Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi és programakkreditáció alapjai, összefüggése és folyamata Rettegi Zsolt felnőttképzési szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi és programakkreditáció alapjai, összefüggése és folyamata Rettegi Zsolt felnőttképzési szakértő."— Előadás másolata:

1 Az intézményi és programakkreditáció alapjai, összefüggése és folyamata Rettegi Zsolt felnőttképzési szakértő

2 Az intézményi és a program-akkreditációt meghatározó jogszabályok 2001. évi CI. tv. – Fktv. 22/2004. (II.16.) Korm.rendelet – Korm.r. 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet – R. 7/2002 (XII.6.) FMM rendelet Jogszabályi „plusz”:  2/2010 (II.16.) SZMM rendelet  2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

3 Akkreditációs eljárások Intézményi akkreditáció  Teljes eljárásban beadott kérelem  Adatváltozásra irányuló kérelem  Egyszerűsített eljárásban beadott kérelem (szakképző intézmények) Program-akkreditáció  Intézmény által kidolgozott képzési program  a FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által  Bejelentés más törvény alapján kiadott programakkreditáció vagy hatósági jogkörben engedélyezett program elismerése érdekében

4 Ki kérelmezheti az akkreditációt? Aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. Felnőttképzést csak az Fktv. 16.§-nak megfelelő képzési program alapján lehet folytatni. Az Fktv. 8. §-ban meghatározott nyilvántartásban szereplő felnőttképzést folytató intézmények külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján kérhetik akkreditálásukat. képzési programjaik akkreditálását. Bejelentés elmulasztása az akkreditációs eljárásban elutasítást von maga után

5 Az akkreditált képzési program A képzési programmal kapcsolatos információkat az Fktv. elvárásaihoz képest kiterjedtebben kezeli A képzési programmal szemben nem csak tényre, hanem tények közötti összefüggésekre is hangsúlyt helyez (tény, illetve koherencia követelmények) Az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló, valamint az akkreditált képzési program felépítése moduláris szerkezetű.

6 A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha Az tartalmazza az Fktv. 16.§ (2) bekezdésében foglaltakat, Az megfelel a képzési célnak, Tartalmi elemeinek egymásra épülése és összefüggései elősegítik a képzési cél elérését,

7 A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha Alkalmas arra, hogy a képzésben résztvevő felnőtt elsajátítsa azokat az ismereteket és kompetenciákat, amelyek megszerzését a program célként tűzte ki, A program-akkreditáció miniszteri rendeletben szabályozott feltételei fennállnak (részletesen: R.15.§).

8 Nem adható program-akkreditáció, ha (R.16.§ (1)) a kérelmező intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatását megtiltó intézkedés hatálya alatt áll a kérelmező intézmény az Art. 178. § 32. pontja szerint - a kérelem benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak a FAT a felnőttképzést folytató intézmény ugyanazon tartalmú és megnevezésű program-akkreditációs tanúsítványát a kérelem beadását megelőző 1 évben - az ellenőrzése során észlelt jogszabálysértés miatt - visszavonta az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték

9 A FAT által akkreditált képzési program más felnőttképzési intézmény által történő megvalósítása esetén adható program-akkreditáció feltételei a kérelmező intézmény igazoltan rendelkezik az akkreditált program felhasználási jogával, továbbá a kérelmező intézménynél a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

10 Az intézményi akkreditációs eljárás alapfeltétele (Fktv. 12.§ (2)) a felnőttképzést folytató intézmény legalább egy, általa már megvalósított akkreditált képzési programmal rendelkezzen, a képzés mellett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást is nyújtson.

11 Mi számít akkreditált képzési programnak az IA kérelmezésénél? FAT által akkreditált képzési program Más törvény alapján kiadott program- akkreditáció, amennyiben bejelentése megtörtént (egészségügyi, közművelődési, köztisztviselői, pedagógus, szociális) Hatósági képzések, amennyiben bejelentése megtörtént A megvalósított akkreditált képzési program minősítésének a kérelmezés időpontjában érvényesnek/hatályosnak kell lennie.

12 Mi számít megvalósított akkreditált képzési programnak? Az akkreditációt követően, az akkreditált képzési program szerinti megvalósítás, teljes óraszámban Az akkreditációt megelőzően történt megvalósítás, amennyiben az igazoltan és minden elemében az akkreditált programnak megfelelően történt a FAT állásfoglalása alapján nem számít megvalósított akkreditált képzési programnak.

13 Intézményakkreditációt az a felnőttképzést folytató intézmény kaphat, amely… (Korm.r. 11.§ (1) d)) rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott,  az intézmény hosszú távra szóló működési elveit és az azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket tartalmazó, nyilvánosságra hozott minőségpolitikával,  az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszerrel,  a tárgyévre szóló, a minőségpolitikával összhangban álló és mérhető minőségcélokkal,  az intézmény éves működésének értékelésére szolgáló önértékelési rendszerrel.

14 Intézményakkreditációt az a felnőttképzést folytató intézmény kaphat, amely… (R. 2.§) felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt, biztosítja a rendszeres képzés folytatásához, továbbá a felnőttképzési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, tervezi, fejleszti és értékeli tevékenységét, intézményirányítási és döntési folyamatai szabályozottak, a tevékenységéről nyújtandó tájékoztatás, valamint a képzési programok lebonyolítása érdekében információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtet.

15 Személyi feltételek (R. 5.§ (1)- (2)) Képzésért felelős vezető (csak akkreditált intézmények esetében) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban Képzésben közreműködők (akkreditált programok és intézmények esetében egyaránt)

16 Tárgyi feltételek (R. 5.§ (3)-(5)) A kérelmező intézmény képzési helyszíneinek - a képzés jellegétől függően - meg kell felelniük az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek. Képzési helyszínen a képzési program megvalósításának helyszíne értendő. Fogyatékos felnőttek képzése esetén az intézménynek biztosítania kell a képzés célcsoportjának megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

17 Ügyfélszolgálat A képzés iránt érdeklődő, illetve a képzésben részt vevő személyek érdekében a kérelmező intézmény olyan vevőszolgálatot működtet, amely biztosítja a személyes megkeresés és a telefonon történő elérés lehetőségét, illetve távoktatás esetén a megfelelő kapcsolattartást (levél, e-mail, honlap) Kifüggesztett dokumentumok Felnőttképzési nyilvántartási szám, felnőttképzési szolgáltatások listája/árjegyzéke, minőségpolitika, panaszkezelési szabályzat

18 Akkreditált intézmények kötelezettségei az akkreditáció érvényességi időtartama alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően kell működnie, a tevékenységéről közreadott tájékoztatókban, valamint a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációkban fel kell tüntetnie az akkreditációs lajstromszámát, a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változásokról tájékoztatnia kell a képzésben érdekelt partnereket. az akkreditált felnőttképzést folytató intézménynek évente önértékelést kell végeznie.

19 Nem adható intézményi akkreditáció, ha… a kérelmező intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltó intézkedés hatálya alatt áll, a FAT az intézmény-akkreditációs tanúsítványt a kérelem beadását megelőző 1 évben - az ellenőrzése során észlelt jogszabálysértés miatt - visszavonta, a kérelmező intézmény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint - a kérelem benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak.

20 Folyamat-összefoglalás Nyilvántartásba vétel  Intézmény + képzések Program-akkreditáció Akkreditált képzési program megvalósítása  Lehetőleg már a bevezetésre szánt minőségirányítási rendszernek megfelelően Intézményi akkreditáció  Kérelem dokumentáció elkészítése  Felkészülés a helyszíni szemlére

21 Akkreditációs beadvány űrlapok és segédletek Adatlapok letölthetők: www.nive.hu Akkreditáció – Felnőttképzési akkreditáció – Program akkreditáció / Intézményi akkreditációwww.nive.hu Program-akkreditációs segédlet letölthető: www.nive.hu Akkreditáció – Felnőttképzési akkreditáció – Segédlet az akkreditált képzési program kidolgozásához www.nive.hu

22 Díjak Intézményi akkreditáció (teljes eljárás): 400.000,- Ft Program-akkreditáció  Teljes eljárás: 70.000-150.000,- Ft (óraszámtól függően)  Egyszerűsített eljárás: 32.000-45.000,- Ft (óraszámtól függően)  Bejelentés: ingyenes

23 Köszönöm a figyelmet! rettegi.zsolt@chello.hu


Letölteni ppt "Az intézményi és programakkreditáció alapjai, összefüggése és folyamata Rettegi Zsolt felnőttképzési szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések