Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pozsony, 2015. április 15. 9/17/20161. Miről lesz szó Adózásról általánosan Számviteli előírások Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál Kettős adózás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pozsony, 2015. április 15. 9/17/20161. Miről lesz szó Adózásról általánosan Számviteli előírások Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál Kettős adózás."— Előadás másolata:

1 Pozsony, 2015. április 15. 9/17/20161

2 Miről lesz szó Adózásról általánosan Számviteli előírások Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál Kettős adózás elkerülése Külföldi személy adózása Szlovákiában Bejelentési kötelességek Állandó telephely A Szlovák Köztársaságban adózandó jövedelem A Szlovák Köztársaságban nem adózandó jövedelem Munkavállalási engedély Jövedelemadó Bérszámfejtés A DPH (szlovák ÁFA)-törvény változásai Gépjárműadó Ingatlanadó Egészségbiztosítás és társadalombiztosítás

3

4 A Szlovák Köztársaság területén vállalkozói jogosultságot vagy engedélyt szerzett jogi-, vagy magánszemély a vállalkozói jogosultság vagy engedély megszerzését követő 30 napon belül köteles bejegyeztetni magát az illetékes adóhatóságnál. A jogosultság, vagy engedély megszerzésének napja az a nap, amikor a jogi- vagy magánszemély a vonatkozó törvények értelmében a Szlovák Köztársaság területén vállalkozói tevékenységét megkezdheti.

5 Ha az adóalany természetes személy, bejelentkezési kötelezettsége teljesítésekor az alábbi adatokat köteles az adóhatóságnál közölni: Családi és utóneve; Lakóhelyének címe; Vállalkozásának helye; Személyi száma; Statisztikai száma, amennyiben rendelkezik ezzel; Vállalkozói folyószámlájának a száma; Az adóhatóság illetékességének megállapításához szükséges adatok; A vállalkozása szempontjából releváns adónemek; Szervezeti egységei, telephelyei; A folytatni kívánt fő tevékenység.

6 Ha az adóalany jogi személy, bejelentkezési kötelezettsége teljesítésekor az alábbi adatokat köteles az adóhatóságnál közölni: Cégneve; Székhelye; Statisztikai száma; Vállalkozói folyószámlájának a száma; Az adóhatóság illetékességének megállapításához szükséges adatok; A vállalkozása szempontjából releváns adónemek; Szervezeti egységei, telephelyei; A folytatni kívánt fő tevékenység; Törvényes képviselője, esetleg további személyek, akik nevében adóhatóságnál eljárni jogosultak.

7 Számviteli előírások Köztudott, hogy az éves számviteli beszámoló három részből áll: Mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet. Mindhárom kötelező csatolmánya az adóbevallásnak. 2013 január 1-től kötelezővé vált az elektronikus kommunikáció az adóhatósággal szemben. 2014. évi változások: a formanyomtatványok jogharmonizáció általi változása Az adóhatóság 2012. január 1-jétől közös igazgatás alá került a vámhatósággal, amit mostantól „Pénzügyi hivatal”-nak neveztek el. A külföldi személyek a pozsonyi adóhivatalhoz tartoznak - Daňový úrad Bratislava.

8 Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál A frissen szerzett vállalkozói jogosultságot egyéni vállalkozó esetében regisztráltatni kell a jövedelemadó fizetésére (személyi jövedelemadó). Az újonnan bejegyzett cég esetében – ha megjön a cégkivonat a cégbíróságról – a céget szintén regisztráltatni kell a jövedelemadó fizetésére (társasági jövedelemadó). Mindkét regisztráció az 595/2003 számú jövedelemadó törvény értelmében történik. Mindkét regisztráció esetében az adóhivatal szürke kiskártyát állít ki, amin található a vállalkozás adószáma. Ez egy tíz számjegyből álló szám. Az első szám határozza meg, hogy milyen típusú regisztrált személyről van szó: 1 – szlovák egyéni vállalkozó 2 – szlovák társaság 3 – külföldi egyéni vállalkozó 4 – külföldi társaság

9 Kettős adózás elkerülése Amennyiben az adófizetési kötelezettséggel rendelkező adófizető olyan államból származó jövedelemmel rendelkezik, amellyel a Szlovák Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről érvényes szerződése van, akkor e szerződés figyelembe vételével kell az adót leróni. Ha a szerződés szerint az adóbeszámítási módszert alkalmazzák, a szlovák törvénynek megfelelően a másik szerződéses államban befizetett adót beszámítják az adóbefizetésbe. Az adó beszámítása legfeljebb addig az összegig terjedhet, amely a külföldi forrásokból származó jövedelemre esik. Azoknak az országoknak a listája, melyekkel a Szlovák Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről érvényes szerződése van, a Szlovák Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján megtalálható: www.drsr.sk

10 Külföldi személy adózása Szlovákiában Amennyiben olyan külföldi természetes személynek, ill. külföldi jogi személynek, amely még nincs regisztrálva a 1-3 bekezdések értelmében, a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye jön létre, és köteles kérvényezni az adóhatóságnál a regisztrációját a következő hónap végéig, miután az állandó telephelye létrejött. A Szlovák Köztársaság területén tartós lakóhellyel, ill. székhellyel rendelkező adóalany, továbbá olyan adóalany, amely a Szlovák Köztársaság területén állandó telephellyel rendelkezik, köteles a helyi illetékű adóhivatal felé bejelenteni olyan külföldi adóalannyal kötött szerződés létrejöttét, amely alapján a külföldi adóalanynak a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye keletkezhet vagy köteles lehet a Szlovák Köztársaság területén munkavégzést folytató alkalmazottai után jövedelemadót fizetni, mégpedig 15 napon belül az ilyen szerződés megkötése után.

11 A korlátolt adókötelességű adóalany munkáltatója olyan külföldi cég, amelynek nincs Szlovákiában állandó telephelye. Az adóalany jövedelme a Szlovák Köztársaság területén csak abban az esetben esik adó alá, ha a tevékenységet több mint 183 napon át végzi, és csupán olyan terjedelemben adóztatható, amilyen terjedelemben a Szlovák Köztársaság területén szerezte a jövedelmet

12 A Szlovák Köztársaságban nem adózandó jöved elem A munkavállalás keretében végzett jövedelem nem adóztatható a Szlovák Köztársaságban, amennyiben: - a korlátolt adókötelességű adóalany munkát végez a Szlovák Köztársaságban egy alkalommal vagy több időszakban, amelyek összességükben nem haladják meg a 183 napot bármilyen 12 egymást követő hónapban az adott adózási évben - a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelmét külföldi munkáltató fizeti, illetve a külföldi munkáltató nevében kerülnek kifizetésre - a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelme nem a külföldi munkáltató Szlovák Köztársaság területén létesített állandó telephelye terhére (költségére) kerülnek kifizetésre, azaz az adóalany tevékenysége nem az állandó telephelyhez kötődik

13 Munkavállalási engedély EU tagállam állampolgára számára nem szükséges munkavállalási engedély a Szlovák Köztársaság területén. A munkáltató, aki EU tagállamok állampolgárait kíván foglalkoztatni, két fontos követelménynek köteles eleget tenni:  teljesíteni a bejelentési kötelességét a foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény értelmében,  az Európa parlament koordinációs rendeleteit betartani a szociális biztosítás terén.

14 EU tagállamok állampolgárainak szociális és egészségügyi biztosítása Az alapszabályzat ezen a téren az Európa Parlament 883/2004 koordinációs rendelete és a végrehajtására elfogadott szabályzatok, a 987/2009 és 988/2009 számú EU rendeletek. Az EU rendeletek értelmében is a munkavállalók tevékenységére annak az államnak az előírásai vonatkoznak, amelynek a területén folytatódik a munkavégzés. Kivétel e szabály alól az a személy, aki az egyik országban egyéni vállalkozóként tevékenykedik, s ez alapján ott is biztosítva van, és a másik ország területén végez munkavállalási tevékenységet, ami alapján a másik országban is biztosított.

15

16 Munkaviszonyból származó jövedelmek adózása és járulékkötelessége Adózás szempontjából a természetes személy számára a Kereskedelmi törvénykönyv alapján vagy a Munkaügyi törvénykönyv alapján szerzett jövedelem egyenértékű. 2011. január 1-jétől mindkét jövedelemforma a járulékok szempontjából szintén egyenértékű, miközben mindkét típusnál a jövedelmet „alkalmazott jövedelmének” és a jövedelem kifizetőjét „munkaadónak” tekintik az előírások. Az egészségügyi biztosításról szóló törvény értelmében amennyiben különböző szerződés típusok alapján többféle jövedelme van a természetes személynek ugyanannál a munkaadónál, úgy veszik, mintha csupán egyfajta munkaviszonya lenne. És az ebből származó jövedelemből a munkaadó járulékkötelessége 10%, a munkavállalóé pedig 4% (amennyiben rokkant munkavállalóról lenne szó – munkaadó 5%, munkavállaló 2%).

17 Jövedelemadó Jövedelemadó-törvény 2013-tól a társasági jövedelemadó mértékét megemelte 23%-ra, 2014-ben csökkent 22%-ra, ugyanakkor adólicenc került bevezetésre (960 EUR/480 EUR) a személyi jövedelemadót szétválasztja két sávosra, az alacsonyabb sávban marad az adó mértéke 19%, a magasabb sávban, azaz kb. 3.300 EUR bruttó havi jövedelem felett 25%, amennyiben az egyéni vállalkozásnál nincs könyvvezetés, a jövedelemadó szempontjából érvényesíthető – a bevételből számított 40% kiadás, de maximum éves szinten 5.040 EUR-ban, azaz havonta 420 EUR.

18 A jövedelmi adóról szóló törvény alapelvei Adóalanyok a belföldi természetes személyek és jogi személyek, valamint külföldi személyek, azaz mindazon személyek, akik nyereséget érnek el. Az adótárgy minden tevékenységből, illetve az összes vagyonból származó pénzbeli és nem pénzbeli bevétel. A hitelek, kölcsönök, előlegek a törvény értelmében nem számítanak bevételnek. Nem képezik adó tárgyát azok a bevételek, amelyek már képezték egyszer az adózás tárgyát, és ezen bevételek adótárgyként történő megítélése sértené az egyszeri közvetlen adózás elvét, főképpen: kifizetett nyereségrészesedés adózás után, osztalékok és hasonló teljesítések; örökségből és ajándékozásból származó bevételek; egyes típusú személy- és vagyonbiztosításokból, kártérítésekből stb. eredő bevételek.

19

20 A törvény definiálja az adóelőleg fizetésének módját: a) Havi előlegként az előző adózási időszak adójának 1/12 részét lehet fizetni, ha az utolsó ismert adófizetési kötelezettség meghaladta természetes személyek esetén a 16 600 eurót, valamint a jogi személyek esetén a 16 600 eurót. b) Negyedéves előlegként az előző adózási időszak adójának ¼ részét lehet fizetni, ha az utolsó ismert adófizetési kötelesség természetes személyek és jogi esetében meghaladta az 2500 eurót és nem haladta meg a 16 600 eurót Az adófizető munkaadó a munkavállalónak a naptári hónapra vagy adózási időszakra vonatkozó, a munkaviszonyból eredő kiszámlázott és kifizetett adózandó összjövedelem adójára előleget szed be 19%-os mértékben, az összjövedelmet pedig a munkavállaló kötelező biztosítási díjaival és járulékaival, valamint az adófizető adómentes adóalapjával csökkentik.

21 Bérszámfejtés Gyakori kérdés a tanácsadás folyamán, hogy hogyan néz ki a bérszámfejtés Szlovákiában. - 2013-ban a minimálbér 337,70 EUR, 2014: 352 EUR, 2015: 380 EUR - 7 sáv Az alkalmazott bruttó béréből levonásra kerülnek a kötelező járulékok, továbbá csökkent az adómentes összeg (2012-ben – 303,72 EUR havonta, 2013-ban – 311,32 EUR havonta, 2015: 316 EUR) és ebből a részeredményből számítódik a 19% adóelőleg. Az alkalmazott nettó bérét úgy számítjuk ki, hogy a járulékokkal csökkentett bruttó bérből levonjuk még a kiszámított adóelőleget. A munkáltatót az érdekli, hogy mennyibe kerülnek az alkalmazottai összesen. Az alkalmazottak bruttó béréből számítódnak a munkáltató által fizetendő járulékok – összesen 35,2%. Ezen kívül a munkáltató köteles képezni ú.n. szociális alapot, ami az alkalmazottak bruttó bérének 0,6%-a. További kötelessége a munkáltatónak, hogy hozzájáruljon az alkalmazottak étkezéséhez (bizonyos feltételek teljesítése mellett) napi 2,20 EUR-val.

22 A DPH (szlovák ÁFA)-törvény változásai Eltérő a szabályozás Szlovákiában például a vállalkozással kapcsolatos személygépkocsik használatára vonatkozóan, mivel a tárgyi eszközként beszerzett személygépkocsi árából és annak karbantartási költségeiből, valamint az üzemanyag beszerzési költségekből levonható, illetve visszaigényelhető a felszámolt és kifizetett DPH. A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásakor, 2004. május 1-jével életbe lépett a hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004 sz. törvény, amely az e típusú adót szabályozó európai közösségi jogi előírásokból indul ki.

23 E törvény rendelkezései szerint minden elfogyasztott áru és szolgáltatás adózás alá esik, százalékos adókulccsal. Termékek és szolgáltatások esetében általánosságban 20%-os az adókulcs az adóalapra vetítve. 2007. január 1-jétől a gyógyszerek és a további egészségügyi termékek, valamint a nyomtatott könyvek, röplapok, és hasonló nyomdaipari termékek esetében csökkentett 10%-os adókulcs érvényesül.

24

25 Az adófizető forgalmának nagyságától függően az adót havonta vagy negyedévente kell fizetni az alábbi szabályok szerint: Havi adófizetési kötelezettségük van azoknak az áfa fizetőknek, akiknél az előző naptári év forgalma vagy a feltételezett éves forgalom elérte vagy meghaladta a 331939,19 eurót. Negyedéves adófizetési kötelezettségük van azoknak az áfa fizetőknek, akiknél az előző naptári év forgalma vagy a feltételezett éves forgalom alacsonyabb, mint 331939,19 euró. Szintén eltérő a szabályozás (a magyar vállalkozók számára szokatlan), ami alapján az elektronikus pénztárgépek által kiadott nyugták – amennyiben megfelelnek a törvényben megszabott követelménynek – egyszerűsített adószámlának minősülnek anélkül, hogy a vásárló cégnevét és céges adatait feltüntetnék ezeken.

26

27 Alkalmi árusítás vásárokon és piacokon Az árusítás alapfeltétele, hogy a „külföldi személy” – akár egyéni vállalkozó, akár jogi személy – szlovák DPH-regisztrációval rendelkezzen. Külföldi személyek regisztrációját kizárólag a pozsonyi adóhivatal végzi (címe: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 81789 Bratislava). Ennek igazolására szolgál az adóhatóság által kiadott „rózsaszínű kiskártya”. Az alkalmi árusításhoz szükséges egy úgynevezett hitelesített elektronikus pénztárgép, ami azt jelenti, hogy a 2009-ben módosított elektronikus pénztárgépekről szóló törvény előírásainak kell megfelelnie. E törvény azt mondja ki, hogy a pénztárgépet a pozsonyi adóhivatalnál kell regisztráltatni, amely során az adóhatóság kiadja a pénztárgép kódját, amit a szerviztechnikus betáplál a gép fekete-dobozába és leplombálja a gépet.

28

29 Fehér regisztrációt igazoló kiskártyát azok a vállalkozások kapják, akik nem teljes körű DPH fizetők, és nem igényelhetik vissza a fogadott teljesítésekben felszámolt DPH-t. Ilyenek például a csupán másik tagállamba irányuló szolgáltatásokat nyújtó, illetve másik tagállamból szolgáltatásokat fogadó vállalkozások a külföldről történő árubeszerzés esetében. Valójában annak, aki külföldre szállít, és oda adja ki a számlát, megfelelő igazolást jelent az egyik feltétel teljesítése céljából, hogy ÁFA nélkül állíthatja ki a számlát. Viszont az áru vásárlója Szlovákiában köteles felszámítani és befizetni a szlovák DPH-t, de nem jogosult visszaigényelni ezt.

30 Egyszerű a regisztráltatás a gépjárműadó esetében és az alkalmazottak fizetéséből levont adó esetében. Mindkettőnél nem állít ki az adóhatóság regisztrációra vonatkozó kiskártyát, viszont a regisztráltatás elmulasztása vagy kései megvalósítása pénzbírsággal jár. Régi törvény: A törvény értelmében, amennyiben egy gépjárművet külföldi rendszámmal, de Szlovákiában vállalkozási céllal használnak, ez esetben is fizetendő a szlovák gépjárműadó. Viszont amennyiben egy szlovák rendszámmal ellátott gépjárművet külföldi vállalkozás keretén működtetnek, akkor nem kell Szlovákiában gépjárműadót fizetni. 2013-ban lényeges változás, hogy a külföldi rendszámmal ellátott gépjárművek, amelyeket Szlovákiában használnak vállalkozások, nem lesznek Szlovákiában adó tárgyai, mivel nem szlovák rendszámúak. Hasonlóképpen a szlovák rendszámmal ellátott, de külföldön vállalkozás céljából használt gépjárművek után fizetni kell a szlovák gépjárműadót. A változás lényege tehát az, hogy abban az esetben kell gépjárműadót fizetni, amennyiben a gépjárművet Szlovákiában regisztrálták.

31 Adófizetési kötelezettség áll fenn minden személygépjármű után a motorűrtartalom alapján, a haszongépjárművek és autóbuszok esetén pedig a tengelyek száma alapján, amennyiben azokat az SZK-ban vállalkozásra vagy olyan tevékenységre használják, amelyből jövedelmi adó tárgyát képező jövedelmek származnak. Az adózási időszak egy naptári év. Az adót 2015. január 31-ig kell befizetni. Havi és negyedéves előlegek formájában fizetnek adót azon vállalkozások, akik gépjárműadójának értéke meghaladta a 700 EUR-t. (Havi adóelőleg: 8300EUR)

32 Adófizető alapjában véve az a természetes vagy jogi személy vagy annak a cégbírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezeti egysége, amely a gépjármű üzembentartójaként szerepel a gépjármű irataiban, de pl. a munkaadó is, ha munkavállalójának gépjárműve használatáért utazási költségeket fizet vagy az az állandó telephely vagy egyéb szervezeti egység, amelynek állandó székhelye vagy lakóhelye külföldön található. Adófizetés tárgya az a gépjármű és M, N és O kategóriájú pótkocsi, amelyet a Szlovák Köztársaságban vállalkozásra vagy olyan tevékenységre használnak, amelyből jövedelmi adó tárgyát képező jövedelem származik. Adóalapnak tekintendő személygépjármű esetén a motor lökettérfogata cm3-ben, haszongépjármű és autóbusz esetén azok össztömege tonnában kifejezve és a tengelyek száma.

33 Ingatlanadó Valamennyi meghatározott helyi adó fakultatív jellegű, és a község vagy a megye saját feltételei és szükségletei alapján döntheti el, hogy a helyi adót bevezeti-e és saját területén beszedi-e. A helyi adók beszedésénél a község vagy megye által kiadott kötelező érvényű rendelet a meghatározó, jelen törvény keretén belül. A gépjárművek után fizetendő helyi adót az adóhivatalok tartják nyilván.

34 Adófizetőnek az ingatlan tulajdonosa(i) tekintendő(k) abban az esetben is, ha az ingatlan hosszú távra bérbe van adva stb. Meghatározó jellegű a földhivatalban bejegyzett tulajdonos. Adótárgy a Szlovák Köztársaság területén található ingatlan: telkek, építmények és lakások szerinti osztályozásban. Adóalap – teleknél a telek értéke, amely a telek m2-ben kifejezett területének és az 1m2 értékének ártérkép alapján meghatározott szorzata; – építménynél a beépített terület nagysága; – lakásnál a lakás padlóterületének nagysága.

35 Az adózási időszak egy naptári év. Az adófizetési kötelezettség keletkezéséhez vagy megszűnéséhez az adózási időszak január 1-jén tapasztalható állapot a meghatározó. Az első adófizetésnél az adózó az adóbevallást az adózási időszakra január 1-jén fennálló állapotra vonatkozóan nyújtja be. A következő években, amennyiben nem történik változás, adóbevallást nem kell benyújtani. Az ingatlanadót az adóhatóság minden évben az adott adózási időszak január 1-jén fennálló állapotnak megfelelően rója ki. A kirótt ingatlanadó a fizetési meghagyás jogerőre lépésétől számított 15 napon belül esedékes.

36 Adóigazgatás A jövedelemadót az adózó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes adóhatóság kezeli. Az ingatlanadót az a település kezeli, amelynek kataszteri területén az ingatlan található. A gépjárműadót az a területileg illetékes adóhatóság kezeli, amelynek a nyilvántartásában szerepel a gépjármű az előző év december 31-én, illetve az olyan adózó esetében, amikor a használt jármű okmányaiban a jármű tulajdonosaként feltüntetett személy állandó lakóhelye vagy székhelye külföldön van, a gépjárműadót az adózó állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti adóhatóság kezeli.

37 Az általános forgalmi adót az adófizető lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes adóhatóság kezeli; ha külföldi illetőségű személy olyan tevékenységet kezd Szlovákiában, amely az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik, regisztráció iránti kérelmet kell benyújtania a Daňový úrad Bratislava I. adóhatóságnak. A jövedéki adót, mégpedig az ásványi olajok, szesz, sör, dohány és dohánytermékek, villamos energia, szén és földgáz után fizetendő jövedéki adót a jogi személy székhelye vagy a természetes személy állandó lakóhelye szerint illetékes vámhivatal kezeli. Ha a jogi személynek nincs székhelye a Szlovák Köztársaság területén, vagy ha a természetes személynek nincs állandó lakóhelye a Szlovák Köztársaság területén, akkor a területileg illetékes vámhivatal a Colný úrad Bratislava.

38 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Az egészségbiztosítást az egészségbiztosításról szóló módosított 580/2004 sz. törvény szabályozza. A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személy esetében az egészségbiztosítási jogviszony a személy születésekor létre jön. Az a természetes személy, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, de a Szlovák Köztársaság területén önálló keresőtevékenységet folytat vagy olyan munkáltató alkalmazza, akinek székhelye vagy állandó telephelye a Szlovák Köztársaság területén található, a kötelező egészségbiztosítás hatálya alá kerül Szlovákia területén.

39 Amennyiben más EU-tagállamban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben, részes államban, valamint a Svájci Államszövetség területén egészségbiztosítással rendelkezik, a kötelező egészségbiztosítás egyéb feltételek megléte esetén nem áll fenn. Az egészségbiztosítókról, az egészségügyi ellátás felügyeletéről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított 581/2004 sz. törvényben meghatározott feltételek mellet a Szlovák Köztársaság területén a következő egészségügyi biztosítók nyújtanak szolgáltatást: Všeobecná zdravotná poisťovňa Zdravotná poisťovňa DÔVERA UNION – zdravotná poisťovňa

40 Járulékfizető az alkalmazott, az önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó), a munkáltató (foglalkoztató) és természetesen az állam. Az önfoglalkoztató (az egyéni vállalkozó): 8 munkanapon belül a választott egészségbiztosítási pénztárnál köteles a változást/a járulékfizetőt bejelenteni; Az önfoglalkoztatói járulékfizetési kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül köteles a megfelelő egészségbiztosítási pénztárnál bejelenteni a kifizetendő járulékelőleg nagyságát; A tárgyhónapot követő 8 napon belül köteles befizetni a havi járulékelőleget, amely a 2009.évi adóalap időarányos részének 14%-a osztva 2,14-gyel ; Cégnevének, székhelyének, lakóhelyének, statisztikai számának, számlaszámának változását 8 napon belül jelentenie kell az egészségbiztosítási pénztárnak.

41 A járulékot előleg formájában kell befizetni, a különbözet kiegyenlítése az évi elszámoláskor történik. Ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik, a járulékfizető köteles kiszámítani és minden naptári hónapban befizetni az érintett egészségbiztosítási pénztár számlájára a járulékelőleget. A járulékelőleg egy euró centre lefelé kerekítjük. Ha a járulékfizető munkáltató: 8 munkanapon belül köteles a munkavállalója nevében a járulékfizető személyében beállt változást bejelenteni; A munkavállaló után a jövedelem 10%-ának megfelelő járulékelőleget megfizetni; A munkavállaló jövedelméből 4%-nyi járulékelőleget levonni és befizetni.

42 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A kötelező társadalombiztosítás hatálya alá tartozik : Elsősorban az a munkavállaló, aki a Szlovák Köztársaság területén végez munkát (illetve ha a munkáltatója által meghatározott időszak alatt a Szlovák Köztársaság területén kívül végez munkát, de ezt az időszakot törvény, valamely nemzetközi szerződés ide sorolja) Az önálló keresőtevékenységet folytató személy, akinek a jövedelemadóról szóló törvény szerint a vállalkozásából és más önálló keresőtevékenységéből származó bevétele, illetve a vállalkozással és más önálló keresőtevékenységével összefüggő jövedelme meghaladta a havi átlagbér 44,2 %-ának 12-szeresét az aktuális naptári évet két évvel megelőző naptári évben.

43

44 Az önfoglalkoztató (az egyéni vállalkozó): A biztosítási kötelezettség keletkezését követően legkésőbb 8 napon belül köteles bejelentkezni az egészségbiztosításra és a nyugdíjbiztosításra; Az illetékes hivatalnak köteles bejelenteni, ha megváltozik a vezetékneve, utóneve, állandó lakhelye, megszűnik az állandó vagy átmeneti tartózkodási engedélye, mégpedig a változások bekövetkezését követő 8 napon belül; 8 napon belül köteles kijelentkezni a biztosítási jogviszony alapjának megszűnését követően;

45

46 Lelkes Kata kata.lelkes@consilio.sk 9/17/201646


Letölteni ppt "Pozsony, 2015. április 15. 9/17/20161. Miről lesz szó Adózásról általánosan Számviteli előírások Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál Kettős adózás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések