Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi kereskedelem Szabványok Szabványok Igazolások Igazolások Statisztikák Statisztikák Vujkov Krisztina Vujkov Krisztina MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi kereskedelem Szabványok Szabványok Igazolások Igazolások Statisztikák Statisztikák Vujkov Krisztina Vujkov Krisztina MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi kereskedelem Szabványok Szabványok Igazolások Igazolások Statisztikák Statisztikák Vujkov Krisztina Vujkov Krisztina MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

2 Ezen dokumentum az Európai Közösség BSP2 Perfect Link Ezen dokumentum az Európai Közösség BSP2 Perfect Link programjának pénzügyi támogatásával készül programjának pénzügyi támogatásával készül A kifejezett álláspontok az MRE véleménye, nem tekintendő A kifejezett álláspontok az MRE véleménye, nem tekintendő az Európai Bizottság hivatalos véleményének az Európai Bizottság hivatalos véleményének This document has been produced with the financial support of the European Community’s Perfect Link programme This document has been produced with the financial support of the European Community’s Perfect Link programme The views expressed herein are those of HAMA and can therefore in no way be taken to reflect the official of the European Comission The views expressed herein are those of HAMA and can therefore in no way be taken to reflect the official of the European Comission MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

3 Az Európai Unió belső piaca A közös belső piac létrehozásának célja: - Szabadkereskedelmi övezet tagországok közötti létrehozása - Szabadkereskedelmi övezet tagországok közötti létrehozása a vámok és a mennyiségi korlátozások felszámolásával a vámok és a mennyiségi korlátozások felszámolásával - Vámunió kialakítása közös külső vámtarifa alkalmazásával - Vámunió kialakítása közös külső vámtarifa alkalmazásával - Olyan intézkedések meghozatala, amelyek biztosítják a - Olyan intézkedések meghozatala, amelyek biztosítják a szabadságjogok érvényesítését a gazdasági verseny minél szabadságjogok érvényesítését a gazdasági verseny minél teljesebb körű kibontakozása érdekében teljesebb körű kibontakozása érdekében MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

4 Közös kereskedelempolitika az Európai Unióban Egységes elveken alapul, ami vonatkozik: - a vámtarifák módosítására - a vámtarifák módosítására - a vámtarifa és kereskedelmi egyezmények megkötésére - a vámtarifa és kereskedelmi egyezmények megkötésére - a liberalizációs intézkedések egységesítésére - a liberalizációs intézkedések egységesítésére MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

5 A közös kereskedelempolitika eszközrendszere Kereskedelmi egyezmények, védintézkedések, liberalizációs Kereskedelmi egyezmények, védintézkedések, liberalizációs intézkedések a textil-, és ruházati iparra gyakorolt főbb hatásai intézkedések a textil-, és ruházati iparra gyakorolt főbb hatásai - Az EU piacára szállított termékek részleges vagy teljes - Az EU piacára szállított termékek részleges vagy teljes vámmentességük alapján a magyar iparnak is versenytársai vámmentességük alapján a magyar iparnak is versenytársai lesznek lesznek - A hazai gyártók is részesedni fognak azokból a piacra jutási - A hazai gyártók is részesedni fognak azokból a piacra jutási kedvezményekből kedvezményekből MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

6 Az EU preferenciális kereskedelmi rendszere Vámuniós megállapodások Vámuniós megállapodások - EU és Törökország között 2000. évtől valósult meg utolsó - EU és Törökország között 2000. évtől valósult meg utolsó lépcsőben a textil-, és ruházati termékekre lépcsőben a textil-, és ruházati termékekre - Az EU minden korlátozást megszűntetett a török ipari - Az EU minden korlátozást megszűntetett a török ipari termékekkel szemben termékekkel szemben Törökország lemondott az addig hatályban lévő importilletékek Törökország lemondott az addig hatályban lévő importilletékek alkalmazásáról alkalmazásáról - Magyarország és Törökország között a csatlakozást követően - Magyarország és Törökország között a csatlakozást követően a textil-, és ruházati ipar területén nem lesznek nagy változások, a textil-, és ruházati ipar területén nem lesznek nagy változások, hiszen a kétoldalú forgalom ma is korlátozásmentes a két ország hiszen a kétoldalú forgalom ma is korlátozásmentes a két ország között között MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

7 MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA Európai megállapodások - EU-nak a Közép-Kelet Európai országokkal kötött - EU-nak a Közép-Kelet Európai országokkal kötött preferenciális jellegű szerződéseket nevezik egységesen preferenciális jellegű szerződéseket nevezik egységesen Európai Megállapodásoknak Európai Megállapodásoknak - Az EU piacait gyorsabban megnyitotta, míg ennek - Az EU piacait gyorsabban megnyitotta, míg ennek viszonzására csak hosszabb átmeneti időszakot követően viszonzására csak hosszabb átmeneti időszakot követően kellett a csatlakozni kívánó országoknak sort keríteni kellett a csatlakozni kívánó országoknak sort keríteni - Csatlakozásunkat követően az EU-nak Romániával és - Csatlakozásunkat követően az EU-nak Romániával és Bulgáriával megkötött megállapodása érvényben marad és Bulgáriával megkötött megállapodása érvényben marad és változatlan formában folytatódhat változatlan formában folytatódhat

8 Mediterrán megállapodások Mediterrán megállapodások - EU-nak a Földközi tenger déli és keleti partvidékén, illetve - EU-nak a Földközi tenger déli és keleti partvidékén, illetve az ott található Szigetországokkal kötött kedvezményes az ott található Szigetországokkal kötött kedvezményes piacra jutási lehetőségeket biztosító megállapodásait piacra jutási lehetőségeket biztosító megállapodásait nevezik Mediterrán Megállapodásnak nevezik Mediterrán Megállapodásnak - Csatlakozásunkat követően ezen országok textil-, és ruházati - Csatlakozásunkat követően ezen országok textil-, és ruházati termékei az EU által biztosított preferenciális elbánás alapján termékei az EU által biztosított preferenciális elbánás alapján liberalizált feltételekkel kerülhetnek a magyar piacra liberalizált feltételekkel kerülhetnek a magyar piacra - Magyar termékek kiviteli lehetőségét tovább javítja a - Magyar termékek kiviteli lehetőségét tovább javítja a származási szabályoknak a tagságunkból adódó változása is származási szabályoknak a tagságunkból adódó változása is MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

9 GSP ( Generalized System of Preferences )= Preferences )= Általános Vámpreferencia Általános Vámpreferencia Rendszer Rendszer - A GSP keretében a fejlett országok autonóm módon és a viszonosság elvének alkalmazása nélkül kereskedelmi - A GSP keretében a fejlett országok autonóm módon és a viszonosság elvének alkalmazása nélkül kereskedelmi kedvezményeket nyújtanak a fejlődő országok számára kedvezményeket nyújtanak a fejlődő országok számára MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

10 2oo5. évig terjedő koncepció alapján több tekintetben módosult 2oo5. évig terjedő koncepció alapján több tekintetben módosult - rendszerből kikerültek a mennyiségi elemek - változott a rendelet hatálya alátartozó országok köre is - a rendszer a fokozatosságot tekinti a vámpreferenciák érvényesítése általános elvének érvényesítése általános elvének - Csatlakozásunk után az EU GSP rendszere Magyarországon is - Csatlakozásunk után az EU GSP rendszere Magyarországon is hatályossá vált hatályossá vált - Különbözik a magyar és az EU GSP kedvezményeinek hatálya - Különbözik a magyar és az EU GSP kedvezményeinek hatálya alá tartozó országok köre alá tartozó országok köre MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

11 Kína, Malajzia, Thaiföld a ruházati cikkek, Kína, Malajzia, Thaiföld a ruházati cikkek, India és Pakisztán a textiltermékek esetében ki van zárva a India és Pakisztán a textiltermékek esetében ki van zárva a kedvezményes vámelbánás lehetőségeiből kedvezményes vámelbánás lehetőségeiből Szingapúr a magyar GSP rendszer keretében jogosult Szingapúr a magyar GSP rendszer keretében jogosult vámkedvezmények igénybevételére, nem része az EU vámkedvezmények igénybevételére, nem része az EU vámpreferenciális rendszerének vámpreferenciális rendszerének MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

12 Jelenlegi külkereskedelmi hatósági eszközrendszer - A külkereskedelmi engedélyezés hatósági feladatait a - A külkereskedelmi engedélyezés hatósági feladatait a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala ( GKM EKH ) látja el Közigazgatási Hivatala ( GKM EKH ) látja el - A csatlakozást követően Magyarország az Unió - A csatlakozást követően Magyarország az Unió külkereskedelmi szabályrendszerét alkalmazza külkereskedelmi szabályrendszerét alkalmazza MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

13 A külkereskedelmi engedélyezés rendje - Azon termékek körét, amelyek külkereskedelmi - Azon termékek körét, amelyek külkereskedelmi forgalmazásához a GM EKH engedélye szükséges, a többször forgalmazásához a GM EKH engedélye szükséges, a többször módosított 112/ 1990.(XII.23.) kormányrendelet 2. számú módosított 112/ 1990.(XII.23.) kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg melléklete határozza meg MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

14 - A külön tevékenységi engedélyezés rendjét a - A külön tevékenységi engedélyezés rendjét a 41/1999. (VII.6. ) GM rendelet szabályozza 41/1999. (VII.6. ) GM rendelet szabályozza - Külön engedély olyan termékek körében folytatott - Külön engedély olyan termékek körében folytatott külkereskedelmi tevékenység megkezdéséhez kell: külkereskedelmi tevékenység megkezdéséhez kell: egészségügyi, környezetvédelmi szempontból a egészségügyi, környezetvédelmi szempontból a a külkereskedelmi tevékenység folytatása feltételekhez a külkereskedelmi tevékenység folytatása feltételekhez kötött kötött MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

15 A hazai piacvédelem szabályozása - A piacvédelem célja a belső piac védelme, - A piacvédelem célja a belső piac védelme, eszköze a vámpolitika és a külkereskedelmi engedélyezés eszköze a vámpolitika és a külkereskedelmi engedélyezés MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

16 A hazai szabályozás jogi alapjai: A hazai szabályozás jogi alapjai: - a piacvédelmi intézkedésekről szóló 113/1990.(XII.23.) - a piacvédelmi intézkedésekről szóló 113/1990.(XII.23.) kormányrendelet kormányrendelet - a dömpingellenes és értékkiegyenlítő vámokról szóló - a dömpingellenes és értékkiegyenlítő vámokról szóló 69/1994.(V.4.) kormányrendelet 69/1994.(V.4.) kormányrendelet - a behozatali és kiviteli megfigyelési rendszerről szóló - a behozatali és kiviteli megfigyelési rendszerről szóló 17/1998.(III.27.) IKIM-FM együttes miniszteri rendelet 17/1998.(III.27.) IKIM-FM együttes miniszteri rendelet MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

17 Piacvédelmi intézkedések - Szükségessége akkor áll elő, ha egy termékből az import oly - Szükségessége akkor áll elő, ha egy termékből az import oly mértékben megnő, amely kárt okoz a belső piacon a mértékben megnő, amely kárt okoz a belső piacon a gyártóknak, vagy a felhasználóknak gyártóknak, vagy a felhasználóknak - A piacvédelmi eljárás eredményeként a jogszabály az alábbi - A piacvédelmi eljárás eredményeként a jogszabály az alábbi intézkedések bevezetését teszi lehetővé: intézkedések bevezetését teszi lehetővé: MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

18 - behozatali kvóta meghatározása - behozatali kvóta meghatározása - vámpótlék beszedése - vámpótlék beszedése - az import árú árára, mennyiségére vonatkozó - az import árú árára, mennyiségére vonatkozó kötelezettségvállalás az exportőrnél kötelezettségvállalás az exportőrnél - egyéb intézkedés pl. meglévő importengedély módosítása, - egyéb intézkedés pl. meglévő importengedély módosítása, vagy akár visszavonása vagy akár visszavonása MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

19 A dömpingellenes és értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályozás A dömpingellenes és értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályozás - Európa Tanács 1995. december 22-i 384/96/EK - Európa Tanács 1995. december 22-i 384/96/EK rendelete szabályozza rendelete szabályozza - A dömpingellenes vizsgálat lényege: - A dömpingellenes vizsgálat lényege: - technikai, mennyiségi analízis - jogi vonatkozású - az érintett felek információira alapul - import termékekre vonatkozik MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

20 - A dömpingeljárásban az alábbi tényezőket vizsgálják meg: - A dömpingeljárásban az alábbi tényezőket vizsgálják meg: - dömping - anyagi kár esete - ok-okozati összefüggéseket vizsgálják, azaz van-e kapcsolat az anyagi kár és a dömping között kapcsolat az anyagi kár és a dömping között - a Közösség érdekei MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

21 - Az érdekelt felek egy dömpingeljárásban: Közösségi ipar, - Az érdekelt felek egy dömpingeljárásban: Közösségi ipar, exportálók, importálók, felhasználók, fogyasztói szervezetek, exportálók, importálók, felhasználók, fogyasztói szervezetek, exportáló ország kormánya exportáló ország kormánya - Dömpingellenes vám állapítható meg a dömpingeljárás alá - Dömpingellenes vám állapítható meg a dömpingeljárás alá vont import árúra, amennyiben az kárt okoz vont import árúra, amennyiben az kárt okoz MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

22 - Az importált termék akkor tekintendő dömpingeltnek, ha az - Az importált termék akkor tekintendő dömpingeltnek, ha az exportár alacsonyabb a „normál értéknél”, annál az értéknél, exportár alacsonyabb a „normál értéknél”, annál az értéknél, amelyet az exportáló vagy a származási ország piacán a amelyet az exportáló vagy a származási ország piacán a normál hazai forgalomban az adott vagy hasonló termékért normál hazai forgalomban az adott vagy hasonló termékért fizetnek fizetnek - Értékkiegyenlítő vám akkor állapítható meg, ha az importált - Értékkiegyenlítő vám akkor állapítható meg, ha az importált termékek gyártása, exportja, vagy fuvarozása során az termékek gyártása, exportja, vagy fuvarozása során az exportőrt közvetve vagy közvetlenül állami támogatásban exportőrt közvetve vagy közvetlenül állami támogatásban részesítik, ezáltal a magyar iparnak kárt okoznak részesítik, ezáltal a magyar iparnak kárt okoznak MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

23 Általános védzáradék - Valamely termékből az EU importja mennyiségileg hirtelen - Valamely termékből az EU importja mennyiségileg hirtelen megnő és kárt okoz az Unió iparának, vagy akár csak megnő és kárt okoz az Unió iparának, vagy akár csak fenyegeti az ipart, a Tanács 1994. december 22-i fenyegeti az ipart, a Tanács 1994. december 22-i 3285/94/EK Rendelete alapján sor kerülhet védzáradék 3285/94/EK Rendelete alapján sor kerülhet védzáradék alkalmazására alkalmazására - Rendelet megfigyelési rendszer bevezetését, vagy - Rendelet megfigyelési rendszer bevezetését, vagy védintézkedés elrendelését teszi lehetővé védintézkedés elrendelését teszi lehetővé MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

24 Ideiglenes piacvédelmi intézkedés - Akkor kerül erre sor, ha a piacon jelentkező kritikus - Akkor kerül erre sor, ha a piacon jelentkező kritikus körülmények következtében azonnali intézkedés szükséges körülmények következtében azonnali intézkedés szükséges Maximum 200 nap hatályú Maximum 200 nap hatályú MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

25 Behozatali és kiviteli megfigyelési Rendszer - Funkciója a behozatalok, kivitelek gyorsabb megfigyelése a - Funkciója a behozatalok, kivitelek gyorsabb megfigyelése a statisztikai adatoknál statisztikai adatoknál - Célja a károkozással fenyegető import várható alakulásáról - Célja a károkozással fenyegető import várható alakulásáról előzetes adatok beszerzése előzetes adatok beszerzése Az így összeállított statisztikai adatbázis bizonyítékot Az így összeállított statisztikai adatbázis bizonyítékot szolgáltathat piacvédelmi vizsgálat megkezdéséhez szolgáltathat piacvédelmi vizsgálat megkezdéséhez MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

26 Végleges piacvédelmi intézkedés - Abban az esetben hozható ilyen intézkedés, ha bizonyított - Abban az esetben hozható ilyen intézkedés, ha bizonyított az adott termék megnövekedett import mennyisége és olyan az adott termék megnövekedett import mennyisége és olyan feltételek állnak fenn, melyek súlyos kárt okoznak vagy feltételek állnak fenn, melyek súlyos kárt okoznak vagy fenyegetik a közösségi ipart fenyegetik a közösségi ipart MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

27 Textil-, és ruházati ipar védelmét szolgáló szabályok - Ezeket a szabályokat a GATT Uruguayi Fordulója során - Ezeket a szabályokat a GATT Uruguayi Fordulója során kialakított Textil és Ruházati Megállapodás rögzíti. kialakított Textil és Ruházati Megállapodás rögzíti. A Megállapodás azokat a rendelkezéseket fekteti le, melyeket A Megállapodás azokat a rendelkezéseket fekteti le, melyeket az érintett országok a textil és ruházati szektornak a WTO rendszerébe való teljes integrálása befejezésig 2005. évig tartó átmeneti időszakban alkalmazhatnak az érintett országok a textil és ruházati szektornak a WTO rendszerébe való teljes integrálása befejezésig 2005. évig tartó átmeneti időszakban alkalmazhatnak MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

28 - A Megállapodás alapján semmilyen, a textil-, és ruházati - A Megállapodás alapján semmilyen, a textil-, és ruházati szektorra vonatkozó új korlátozás nem vezethető be szektorra vonatkozó új korlátozás nem vezethető be 2005. január 1-én a textil-, és ruházati szektor teljesen 2005. január 1-én a textil-, és ruházati szektor teljesen integrálódik az általános kereskedelmi szabályok keretébe és integrálódik az általános kereskedelmi szabályok keretébe és ezzel a mennyiségi korlátozások alkalmazásának lehetősége ezzel a mennyiségi korlátozások alkalmazásának lehetősége teljesen megszűnik teljesen megszűnik MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

29 - A Megállapodás lehetővé teszi a textil-, és ruházati szektorra - A Megállapodás lehetővé teszi a textil-, és ruházati szektorra az átmeneti időszak alatt egy specifikus védőintézkedést az átmeneti időszak alatt egy specifikus védőintézkedést bármelyik ország alkalmazhatja, de csak azon termékekre, bármelyik ország alkalmazhatja, de csak azon termékekre, melyeket még nem integrált a WTO általános melyeket még nem integrált a WTO általános szabályrendszerébe szabályrendszerébe MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

30 - WTO Textil és Ruházati Megállapodásának szabályait - WTO Textil és Ruházati Megállapodásának szabályait a 3030/94/EK Tanácsi Rendelet határozza meg. Ezen a 3030/94/EK Tanácsi Rendelet határozza meg. Ezen rendelet 2003. évtől bővült, mely a Kínából származó rendelet 2003. évtől bővült, mely a Kínából származó textil és ruházati termékekkel kapcsolatos piacvédelmi textil és ruházati termékekkel kapcsolatos piacvédelmi szabályokról rendelkezik szabályokról rendelkezik A Rendelet kiegészül egy Kínára vonatkozó különleges A Rendelet kiegészül egy Kínára vonatkozó különleges védzáradékkal. Ennek értelmében, ha Kína olyan védzáradékkal. Ennek értelmében, ha Kína olyan mennyiségben exportál textil-, ruházati terméket az EU mennyiségben exportál textil-, ruházati terméket az EU piacára, hogy az súlyos kárt okoz, illetve fenyeget, akkor piacára, hogy az súlyos kárt okoz, illetve fenyeget, akkor lehetőség van a kínai származású áruk behozatalának lehetőség van a kínai származású áruk behozatalának mennyiségi korlátozására. Ezen védzáradék 2008. december mennyiségi korlátozására. Ezen védzáradék 2008. december 31-ig marad hatályban 31-ig marad hatályban MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

31 Származási szabályok - Az áru származási helyének azt az országot kell tekinteni, - Az áru származási helyének azt az országot kell tekinteni, ahol az árut teljes egészében előállították, illetve azt az ahol az árut teljes egészében előállították, illetve azt az országot, ahol az árut, vagy az ahhoz felhasznált anyagokat országot, ahol az árut, vagy az ahhoz felhasznált anyagokat elegendő mértékben megmunkálták, feldolgozták és elegendő mértékben megmunkálták, feldolgozták és ahonnan azt közvetlenül az importáló országba szállítják ahonnan azt közvetlenül az importáló országba szállítják - Elegendő mértékű megmunkálás vagy feldolgozás - Elegendő mértékű megmunkálás vagy feldolgozás eredményeként az áru értékében 50 %-ot meghaladó eredményeként az áru értékében 50 %-ot meghaladó értéknövekedés következik be értéknövekedés következik be MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

32 - Az áruk származását származási bizonyítvánnyal kell igazolni - Az áruk származását származási bizonyítvánnyal kell igazolni ( EUR1 ) ( EUR1 ) - Az EU fontos feladatának tekintette a páneurópai kumuláció - Az EU fontos feladatának tekintette a páneurópai kumuláció megvalósítását megvalósítását - A páneurópai kumuláció rendszerhez csatlakozó országok a - A páneurópai kumuláció rendszerhez csatlakozó országok a származás szempontjából egységes területet alkotnak, így származás szempontjából egységes területet alkotnak, így függetlenül attól, hogy adott terméket a páneurópai övezet függetlenül attól, hogy adott terméket a páneurópai övezet mely országában állítják elő, az jogosult az EU és egyes mely országában állítják elő, az jogosult az EU és egyes országok közötti vámkedvezményekre országok közötti vámkedvezményekre MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

33 EUR1 előírások - A származás tényéről külön jegyzőkönyv rendelkezik - A származás tényéről külön jegyzőkönyv rendelkezik - A gyártó felelőssége, hogy eldöntse származó-e a terméke - A gyártó felelőssége, hogy eldöntse származó-e a terméke vagy sem vagy sem MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

34 Szabványok - A szabványok olyan műszaki dokumentumok, melyek - A szabványok olyan műszaki dokumentumok, melyek előírásainak alkalmazása a legkedvezőbb hatásokkal előírásainak alkalmazása a legkedvezőbb hatásokkal jár az adott termékre nézve jár az adott termékre nézve - A piacgazdaságban a túlkínálat következtében - A piacgazdaságban a túlkínálat következtében minőségi verseny alakult ki minőségi verseny alakult ki A végterméket kibocsátó cégek nagymértékben A végterméket kibocsátó cégek nagymértékben függnek a beszállítóktól függnek a beszállítóktól Ez a kölcsönös függőség tette szükségessé a Ez a kölcsönös függőség tette szükségessé a következetes és egységes minőségbiztosítási rendszer kiépítését következetes és egységes minőségbiztosítási rendszer kiépítését MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

35 Szabványosítás - A szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló, vagy várható problémákra azon céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb legyen - A szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló, vagy várható problémákra azon céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb legyen - A szabványosítás eredménye a szabvány, ami elismert szervezet által alkotott műszaki dokumentum, mely általános és ismételten alkalmazható szabályokat tartalmaz - A szabványosítás eredménye a szabvány, ami elismert szervezet által alkotott műszaki dokumentum, mely általános és ismételten alkalmazható szabályokat tartalmaz MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

36 Nemzetközi szabvány - A nemzetközi szabvány olyan szabvány, melyet nemzetközi szabványosító szervezet fogadott el és tett a közösség számára hozzáférhetővé - A nemzetközi szabvány olyan szabvány, melyet nemzetközi szabványosító szervezet fogadott el és tett a közösség számára hozzáférhetővé - A nemzetközi szabványok lehetnek világ-, vagy regionális szabványok - A nemzetközi szabványok lehetnek világ-, vagy regionális szabványok Pl. Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ( ISO ) Pl. Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ( ISO ) Európai Szabványügyi Bizottság ( CEN ) Európai Szabványügyi Bizottság ( CEN ) MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

37 Nemzeti Szabvány - A nemzeti szabvány olyan szabvány, melyet a nemzeti - A nemzeti szabvány olyan szabvány, melyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg és/vagy fogadott el és szabványügyi szervezet alkotott meg és/vagy fogadott el és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

38 A szabványosítás alapelvei - Közmegegyezés : nincs ellenvéleménye az érdekeltnek - Közmegegyezés : nincs ellenvéleménye az érdekeltnek - Minden érdekelt fél bevonása - Minden érdekelt fél bevonása - Áttekinthetőség : már a kezdeti fázisban a projekt nyilvános - Áttekinthetőség : már a kezdeti fázisban a projekt nyilvános - Összefüggőség : a szabványok a műszaki fejlettségi szintet tükrözik, a szabványok nem lehetnek egymásnak ellentmondóak - Összefüggőség : a szabványok a műszaki fejlettségi szintet tükrözik, a szabványok nem lehetnek egymásnak ellentmondóak MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

39 Statisztika - A Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen szolgáltat adatokat az Eurostat részére - A Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen szolgáltat adatokat az Eurostat részére - Ezek többsége már harmonizált az EU követelményeivel - Ezek többsége már harmonizált az EU követelményeivel MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

40 Az EU nómenklatúrákkal azonos nómenklatúrák TEÁOR=NACE SZJ=CPA BTO=PRODCOM ÉJ=CC MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

41 Köszönjük figyelmüket ! Köszönjük figyelmüket !Elérhetőségünk: Email: hama@mail.inext.hu hama@mail.inext.hu levélcím: H-1475 Budapest Postafiók 337 levélcím: H-1475 Budapest Postafiók 337 fax : 36-1- 317-29o7 fax : 36-1- 317-29o7 MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA


Letölteni ppt "Nemzetközi kereskedelem Szabványok Szabványok Igazolások Igazolások Statisztikák Statisztikák Vujkov Krisztina Vujkov Krisztina MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések