Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyfélkapu, elektronikus aláírás Szokol Vivien. Ügyfélkapu Internetes okmányiroda, ügyfélkapus hozzáféréssel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyfélkapu, elektronikus aláírás Szokol Vivien. Ügyfélkapu Internetes okmányiroda, ügyfélkapus hozzáféréssel."— Előadás másolata:

1 Ügyfélkapu, elektronikus aláírás Szokol Vivien

2 Ügyfélkapu Internetes okmányiroda, ügyfélkapus hozzáféréssel

3  Az internetes okmányiroda egyrészt elősegíti az okmányirodák ügyfél-tájékoztatási kötelezettségének minél szélesebb körű teljesítését, másrészt lehetővé teszi, hogy az ügyfél elektronikus úton előkészíthesse egyes okmányirodai ügyeinek intézését, vagyis ügyet indíthasson az interneten keresztül. Segíti az ügyfelet az ügy intézéséhez szükséges nyomtatvány kitöltésében, a mellékelendő okiratok összegyűjtésében, az eljárási illeték összegéről való tájékoztatásban, az okmányirodai megjelenéshez szükséges időpont-egyeztetésben.  Az internetes okmányiroda létrehozásával mind az ügyfél, mind a hatóság számára csökkenhet a hatósági eljárások adminisztratív terhe. Mire használható az internetes okmányiroda?

4  Ügyfélkapu regisztrációjának elengedhetetlen feltétele személyazonosságának igazolása.  Ehhez – amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással – személyesen meg kell jelennie valamelyik Okmányirodában.  Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti.  Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány  Egyedi felhasználónév, e-mail cím (kapott kóddal történik a regisztráció) Regisztráció, használatának feltételei

5  eBev szolgáltatások  Anyakönyvi kivonatok ügyintézése  Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés  Forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés  Adatszolgáltatás letiltása  TAJ-szolgáltatások  Nyugdíj e-ügyintézés  Foglalkoztatott bejelentése  Magánnyugdíjpénztári szolgáltatások  Elektronikus felvételi  Gépjármű-igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés  Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés  Nemzetközi vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés  Okmányiroda az interneten Elérhető szolgáltatások

6  Az ügyfél otthonról, interneten keresztül konkrét ügyei intézéséhez részletes tájékoztatást kaphat.(milyen iratok szükségesek, mely szervhez fordulhat)  Ügyei intézése céljából időpont foglalható az internetes okmányiroda segítségével elérhető okmányirodában  A tényleges ügyintézési idő csökken Milyen előnyei vannak az internetes okmányiroda használatának?

7  Ügyfélkapu regisztráció (Interneten regisztrált ügyfélkapu véglegesítése Ügyfélkapu adatainak módosítása Ügyfélkapu lemondása, megszüntetése)  Lakcímváltozási és lakcímigazolvány ügyintézésen belül (Lakóhely változás bejelentése Tartózkodási hely létesítése, megújítása, megváltoztatása, megszüntetése Ideiglenes külföldi tartózkodás és visszatérés bejelentése Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt Lakcímigazolvány cseréje címváltozás miatt Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt Lakcímigazolvány pótlás) Ügykörök

8  Anyakönyvi ügyeken belül: (Születési anyakönyvi kivonat igénylése Házassági anyakönyvi kivonat igénylése Halotti anyakönyvi kivonat igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvből Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvből Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvből )  Gépjárművezetői engedély ügyeken belül: (Nemzetközi jogosítvány igénylés Járműkísérőlap rendelése Vezetői engedély pótlása)

9  Gépjármű igazgatási ügyeken belül (Új jármű forgalomba helyezése Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése Forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése Jármű forgalomból történő kivonása kérelemre Jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) Forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek Törzskönyv okmány cseréje, pótlása Tulajdonos/üzemben tartó adatainak változása (természetes/jogi személy) Gépjármű műszaki adatainak változása Hol található? https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

10 Elektronikus aláírás

11  Az elektronikus aláírás olyan eljárás, melynek segítségével joghatás kiváltására alkalmas, akár kézzel írott aláírással vagy közjegyző előtt tett aláírással egyenértékű bizonyító erejű okirat hozható létre a hatályos jogszabályok szerint.

12  Az elektronikus aláírás a digitális aláíráshoz hasonló fogalom, de míg a digitális aláírás elsősorban a technológiát, az elektronikus aláírás a technológia mellett a jogi fogalmat is jelenti.

13  Az Eat. négy ún. elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást határoz meg, amelyek a következők:  Hitelesítés szolgáltatás, amely az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványok kibocsátását és fenntartását jelenti. A tanúsítvány az ügyfél nevét és aláírás-ellenőrző adatát (kriptográfiai nyilvános kulcsát) tartalmazza, azt írja le, hogy hogyan lehet ellenőrizni az adott személy elektronikus aláírásait.  Időbélyegzés szolgáltatás, amelynek keretében egy megbízható fél, egy időbélyegzés szolgáltató saját aláírásával igazolja, hogy adott lenyomatú dokumentum adott időpontban már létezett. Az ilyen igazolás az időbélyeg.  Eszköz szolgáltatás, amely az aláírás-létrehozó eszközök, és a rajtuk lévő aláírás- létrehozó adat (kriptográfiai magánkulcs) generálását és kibocsátását jelenti.  Elektronikus archiválás szolgáltatás, amely az elektronikusan aláírt és/vagy időbélyegzővel ellátott dokumentumok hosszú távú hiteles megőrzésére ad lehetőséget. Az elektronikus aláírásról szóló 2001.évi XXXV törvény (Eat.)

14  A törvény mind a négy szolgáltatás tekintetében megkülönböztet minősített és nem minősített szolgáltatókat.  A minősített szolgáltatókról a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartást vezet, és szigorúan felügyeli a tevékenységüket. A minősített szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások esetén vélelmezni kell, hogy a szolgáltató a szolgáltatást "jól" nyújtja, és - bíróság előtt - annak kell bizonyítania az állítását, aki ezzel ellentéteset állít. (Például, ha egy dokumentumon érvényes minősített időbélyeg szerepel, vélelmezni kell, hogy a dokumentum az időbélyegben szereplő időpontban már létezett; annak kell bizonyítania az állítását, aki szerint a dokumentum az időbélyegben szereplő időpontot követően jött létre.)

15  A minősített elektronikus aláírás a legmagasabb biztonsági szintű elektronikus aláírás. Az Eat. szerint a minősített aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely minősített tanúsítványra épül, és amelyet biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (pl. egy speciális minősítésű intelligens kártya avagy chipkártya) segítségével hoztak létre  A polgári perrendtartásról szóló törvény szerint a minősített elektronikus aláírással hitelesített okirat teljes bizonyító erejű magánokirat. Minősített elektronikus aláírás

16  A fokozott biztonságú elektronikus aláírás a minősítettnél alacsonyabb biztonsági szintet képvisel, sokkal kevesebb szabály vonatkozik rá.  Például, egy fokozott biztonságú elektronikus aláírás esetén:  nem feltétlenül történt személyes azonosítás,  az aláírás-létrehozó adatot nem feltétlenül védi intelligens kártya,  a hitelesítés szolgáltató nem feltétlenül vállal felelősséget a tanúsítványért stb Fokozott biztonságú elektronikus aláírás

17  Az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint létezhet olyan elektronikus aláírás is, amely nem felel meg a fokozott biztonságú aláírás követelményeinek sem. (Ilyen például, ha valaki odaírja a nevét egy e-mail végére.) Az ilyen aláírásról az Eat. mindössze annyit állít, hogy a bíróság nem utasíthatja el önmagában azért, mert elektronikusan létezik.  Az Eat. a 2004. évi módosítás előtt "egyszerű" elektronikus aláírásnak nevezte az ilyen aláírást. A most hatályos törvényben már nem szerepel ez a kifejezés, de néhol még ma is találkozhatunk vele. Fokozott biztonságúnak nem minősülő elektronikus aláírás

18  Kriptográfiai művelet  Az elektronikus aláírásról szóló törvény technológia-független, de a benne foglaltak jelenleg a nyilvános kulcsú kriptográfia segítségével, az ún. nyilvános kulcsú infrastruktúra alapján valósíthatóak meg.  A nyilvános kulcsú infrastruktúra minden szereplőjének két kulcsa van: az egyik az ún. magánkulcs (más néven titkos kulcs), a másik az ún. nyilvános kulcs.  Ha biztonságos kriptográfiai algoritmust, és kellően hosszú kulcsot használunk, akkor a tudomány és a technológia mai állása szerint az adott dokumentumhoz tartozó aláírást kizárólag a magánkulcs birtokában lehet létrehozni  Elektronikus aláírásról akkor beszélünk, ha az aláírással egyúttal jognyilatkozatot is teszünk, például elfogadjuk egy dokumentum tartalmát vagy szerződést kötünk. Az elektronikus aláírás ugyanazon technológiára épülmint a digitális aláírás, de az Eat. szerint az elektronikus aláírásra használt magánkulcsot nem szabad más célra használni. Az elektronikus aláíráshoz szükséges technológia

19  Egy nyilvános kulcs alapján meggyőződhetünk arról, hogy egy adott elektronikus aláírást valóban a hozzá tartozó magánkulccsal készítettek- e, de ebből még nem tudjuk, hogy kié az adott kulcspár, azaz ki készítette az aláírást. A tanúsítvány valakinek a megnevezését és a nyilvános kulcsát tartalmazza (és ezen kívül további adatokat is tartalmaz), és egy megbízható fél, ún. hitelesítés szolgáltató írt alá. A tanúsítványból azt tudhatjuk meg, hogy egy adott személy elektronikus aláírásának hitelességéről hogyan - mely nyilvános kulcs alapján - győződhetünk meg, így a tanúsítvány az aláírási címpéldány elektronikus megfelelőjének tekinthető.  Egy elektronikus dokumentumon lévő elektronikus aláírást az aláíró tanúsítványa alapján ellenőrizhetünk. Az aláíró tanúsítványán lévő aláírást a hitelesítés szolgáltató tanúsítványa segítségével ellenőrizhetjük. A hitelesítés szolgáltató tanúsítványán lévő aláírást általában egy másik hitelesítés szolgáltató tanúsítványa alapján ellenőrizhetjük, és az ellenőrzést egy ún. gyökér hitelesítés szolgáltatóra vezetjük vissza. A gyökér hitelesítés szolgáltatók tanúsítványait általában az elektronikus aláírást használó programok már eleve tartalmazzák. Tanúsítvány

20

21  Elektronikus aláírás készítéséhez a következőkre van szükség:  egy nyilvános kulcsból és egy magánkulcsból álló kulcspárra, amelyet általában egy aláírás-létrehozó eszköz, azaz egy intelligens kártya formájában kapunk meg a hitelesítés szolgáltatótól (az intelligens kártya használatához kártyaolvasó készüléket is kapunk),  egy tanúsítványra, amely alapján mások is meggyőződhetnek az aláírás hitelességéről,  egy aláírás-létrehozó alkalmazásra (pl. Outlook, Mozilla, e-Szignó),  a dokumentumra, amit alá szeretnénk írni.  Az elektronikus aláíráson célszerű időbélyeget is elhelyezni, lehetőleg rögtön az aláírás készítését követően. Szerencsés, ha az aláírás-létrehozó alkalmazás egyúttal az időbélyeget is beszerzi az aláírás készítése során. Elektronikus aláírás készítése

22

23

24  Elektronikus aláírás ellenőrzéséhez aláírás-ellenőrző alkalmazásra van szükség. E funkciót általában vagy maguk az aláírás-létrehozó alkalmazások, vagy azok ellenőrzésre szolgáló (jellemzően ingyenesen letölthető) változatai látják el.  Az alkalmazás megvizsgálja, hogy kriptográfiailag összetartozik-e az aláírt dokumentum, az aláírás, és az aláíró tanúsítványában szereplő nyilvános kulcs,  felépíti a tanúsítványláncot, azaz visszavezeti az aláíró tanúsítványát egy megbízható gyökér hitelesítés szolgáltatóra,  ellenőrzi, hogy a tanúsítványláncban szereplő egyes tanúsítványok érvényesek voltak-e az aláírás készítésének pillanatában. Az elektronikus aláírás ellenőrzése

25  Az elektronikus cégeljárás ma Magyarországon a legnagyobb, elektronikus aláírásra épülő alkalmazás. Az elektronikus cégeljárás keretében a cégek jogi képviselői 2005-től elektronikus aláírással, az interneten keresztül intézhetik a cégek bejegyzésével, és a cégek adatainak változásaival kapcsolatos ügyeket. Ezen túl, a cégeljárásban érintett hatóságok és szervezetek (pl. cégbíróságok, az APEH, a Magyar Államkincstár, valamint a pénzintézetek) is elektronikus aláírással hitelesítve kommunikálnak egymással.  A Magyar Országos Közjegyzői Kamara tagjai minden közjegyzői okiratot elektronikusan archiválnak. [6] Az okiratokat beszkennelik, a közjegyzők vagy közjegyző helyettesek minősített elektronikus aláírással látják el őket, majd az így kapott e-aktákat minősített archiválás szolgáltatónál archiválják 2007-től. [6]  Az önálló bírósági végrehajtók elektronikusan aláírt megkereséseket küldenek a pénzintézetek felé 2009-től. A hazai legnagyobb elektronikus aláírás alkalmazások

26


Letölteni ppt "Ügyfélkapu, elektronikus aláírás Szokol Vivien. Ügyfélkapu Internetes okmányiroda, ügyfélkapus hozzáféréssel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések