatok: A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése, A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése, Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal, Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 23

24 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Forrás: 986,1 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 3.Gyarapodó tudástőke (ESZA) önkormányzatok: A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése (civil), a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése (civil), A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása (civil), A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül (civil) 4.Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében önkormányzatok: A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések 5.Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (ESZA) önkormányzatok: Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (pl. Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása) 24

25 EFOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) EFOP-1.1.4Elsőként lakhatás1,40 EFOP-1.2.5Biztos menedék1,64 EFOP-1.3.4Közös értékeink – sokszínű társadalom1,00 EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok (helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai) 15 EFOP-1.4.3 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása 5,50 EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben 100,00 EFOP-1.6.2Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)22,00 EFOP-2.1.2Gyerekesély programok infrastrukturális háttere5,50 EFOP-2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás (önkormányzatok konzorciumi partnerként) 35,00 EFOP-2.4.1Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)22,85 EFOP-3.9.1 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben a tudástőke gyarapodása érdekében 100,00 25

26 Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Forrás: 1 173,6 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás megyei önkormányzatok: megyei klímastratégia kialakítása és szemléletformálás, települési önkormányzatok: helyi klímastratégia kidolgozása; árvízvédelmi fejlesztések (szakaszolt projektek esetében) 2.Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése önkormányzatok: ivóvízminőség-javító projektek, szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések a 339/2014. ( XII.19.) Korm. Rendeletben meghatározott konzorciumi formában 3.Települési hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 4.Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések Az önkormányzatok természetvédelmi fejlesztésekben együttműködő partnerként tudják támogatni a Nemzeti Park Igazgatóságok munkáját. 5.Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök önkormányzatok: szemléletformálás (Közép-Magyarországi Régióban az épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával) 26

27 KEHOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás 1 KEHOP-1.2.1.Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás1,59 KEHOP-2.1.1.Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására7,62 KEHOP-2.1.2.Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására2,33 KEHOP-2.1.3.Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására9,00 KEHOP-2.1.4. Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek 1,00 KEHOP-2.2.1.Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására28,24 KEHOP-2.2.2. Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására 97,00 KEHOP-2.2.4. Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezelés megvalósítására-szakaszolt projektek 15,00 KEHOP-5.2.9Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai részére 10,00 KEHOP-5.4.1Szemléletformálási programok1,00 27

28 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Forrás: 1 215,1 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 2.Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 3.Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása önkormányzatok: városi-elővárosi közösségi közlekedési fejlesztések (KMR is) pl. városi/helyi buszok beszerzése, intermodális személyszállítási csomópontok, B+R parkolók, TEN-T hálózat részét nem képző, elővárosinak minősülő vasútvonalak, közösségi közlekedést népszerűsítő kampányok 4.TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása 28

29 IKOP felhívások Felhívás azonosító jeleFelhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) IKOP-3.2.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban (1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített támogatást igénylő szervezetek) 119,53 29

30 Vidékfejlesztési Program (VP) Forrás: 1 294,3 Mrd Ft Prioritások / fókuszterületek 6. Prioritás - A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben (10 000 fő alatti települések) Forrása: 214 md Ft Jogcím-csoportok: - Kis méretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben (7.2): közösségi terek energetikai fejlesztése, piac, külterületi út (csak hrsz.), 2000 LE alatti lokális szennyvízkezelés, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, tanya-infra - Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben (7.4): közétkezetési konyhák és feldolgozás, köz- és vagyonbiztonsági szolgálatok eszközei, falu- és tanyagondnok jármű, önkormányzati utak karbantartó gépek LEADER: Helyi Fejlesztési Stratégiák készítése, megvalósítása, együttműködések. Továbbá: vállalkozásfejlesztésben „kollektív” pályázó a mgi. szociális szövetkezet (2. 3. 5. prior) 30

31 VP felhívások – csak vidéki települések! Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) VP6-7.2.1.2-16Egyedi szennyvízkezelés (2000 lakos-egyenérték alatti)12,04 VP6-19.1.1-15LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása0,96 VP6-7.2.1- 7.4.1.3-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,64 VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,4 VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,23 VP6-7.2.1- 7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés - felfüggesztve 26,88 VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,28 31

32 VP felhívások – csak vidéki települések! Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96 VP6-16.9.1-16Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság1,3 VP6-19.2.1-16LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47,67 VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92 VP6-19.4.1LEADER – Működési és animációs költségek támogatása8,92 32

33 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Prioritások / támogatott területek 1.Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása 2.Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció 3.Infokommunikációs fejlesztések 4.Energia 5.Foglalkoztatás (ESZA) 6.Versenyképes munkaerő (ESZA) 7.Turizmus 8.Pénzügyi eszközök 33

34 GINOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása (önkormányzat konzorciumban) 33,00 GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése (helyi önkormányzatok önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként) 22,30 GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek helyi önkormányzatai önállóan) 13,90 GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség vallási turisztikai fejlesztése (önkormányzat konzorciumban) 7,30 GINOP-7.1.6-16Világörökségi helyszínek fejlesztése (önkormányzat konzorciumi partnerként)6,50 GINOP-7.1.7-16Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése (önkormányzat konzorciumban)2,50 34

35 Közigazgatási és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Forrás: 289,9 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Az adminisztratív terhek csökkentése (ESZA) önkormányzatok: Szervezeti hatékonyság fejlesztés a központi és a területi közigazgatásban, Egyablakos ügyintézés bővítése, Közigazgatási folyamatok elektronizálása, E-közbeszerzés széleskörű bevezetése 2.A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban (ESZA) önkormányzatok: Közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztése, életpályák képzési követelményei, ösztöndíjrendszer, Kapacitásfejlesztés a korrupció felderítése, megelőzése érdekében, Közszolgáltatások információs bázisa, elégedettségmérési program, képzések, Önkormányzati innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek 3.Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 35

36 KÖFOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15 Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) 15,0 KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15 Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása7,0 KÖFOP-1.2.1.- VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 8,5 KÖFOP-2.3.1.- VEKOP-16 Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)4,0 KÖFOP-2.3.4.- VEKOP-15 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.1,2 36

37 Határon átnyúló fejlesztési lehetőségek Az együttműködési programok rövid áttekintése a Miniszterelnökség által ellátott feladatok tükrében 37

38 Az együttműködési programok bemutatása Együttműködési programok: 7 határon átnyúló 2 transznacionális 4 interregionális A programok teljes költségvetése: 1602 millió euró

39 Széchenyi Programiroda 1. Közös Titkárság: AT-HUHU-SK-RO-UA HU-HR HU-SRBSK-HU 2. Első szintű ellenőrzés minden programban Irányító Hatóság : HU-SK-RO-UA HU-HR HU-SRB SK-HU Nemzeti Hatóság: ATHU SIHU ROHU Miniszterelnökség szerepe 2014-2020

40 2014-2020 pályázati felhívások tervezett üteme ProgramokFelhívás megjelenésének dátuma ATHU2015. december 16. (folyamatos pályáztatás) SIHU2015. december 18. (folyamatos pályáztatás) HUHR2016. február 29. (források 60%-a) HUSRB 2016. március 29. (stratégiai felhívás, források 40%-a) 2016. október (nyílt felhívás) ROHU 2016. július (stratégiai felhívás, források 50%-a) 2016. szeptember/október (nyílt felhívás) SKHU 2016. július (nyílt felhívás, források 60%-a, utas prioritás teljes összeggel folyamatosan nyitva) 2016. november (foglalkoztatási csomag, kis projektek támogatása nyílt felhívás) HUSKROUA2016. október

41 Indikatív kedvezményezetti kör helyi és megyei önkormányzatok, háttérintézményei nemzeti parkok, természetvédelmi területek, vízügyi hatóságok, igazgatóságok, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) regionális és megyei fejlesztési ügynökségek Európai Területi Társulások (EGTC-k) felsőoktatási intézmények, kutató intézetek, kereskedelmi kamarák egyházak, múzeumok, színházak, közegészségügyi intézmények, közlekedésért és infrastruktúra fejlesztéséért felelős nemzeti hatóságok, turisztikai irodák KKV közvetett támogatása KKV közvetlen támogatása kizárólag a HUHR és SKHU programban ún. PPLIGHT konstrukción keresztül

42 ERFA: 78,8 millió euró INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program TOBeruházási prioritásokERFA (euró) 3/d A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási tevékenységeinek és innovációs kapacitásainak erősítése 6,97 millió euró 6/c A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 7,6 millió euró 6/d A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának és megújuló képességének fenntartása 5,7 millió euró 6/f A víztestek kezelésének és védelmének javítása 11,4 millió euró 7/b A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése, csatlakozási pontok javítása és regionális alközpontok elérhetősége 19,6 millió euró 7/c A tömegközlekedés és a környezetbarát közlekedési eszközök vonzerejének fokozása 3,9 millió euró 11/a Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés 19 millió euró

43 Elfogadás: 2015. június 30. Első pályázati felhívás: első kör 2015. december 16. (benyújtási határidő: 2016. március 9.) Második kör: 2016 őszén (szeptember-október) Regionális tanácsadó szervezetek Bécs Stájerország Alsó-Ausztria Burgenland Zalaegerszeg Szombathely Győr INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program

44 TOBeruházási prioritásokERFA (euró) 6/c A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése10 millió euró 11/b Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés 3,3 millió euró ERFA: 14,8 millió euró INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Elfogadás: 2015. szeptember 18. Első pályázati felhívás: 2015. december 18. (benyújtási határidő: 2016. február 12.) Második kör: 2016. július 25. Infopontok Zalaegerszeg Szombathely

45 TOBeruházási prioritásokERFA (euró) 3/c Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének támogatása 9,9 millió euró 6/c A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 27,2 millió euró 6/d Biodiverzitás és a talaj védelme, helyreállítása, valamint az ökoszisztéma - szolgáltatások promotálása 8,6 millió euró 10/b Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási, szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával 5,7 millió euró 11/b Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés 5,7 millió euró ERFA: 60,8 millió euró INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

46 Elfogadás: 2015. szeptember 7. Első pályázati felhívás: 2016. február 29. (benyújtási határidő: 2016. május 31.) Második pályázati felhívás: 2017. év eleje Infopontok Eszék Csáktornya INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

47 TPTematikus prioritásokIPA (euró) 2 A határmenti vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztése 22,5 millió euró 3 Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés14,5 millió euró 4 Turizmus és kulturális örökség ösztönzése12,7 millió euró 7 KKV-k versenyképességének fejlesztése8,9 millió euró IPA: 65,1 millió euró INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

48 Elfogadás: 2015. december 15. Első pályázati felhívás: 2016. március 29. (stratégiai felhívás, benyújtási határidő: 2016. augusztus 26.) Második pályázati felhívás: 2016. október 1. (nyílt pályázat) Infopontok Szabadka INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

49 ERFA: 189,1 millió euró TOBeruházási prioritásokERFA (euró) 5/b A katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése 8,1 millió euró 6/b Közös integrált beruházások a víz minőségének és mennyiségének megőrzése és fejlesztése érdekében 10,7 millió euró 6/c Természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és közös promóciója 30,5 millió euró 7/bA jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz13,9 millió euró 7/c Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek kiépítése 15,8 millió euró 8/b Foglalkoztatás-barát növekedés elő̋segítése, integrált programok megvalósítása 46,3 millió euró 9/a Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 49 millió euró 11/b Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés 3,41 millió euró INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program

50 Státusz Elfogadás: 2015. december 9. Első pályázati felhívás: előreláthatóan 2016. július – augusztus (stratégiai pályázat)- ezt követően a nyílt felhívás szeptember/október Infopointok Nyíregyháza Debrecen Békéscsaba Szeged INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program

51 TOBeruházási prioritásokERFA (euró) 6/c A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 55,4 millió euró 7/b A jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz 34,6 millió euró 7/c Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek kiépítése 8/b Foglalkoztatás-barát növekedés elő̋segítése a kevésbé fejlett régiók munkahely-teremtő növekedését elősegítő integrált programok megvalósítása 34,6 millió euró 11/a Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés, Kisprojekt Alap 21,8 millió euró ERFA: 155,8 millió euró INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

52 Elfogadás: 2015. szeptember 30. Első pályázati felhívás: előreláthatóan 2016. július (egykörös, de közlekedés folyamatosan nyitva) Infopontok Pozsony Kassa Nyitra INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

53 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program TOTematikus célkitűzésekENI (euró) 3 A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése 11,8 millió euró 6 Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése 14 millió euró 7 Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése 21,3 millió euró 8 A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések 19,3 millió euró ENI: 73,9 millió euró

54 Elfogadás: 2015. december 17. Első pályázati felhívás: előreláthatóan 2016. október Branch office Kassa Eperjes Ungvár Szatmárnémeti Nyíregyháza (tervezett) Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

55 55 Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 jövőbeni tervei és lehetőségei

56 Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (FM) 2014-2021-es időszaka Új periódus: 2014-2021 (7 éves ciklus) Magyarország részesedése éves bontásban nominális értéken változatlan (214,6 millió euró) Átfogó cél: a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a kétoldalú kapcsolatok erősítése 56

57 Az Alapok várható támogatási prioritásai (forrás: „Blue Book” – www.eeagrants.org) innováció, kutatás; oktatás és versenyképesség; társadalmi befogadás, fiatalkori munkanélküliség és szegénycsökkentés; környezetvédelem, energia, éghajlatváltozás és szén-dioxid kibocsátás csökkentés; kultúra, civil társadalom, jó kormányzás, alapvető jogok és szabadság; bel- és igazságügyi fejlesztések (beleértve a migrációs kérdéseket). 57

58 Tervezett ütemezés Donorokkal való kétoldalú tárgyalások megkezdése: 2016 július Nemzetközi megállapodás: 2016 vége Program megállapodások: 2017 folyamán Pályázatok megjelenése: 2017-2018 folyamán Megvalósítás kezdete: 2018 58

59 Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság Elérhetőségek Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat email címe: palyazat@me.gov.hupalyazat@me.gov.hu Honlapról elérhető on-line felület: www.palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalatwww.palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat Telefonos elérhetőségünk: +36 1 896-0000 Köszönöm a figyelmüket! 59


Letölteni ppt "AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések