Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.."— Előadás másolata:

1 Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest,

2 A Köznevelési Kerekasztal célja, feladata  A Köznevelési Kerekasztal az Alaptörvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint az Ügyrend keretei között működő javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet ellátó testület.  A Kerekasztal a magyar köznevelési rendszer meghatározó szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma.  A Kerekasztal tagjai egyeztetnek a működési területükhöz tartozó, a köznevelési rendszerben érdekelt más testületekkel, szervezetekkel, kamarákkal.  Közvetítik a Szervezetekhez a Kerekasztal ülésén megfogalmazott véleményt, álláspontot, információt, valamint egyeztetnek erről a Szervezetekkel. Összegyűjtik és becsatornázzák a Szervezetek véleményét, álláspontját a Kerekasztal felé.

3 A Köznevelési Kerekasztal résztvevői KormányDiákokSzülőkMunkaadókFenntartók Érdekkép- viselet Tudomány, pedagógus képzés Szakmai szervezetek

4 A Köznevelési Kerekasztal résztvevői II. NPK óvodai tagozatának csatlakozása munkacsoportban képviselő

5 Munkacsoportok 6 munka- csoport Tartalomfejlesztés és módszertan Pedagógus foglalkoztatás 45 ülés Gyermek és tanulói életutak Köznevelés-irányítás 250 szak- ember Pedagógus hivatás Fenntartói

6 Témafelelős: MTA Közoktatási Elnöki Bizottság (Munkacsoport vezető: Prof. Dr. Csépe Valéria elnök) Jelenlegi tartalmak:  Óvoda, óvoda-iskola átmenet és alapkészségek  Nat 1-4. évfolyam + kerettantervek  Nat évfolyam+ kerettantervek  Tankönyvek és a oktatás eszközei, módszerei  Átívelő téma-és helyzetelemzés - különleges figyelmet igénylők (SNI, BTM, tehetség, ellátó Tartalomfejlesztés és Módszertan munkacsoport

7 Témafelelős: EMMI ( Munkacsoport vezető: Dr. Puszter Bernadett az NPK budapesti területének elnöke) Jelenlegi tartalmak:  OH-POK bázisintézmény hálózatának kiépítése  Vezető szaktanácsadók kiválasztása  A pedagógus továbbképzési rendszer megújítása  A szakmai szolgáltatások intézmények igényeinek megfelelő működtetése Köznevelés-irányítási munkacsoport

8 Témafelelős: Magyar Rektori Konferencia ( Munkacsoport vezető: dr.Liptai Kálmán az MRK alelnöke) Jelenlegi tartalmak:  Köznevelési és felsőoktatási intézmények viszonya  Pedagógusképzés  Pedagógus-továbbképzés Pedagógus hivatás munkacsoport

9 Témafelelős: EMMI (Munkacsoport vezető:Tóth Tamás Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója) Jelenlegi tartalmak:  Végzettség nélküli iskolaelhagyás  Kimeneti szabályozás  Átjárhatóság  Tankötelezettség  Esélyegyenlőség, integráció  Pedagógusképzés  Pedagógus-továbbképzés Pedagógus foglakoztatási munkacsoport

10 Témafelelős: Nemzeti Pedagógus Kar (Munkacsoport vezető: Dr. Zalay Szabolcs NPK országos elnökségi tag) Jelenlegi tartalmak:  Végzettség nélküli iskolaelhagyás  Kimeneti szabályozás  Átjárhatóság  Tankötelezettség  Esélyegyenlőség Gyermek, tanulói életutak munkacsoport

11  Integráció, szegregáció  Tehetséggondozás  Pedagógusképzés  Pedagógus-továbbképzés  Kollégium  Óvoda világa  Mindennapos testnevelés  Diák érdekképviselet Gyermek, tanulói életutak munkacsoport II.

12 Felelős: Pölöskei Gáborné ( Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetője) Jelenlegi tartalmak:  KLIK  Fenntartó, iskola viszonya  Működtetés, fenntartás  Adminisztráció Fenntartói munkacsoport

13 Tartalomfejlesztés Óvodákat képviseli: NPK óvodai tagozatának, Katolikus Óvodák, „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel”Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének, Gyakorló óvodák képviselője ) Általános megállapítások:  Legjobban működő köznevelési intézmény  Az ÓNOAP elvei korszerűek, de gyakorlati megvalósításuk változó  Az integrációt személyi és tárgyi feltételek gátolják  Az óvoda iskola átmenet rugalmatlan Óvodai vonatkozások Óvoda-iskola átmenet és alapkészségek

14  Regionális eltérések tapasztalhatóak  Szükséges a tárgyi-személyi feltételek felülvizsgálata Jelenlegi javaslatok:  Óvodai csoportlétszámok maximálása  Intézményi pedagógiai program és ÓNOAP illeszkedésének ellenőrzése szakértő bevonásával  Jó gyakorlatok összegyűjtése, rendelkezésre állása differenciált fejlesztés, inkluzív nevelés, korai intervenció területén  Óvodai-iskola átmenet felülvizsgálata Óvodai vonatkozások

15  Humánerőforrás fejlesztés szükséges számos óvodában  2 óvodapedagógus + 1 dajka mellett integrált nevelés esetén: 1 fejlesztő pedagógus (szükség esetén pedagógiai asszisztens)  Óvodapedagógus továbbképzés támogatása (akkreditált, kreditrendszerű, kötelező diplomafrissítés a felsőoktatási képzőhelyekre támaszkodva) További javaslatok.

16  A magyar óvodapedagógia valóban nemzetközi színvonalú, jól működő rendszer. Az ÓNOAP a gyermekek érdekeit szolgálja. Átalakítására nincs szükség, legfeljebb kisebb kiegészítésre, a jelenlegi elvek betartására.  Szükséges lenne az átlag 20 fős csoportlétszám szigorúbb betartása  Ajánlott a nevelőmunkát segítők, egyéb szakemberek (pl. pszichológus, gyógypedagógus) létszámának felülvizsgálata Az NPK óvodai tagozatának javaslatai

17  Javasolt az iskolakötelesség visszaállítása ( a május 31-ig 6. életévét betöltött gyermek legyen iskolaköteles)  A gyermek akkor lépjen az egyik intézményből a következőbe, ha erre megérett.  Az egyéni fejlettség alapján olyan intézménybe kerüljön, mely a legjobban elősegíti a fejlődését.  Ehhez pontos ki-és bemeneti „elvárásokat” kell megfogalmazni. Az NPK óvodai tagozatának további javaslatai II.

18  Az óvoda-iskola átmenet legyen rugalmas, lassú (megvalósult: 1-2-osztály: perces órák)  Iskolaérettségről határozatot, az óvodapedagógus ajánlása alapján az intézményvezető adjon ki, ill. ha a gyermek szakértői bizottsági vizsgálata, ellátása folyamatban van, akkor automatikusan a szakértői bizottság adja ki a 6. év betöltésekor, hogy iskolaérett-e, ill. milyen iskolába mehet.  Egységes megfigyelési szempontok kialakítása, bevezetése, 4 – 8 éves korra, ezáltal a gyermek fejlődésének nyomon követésének biztosítása Az NPK óvodai tagozatának további javaslatai III.

19  A gyermek fejlődési naplója legyen elérhető iskolába kerüléskor, intézményváltáskor, különösen a kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek esetében.  A tehetséggondozó tevékenység legyen életkornak megfelelő, vegye figyelembe a gyermekek érdeklődését, az intézmény tárgyi, személyi feltételeit. Szervezése során a pedagógusok tartsák szem előtt a szabad játék elsődleges szerepét.  Korszerű eszközök, módszerek, tartalmak alkalmazása javasolt Az NPK óvodai tagozatának további javaslatai III.

20  Pályaalkalmasság vagy pályaalkalmatlanság?  Az egy alkalomra korlátozódó alkalmassági vizsga megszüntetése javasolt.  Cél a folyamatba ágyazott pályaszocializáció és pályaorientáció.  A pályakorrekció lehetőségének biztosítása.  El kell érni, hogy a jó képességű, elkötelezett fiatalok jelentkezzenek a pedagógusképzésre A Pedagógus hivatás munkacsoport elképzelései

21  Oktatáspolitikai cél legyen a pedagógus pálya presztízsének emelése  Biztosítani kell a továbbképzési rendszer továbbfejlesztésénél a pedagógusképző intézmények nagyobb szerepvállalását  Biztosítani kell a folyamatos szakmai fejlődést, az eltérő életpálya-feladatokhoz kötődő tevékenységek összehangolását. A Pedagógus hivatás munkacsoport javaslatai II.

22  Törekedni kell a pozitív minták bemutatására, a kiemelkedő pedagógus személyiségek megjelenítésére a médiában  Pozitív tendencia a pedagógus pályára jelentkezők számának növekedése  Negatív tendencia: a jó pedagógusok külföldre, vagy más pályára való távozása A Pedagógus hivatás munkacsoport javaslatai III.

23  Figyelembe kell venni a továbbképzési rendszer hármas funkcióját: az oktatáspolitikai törekvéseket, a helyi fejlesztések támogatását és a pedagógusok egyéni igényét.  A bevezető képzésnek (gyakornoki) kiemelt szerepet kell kapnia, együttműködve a pedagógusképző intézménnyel  A továbbképzési tevékenységek változatos formáit kell biztosítani. A Pedagógus Hivatás munkacsoport javaslatai IV.

24  Ismerjék el az óvodapedagógusok egyetemi végzettségét  A jövőben legyen az óvodapedagógusok számára is lehetőség a mesterképzésre (óvodapedagógia terén)  A hallgatók több óraszámba vegyenek részt gyakorlaton  A főiskolai tanárok ismerjék jobban az intézmények életét, az óvodapedagógusok a főiskola rendszerét Az NPK óvodai tagozatának javaslatai

25  Legyenek óvodai kutatások is, melyeket támogatnak a főiskolák, OFI, stb.  Szükséges lenne a módszerek, tankönyvek tartalmának átvilágítása,korszerűsítése  Változatosabbak legyenek a hallgatók megfigyelési lehetőségei  Az egy év összefüggő egyéni gyakorlattal csökkenteni kellene a 2 év gyakornoki időt.  Új kihívásoknak megfelelő képzés (integráció, mentálhigiénés, IKT, vezetőképzés) Az NPK óvodai tagozatának javaslatai II.

26  Fejlesztési javaslat: a hálózati struktúra kibővítése, a pedagógusok számára a szolgáltatások könnyebb és kiegyenlítettebb hozzáférése Célok:  OH-POK-bázisintézmény hálózati struktúra kialakítása országosan egységes koordináció és elvek mentén az intézmények pedagógiai, módszertani támogatásának erősödése érdekében Köznevelés-irányítási feladatok I. Bázisintézmények létrehozása

27 További célok:  Intenzív horizontális tudás-és információ- megosztás  Szorosabb együttműködés az OH a POK között, a köznevelési és felsőoktatási intézmények között  Közvetítő szerep a továbbképzések szervezésében  Tartósan alulteljesítők eredményeinek növelése  Innovációk, jó gyakorlatok közvetítése Bázisintézmények létrehozása II.

28  Magas presztízsű, komoly hagyományokkal rendelkező intézmény  Kiváló intézményi menedzsment, szervezeti kultúra jellemzi  Tudásmegosztása példaértékű  Rendelkezik jó gyakorlattal, sikeres innovációkkal  Jó infrastruktúrája van Kiválasztás: OH pályázat útján Bázisintézmények jellemzői

29 Célok:  Vezető szaktanácsadói hálózati struktúra kialakítása a szaktanácsadók szakmai munkájának irányítása, koordinálása  Szaktanácsadói rendszer megerősítése, a szaktanácsadók kompetenciafejlesztése  Intenzív horizontális tudás-és információ- megosztás  Továbbképzések szervezésében való közreműködés  Képzői, tréneri, multiplikátori feladatok ellátása II. Vezető szaktanácsadók kiválasztása

30  Tanulmányi versenyek szervezése, koordinálása  Szakmai-módszertani támogatás mesterpedagógus szaktanácsadóknak, POK- nak  Szaktanácsadók egymástól való tanulásának támogatása  Az intézményekben dolgozó pedagógusok, szakértők, szaktanácsadók visszacsatolása OH, POK, EMMI felé a vezető szaktanácsadók által További célok

31  A POK-ok célja: az intézményi igények legszélesebb körének magas színvonalú teljesítése, a szakmai szolgáltatások intézményi, oktatáspolitikai, ágazati irányítási, fenntartói igényeinek összehangolása.  Az intézmények és pedagógusok valós igényeihez igazodó képzések, ehhez források rendelése.  Az OH és a TKK-k híd szerepének megerősítése a köznevelési intézmények és a felsőoktatási intézmények között III. Pedagógus továbbképzés

32  Az operatív feladatok a TKK-ok és a POK-ok területi szinten közösen végzik.  Az OH online igényfelmérései képezik a továbbképzések szervezésének alapját.  Az OH adatai alapján a felsőoktatási intézmények és a POK-ok megszervezik a továbbképzéseket a régiójukban mutatkozó igényeknek megfelelően  A hiányterületekre a felsőoktatási intézmények fejlesztenek képzést, segédanyagot.  A továbbképzések megvalósításának monitorozását az OH végzi. Pedagógus továbbképzés (KIM javaslatai)

33  Ösztönző rendszer bevezetése a hasznosítható továbbképzések választása, valamint az ismeretek hasznosítása,továbbadása érdekében  Pedagógustovábbképzési-rendszert támogató elektronikus folyamattámogató rendszert létrehozása  Az OH által ellátott egyéb szakmai szolgáltatási területek több pontján a felsőoktatással való kapcsolat kiépítése (szaktanácsadók képzése, mentorok, mesterpedagógusok támogatása, konferenciák, versenyek szervezése) Pedagógus továbbképzés (KIM javaslatai II.)

34  Óvodai „Bázisintézmények” létrehozása (pályázatok beadása)  Vezető szaktanácsadói státuszokra való jelentkezés  Jó gyakorlatok frissítése  Továbbképzések igényének felmérése, továbbítása  Javaslatok konferenciákra, együttműködési formákra Óvodai vonatkozások, feladatok

35  Köznevelési Kerekasztal Alakuló ülésének prezentációja (EMMI )  Tartalomfejlesztés és módszertan munkacsoport javaslatok-2016.június 14-i prezentációja Előadó: Prof Dr. Csépe Valéria)  Köznevelési Kerekasztal Gyermek, tanulói életutak munkacsoport – Javaslatok (Dr. Zalay Szabolcs NPK elnökségi tag )  Összefoglaló a Köznevelési Kerekasztal Pedagógus Foglalkoztatási Munkacsoportjának munkájáról (előadó: Szakál Ferenc Pál NPK országos elnökségi tag )  Köznevelés-irányítási munkacsoport (KIM) összegző javaslatai (előadó: dr. Puszter Bernadett NPK Budapesti területi elnök, )  EMMI tájékoztató levél az intézmények részére ( Sipos Imre köznevelésér felelős helyettes államtitkár )  Az NPK óvodai tagozatának javaslatai  Pedagógus Hivatás Munkacsoport beszámolója (dr. Liptai Kálmán az MRK alelnöke, Budapest, április 19.) Felhasznált szakmai anyag

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nemzeti Pedagógus Kar 1085 Budapest, József körút 63. Tel.: (+36-30) ; (+36-1)


Letölteni ppt "Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések