Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Az OTP Bank Rt. szolgáltatásai EU pályázatokhoz kapcsolódóan Kóbor Szabolcs EU-referens OTP Bank.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Az OTP Bank Rt. szolgáltatásai EU pályázatokhoz kapcsolódóan Kóbor Szabolcs EU-referens OTP Bank."— Előadás másolata:

1 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Az OTP Bank Rt. szolgáltatásai EU pályázatokhoz kapcsolódóan Kóbor Szabolcs EU-referens OTP Bank Rt. Nyugat-dunántúli Régió Győr, 2005. szeptember 26.

2 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában"

3

4 Fejlesztéspolitikai keretek

5 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Stratégiai célok 2007-2013  A versenyképesség tartós növelése  A foglalkoztatás bővítése  Versenyképes tudás és műveltség növelése  A népesség egészségi állapotának javítása  A társadalmi összetartozás erősítése  A fizikai elérhetőség javítása  Az információs társadalom kiteljesítése  Természeti erőforrások és környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása  Kiegyensúlyozott területi fejlődés

6 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" A KKV definíció változása 2004. május 1. előtt2004.12.31-ig2005-től középvállalat mérlegfőösszeg2,7 Md Ft27 millió EUR43 millió EUR nettó árbevétel4 Md Ft40 millió EUR50 millió EUR létszám250 fő kisvállalat mérlegfőösszeg500 millió Ft5 millió EUR10 millió EUR árbevétel700 millió Ft7 millió EUR10 millió EUR létszám50 fő mikro mérlegfőösszeg 5 millió EUR2 millió EUR árbevétel 7 millió EUR2 millió EUR létszám10 fő

7 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Teljes körű szolgáltatási paletta az OTP Banknál  AZ OTP Bank EU referensi hálózatot alakított ki  Az OTP Bank Rt. saját tanácsadó cége: OTP Hungaro- Projekt Kft.  A pályázatokhoz igazodó finanszírozással segítjük ügyfeleinket  Online technikai segítségnyújtással áll rendelkezésére az OTP Bank (www.otpbank.hu) és a DirectEurope honlapja is (www.directerope.hu).

8 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" OTP Hungaro-Projekt Kft.  OTP Bank Rt. leányvállalata  Emeltszintű tanácsadói szolgáltatások:  Projektfejlesztési,  Pályázatkészítési és minőségbiztosítás  projektmenedzsment szolgáltatások;  Szinergikus hatás  Az OTP Hungaro -Projekt Kft. egyedülálló felelősségbiztosítása  Projektmenedzsment kockázatcsökkentő tényező

9 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" AKKREDITÁLT ALVÁLLALKOZÓK AZ OTP BANK ÉS AZ OTP HUNGARO-PROJEKT KFT. KAPCSOLATA OTP BANK EU Projektkoordinációs Csoport EU referensek 1. régió EU referensek 8. régió OTP HUNGARO-PROJEKT KFT.

10 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Az európai uniós projektek megpályázása és megvalósítása  Az európai uniós projektek pályázásában és megvalósításában akkor lehet igazán sikeres, ha kellőképpen ismeri és betartja az európai uniós projektmenedzsment alapvető követelményeit, ismeri a projektek megvalósításának "forgatókönyvét".

11 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában"  Az eltérő projekttípusoktól függetlenül érvényes követelmények:  Integrált megközelítés: a projekt céljainak kapcsolódnia kell a Közösségi Támogatási Keret Operatív Programjainak célkitűzéseihez,  A projekt-ciklus szakaszainak - tervezés, végrehajtás, értékelés - betartása,  Partnerség alapelvének szem előtt tartása a projektek tervezésében és végrehajtásában,  A projekt hosszú távú, a támogatás megszűnte utáni fenntarthatóságának figyelembe vétele. Az európai uniós projektek megpályázása és megvalósítása

12 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Projektfinanszírozási kérdések  Projekt-előkészítés költségeinek fedezése  Saját erő biztosítása  A nem támogatott költségek fedezése  Projekt likviditásának biztosítása (utófinanszírozás, visszaigényelhető ÁFA)  Támogatás összegére nyújtandó biztosíték

13 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" A projektek előkészítése pénzügyi szempontból  Az európai uniós projektek előkészítése szigorú követelményeket támaszt a pályázókkal szemben, melynek jelentős anyagi vonzatai vannak. Ahhoz, hogy a projekt pályázat formájában is beadható legyen, a kiíró megalapozó megvalósítható- sági tanulmányok, akcióterv, üzleti terv, illetve a szükséges tervdokumentáció engedélyes vagy kiviteli szintű elkészítését követelheti meg. Ez komoly idő- és költség- tényező, mértéke elérheti a projektköltség 5- 10%-át.

14 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Saját erő (önrész) biztosításának követelménye  A pályázáshoz megkövetelt saját erő mértéke az operatív programok egyes intézkedései esetében eltérő.  Jellemző, hogy a saját erő a gazdasági társaságokat mint kedvezményezetti kört megcélzó intézkedéseknél a legmagasabb, míg a civil szervezeteket, oktatási intézményeket célzó "ESZA típusú" támogatások esetében a támogatás akár az elszámolható projektköltségek 100%-ig is terjedhet.

15 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Saját erő (önrész) biztosításának követelménye  A saját erő rendelkezésre állását a legtöbb esetben valamilyen formában igazolni kell a projekt megpályázásakor. Az igazolás lehet:  Banki nyilatkozat  Hitelígérvény  A saját erőt általában pénzben kell biztosítani, de bizonyos esetekben természetbeni hozzájárulás is elszámolható, illetve egyéb forrásból (pl. hitel) is származhat az önrész.

16 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Az OTP Bank európai uniós projektekhez kapcsolódó szolgáltatásai  Az európai uniós beruházások megvalósításához biztosított banki hitelkonstrukciók a bemutatott finanszírozási sajátosságokhoz kapcsolódnak. A finanszírozási igények fő területeihez igazodva az alábbi fő uniós ajánlati csomagokat biztosítjuk:  Uniós projekt-előkészítési hitelek  Saját forrás biztosítására szolgáló hitelek  Előfinanszírozást, likviditást biztosító hitelek  ÁFA finanszírozás  Bankgarancia

17 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában"  Kisvállalkozói gyorshitel, jelzáloghitel  Lombard hitel  Forgóeszközhitel  Széchenyi kártya Uniós projekt-előkészítési/pályázatírást finanszírozó hitelkonstrukciók

18 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában"  A támogatás alapjául szolgáló projektköltség minimum 25%-a.  Nem számít bele a saját erőbe semmilyen államháztartásból származó támogatás, vagy kamattámogatott hitel!!  Kisvállalkozói gyorshitel  Jelzáloghitel  Beruházási hitel  Éven túli forgóeszközhitel  Sikeres Magyarországért Hitelprogram  Midihitel Uniós saját forrás (önrész) biztosítására szolgáló hitel KKV-k részére

19 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Támogatások megelőlegezése  Támogatások kifizetése  A Kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással  A kivitelező /szállító/ szolgáltató által benyújtott, de a Kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján történő közvetlen kifizetések  Előlegfizetés

20 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Előfinanszírozás, likviditást biztosító hitel:  Forgóeszközhitel (eseti vagy rulírozó)  elnyert támogatás összegének banki előfinanszírozása, átmeneti likviditási problémák áthidalása  legfeljebb 1 éves futamidejű hitel.  Követelés megvásárlása (faktoring)  egyedi és keretjellegű faktorálás Támogatások megelőlegezése

21 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Termékfejlesztés előfinanszírozásra  Kizárólag támogatási szerződés alapján, a támogatás engedményezése mellett:  70-90 % előleg (adósminősítéstől függően)  a kötelezett részére az engedményezés tényéről szóló értesítés és  a kötelezett elfogadó nyilatkozata  A támogatást a Bankra kell engedményezni,  A támogatás lehívásához szükséges számlákat ellenőrizni, a támogatási szerződésben foglaltaknak való megfelelés

22 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában"  A projekthez kapcsolódó ÁFA szintén az önrészből kerül finanszírozásra. A likviditási nehézségek elkerülése végett az OTP Bank ÁFA hitelt biztosít az uniós projekteket megvalósító gazdasági vállalkozások számára (éven belüli forgóeszköz hitel).  A támogatásra eső (arányosan számítandó) ÁFA nem igényelhető vissza. A visszaigényelhető ÁFA meghitelezése

23 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Bankgarancia biztosítása  A pályázati kiírás szerint a projekt megvalósításához nyújtott támogatás odaítélése után a támogatási szerződés megkötésének feltétele lehet bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény, amelynek a támogatás összegére és annak 20%-os járulékára kell kiterjednie.

24 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Kedvező változások a pályázati rendszerben  A kormány a közelmúltban jogszabály-csomagot fogadott el az EU Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapból származó támogatások hatékonyabb és eredményesebb felhasználása érdekében. Jelentősebb újítás, hogy a jövőben a nyertes pályázók a támogatási összeg 25 százalékáig előleget is igényelhetnek. Ez írásbeli kérelem alapján, a támogatási szerződés módosításával lehetséges.  A döntés értelmében lényegesen csökkent az európai uniós pályázatok benyújtásához, illetve a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumok száma. Egyes igazolásokra a jövőben egyáltalán nem lesz szükség, mások pedig kiválthatók a pályázó, illetve kedvezményezett nyilatkozatával.  Az ötmillió forint alatti költségvetésű projektek gazdáinak könnyebbséget jelent az is, hogy a jövőben a pályázatukhoz nem kötelesek biztosítékot nyújtani.

25 "Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kóbor Szabolcs Tel.:96/616-568 Mobil:30/688-48-07 Email:koborsz@otpmail.hu


Letölteni ppt ""Banki támogatás a projektciklus teljes folyamatában" Az OTP Bank Rt. szolgáltatásai EU pályázatokhoz kapcsolódóan Kóbor Szabolcs EU-referens OTP Bank."

Hasonló előadás


Google Hirdetések