Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A RENDŐRSÉG KÁBÍTÓSZER- RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 2008. március 20. Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya r. alezredes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A RENDŐRSÉG KÁBÍTÓSZER- RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 2008. március 20. Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya r. alezredes."— Előadás másolata:

1 A RENDŐRSÉG KÁBÍTÓSZER- RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 2008. március 20. Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya r. alezredes

2 Jogi szabályozás kialakulásának „kényszere” Ópium, heroin, morfin, kokain: kettős tulajdonságú anyagok Legálisan gyógyszerként használták fel Illegálisan visszaélésre Illegális drog használata: LSD, heroin, marihuána Ez a felsorolás sem teljesen igaz manapság- Sativex (kannabisz-tartalmú, sceloris multiplex) Heroin: (drogbetegek) Mitől legális vagy illegális a felhasználás? A használat célja és módja különbözteti meg

3 A jogi szabályozás kialakulásának „kényszere” II. 1909. Sanghaj: A gyógyászatban is használt szerek (ópium) nagymértékű visszaélésszerű használatának elterjedése miatt (Kína ópiumszívás) szükségessé vált egy ópium kereskedelmi tilalom felállítása. Kormányok feladatai: Ópiumszívás csökkentése, morfin gyógyászati célra való előállítása, termelés és elosztás ellenőrzés alá vonása További konferenciák és azokon különböző alapelvek elfogadása – máig ható érvénnyel

4 Egyezmények 1961, New York: Egységes Kábítószer Egyezmény 1971, Bécs: Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény 1988, Bécs: A kábítószerek és Pszichotróp Anyagok Illegális Kereskedelme Elleni Egyezmény

5 Mi lett a jogi szabályozás eredménye? Megadta a zsinórmértéket az ellenőrzés rendészeti és büntetőjogi aspektusainak. Tehát, csak a rendeletekben szereplő (ellenőrzött) anyagokkal lehet visszaélést elkövetni Vannak anyagok, amelyeket a gyógyászatban nem szabad alkalmazni – használata visszaélés (LSD) Gyógyításban, orvos használhatja – morfin Gyógyszerként használható szerek helytelen használata – altatók, nyugtatók Becslési és statisztikai rendszer létrehozása

6 A „kábítószer-helyzet” és az ellenőrzőrendszer viszonya A „kábítószer-helyzetet” meghatározza: a kábítószer-ellenőrzési rendszer: a termelés, a kereskedelem és fogyasztás szabályozása ezek ellenőrzése A gyógyszer-ellenőrzési rendszer: egészségügyi struktúra, pl. az ellenőrzött anyagok esetében receptkötelezettség betartása A társadalom magatartása: pl. a kormányok drogpolitikája: de például itt kell megemlíteni a kannabisz-kérdését is. Jelenleg a kannabisz és a heroin ugyanabba a kategóriába tartozik a jogszabályok szerint. Kannabisz és a gyanta kábítószer, míg a hatóanyaguk a THC pszichotróp

7 Nemzeti Drogstratégia/ 96/2000. (XII.11.) Ogy határozata Kereslet és kínálatcsökkentés helyes egyensúlyának a megteremtése Ide tartozik: a legális forgalomban lévő anyagok eltérítésének megakadályozása Amelyek kábítószerek, pszichotróp anyagok, illetve prekurzorok lehetnek

8 Kínálatcsökkentés intézményrendszere Kábítószer-prekurzorok: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) (felügyeleti szerv: GKM) Kábítószerek és pszichotróp anyagok: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Kábítószer Igazgatóság (a továbbiakban: EKH KI), felügyeleti szerv: (EÜM) Mindkét esetben szakhatóság: Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály

9 A kábítószer-rendészet felépítése A Rendőrség igazgatásrendészeti szolgálati ága végzi a tevékenységet Megyénként egy személy Végzettsége: vegyész, tanár, diplomás ápoló, rendőr ORFK: jelenleg 3 fő Vegyész, gyógyszerész

10 A kábítószer-rendészet múltja A világ első specializált kábítószer-rendészeti szervét Egyiptomban 1929-ben állították fel. Magyarországon a kábítószer-rendészet jogelődje a KEKSZ a Kábítószerellenőrző Szolgálat volt a BM- ben. Ez a szolgálat a 70-es, 80-as években a gyógyszertárak ellenőrzésekor főképp a hamis és hamisított vények feltalálását, begyűjtését végezte.

11 A kábítószer-rendészet feladata központi szinten A kábítószerekkel, a pszichotróp és prekurzor anyagokkal, valamint a kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásban szakhatóságként történő részvétel (engedélyezés előtti helyszínbejárás, engedélyezett tevékenység ellenőrzése); Nyilvántartásba vételi igazolás kiállítása Fel nem használt kábítószerek és pszichotróp anyagok megsemmisítésének hatósági ellenőrzése; A kábítószerek vagy pszichotróp anyagok kémiai profiljának meghatározásához szükséges - visszaélés szempontjából veszélyes - új szer mintájának szállítására engedély kiadása

12 A kábítószer-rendészet feladata területi szinten Területi szinten a megyei rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályain egy fő végez kábítószer-rendészeti tevékenységet. Feladatkörébe tartozik a kábítószereket, pszichotróp anyagokat tároló, használó, forgalmazó humán és állategészségügyi intézmények, a gyógyszer- nagykereskedelemmel foglalkozó gazdálkodó szervek, illetve a gyógyszergyártók ellenőrzése. Országos szinten éves viszonylatban ez mintegy tízezer objektum ellenőrzését jelenti.

13 Az engedélyezésben részt vevő hatóságok feladatai Kábítószerek, pszichotróp és prekurzor anyagokkal végezhető legális tevékenységek hatósági felügyeletének ellátása abból a célból, hogy megakadályozzuk az eltérítést. A Drogstratégiában a középtávú célok között jelent meg, meg kell erősíteni a legális ellenőrzést. fejleszteni kell a képzések színvonalát, a technikai hátteret, a nemzetközi együttműködésben történő részvételt, a nem szabályozott, nemzetközileg megfigyelésre ajánlott vegyi anyagok forgalmának monitorozását, egy egységes adatbázis létrehozatalát. Jöjjön létre a legálisan forgalmazott kábítószerek és pszichotróp anyagok fokozottabb ellenőrzése és valósuljon meg az együttműködés a rendészeti, egészségügyi és gazdasági hatóságok között.

14 Kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos engedélyezési eljárás I. 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatályos 2005. augusztus 18-tól a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról

15 Kábítószer-prekurzorok engedélyezési eljárása II. A rendelet hatálya alá tartozó anyagok a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott, a jegyzékben szereplő anyagok birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik. Az engedélyt az MKEH adja ki.

16 Engedélyezésben résztvevő szakhatóságok valamennyi esetben: ORFK KKR kivitel, behozatal: VPOP gyógyszertárak feladatai körében: ÁNTSZ kábítószer és pszichotróp anyag tevékenységi engedély szerinti felhasználása esetében: EKH

17 Kábítószer-prekurzorok engedélyezési eljárása III. Engedélyköteles anyagok: 1-fenil-2-propanon, N-acetil-antranilsav, izoszafrol, 3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on, piperonál, szafrol, efedrin, pszeudoefedrin, norefedrin, ergometrin, ergotamin, lizergsav Bejelentés köteles anyagok: ecetsavanhidrid, fenilecetsav, antranilsav, piperidin, kálium-permanganát

18 Kábítószer-prekurzorakkal végzett legális tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok A szakhatóságként felsorolt hatóságok az alábbi hatáskörben Rendőrség: általános hatáskörrel VPOP: kiviteli, behozatali és tranzit ÁNTSZ: gyógyszertárak feladatai körébe tartozó tevékenységekhez felhasznált kábítószer-prekurzor vonatkozásában, de az MKEH ellenőriz ha nem ebbe a felhasználási körbe tartozik az anyag! EKH: kábítószer, pszichotróp tevékenységi engedély alapján végzett felhasználás

19 Selejtezés, ártalmatlanítás Az engedély- és bejelentésköteles anyagok selejtezéséről, valamint ártalmatlanításáról jegyzőkönyvet kell felvenni. Legalább 20 nappal az ártalmatlanítás előtt az ártalmatlanítás helyének, idejének módjának megjelölésével az MKEH-nak be kell jelenteni. A Hivatal a bejelentést követő 10 napon belül írásban elrendelheti az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását.

20 Az ellenőrzött anyagok felhasználásának lehetséges területei (tájékoztató jellegű): 1. kategória 1-Fenil-2-propanon (1-phenyl-2-propanone), Benzil-metil-keton, Fenil-aceton (Phenylacetone -legális rágcsálóírtás, illegális: amfetamin, metamfetamin Efedrin (Ephedrine) érszűkítő, köhögéscsillapítókba amfetamin metamfetamin Ergometrin (Ergometrine) vérzéscsillapító gyógyszerek LSD eá. Ergotamin (Ergotamine) migrén-ellenes gyógyszerek LSD eá. Izoszafrol (cisz + transz) (Isosafrole) piperonal eá. MDA, MDMA MDEA Lizergsav (Lysergic acid) szerves szintézisek LSD eá. Piperonál parfüm előállítás, MDA, MDMA, MDEA

21 Az ellenőrzött anyagok felhasználásának lehetséges területei (tájékoztató jellegű): 2. Kategória Ecetsavanhidrid (Acetic anhydride) alap, segédanyag, illegális: fenciklidin, heroin Fenilecetsav (Phenylacetic acid) gyógyszerek eá., illegális: amfetamin, metamfetamin, metkatinon eá. Kálium-permanganát (Potassium permanganate) anti- infektiv szer, oxidálószer, illegális: kokain eá.

22 Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységek engedélyezési eljárása I. A kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 153/2005. (VII. 2.) Korm. rendelettel módosított 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet A rendelet hatálya alá a mellékletben felsorolt anyagok és azokkal végzett bármilyen tevékenység tartozik Gyógyászati és nem gyógyászati célú, valamint tudományos és kutatási célból végzett tevékenységek tartoznak ide. Bejelentés köteles tevékenység a mákszalma- maradványokkal szennyezett mákmag tisztítása, valamint az állatgyógyászati intézmények és a kiskereskedelmi forgalmazás.

23 Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységek engedélyezési eljárása II. Feltétel: kérelem benyújtása az engedély kiadására Felelős személy kijelölése és ahhoz való hozzájárulás A kérelmezőnek a jogszabályban meghatározott dokumentumokat be kell nyújtania Biztonságos tárolás és kezelés Helyszíni ellenőrzés keretében történik a feltételek meglétének vizsgálata

24 Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységek engedélyezési eljárása III. Szakhatóságok: Valamennyi esetben rendészeti szempontból: ORFK KKR Export, import, tranzit: VPOP Állatgyógyászati készítmények, illetve kábítószer előállítására alkalmas növények tevékenységére vonatkozó esetekben: FVM Eseti megsemmisítési engedélyek: ÁNTSZ

25 Vényfelírásra vonatkozó szabályok Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28-) ESzCsM rendelet Az orvosi rendelvény: az orvosi vény és a megrendelőlap csak különleges két példányban kiállítandó vényre kiadható készítmények, ide tartoznak a kábítószerek és a pszichotrop II. jegyzéken szereplő készítmények (KP) pl. Ritalin és buprenorhine hatóanyagtartalmú készítmények Azok, amelyeknek az előírástól eltérő alkalmazása visszaélés, hozzászokás kockázatával jár (H) Azok, amelyek újszerűek, így hatásmechanizmusuk és/vagy mellékhatásaik további vizsgálatot igényelnek (Ú)

26 Az orvosi vény (orvosi rendelvény) Kellékei: orvos neve, munkahelye címe és tel.száma; rendelés kelte, beteg neve, lakcíme, születési ideje és TAJ száma; a gyógyszer megnevezése hatáserősség és a gyógyszer összmennyisége (latin nyelven és római számmal) és a pontos utasítást az adagolásra vonatkozóan, valamint az orvos saját kezű aláírása és bélyegzőjének lenyomata. Orvosi táska részére történő rendelés esetén: „orvosi táska részére”, „pro me”, illetve „suo nomine” felirat szükséges. Sürgős szükség esetén sem lehet a kábítószerként kezelendő készítmények vényre történő felírásától. A többi gyógyszer esetében el lehet tekinteni a vényre történő felírástól

27 A kábítószer-rendelés szabályai A vényt két példányban kell kiállítani. Az orvos köteles mindkét példányt aláírni és bélyegzőjének lenyomatával ellátni. A másolati példányra ráírja a „Másolat” szót. Ha a kábítószert olyan adagban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést az orvosnak jelölni és aláírásával külön igazolnia kell. Ennek hiányában a gyógyszerész a gyógyszert nem adhatja ki.

28 Kábítószer fogalma büntetőjogi szempontból Btk. 286/A. § (2) a 282-283. § alkalmazásában a) kábítószeren az 1988. évi 17. tvr-rel módosított, az 1965. évi 4. tvr-tel kihirdetett 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagokat; a) kábítószeren az 1988. évi 17. tvr-rel módosított, az 1965. évi 4. tvr-tel kihirdetett 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagokat; b) az 1979. évi 25. tvr-rel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló 1971. Pszichotrop Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotrop anyagot kell érteni (hatályos: 2004. május 19.), valamint b) az 1979. évi 25. tvr-rel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló 1971. Pszichotrop Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotrop anyagot kell érteni (hatályos: 2004. május 19.), valamint c) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló tv. mellékletében meghatározott pszichotróp anyagokat kell érteni c) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló tv. mellékletében meghatározott pszichotróp anyagokat kell érteni

29 Kábítószer-prekurzor fogalma büntetőjogi szempontból A Btk. 286/A. § (3) szerint a 283/A. § alkalmazásában kábítószer-prekurzoron 1. a tartás, a forgalomba hozatal, az Európai Közösség vámterületére behozatal és a közvetítő tevékenység vonatkozásában a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. mellékletének 1. kategóriájában, 2. az Európai Közösség vámterületéről kivitel vonatkozásában a tanácsi rendelet Mellékletében meghatározott valamennyi anyagot,

30 Kábítószer-prekurzor Visszaélés kábítószer-prekurzorral 283/A. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott engedély nélkül vagy engedély kereteit túllépve kábítószer- prekurzort tart, forgalomba hoz, az Európai Közösség vámterületére behoz, onnan kivisz, vagy kábítószer-prekurzorral közvetítő tevékenységet végez, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Nem büntethető, aki - mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna - a cselekményét a hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő kábítószer-prekurzort a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer készítésének elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását.

31 Lefoglalt és elkobzott kábítószerek további sorsa A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 78-86. § Speciális bűnjel – Rendőrség őrzi és tárolja a büntetőeljárás valamennyi szakaszában. Jogerős bírói határozat birtokában, égetéssel történik a megsemmisítés. Lehetőség van az elkobzott kábítószer bűnüldözési, egészségügyi szükségletek kielégítése, képzési, tesztelési, illetve nemzetközi kötelezettségvállalási célból való felhasználásra.

32 Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. Korm.rend. 11. § (1) Aki a) a kábítószerek, illetőleg pszichotrop anyagok rendelésére, kiadására, forgalmazására, nyilvántartására, tárolására, illetőleg elszámolására, valamint ezek gyártására, exportálásra, importálására, tranzitálására, az ilyen anyagokkal végezhető kutatásra, továbbá az ezen anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi, b) kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal (ellenőrzött anyagok) végezhető egyes tevékenységek szabályait megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

33 Internetes kábítószer kereskedelem Az illegális kábítószer kereskedelem egy globális, nemzetközi fekete piac, amely különböző tevékenységeket foglal magába: a pszichoaktív anyagok (szubsztanciák)pszichoaktív gyártása elosztása (disztribúció) csomagolása kereskedelme: új jelenség az e-kereskedelem

34 USA, Washington, 2005. április „Bansal” ügy (folyt.) Az alábbi gyógyszerek főként Indiából származtak, és a megrendelőkhöz megfelelő tájékoztatás (pl. mi ez a gyógyszer és hogyan kell szedni) nélkül jutottak: oxikodont (OxyContin) - K1 jegyzék, hidrokodont (Vicodin) - K1 jegyzék, ketamin (Ketamine) – P2 jegyzék (állatgyógyászati trankvilláns, a rock zenei bulik, ún. „raves” kedvelt drogja.

35 NEW YORK, 2006. június 19 /PRNewswire Az elmúlt 3 évben számos Internetes eladó kínált ellenőrzött, vényköteles pszichoaktív gyógyszereket, így oxikodont (OxyContin) - K1 jegyzék, hidrokodont (Vicodin) - K1 jegyzék, alprazolamot (Xanax) - P4 jegyzék, diazepamot (Valium) - P4 jegyzék, metilfenidátot (Ritalin) – P2 jegyzék

36 NEW YORK, 2006. június 19 /PRNewswire/ A vizsgálat szerint 10-ből 9 (89 %) Web helyről recept nélküli a hozzáférés, 30 %-uk hirdette, hogy nincs szükség vényre, 60 %-uk "online konzultációt” ajánlott, míg 10 %-uk nem tett említést a vényről.

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A RENDŐRSÉG KÁBÍTÓSZER- RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 2008. március 20. Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya r. alezredes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések