Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok."— Előadás másolata:

1 Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok

2 A hitelezés általános elvei, a bankok mérlegelési szempontjai A bankok magatartásának megértéséhez két dolgot kell szem előtt tartani: a bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni; amikor hitelt nyújtanak nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a meg- szolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük.

3 A hitelezés folyamata 1. hitelkérelem előterjesztése - hitelfelvétel céljának megjelölése, hitel összege - fedezet - vállalat: 2-3 éves beszámolók (múlt), üzleti terv (jövő) 2. hitelkérelem befogadása - formai követelmények ellenőrzése - hiánypótlásra van lehetőség

4 A hitelezés folyamata 3. hitelminősítés: egy meghatározott adós hitelképességé- nek értékelését jelenti, azaz hogy mennyire valószínű, hogy az adós vissza fogja fizetni a tartozását. külső minősítés: hitelminősítő intézetek adják ki, beszer- zése általában csak olyan viszonylag nagy vállalatok eseté- ben indokolt, amelyek a tőkepiacokon kötvényeket vagy más értékpapírokat bocsátanak ki belső minősítés: a bankok készítik a hitelfelvevőkről

5 Belső minősítési modell forrás: Hogyan nézzünk szembe az új hitelminősítési kultúrával. EB, objektív paraméterek – 60-85% szubjektív paraméterek – 15-40%

6 I. Jövedelmezőségi mutatók: a társaság a forrásait milyen eredményességgel használja fel nyereség termelésére. II. Hatékonysági mutatók: az egyes eszközök vagy eszköz- csoportok kihasználtságát mutatják. III. Tőkeszerkezeti és eladósodottsági mutatók: a vállalat finan- szírozási tevékenységét, szerkezetét, és annak a működésre gyakorolt hatását vizsgálják. IV. Likviditási mutatók: arra keresik a választ, hogy a vállalat mennyiben képes eleget tenni rövid lejáratú kötelezettsé- geinek a rendelkezésre álló forgóeszközök felhasználásával. V. Piaci mutatók A vállalkozás hitelképességének megítélése pénzügyi mutatók segítségével

7 Ügyfélminősítés I. (max. 120 pont) +

8 Ügyfélminősítés II. (max. 15 pont) tulajdonosok magatartása kedvező2 semleges1 előnytelen, nem ismert0 megfelelő szakképesítés van2 nincs0 min. két éves szakmai gyakorlat van2 nincs0 vezetői alkalmasság, piacismeret van2 nincs0 termék / szolgáltatás piacképessége jó5 átlagos3 elavult0 konkurencia gyenge2 közepes1 erős0 +

9 Ügyfélminősítés III. (max. 10 pont) számlavezetés csak az adott banknál2 jelentős rész az adott banknál 1 nem az adott banknál0 számviteli rendszer naprakész igen2 nem0 előző évi árbevétel adott bank pénzforgalmi számláján bonyolított hányada > 60 % %1 < 30 %0 összes pénzintézeti hiteleinek kevesebb, mint 30%-a származik más hitelintézettől igen2 nem1 bankkal való együttműködési készség kiváló2 megfelelő1 nem megfelelő0 +

10 Ügyfélminősítés IV. - vállalkozás kockázati osztályponthatárügyfél pontja A B C D E

11 Ha például egy hitelfelvevő négyes minősítést kapott, a fizetés- képtelenségi valószínűsége 1%, a 4-es minősítésű hitelfelvevők korábbi fizetésképtelenségeinek száma alapján (10/1000 = 1%). példa: az 1000 hitelfelvevőnként, minősítési osztályonként, egy év alatt korábban előforduló fizetésképtelenségek száma forrás: Hogyan nézzünk szembe az új hitelminősítési kultúrával. EB, 2006.

12 4. Hitelbírálat - a tényleges pénzáramlás és a bank elvárt ütemezése összhang- ban van-e? - a hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag is meg van-e alapoz- va, biztosított-e a törlesztés? - biztosítékok újbóli átvizsgálása + kockázatelemzés 5. cenzúra előterjesztés A hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző összefoglalást ír, me- lyet a cenzúrabizottság elé terjeszt. Ez a hitelkérelemmel kap- csolatos minden külső és belső információt tartalmazza. Elemei általában: az ügylet rövid ismertetése, a hiteligény rövid össze- foglalása, az ügyfél gazdálkodásának bemutatása, a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása, javaslat, döntési indoklás. A hitelezés folyamata

13 6. cenzúra döntés Ügylettípus, limit, saját erő, fedezettség, kondíciók. 7. a bank hitelkeretet tart fenn vagy kölcsönt folyósít 8. hitelmonitoring => folyamatos felülvizsgálat Probléma (csőd, kései fizetés, stb.) esetén a bank módosíthatja a hitelszerződést, sőt el is állhat tőle.

14 Vállalati hitelek árazása Általában változó kamatú hitelek! pl. BUBOR + 30 bázispont - alapkamatláb: a legjobb adósnak nyújtott hitelek kamatlába - kamatfelár az a többletkamatláb, amit az adósnak a napi kamatlábon felül fizetni kell LIBOR = Londoni Bankközi Hitelkamatláb EURIBOR: Európai Irányadó Bankközi Hitelkamatláb BUBOR = Budapesti Bankközi Hitelkamatláb

15 A nem pénzügyi vállalatokkal kötött 1 millió euro érték feletti forinthitel-szerződések havi átlagos kamatlába és az új szerződések értéke KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi kamatlábakról 2009 decemberében. MNB. +

16 A nem pénzügyi vállalatokkal kötött 1 millió euro érték feletti eurohitel-szerződések havi átlagos kamatlába és az új szerződések értéke KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi kamatlábakról 2009 decemberében. MNB. +

17 Projekthitel egy adott projekt finanszírozása, amelynél a hitel vissza- fizetésének forrása a projekt jövedelem-termelő képessé- ge pl. lakóparkok finanszírozása közép, illetve hosszúlejáratú kötelezettségvállalás komplex bankszolgáltatás, beleértve pl. a pénzügyi tanácsadást a forrást bevonó vállalkozás szempontjából mérlegen kí- vüli finanszírozásra nyílik mód azzal, hogy önálló projek- tvállalat veszi fel és törleszti a hitelt (ez körülhatárolha- tóvá teszi a kockázatokat)

18 Lehetséges biztosítékok:  Vagyont terhelő zálogjog, jelzálogjog, zálogjog a projekttársaság részvényein  projekttársaság árbevételének engedményezése A projektfinanszírozás fázisai:  megvalósíthatósági tanulmány  tender  projekttársaság megalapítása  kivitelezés, üzemeltetés Projekthitel

19 TVK Erőmű Kft: a projektstruktúra Erőmű tulajdonosa és működtetője: TVK-Erőmű Kft. TVK-Erőmű Kft. tulajdonosai: ÉMÁSZ Rt. : 74% tulajdon hányad TVK Rt.: 26% tulajdon hányad Energia vásárló: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Fővállalkozó: SIEMENS Industrial Turbomachinery AB és Transelektro Rt. által alkotott Konzorcium Üzemeltető: SINERGY Kft. Gázszolgáltató: MOL Földgázellátó Rt. +

20 TVK Rt. ÉMÁSZ Rt. TVK Erőmű Kft. (projekttársaság) erőmű 26 – 74 % tulajdoni arány áram eladás gőz és hő eladás Az 53,33 millió euró összköltségű beruházás 25 %-át a tulajdo-nosok, 75 %-át pedig az OTP Bank Rt. hitele finanszírozza. Az OTP által nyújtott 40 millió EUR összegű hitelkeret 15 éves lejáratú, törlesztése a beruházás befejezését követő egy év múlva kezdődik el. A projekthitelt kétmilliárd Ft összegű ÁFA hitel és egymillió eurós működőtőke-hitel egészíti ki. A projekthitel árazása Euribor-alapú, a kamatfelár egy százalékpontnál kisebb. +

21 TVK Rt. ÉMÁSZ Rt. TVK Erőmű Kft. (projekttársaság) erőmű 26 – 74 % tulajdoni arány áram eladás gőz és hő eladás A projekttársaság által működtetett erőmű bevételei a tulajdono- sokkal kötött hosszú távú hő- és villamos energia-vásárlási, valamint kapacitás-lekötési szerződés alapján származnak. Ezek a bevételek képezik a hiteltörlesztés forrását, és egyben teljesíté- sük pillanatában engedményezésre kerülnek a hitelező bankkon- zorcium számára. +

22 MKB Projektfinanszírozás jellemzői  a projekt megvalósítására és/vagy működtetésére általában önálló gazdasági társaság alakul  a projekt fizikailag, pénzügyileg és jogilag leválasztható az anyavállalattól  a bevételek és költségek jól elkülöníthetők  általában nagy tőkekoncentrációt igénylő beruházások, mű- szaki szakértő bevonásával  a hitelösszeg nincs limitálva, de a finanszírozás jellegéből adódóan a millió Ft feletti beruházások esetén java- solt projektfinanszírozási konstrukció megvalósítása  a hitel futamideje a projekt jellegétől függően általában 3-15 év (lakás-finanszírozásnál 1-3 év), 1-3 éves türelmi idővel +

23 Állami támogatású hitelkonstrukciók KKV-k számára Országos Mikrohitel Program (a Magyar Vállalkozás- fejlesztési Alapítvány óta működteti) Széchenyi Kártya Hitelprogram (2002-ben indult) MFB – Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel- program (2005. nyarán indult) Új Magyarország Mikrohitel programok (2008-ban indult)

24 MVA Mikrohitel Program Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – felső összeghatár: Ft, futamidő: beruházás esetén max. 8 év, forgóeszköz hitel esetén max. 3 év, saját erő 20% türelmi idő a törlesztés megkezdése előtt max. 6 hónap, ka- mata a jegybanki alapkamathoz igazodik, havonta fizetendő szervezeti felépítése: MVA, bankok, Mikrohitel Bizottság (MHB), HVK Mikrohitel Részleg és igénylők

25 Max. hitelösszeg (mFt) 1,33636,35 Max. futamidő (év) Türelmi idő (hónap) Késedelmi kamat (%) MVA Mikrohitel Program Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Az országos Mikrohitel Program kondícióinak legfontosabb változásai +

26 MVA hitelek arány*1,63%1,72%0,52%0,19%0,46%0,53%0,13% * MVA által kihelyezett hitelek állományának és az összes mikrovállalati hitelek aránya MVA hitelkihelyezések között (millió HUF) MVA Mikrohitel Program Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – +

27 Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesí- tett hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kez- detén lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, egyéni vállal- kozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likvi- ditási problémákat kezelő hitelhez jussanak hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vál- lalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, érvényességi ideje 1 év (Széchenyi Kártya 2 Konstrukcióban 1+1 év)

28 Széchenyi Kártya a Hitelgarancia Rt. a hitelkeret és kamat összegének 80%- a erejéig készfizető kezességet vállal (1,5% garanciadíj) a max. 25 millió forint összegű folyószámla hitelkeretet (rulírozó jellegű) a programban részt vevő kereskedelmi bankok biztosítják a vállalkozások számára a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek: MKB, OTP, Erste Bank, Volksbank, Takarékszövetkezetek hiteldíj összesen: 3 havi BUBOR + 4% + 0,8%, melyből az állami támogatáson (1% 10 mFt-ig) felüli részt a vállal- kozásnak kell megfizetnie

29 Széchenyi Kártya Hogyan igényelhető?  VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és ipar- kamarák irodáiban  ha még nem tag, akkora vállalkozás székhelye szerinti szervezetek irodáiban lehet regisztrálni  dokumentumokat tovább küldik a Bank részére  pozitív elbírálását követően a helyi Bankfióknál meg kell kötni a Széchenyi Kártya szerződést, valamint át- venni a bankkártyát  Hitelgarancia Rt. jóváhagyása

30 Hitelkeret „kártyadíj” További kártyák (társkártya) „kártya- kibocsátási díja” / db 500e Ft ,-Ft 4.000,-Ft 1-2 MFt között ,-Ft 3-4 MFt között ,-Ft 5-6 MFt között ,-Ft 7-10 MFt között ,-Ft MFt között ,-Ft MFt között ,-Ft MFt között ,-Ft szerződéskötési díj mértéke: egyszeri 3 % Forrás: Széchenyi Kártya 2 Üzletszabályzat 11. sz. melléklete Széchenyi Kártya A Bankok által felszámítható költségek összege +

31 Σ átadott kártyák száma, db kihelyezett hitel- állomány, mrd Ft 1,5720,8979,41107,19121,88127,19117,45 575,579 mikrováll. arány89%79%76%75%73%72%71% kisváll. arány10%20%22%23%25%26%27% középváll. arány1% 2% Széchenyi Kártya +

32 A konstrukció mérsékli a kisvállalkozói szektor versenyhát- rányát, érzékelhetően enyhíti a kisebb méretű vállalkozások likviditási kiszolgáltatottságát, segíti az előnytelen fizetési feltételek és körbetartozások kezelését ben bemutatták az EuroCommerce Best Practice programjaként és azóta is követendő példaként szerepel az EU tagországai számára ban pedig a konstrukció megnyerte az EU Vállalkozá- si és Ipari Főigazgatósága által meghirdetett Európai Vál- lalkozási Díj pályázat nemzeti fordulóját és 2007-ben a por- tói döntőben az Európai Unióban követendő példaként ke- rült kiemelésre. Széchenyi Kártya

33 Új Magyarország mikrohitel Beruházási mikrohitel A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető: max 10 millió forint Futamidő: 1-10 év Kamatok: 6,5 %

34 Új Magyarország mikrohitel Forgóeszköz - finanszírozási mikrohitel A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető: max 6 millió forint Futamidő: max. 3 év Kamatok: 6,5 %

35 Kedvezményes hitelek – Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram – kedvezőbb Beruházási Hitel A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető hitel összege: M Ft Futamidő: 10 év Teljes keret: 50 Mrd Kamatok és díjak: Február 02-án kb.: 7,5% (3 havi EURIBOR*0,75+0,75% + max. 5%) Elérhető: Volksbanknál, további bankok indítják folyamtosan (Budapest Bank, CIB, Erste, K&H, OTP, Raiffeisen, Sopron Bank, Takarékszövetkezeti Bank,UniCredit, Banco Popolare…)

36 Kedvezményes hitelek – MFB Hitelek A program célcsoportja: mikro-, kis- és középvállalkozások A program célja: beruházási és forgóeszközhitel Felvehető hitel összege: változó Futamidő: változó Teljes keret: 160 Mrd Kamatok és díjak: Február 02-án kb.: 6,20% - 13,5% (Jellemzően: 3 havi EURIBOR + max. 4%, vagy 3 havi Bubor + 4 %) Elérhető: MFB honlapján felsorolt kereskedelmi bankoknál és hitelközvetítőknél

37 Kedvezményes hitelek - Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram A program célcsoportja: mikro- és kisvállalkozások A program célja: beruházási hitel Felvehető hitel összege: 1-50 M Ft Futamidő: 15 év Kamatok és díjak: Február 02-án kb.: 6,2% (3 havi EURIBOR+ 4%) Elérhető: MAG Zrt, Magyar Posta, RFH Zrt., MFB honlapján felsorolt mikrofinanszírozók és takarékszövetkezetek

38 Új Magyarország Hitelgarancia A program célcsoportja: mikro-, kis- és kisvállalkozások a részükre a kereskedelmi bankok által nyújtott hiteleinek garantálásával A program célja: KKV-k által felvett beruházási, és forgóeszköz- finanszírozási hitelekre garanciavállalás Felvehető hitel összege: max 100 M Ft-os hitelek 80%-át lehet garantálni Futamidő: 10 év Garancia-díj: a garanciavállalás mértékének 1%-a évente Teljes keret: 28,2 Mrd Ft Elérhető: A garanciaprogramban jelenleg a K&H Bank és Volksbank vesz részt, leszerződött továbbá a Raiffeisen és az Agria Takarékszövetkezet. Az Unicredit bank szerződéskötés előtt áll.

39 Teljes Hiteldíj Mutató (THM) A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. A teljes hiteldíj nem tartalmazza a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási költség, a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak, és az egyéb nem teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek. Ezen költségek a hiteldíjon felül terhelik a hitelfelvevőt.


Letölteni ppt "Projektfinanszírozás Hitelezés folyamata Ügyfélminősítés Hiteltípusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések