Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pálfi Éva A szociálpolitikai szakértői tevékenység jogszabályi alapjai Balatonboglár, 2010. 03. 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pálfi Éva A szociálpolitikai szakértői tevékenység jogszabályi alapjai Balatonboglár, 2010. 03. 31."— Előadás másolata:

1 Pálfi Éva A szociálpolitikai szakértői tevékenység jogszabályi alapjai Balatonboglár, 2010. 03. 31.

2 Pálfi Éva Jogszabályok Gyvt. 103/A. § Szt. 92/J: „ A szakmai programok értékelésében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatására jogosult, engedéllyel rendelkező szakértő vehet részt” 2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az OGYSZN-ről és az OSZSZN-ről A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelés

3 Pálfi Éva A szociálpolitikai szakértői tevékenység Engedélyköteles tevékenység Új kérelmező, illetve meghosszabbítás, új szakterület felvétele esetén: engedély kiadása és azzal egyidejűleg nyilvántartásba vétel A rendelet hatályba lépését megelőző napon érvényes szakértői igazolványok a bennük meghatározott időpontig érvényesek – kvázi „engedély”

4 Pálfi Éva Engedélyezés Hatósági eljárás a Szolgtv. és a Ket. szerint Feltételrendszer: objektívebb; hatósági döntéshozatal logikájának megfelelő Kérelem - jogosultság bizonyítása - engedély

5 Pálfi Éva Névjegyzék Hatósági nyilvántartás A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról vezet nyilvántartást A jogszabálysértő bejegyzést törölni kell, a hibás bejegyzést javítani, az elmulasztott bejegyzést pótolni Ügyfél: jogorvoslattal élhet a jogszabálysértő vagy hibás adat tudomására jutásától számított 10 munkanapon belül

6 Pálfi Éva Vezetendő adatok Szolgtv.: a szolgáltató neve, lakcíme, az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, az engedély száma, a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai; annak a szolg. tevékenységnek a megjelölését, amelyre a szolgáltató nem jogosult, a tilalom időbeli és területi hatályát, külön jogszabályban meghatározott adatok Külön jogszabály: Gyvt. 103/A. § további természetes személyazonosító adatok, értesítési cím, egyéb elérhetőség hj. esetén; munkahely, munkakör, végzettség, szakképzettség, szakvizsga, szakterület, engedély kiadásának időpontja, felkészítő képzésen, továbbképzésen való részvétel időpontja, szakmai tevékenység leírása, szüneteltetés, felfüggesztés időpontja

7 Pálfi Éva A szakértő jogai Kérheti a szolgáltatás engedélyezését (két szakterületre) Adatvédelem, megfelelő adatok közzététele iránti jog SZAKÉRTŐKÉNT TEVÉKENYKEDHET Szüneteltetést kérhet Bejelentheti a szakértői tevékenység megszüntetését, kérheti nyilvántartásának törlését.

8 Pálfi Éva A szakértő köteles Adatváltozást bejelenteni Felkészítő képzésen, továbbképzésen részt venni Feltételek nem teljesülését bejelenteni (képzés, továbbképzés is) Elfogulatlanul eljárni, kizárási okot figyelembe venni

9 Pálfi Éva A szakértő eljárása Munkaviszony Megbízás – polgári jogi aktus Kirendelés – közigazgatási jogi aktus Korlátok: Kizárás, Összeférhetetlenség közbeszerzési törvény! 2003. évi CXXIX. Tv. – szolgáltatási értékhatár nemzeti eljárásokban 8 mFt- tól, összeszámítás szabályai

10 Pálfi Éva Mikor nem járhat el a szakértő? A R.-ben összeférhetetlenségi szabályok nincsenek, Csak kizárási szabály: R. 8. § „A szakértő nem járhat el olyan ügyben, amelyben – az adott ügy összes körülményeire tekintettel – nem várható el tőle az ügy tárgyilagos megítélése.”

11 Pálfi Éva Összeférhetetlenség – más megközelítésben Főállás felől nézve: Kjt. Ktv. Mt. Az adott munkakörre vonatkozó speciális összeférhetetlenségi szabályok

12 Pálfi Éva Ktv. Munkavégzésre irányuló egyéb vagy további jogviszony korlátozása: Tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, közérdekű munka OK Egyebet csak engedéllyel Vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő: „egyebet” nem; Tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet valamint a munkakörével összefüggő, külön jogszabályban ekként meghatározott tevékenység - ha ingyen: bejelentési kötelezettség; - ha ellenérték fejében végzi: engedély a hivatali szervezet vezetőjétől! Megtagadhatja, ha a tevékenység a köztisztviselőhöz méltatlan, vagy veszélyeztetné pártatlanságát.

13 Pálfi Éva Kjt Magasabb vezető, vezető, pü. Kötvállra jogosult – hozzátartozó, v. a munkáltatóéval azonos/hasonló tevékenységet is végző, rszes gazd-i kapcsolatban álló gt-val Speciális szabályok (kutatás, katasztrófavédelem, nemzetbiztonság…)

14 Pálfi Éva Mt. és speciális szabályok MT:Vezető munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kiv: munkaszerződés eltérő rendelkezése, tudományos, oktatói, szerzői jog alá tartozó tevékenység Speciális szabály: pl. ellátottjogi képviselők, ORSZI

15 Pálfi Éva Ellátottjogi képviselők Szt. 94/K. (10) bekezdése szabályozza, hogy kit zár ki a jogalkotó a tevékenységből (büntetett előélet, foglalkozástól eltiltás)

16 Pálfi Éva Panaszeljárás Szakértői tevékenységgel kapcsolatos panasz A hivatal vizsgálja ki (v. + bizottság/szakértők közül/ FSZH/SZMI/OSZT Szankciók: írásbeli figyelmeztetés, max. 3 év felfüggesztés, engedély visszavonása

17 Pálfi Éva Szakértői névjegyzékről való törlés Szakértő bejelenti a tevékenység megszüntetését Nem vett részt a képzésen Elhunyt Feltételek utóbb beállt hiánya Panasz szankciójaként


Letölteni ppt "Pálfi Éva A szociálpolitikai szakértői tevékenység jogszabályi alapjai Balatonboglár, 2010. 03. 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések