Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Utánpótlás gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás Érdekvédelem, érdekképviselet Budapest, 2016. február 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Utánpótlás gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás Érdekvédelem, érdekképviselet Budapest, 2016. február 5."— Előadás másolata:

1 Utánpótlás gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás Érdekvédelem, érdekképviselet Budapest, 2016. február 5.

2  A NESZ küldetéséből adódóan védi annak a 4-5 ezer kézműves embernek és az általuk művelt népi kézművességnek az érdekeit, ezáltal a népi kézművesség fennmaradását és megújulását.  A NESZ tagsága a jelenlegi tagnyilvántartási feldolgozottság (60 %) alapján 3.100 fő.  A kézművesek társadalma nagyon rétegzett, ami a gazdasági szabályozók érvényesítésében érdekütközéseket eredményezhet.  Az elmúlt 5 év a folyamatos intézményi, jogszabályi változásokról, a pályázati alapok forrásainak csökkenéséről, gazdasági nehézségekről szólt. A NESZ érdekvédelmi tevékenységének társadalmi háttere

3  A NESZ elnöksége és az ügyvezető igazgató  A NESZ szakmai- és szakmaközi bizottságai  A NESZ tagszervezetei  A tagszervezetek tagsága A NESZ szakmai és érdekvédelmi partnerei  Hagyományok Háza: képzések, felnőttképzések, kiemelt kapcsolattartás az EMMI-vel, zsűrizés, innovációs tevékenység, általános érdekképviselet.  Nemzeti Művelődési Intézet: a 6-8 NESZ tagszervezettel megkötött közművelődési szerződés keretében az „Újra öltünk, örökítünk” programban körülbelül 100 kistelepülésen sikerült beindítani hímző szakköröket, amelyeket 1/3 arányban tovább működtetnek a települések. A NMI „Kapunyitogató” programjában minden megyében lehetőséget kaptak tagjaink a mesterségek bemutatására. A NESZ-en belül kik végzik az érdekvédelmet? A NESZ szakmai és érdekvédelmi partnerei

4  Magyar Művészeti Akadémia: a köztestület Néprajzi Tagozatával gyümölcsöző együttműködés indult el az alkotók és alkotások segítésére, pályázatok, ösztöndíjak, rendezvénytámogatások területén.  IPOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: szakképzés, pályázatok, kiállítások, munkavállalói érdekképviselet.  Kisléptékű Termelők Országos Szövetsége: a vidékfejlesztési témakörökben információátadás és érdekvédelmi jogi segítségnyújtás.  MANÉTA: általános érdekképviselet, pályázati érdekképviselet, rendezvények.  Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete: alkotóházak és műhelygalériák érdekképviselete, közös rendezvény.  Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, Hungarikum Bizottság A NESZ szakmai és érdekvédelmi partnerei

5  NESZ Stratégiájának elkészítése 2011.  A „Párbeszéd a népi kézművességről” konferencia megrendezése 2012.  A Vidékfejlesztési Minisztérium felkérte, a Hagyományok Házát és a NESZ-t a Népi Kézművesség Stratégiájának elkészítésére 2012-2013. A korszakos jelentőségű anyag bemutatja a népi kézművesség társadalmi és gazdasági hasznosságát, remélve, hogy a kézművesek és közösségeik részt vehetnek a vidékfejlesztési folyamatokban és pályázatokon. A remélt ágazati támogatások a lassan beinduló fejlesztési pályázatokon keresztül várhatóak. A NESZ érdekvédelmi tevékenységének stratégia pontjait meghatározó események

6  A Stratégia erkölcsi hozadéka a Hagyományok Háza és a NESZ presztízsének növekedése, javaslataik kikérése az ágazati minisztériumok részéről a 2014-2020 közötti fejlesztési programokra  Az EMMI felkérésére kidolgoztunk egy három hetes népi kézműves programot általános iskolás korú gyerekeknek.  A „Nonformális képzések, informális tanulási formák a népi kézművesség területén” c. programot az EMMI Kulturális Alapellátás Kerekasztal tagjakén nyújtottuk be. Megvalósulás esetén 2 tábort rendezhetnénk meg hátrányos helyzetű településeken. A Népi Kézműves Stratégia hatása az érdekvédelemre

7  A Művészeti alapképzésben a NESZ 2015-ben felvette a kapcsolatot a Zeneiskolák és Művészeti Alapképző Iskolák Szövetségével.  A NESZ és a Hagyományok Háza 2014-ben javaslatot tett a szak- és felnőttképzési változtatásokra: a kulturális és örökségvédelmi szakképesítések kedvezményezett művészeti képzések legyenek, országos beiskolázás legyen és óraszámcsökkentés. Szakképzési változások, Szakképzési Centrumok,duális képzés,két szakma ingyenes oktatása. Az érdekvédelem területei A népi kézművesség oktatása különböző szinteken

8  Tagjai vagyunk a Népi Iparművészeti Tanácsnak  A Szövetséghez tartozó népművészek, a szakmai bizottságokban dolgozó szakemberek kezdeményezői és aktív résztvevői voltak a 2013- ban „A népi iparművészeti alkotások minősítésének megújult szempontrendszere” c. anyag elkészítésének és a modern tárgykategóriák zsűrizhetőségének.  Jelenleg is zajlik a szakmai bizottságok bevonásával egy megújító törekvés, konszenzus alakult ki nagyobb létszámú kézműves mester és a fiatal szakemberek bevonására. Az érdekvédelem területei Alkotások minősítésének érdekvédelme

9  A zsűrizett népi iparművészeti tárgyak adómentességéért sokat lobbizott a NESZ a Hagyományok Házával és a Minisztériummal közösen a 2007. évi törvény megjelenéséig. Az azóta eltelt társadalmi, gazdasági változások hatására egyre több kézműves kéri az 5 %-os forgalmi adóra való áttérést.  Az őstermelői státuszba kerülést a Kisléptékű Termelők Országos Szövetségével próbáltuk elérni, felemás eredmény született.  A kézművesek külföldi piacra juttatása. Az érdekvédelem területei Zsűrizett kézműves tárgyak piacra juttatásának segítése

10  A NESZ Marketing Bizottsága 2012-ben kidolgozta a zsűrizett termékek védjegyének bevezetését, az elnökség kezdeményezte a Hagyományok Háza felé.  2015-ben a Hagyományok Háza megújította a pávavédjegyet, ami tanúsító védjegyként garantálja az elvárt magas színvonalú tárgyat a vásárlónak.  A NESZ a tavalyi Mesterségek Ünnepe óta részt vesz a védjegy népszerűsítésében, üzemelteti a pavavedjegy.hu honlapot. Az érdekvédelem területei Zsűrizett kézműves tárgyak piacra juttatásának segítése

11  Kapcsolattartás a Hungarikum Bizottsággal, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával,hogy minél több kézműves érték kerüljön fel a szellemi örökség, nemzeti értékek, hungarikumok listájára.  Az alkotók, az alkotások társadalmi presztízsének növelése színvonalas rendezvények szervezésével.  NESZ díjak alapításával és évenkénti kiosztásával.  Állami díjakra való felterjesztéssel  Pályázati érdekvédelem a különböző pályázati alapoknál Az érdekvédelem területei Általános érdekvédelem, érdekképviselet

12  Az elmúlt 5 évben a NESZ kiépítette azt a belső és külső hálózatot, amellyel közösen próbálja elérni a különböző ágazati döntéshozók befolyásolását.  Eredmények: munkakapcsolatokra épülő érdekképviseleti hálózat kiépítése, a NESZ-en belüli érdekképviselet, jogszabály változtatások kezdeményezése, színvonalas rendezvények megvalósítása, előrelépés a marketing területen.  Kudarcok: nincs előrelépés a művészeti alapképzésben, az alkotókat érintő gazdasági területeken.  Javaslatok: a témák érdekképviseleténél minden lehetséges szintet formális - informális, állami – civil, körbe kell járni. Jogszabály változtatás igény esetén ma már kihagyhatatlan a jogi és pénzügyi szakértők felkérése. A NESZ érdekvédelmi, érdekképviseleti hatékonysága

13  A népi kultúra oktatásának helyzete az iskolákban tragikus, nincs néprajz és kézműves oktatás.  A TÁMOP Pályázatok eredményei és hiányosságai.  A művészeti alapképzésben a népi kézművesség visszakerülése stratégiai kérdéssé vált.  A középiskolások törvényileg kötelező közösségi szolgálatának felhasználása a korosztály elérésében és bevonásuk a hagyományőrzésbe. Utánpótlás – gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás

14  Ifjúsági Szakbizottság létrehozása.  A NESZ szoros kapcsolatot alakított ki az országban működő szakiskolákkal.  A NESZ a Fazekas Szakmai Bizottsággal közösen valósítja meg a „Hétpróbás vándorinas projektet”.  Gyermek- és Ifjúsági tábori projekt kidolgozása az EMMI felkérésére.  Tervezés alatt egy felmenő rendszerű Országos Gyermek- és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat és Kiállítás elindítása. Utánpótlás nevelés segítése

15  Ha valamit meg akarunk erősíteni az pozitív diszkriminációt igényel mottóval kellene cselekvési programot kidolgoznia a NESZ teljes hálózatának.  A NESZ-ben tevékenykedő fiatalok (jelenleg 177 fő) javaslatai 12-25 év közötti korosztálynak 25-40 év közötti korosztálynak Ifjúsági Bizottság javaslatai a NESZ-en belüli utánpótlás nevelés erősítésére

16  próba szintjén más kézműves tevékenységet is kipróbálnának, de saját szakmájukban is elmélyednének, szakmai angol nyelv alapjainak elsajátítása a zsűrizésről nem sokat tudnak listát szeretnének látni a honlapon, amin olyan mesterek elérhetősége szerepelne, akikhez bejelentkezhetnének tanulni lehetne év inasa pályázatot kiírni (úgy, mint a fazekasoknál a vándorló fazekas inas pályázat, akár nemzetközi szinten is, más szakmákban is, ) örülnének a rendszeres kiállítási lehetőségeknek is Ifjúsági Bizottság javaslatai a NESZ-en belüli utánpótlás nevelés erősítésére 12-25 év közötti korosztálynak szervezett programon:

17  több generációs tábort szeretnének, családi tábort, hogy a gyerekeikkel foglalkozzon valaki, amíg ők foglalkozásokon vannak  tájegységeket lehetne körbejárni témaként, egy-egy tájegység képviselői bemutatkoznának  ha csapatépítésről van szó: legyen hétvégén ne feltétlenül szakmai de a szakmai dolgokat idősebb mesterektől tanulni gyakorlatban vállalkozási ismeretek alapjai a kézművességre vonatkoztatva  a NESZ honlapján legyen a fiataloknak egy saját fül  legyen chat felület a NESZ honlapján vagy más internetes felületen Ifjúsági Bizottság javaslatai a NESZ-en belüli utánpótlás nevelés erősítésére 25-40 év közötti korosztálynak szervezett programon:

18 Köszönöm figyelmüket! Skrabut Éva a NESZ alelnöke


Letölteni ppt "Utánpótlás gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás Érdekvédelem, érdekképviselet Budapest, 2016. február 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések