Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.."— Előadás másolata:

1 Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23..

2 A Köznevelési Kerekasztal célja, feladata  A Köznevelési Kerekasztal az Alaptörvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint az Ügyrend keretei között működő javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet ellátó testület.  A Kerekasztal a magyar köznevelési rendszer meghatározó szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma.  A Kerekasztal tagjai egyeztetnek a működési területükhöz tartozó, a köznevelési rendszerben érdekelt más testületekkel, szervezetekkel, kamarákkal.  Közvetítik a Szervezetekhez a Kerekasztal ülésén megfogalmazott véleményt, álláspontot, információt, valamint egyeztetnek erről a Szervezetekkel. Összegyűjtik és becsatornázzák a Szervezetek véleményét, álláspontját a Kerekasztal felé.

3 A Köznevelési Kerekasztal résztvevői KormányDiákokSzülőkMunkaadókFenntartók Érdekkép- viselet Tudomány, pedagógus képzés Szakmai szervezetek

4 A Köznevelési Kerekasztal résztvevői II. NPK óvodai tagozatának csatlakozása 2016.02.29. 5 munkacsoportban képviselő

5 Munkacsoportok 6 munka- csoport Tartalomfejlesztés és módszertan Pedagógus foglalkoztatás 45 ülés Gyermek és tanulói életutak Köznevelés-irányítás 250 szak- ember Pedagógus hivatás Fenntartói

6 Témafelelős: MTA Közoktatási Elnöki Bizottság (Munkacsoport vezető: Prof. Dr. Csépe Valéria elnök) Jelenlegi tartalmak:  Óvoda, óvoda-iskola átmenet és alapkészségek  Nat 1-4. évfolyam + kerettantervek  Nat 5-12. évfolyam+ kerettantervek  Tankönyvek és a oktatás eszközei, módszerei  Átívelő téma-és helyzetelemzés - különleges figyelmet igénylők (SNI, BTM, tehetség, ellátó Tartalomfejlesztés és Módszertan munkacsoport

7 Témafelelős: EMMI ( Munkacsoport vezető: Dr. Puszter Bernadett az NPK budapesti területének elnöke) Jelenlegi tartalmak:  OH-POK bázisintézmény hálózatának kiépítése  Vezető szaktanácsadók kiválasztása  A pedagógus továbbképzési rendszer megújítása  A szakmai szolgáltatások intézmények igényeinek megfelelő működtetése Köznevelés-irányítási munkacsoport

8 Témafelelős: Magyar Rektori Konferencia ( Munkacsoport vezető: dr.Liptai Kálmán az MRK alelnöke) Jelenlegi tartalmak:  Köznevelési és felsőoktatási intézmények viszonya  Pedagógusképzés  Pedagógus-továbbképzés Pedagógus hivatás munkacsoport

9 Témafelelős: EMMI (Munkacsoport vezető:Tóth Tamás Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója) Jelenlegi tartalmak:  Végzettség nélküli iskolaelhagyás  Kimeneti szabályozás  Átjárhatóság  Tankötelezettség  Esélyegyenlőség, integráció  Pedagógusképzés  Pedagógus-továbbképzés Pedagógus foglakoztatási munkacsoport

10 Témafelelős: Nemzeti Pedagógus Kar (Munkacsoport vezető: Dr. Zalay Szabolcs NPK országos elnökségi tag) Jelenlegi tartalmak:  Végzettség nélküli iskolaelhagyás  Kimeneti szabályozás  Átjárhatóság  Tankötelezettség  Esélyegyenlőség Gyermek, tanulói életutak munkacsoport

11  Integráció, szegregáció  Tehetséggondozás  Pedagógusképzés  Pedagógus-továbbképzés  Kollégium  Óvoda világa  Mindennapos testnevelés  Diák érdekképviselet Gyermek, tanulói életutak munkacsoport II.

12 Felelős: Pölöskei Gáborné ( Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetője) Jelenlegi tartalmak:  KLIK  Fenntartó, iskola viszonya  Működtetés, fenntartás  Adminisztráció Fenntartói munkacsoport

13 Tartalomfejlesztés Óvodákat képviseli: NPK óvodai tagozatának, Katolikus Óvodák, „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel”Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének, Gyakorló óvodák képviselője ) Általános megállapítások:  Legjobban működő köznevelési intézmény  Az ÓNOAP elvei korszerűek, de gyakorlati megvalósításuk változó  Az integrációt személyi és tárgyi feltételek gátolják  Az óvoda iskola átmenet rugalmatlan Óvodai vonatkozások Óvoda-iskola átmenet és alapkészségek

14  Regionális eltérések tapasztalhatóak  Szükséges a tárgyi-személyi feltételek felülvizsgálata Jelenlegi javaslatok:  Óvodai csoportlétszámok maximálása  Intézményi pedagógiai program és ÓNOAP illeszkedésének ellenőrzése szakértő bevonásával  Jó gyakorlatok összegyűjtése, rendelkezésre állása differenciált fejlesztés, inkluzív nevelés, korai intervenció területén  Óvodai-iskola átmenet felülvizsgálata Óvodai vonatkozások

15  Humánerőforrás fejlesztés szükséges számos óvodában  2 óvodapedagógus + 1 dajka mellett integrált nevelés esetén: 1 fejlesztő pedagógus (szükség esetén pedagógiai asszisztens)  Óvodapedagógus továbbképzés támogatása (akkreditált, kreditrendszerű, kötelező diplomafrissítés a felsőoktatási képzőhelyekre támaszkodva) További javaslatok.

16  A magyar óvodapedagógia valóban nemzetközi színvonalú, jól működő rendszer. Az ÓNOAP a gyermekek érdekeit szolgálja. Átalakítására nincs szükség, legfeljebb kisebb kiegészítésre, a jelenlegi elvek betartására.  Szükséges lenne az átlag 20 fős csoportlétszám szigorúbb betartása  Ajánlott a nevelőmunkát segítők, egyéb szakemberek (pl. pszichológus, gyógypedagógus) létszámának felülvizsgálata Az NPK óvodai tagozatának javaslatai

17  Javasolt az iskolakötelesség visszaállítása ( a május 31-ig 6. életévét betöltött gyermek legyen iskolaköteles)  A gyermek akkor lépjen az egyik intézményből a következőbe, ha erre megérett.  Az egyéni fejlettség alapján olyan intézménybe kerüljön, mely a legjobban elősegíti a fejlődését.  Ehhez pontos ki-és bemeneti „elvárásokat” kell megfogalmazni. Az NPK óvodai tagozatának további javaslatai II.

18  Az óvoda-iskola átmenet legyen rugalmas, lassú (megvalósult: 1-2-osztály: 30+15 perces órák)  Iskolaérettségről határozatot, az óvodapedagógus ajánlása alapján az intézményvezető adjon ki, ill. ha a gyermek szakértői bizottsági vizsgálata, ellátása folyamatban van, akkor automatikusan a szakértői bizottság adja ki a 6. év betöltésekor, hogy iskolaérett-e, ill. milyen iskolába mehet.  Egységes megfigyelési szempontok kialakítása, bevezetése, 4 – 8 éves korra, ezáltal a gyermek fejlődésének nyomon követésének biztosítása Az NPK óvodai tagozatának további javaslatai III.

19  A gyermek fejlődési naplója legyen elérhető iskolába kerüléskor, intézményváltáskor, különösen a kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek esetében.  A tehetséggondozó tevékenység legyen életkornak megfelelő, vegye figyelembe a gyermekek érdeklődését, az intézmény tárgyi, személyi feltételeit. Szervezése során a pedagógusok tartsák szem előtt a szabad játék elsődleges szerepét.  Korszerű eszközök, módszerek, tartalmak alkalmazása javasolt Az NPK óvodai tagozatának további javaslatai III.

20  Pályaalkalmasság vagy pályaalkalmatlanság?  Az egy alkalomra korlátozódó alkalmassági vizsga megszüntetése javasolt.  Cél a folyamatba ágyazott pályaszocializáció és pályaorientáció.  A pályakorrekció lehetőségének biztosítása.  El kell érni, hogy a jó képességű, elkötelezett fiatalok jelentkezzenek a pedagógusképzésre A Pedagógus hivatás munkacsoport elképzelései

21  Oktatáspolitikai cél legyen a pedagógus pálya presztízsének emelése  Biztosítani kell a továbbképzési rendszer továbbfejlesztésénél a pedagógusképző intézmények nagyobb szerepvállalását  Biztosítani kell a folyamatos szakmai fejlődést, az eltérő életpálya-feladatokhoz kötődő tevékenységek összehangolását. A Pedagógus hivatás munkacsoport javaslatai II.

22  Törekedni kell a pozitív minták bemutatására, a kiemelkedő pedagógus személyiségek megjelenítésére a médiában  Pozitív tendencia a pedagógus pályára jelentkezők számának növekedése  Negatív tendencia: a jó pedagógusok külföldre, vagy más pályára való távozása A Pedagógus hivatás munkacsoport javaslatai III.

23  Figyelembe kell venni a továbbképzési rendszer hármas funkcióját: az oktatáspolitikai törekvéseket, a helyi fejlesztések támogatását és a pedagógusok egyéni igényét.  A bevezető képzésnek (gyakornoki) kiemelt szerepet kell kapnia, együttműködve a pedagógusképző intézménnyel  A továbbképzési tevékenységek változatos formáit kell biztosítani. A Pedagógus Hivatás munkacsoport javaslatai IV.

24  Ismerjék el az óvodapedagógusok egyetemi végzettségét  A jövőben legyen az óvodapedagógusok számára is lehetőség a mesterképzésre (óvodapedagógia terén)  A hallgatók több óraszámba vegyenek részt gyakorlaton  A főiskolai tanárok ismerjék jobban az intézmények életét, az óvodapedagógusok a főiskola rendszerét Az NPK óvodai tagozatának javaslatai

25  Legyenek óvodai kutatások is, melyeket támogatnak a főiskolák, OFI, stb.  Szükséges lenne a módszerek, tankönyvek tartalmának átvilágítása,korszerűsítése  Változatosabbak legyenek a hallgatók megfigyelési lehetőségei  Az egy év összefüggő egyéni gyakorlattal csökkenteni kellene a 2 év gyakornoki időt.  Új kihívásoknak megfelelő képzés (integráció, mentálhigiénés, IKT, vezetőképzés) Az NPK óvodai tagozatának javaslatai II.

26  Fejlesztési javaslat: a hálózati struktúra kibővítése, a pedagógusok számára a szolgáltatások könnyebb és kiegyenlítettebb hozzáférése Célok:  OH-POK-bázisintézmény hálózati struktúra kialakítása országosan egységes koordináció és elvek mentén az intézmények pedagógiai, módszertani támogatásának erősödése érdekében Köznevelés-irányítási feladatok I. Bázisintézmények létrehozása

27 További célok:  Intenzív horizontális tudás-és információ- megosztás  Szorosabb együttműködés az OH a POK között, a köznevelési és felsőoktatási intézmények között  Közvetítő szerep a továbbképzések szervezésében  Tartósan alulteljesítők eredményeinek növelése  Innovációk, jó gyakorlatok közvetítése Bázisintézmények létrehozása II.

28  Magas presztízsű, komoly hagyományokkal rendelkező intézmény  Kiváló intézményi menedzsment, szervezeti kultúra jellemzi  Tudásmegosztása példaértékű  Rendelkezik jó gyakorlattal, sikeres innovációkkal  Jó infrastruktúrája van Kiválasztás: OH pályázat útján Bázisintézmények jellemzői

29 Célok:  Vezető szaktanácsadói hálózati struktúra kialakítása a szaktanácsadók szakmai munkájának irányítása, koordinálása  Szaktanácsadói rendszer megerősítése, a szaktanácsadók kompetenciafejlesztése  Intenzív horizontális tudás-és információ- megosztás  Továbbképzések szervezésében való közreműködés  Képzői, tréneri, multiplikátori feladatok ellátása II. Vezető szaktanácsadók kiválasztása

30  Tanulmányi versenyek szervezése, koordinálása  Szakmai-módszertani támogatás mesterpedagógus szaktanácsadóknak, POK- nak  Szaktanácsadók egymástól való tanulásának támogatása  Az intézményekben dolgozó pedagógusok, szakértők, szaktanácsadók visszacsatolása OH, POK, EMMI felé a vezető szaktanácsadók által További célok

31  A POK-ok célja: az intézményi igények legszélesebb körének magas színvonalú teljesítése, a szakmai szolgáltatások intézményi, oktatáspolitikai, ágazati irányítási, fenntartói igényeinek összehangolása.  Az intézmények és pedagógusok valós igényeihez igazodó képzések, ehhez források rendelése.  Az OH és a TKK-k híd szerepének megerősítése a köznevelési intézmények és a felsőoktatási intézmények között III. Pedagógus továbbképzés

32  Az operatív feladatok a TKK-ok és a POK-ok területi szinten közösen végzik.  Az OH online igényfelmérései képezik a továbbképzések szervezésének alapját.  Az OH adatai alapján a felsőoktatási intézmények és a POK-ok megszervezik a továbbképzéseket a régiójukban mutatkozó igényeknek megfelelően  A hiányterületekre a felsőoktatási intézmények fejlesztenek képzést, segédanyagot.  A továbbképzések megvalósításának monitorozását az OH végzi. Pedagógus továbbképzés (KIM javaslatai)

33  Ösztönző rendszer bevezetése a hasznosítható továbbképzések választása, valamint az ismeretek hasznosítása,továbbadása érdekében  Pedagógustovábbképzési-rendszert támogató elektronikus folyamattámogató rendszert létrehozása  Az OH által ellátott egyéb szakmai szolgáltatási területek több pontján a felsőoktatással való kapcsolat kiépítése (szaktanácsadók képzése, mentorok, mesterpedagógusok támogatása, konferenciák, versenyek szervezése) Pedagógus továbbképzés (KIM javaslatai II.)

34  Óvodai „Bázisintézmények” létrehozása (pályázatok beadása)  Vezető szaktanácsadói státuszokra való jelentkezés  Jó gyakorlatok frissítése  Továbbképzések igényének felmérése, továbbítása  Javaslatok konferenciákra, együttműködési formákra Óvodai vonatkozások, feladatok

35  Köznevelési Kerekasztal Alakuló ülésének prezentációja (EMMI 2016.02.09.)  Tartalomfejlesztés és módszertan munkacsoport javaslatok-2016.június 14-i prezentációja Előadó: Prof Dr. Csépe Valéria)  Köznevelési Kerekasztal Gyermek, tanulói életutak munkacsoport – Javaslatok (Dr. Zalay Szabolcs NPK elnökségi tag -2016.06.14.)  Összefoglaló a Köznevelési Kerekasztal Pedagógus Foglalkoztatási Munkacsoportjának munkájáról (előadó: Szakál Ferenc Pál NPK országos elnökségi tag 2016.06.28.)  Köznevelés-irányítási munkacsoport (KIM) összegző javaslatai (előadó: dr. Puszter Bernadett NPK Budapesti területi elnök,2016.06.28.)  EMMI tájékoztató levél az intézmények részére ( Sipos Imre köznevelésér felelős helyettes államtitkár 2016.06.21.)  Az NPK óvodai tagozatának javaslatai  Pedagógus Hivatás Munkacsoport beszámolója (dr. Liptai Kálmán az MRK alelnöke, Budapest, 2016. április 19.) Felhasznált szakmai anyag

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.nemzetipedkar.hu Nemzeti Pedagógus Kar 1085 Budapest, József körút 63. Tel.: (+36-30) 789-1859; (+36-1) 328-0762 E-mail: nemzetipedkar@nemzetipedkar.hunemzetipedkar@nemzetipedkar.hu óvoda@nemzetipedkar.hu


Letölteni ppt "Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések