Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok."— Előadás másolata:

1 Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok

2 A hitelezés általános elvei, a bankok mérlegelési szempontjai A bankok magatartásának megértéséhez két dolgot kell szem előtt tartani: a bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni; amikor hitelt nyújtanak nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a meg- szolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük.

3 A hitelezés folyamata 1. hitelkérelem előterjesztése - hitelfelvétel céljának megjelölése, hitel összege - fedezet - vállalat: 2-3 éves beszámolók (múlt), üzleti terv (jövő) 2. hitelkérelem befogadása - formai követelmények ellenőrzése - hiánypótlásra van lehetőség

4 A hitelezés folyamata 3. hitelminősítés: egy meghatározott adós hitelképességé- nek értékelését jelenti, azaz hogy mennyire valószínű, hogy az adós vissza fogja fizetni a tartozását. külső minősítés: hitelminősítő intézetek adják ki, beszer- zése általában csak olyan viszonylag nagy vállalatok eseté- ben indokolt, amelyek a tőkepiacokon kötvényeket vagy más értékpapírokat bocsátanak ki belső minősítés: a bankok készítik a hitelfelvevőkről

5 Belső minősítési modell forrás: Hogyan nézzünk szembe az új hitelminősítési kultúrával. EB, 2006. objektív paraméterek – 60-85% szubjektív paraméterek – 15-40%

6 I. Jövedelmezőségi mutatók: a társaság a forrásait milyen eredményességgel használja fel nyereség termelésére. II. Hatékonysági mutatók: az egyes eszközök vagy eszköz- csoportok kihasználtságát mutatják. III. Tőkeszerkezeti és eladósodottsági mutatók: a vállalat finan- szírozási tevékenységét, szerkezetét, és annak a működésre gyakorolt hatását vizsgálják. IV. Likviditási mutatók: arra keresik a választ, hogy a vállalat mennyiben képes eleget tenni rövid lejáratú kötelezettsé- geinek a rendelkezésre álló forgóeszközök felhasználásával. V. Piaci mutatók A vállalkozás hitelképességének megítélése pénzügyi mutatók segítségével

7 Ügyfélminősítés I. (max. 120 pont) +

8 Ügyfélminősítés II. (max. 15 pont) tulajdonosok magatartása kedvező2 semleges1 előnytelen, nem ismert0 megfelelő szakképesítés van2 nincs0 min. két éves szakmai gyakorlat van2 nincs0 vezetői alkalmasság, piacismeret van2 nincs0 termék / szolgáltatás piacképessége jó5 átlagos3 elavult0 konkurencia gyenge2 közepes1 erős0 +

9 Ügyfélminősítés III. (max. 10 pont) számlavezetés csak az adott banknál2 jelentős rész az adott banknál 1 nem az adott banknál0 számviteli rendszer naprakész igen2 nem0 előző évi árbevétel adott bank pénzforgalmi számláján bonyolított hányada > 60 %2 30 - 60 %1 < 30 %0 összes pénzintézeti hiteleinek kevesebb, mint 30%-a származik más hitelintézettől igen2 nem1 bankkal való együttműködési készség kiváló2 megfelelő1 nem megfelelő0 +

10 Ügyfélminősítés IV. - vállalkozás kockázati osztályponthatárügyfél pontja A120 - 145 B90 - 119 C60 - 89 D30 - 59 E0 - 29 +

11 Ha például egy hitelfelvevő négyes minősítést kapott, a fizetés- képtelenségi valószínűsége 1%, a 4-es minősítésű hitelfelvevők korábbi fizetésképtelenségeinek száma alapján (10/1000 = 1%). példa: az 1000 hitelfelvevőnként, minősítési osztályonként, egy év alatt korábban előforduló fizetésképtelenségek száma forrás: Hogyan nézzünk szembe az új hitelminősítési kultúrával. EB, 2006.

12 4. Hitelbírálat - a tényleges pénzáramlás és a bank elvárt ütemezése összhang- ban van-e? - a hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag is meg van-e alapoz- va, biztosított-e a törlesztés? - biztosítékok újbóli átvizsgálása + kockázatelemzés 5. cenzúra előterjesztés A hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző összefoglalást ír, me- lyet a cenzúrabizottság elé terjeszt. Ez a hitelkérelemmel kap- csolatos minden külső és belső információt tartalmazza. Elemei általában: az ügylet rövid ismertetése, a hiteligény rövid össze- foglalása, az ügyfél gazdálkodásának bemutatása, a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása, javaslat, döntési indoklás. A hitelezés folyamata

13 6. cenzúra döntés Ügylettípus, limit, saját erő, fedezettség, kondíciók. 7. a bank hitelkeretet tart fenn vagy kölcsönt folyósít 8. hitelmonitoring => folyamatos felülvizsgálat Probléma (csőd, kései fizetés, stb.) esetén a bank módosíthatja a hitelszerződést, sőt el is állhat tőle.

14 Vállalati hitelek árazása Általában változó kamatú hitelek! pl. BUBOR + 30 bázispont - alapkamatláb: a legjobb adósnak nyújtott hitelek kamatlába - kamatfelár az a többletkamatláb, amit az adósnak a napi kamatlábon felül fizetni kell LIBOR = Londoni Bankközi Hitelkamatláb EURIBOR: Európai Irányadó Bankközi Hitelkamatláb BUBOR = Budapesti Bankközi Hitelkamatláb

15 A nem pénzügyi vállalatokkal kötött 1 millió euro érték feletti forinthitel-szerződések havi átlagos kamatlába és az új szerződések értéke KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi kamatlábakról 2009 decemberében. MNB. +

16 A nem pénzügyi vállalatokkal kötött 1 millió euro érték feletti eurohitel-szerződések havi átlagos kamatlába és az új szerződések értéke KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi kamatlábakról 2009 decemberében. MNB. +

17 Projekthitel egy adott projekt finanszírozása, amelynél a hitel vissza- fizetésének forrása a projekt jövedelem-termelő képessé- ge pl. lakóparkok finanszírozása közép, illetve hosszúlejáratú kötelezettségvállalás komplex bankszolgáltatás, beleértve pl. a pénzügyi tanácsadást a forrást bevonó vállalkozás szempontjából mérlegen kí- vüli finanszírozásra nyílik mód azzal, hogy önálló projek- tvállalat veszi fel és törleszti a hitelt (ez körülhatárolha- tóvá teszi a kockázatokat)

18 Lehetséges biztosítékok:  Vagyont terhelő zálogjog, jelzálogjog, zálogjog a projekttársaság részvényein  projekttársaság árbevételének engedményezése A projektfinanszírozás fázisai:  megvalósíthatósági tanulmány  tender  projekttársaság megalapítása  kivitelezés, üzemeltetés Projekthitel

19 TVK Erőmű Kft: a projektstruktúra Erőmű tulajdonosa és működtetője: TVK-Erőmű Kft. TVK-Erőmű Kft. tulajdonosai: ÉMÁSZ Rt. : 74% tulajdon hányad TVK Rt.: 26% tulajdon hányad Energia vásárló: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Fővállalkozó: SIEMENS Industrial Turbomachinery AB és Transelektro Rt. által alkotott Konzorcium Üzemeltető: SINERGY Kft. Gázszolgáltató: MOL Földgázellátó Rt. +

20 TVK Rt. ÉMÁSZ Rt. TVK Erőmű Kft. (projekttársaság) erőmű 26 – 74 % tulajdoni arány áram eladás gőz és hő eladás Az 53,33 millió euró összköltségű beruházás 25 %-át a tulajdo-nosok, 75 %-át pedig az OTP Bank Rt. hitele finanszírozza. Az OTP által nyújtott 40 millió EUR összegű hitelkeret 15 éves lejáratú, törlesztése a beruházás befejezését követő egy év múlva kezdődik el. A projekthitelt kétmilliárd Ft összegű ÁFA hitel és egymillió eurós működőtőke-hitel egészíti ki. A projekthitel árazása Euribor-alapú, a kamatfelár egy százalékpontnál kisebb. +

21 TVK Rt. ÉMÁSZ Rt. TVK Erőmű Kft. (projekttársaság) erőmű 26 – 74 % tulajdoni arány áram eladás gőz és hő eladás A projekttársaság által működtetett erőmű bevételei a tulajdono- sokkal kötött hosszú távú hő- és villamos energia-vásárlási, valamint kapacitás-lekötési szerződés alapján származnak. Ezek a bevételek képezik a hiteltörlesztés forrását, és egyben teljesíté- sük pillanatában engedményezésre kerülnek a hitelező bankkon- zorcium számára. +

22 MKB Projektfinanszírozás jellemzői http://www.mkb.hu/uzleti/vallalatoknak/finanszirozas/projektfinanszirozas/reszletek.html  a projekt megvalósítására és/vagy működtetésére általában önálló gazdasági társaság alakul  a projekt fizikailag, pénzügyileg és jogilag leválasztható az anyavállalattól  a bevételek és költségek jól elkülöníthetők  általában nagy tőkekoncentrációt igénylő beruházások, mű- szaki szakértő bevonásával  a hitelösszeg nincs limitálva, de a finanszírozás jellegéből adódóan a 200-500 millió Ft feletti beruházások esetén java- solt projektfinanszírozási konstrukció megvalósítása  a hitel futamideje a projekt jellegétől függően általában 3-15 év (lakás-finanszírozásnál 1-3 év), 1-3 éves türelmi idővel +

23 Állami támogatású hitelkonstrukciók KKV-k számára Országos Mikrohitel Program (a Magyar Vállalkozás- fejlesztési Alapítvány 1992. óta működteti) Széchenyi Kártya Hitelprogram (2002-ben indult) MFB – Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel- program (2005. nyarán indult) Új Magyarország Mikrohitel programok (2008-ban indult)

24 MVA Mikrohitel Program Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – www.mva.hu felső összeghatár: 6.350.000 Ft, futamidő: beruházás esetén max. 8 év, forgóeszköz hitel esetén max. 3 év, saját erő 20% türelmi idő a törlesztés megkezdése előtt max. 6 hónap, ka- mata a jegybanki alapkamathoz igazodik, havonta fizetendő szervezeti felépítése: MVA, bankok, Mikrohitel Bizottság (MHB), HVK Mikrohitel Részleg és igénylők http://www.mikro-hitel.hu/

25 20002001200220032006 Max. hitelösszeg (mFt) 1,33636,35 Max. futamidő (év) 33538 Türelmi idő (hónap) 66666 Késedelmi kamat (%) 66666 MVA Mikrohitel Program Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – www.mva.hu Az országos Mikrohitel Program kondícióinak legfontosabb változásai +

26 20012002200320042005200620072008 MVA hitelek 6 7929 0233 5591 4164 1544 8241 6771 662 arány*1,63%1,72%0,52%0,19%0,46%0,53%0,13% * MVA által kihelyezett hitelek állományának és az összes mikrovállalati hitelek aránya MVA hitelkihelyezések 1999-2008 között (millió HUF) MVA Mikrohitel Program Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – www.mva.hu +

27 Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesí- tett hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kez- detén lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, egyéni vállal- kozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likvi- ditási problémákat kezelő hitelhez jussanak hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vál- lalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, érvényességi ideje 1 év (Széchenyi Kártya 2 Konstrukcióban 1+1 év)

28 Széchenyi Kártya a Hitelgarancia Rt. a hitelkeret és kamat összegének 80%- a erejéig készfizető kezességet vállal (1,5% garanciadíj) a max. 25 millió forint összegű folyószámla hitelkeretet (rulírozó jellegű) a programban részt vevő kereskedelmi bankok biztosítják a vállalkozások számára a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek: MKB, OTP, Erste Bank, Volksbank, Takarékszövetkezetek hiteldíj összesen: 3 havi BUBOR + 4% + 0,8%, melyből az állami támogatáson (1% 10 mFt-ig) felüli részt a vállal- kozásnak kell megfizetnie

29 Széchenyi Kártya Hogyan igényelhető?  VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és ipar- kamarák irodáiban  ha még nem tag, akkora vállalkozás székhelye szerinti szervezetek irodáiban lehet regisztrálni  dokumentumokat tovább küldik a Bank részére  pozitív elbírálását követően a helyi Bankfióknál meg kell kötni a Széchenyi Kártya szerződést, valamint át- venni a bankkártyát  Hitelgarancia Rt. jóváhagyása

30 Hitelkeret „kártyadíj” További kártyák (társkártya) „kártya- kibocsátási díja” / db 500e Ft 15 000,-Ft 4.000,-Ft 1-2 MFt között 30 000,-Ft 3-4 MFt között 50 000,-Ft 5-6 MFt között 70 000,-Ft 7-10 MFt között 90 000,-Ft 11-15 MFt között 120 000,-Ft 16-20 MFt között 140 000,-Ft 21-25 MFt között 160 000,-Ft szerződéskötési díj mértéke: egyszeri 3 % Forrás: Széchenyi Kártya 2 Üzletszabályzat 11. sz. melléklete Széchenyi Kártya A Bankok által felszámítható költségek összege +

31 2002200320042005200620072008 Σ átadott kártyák száma, db 1.7257.42717.86920.75820.43719.19616.753 104.165 kihelyezett hitel- állomány, mrd Ft 1,5720,8979,41107,19121,88127,19117,45 575,579 mikrováll. arány89%79%76%75%73%72%71% kisváll. arány10%20%22%23%25%26%27% középváll. arány1% 2% Széchenyi Kártya +

32 A konstrukció mérsékli a kisvállalkozói szektor versenyhát- rányát, érzékelhetően enyhíti a kisebb méretű vállalkozások likviditási kiszolgáltatottságát, segíti az előnytelen fizetési feltételek és körbetartozások kezelését. 2005-ben bemutatták az EuroCommerce Best Practice programjaként és azóta is követendő példaként szerepel az EU tagországai számára. 2006-ban pedig a konstrukció megnyerte az EU Vállalkozá- si és Ipari Főigazgatósága által meghirdetett Európai Vál- lalkozási Díj pályázat nemzeti fordulóját és 2007-ben a por- tói döntőben az Európai Unióban követendő példaként ke- rült kiemelésre. Széchenyi Kártya

33 Új Magyarország mikrohitel Beruházási mikrohitel A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető: max 10 millió forint Futamidő: 1-10 év Kamatok: 6,5 %

34 Új Magyarország mikrohitel Forgóeszköz - finanszírozási mikrohitel A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető: max 6 millió forint Futamidő: max. 3 év Kamatok: 6,5 %

35 Kedvezményes hitelek – Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram – kedvezőbb Beruházási Hitel A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető hitel összege: 10-100 M Ft Futamidő: 10 év Teljes keret: 50 Mrd Kamatok és díjak: Február 02-án kb.: 7,5% (3 havi EURIBOR*0,75+0,75% + max. 5%) Elérhető: Volksbanknál, további bankok indítják folyamtosan (Budapest Bank, CIB, Erste, K&H, OTP, Raiffeisen, Sopron Bank, Takarékszövetkezeti Bank,UniCredit, Banco Popolare…)

36 Kedvezményes hitelek – MFB Hitelek A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási és forgóeszközhitel Felvehető hitel összege: változó Futamidő: változó Teljes keret: 160 Mrd Kamatok és díjak: Február 02-án kb.: 6,20% - 13,5% (Jellemzően: 3 havi EURIBOR + max. 4%, vagy 3 havi Bubor + 4 %) Elérhető: MFB honlapján felsorolt kereskedelmi bankoknál és hitelközvetítőknél

37 Kedvezményes hitelek - Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram A program célcsoportja: mikro- és kisvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető hitel összege: 1-50 M Ft Futamidő: 15 év Kamatok és díjak: Február 02-án kb.: 6,2% (3 havi EURIBOR+ 4%) Elérhető: MAG Zrt, Magyar Posta, RFH Zrt., MFB honlapján felsorolt mikrofinanszírozók és takarékszövetkezetek

38 Új Magyarország Hitelgarancia A program célcsoportja: mikro-, kis- és kisvállalkozások a részükre a kereskedelmi bankok által nyújtott hiteleinek garantálásával A program célja: KKV-k által felvett beruházási, és forgóeszköz- finanszírozási hitelekre garanciavállalás Felvehető hitel összege: max 100 M Ft-os hitelek 80%-át lehet garantálni Futamidő: 10 év Garancia-díj: a garanciavállalás mértékének 1%-a évente Teljes keret: 28,2 Mrd Ft Elérhető: A garanciaprogramban jelenleg a K&H Bank és Volksbank vesz részt, leszerződött továbbá a Raiffeisen és az Agria Takarékszövetkezet. Az Unicredit bank szerződéskötés előtt áll.

39 Teljes Hiteldíj Mutató (THM) A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. A teljes hiteldíj nem tartalmazza a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási költség, a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak, és az egyéb nem teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek. Ezen költségek a hiteldíjon felül terhelik a hitelfelvevőt.


Letölteni ppt "Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések