Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésének vitairata Dr. Szócska Miklós Egészségügyért felelős államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésének vitairata Dr. Szócska Miklós Egészségügyért felelős államtitkár."— Előadás másolata:

1 Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésének vitairata Dr. Szócska Miklós Egészségügyért felelős államtitkár Szakmai konzultáció 2010

2 Szűzbeszéd - szembenézés Első napos bejelentések véghezvitele  EBF megszüntetése, gyógyszertár-létesítési moratórium Működést gátló intézkedések felszámolása  ápolói tevékenység kompetenciáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése,  szakmai minimumfeltételek egy részéről és közreműködői szerződésekről szóló rendeletek felfüggesztése,  rezidensek röghöz kötésének feloldása Tisztánlátás alapfeltételeinek megteremtése  OEP szerződések visszamenőleges nyilvánosságra hozatala,  kórházi adósságállomány felmérése Konzultációk megindítása  új munkacsoportok,  szakmai kollégiumok újraszervezése,  döntések során releváns szakmai szervezetekkel való kitartó egyeztetés

3 Munkafázisok 2010 a túlélés féléve  Az ágazatban tapasztalható mély depresszió ismert volt előttünk, de a zűrzavar kiterjedése nem  Kórház konszolidáció előkészítése  Átrendeződés keretrendszerének előkészítése  Új kormányzati struktúra felállítása  Közigazgatási struktúra átrendezése 2011 a fenntartható átrendeződés éve  Költségvetési pozíció  Saláta törvény

4 Fontosabb javaslataink 1.Markáns állami felelősségvállalás és annak új keret- és feltételrendszere 2.Egy biztosító, egységes kockázatközösség 3.Funkcionális integráció és erőforrás-koncentráció A betegutak és az ellátási folyamat stratégiai szervezése A sürgősségi ellátás és az alapellátás stratégiai szerepének megerősítése Kórház-konszolidáció – finanszírozási és strukturális átalakítás mentén Új forrásteremtési politika, népegészségügyi termékdíj Teljesítményfinanszírozás átalakítása, TVK rendszer lazítása, majd fokozatos felszámolása Dereguláció az egészségügy teljes vertikumában Népegészségügyi cselekvési terv Egységes ágazati informatika Kiszámítható életpálya az egészségügyi dolgozóknak A gyógyszerügy, mint az egészségügy integráns része +1 Fejlesztési programok a rendszerstratégiához illesztve

5 Az Állami Egészségügy felépítése

6 Alapellátás – előrelépési lehetőségek (Át)képzési lehetőségek felgyorsítása Praxisközösségek támogatása, kistérségi alapellátó egységek Adminisztráció racionalizálása Tevékenység kibővítése – definitív ellátásra törekvés (szubszidiaritás: költséghatékonyság) (Részleges) teljesítményfinanszírozás - indikátorok Népegészségügyi prevenció, szűrés, egészségre nevelés Mikrotérségi alapellátó központok házi gyermekorvossal Védőnők és házi gyermekorvosok együttműködésének helyreállítása Gyermekorvosi alapellátás kórházi rendszer alá szervezése Alapellátási konzultáció (november folyamán)

7 Szakellátás – megoldási irányok Szakmai térkép alapú tervezés (Katéter-Mónika) Ötszintű progresszív szakellátás (járóbeteg szakellátás; városi-, megyei-, nagytérségi-, országos szakellátás intézményrendszere)  Progresszív ellátási szintek feladatmegosztásának definiálása Területi egységek megjelenítése, funkcionális integráció, Betegút optimalizálás Erőforrás koncentráció Teljesítményalapú finanszírozás jelentős korrekciókkal  TVK fokozatos fellazítása és felszámolása  Igazságtalanság korrekciói  Progresszivitás preferálása  Egynapos ellátások  Sürgősségi centrumok Progresszivitás legmagasabb szintű preferált intézményei (egyetemek, országos intézetek)

8 Mentés/sürgősség Prehospitalis „egy kapu”:  = 104 (112)  Központi Orvosi ügyelet  OMSz  OMSz: dinamikus, proaktív szervezet EU projektek (irányítás, infrastruktúra) Kórházi „egy kapu”: akut Kh  SBO Emberi erőforrás krízis:  Forgó-rendszer  Mentőtisztek/ápolók integrálása Betegszállítás:  Egységes irányítási és ellenőrzési rendszer  Minőségi kontroll, átláthatóság  Katasztrófa-tartalék

9 Forrásteremtés, finanszírozás Forrásteremtés:  Egységes nemzeti kockázatközösség  Járulékbevétel és a központi költségvetési hozzájárulás közel egyenlő arányban szerepel  Közelítés a visegrádi országok átlag közkiadási szintjéhez Forrásallokáció-szolgáltatásszervezés:  Kizárjuk a társadalombiztosítás bárminemű privatizációját!  Finanszírozási ösztönző bevezetése a minél alacsonyabb szinten történő definitív ellátás nyújtása érdekében  Kistérségi betegútszervezés (ösztönzés az integrált ellátásra)

10 Egészségügyi dolgozók életpályamodellje 1. Jövedelem  A pályán-, és itthon maradáshoz alternatívát nyújtson  Kiszámítható jövedelemstruktúra  Bérfelzárkóztatás több lépcsőben 2. Képzés  Közoktatási és szakképzési rendszer összehangolása  Szakképzési rendszer felülvizsgálata  Átjárhatóság a szakképesítések között  Iskolarendszerű képzések preferálása  Legitim képzőhelyek megerősítése  Gyakorlati oktatás hangsúlyosabbá tétele  Továbbképzések támogatása 3. Munkavégzés feltételei  Rugalmas foglalkoztatási formák  Kreatív gondolkodást ösztönző, szabadabb munkavégzés feltételeinek megteremtése  Pályára visszatérés lehetőségének megteremtése 4. Egyéb ösztönző lehetőségek  Egészségügyi dolgozók kártyája  Szakmai megbecsültség presztízs helyreállítása  Címek, díjak, elismerések Ágazati humánerőforrás stratégiai főosztály

11 Gyógyszerellátás Forrásallokáció  Generikus program hatékonyságának növelése  Költséghatékonysági elemzéseken alapuló befogadási és kizárási technika  Ösztönző technikák alkalmazása  Betegegyüttműködés növelése Szabályozás  Állami jogkörök helyreállítása  Szükségletalapú ellátási struktúra kialakítása  Vidéki gyógyszerellátás biztosítása  Nemzeti és gyógyszerészi tulajdonosi struktúra biztosítása Minőségi/szakmai/etikai normák  Gyógyszertár mint népegészségügyi találkozópont  Kompetenciarendezés  Etikai szabályozás Gyógyszerügyi Egyeztető Tanács (2010.11.10.) Biztonság Minőség Hatékonyság

12 Egyházak és egészségügy Erősségek:  országos lefedettség (helyi, kisközösségi bázis)  társadalmi bizalom (szeretetszolgálatok; intézmények)  nemzetközi kapcsolatok (német, holland, osztrák modell)  motivált humán erőforrás („költséghatékonyság”) Feladatok:  eü. intézményekben (kórházi lelkészség és lelkigondozás, mentálhigiéné, prevenció),  rehabilitáció, alkohológia, addiktológia, kóma centrum, hospice)  új szociális intézményekben (lakóotthonok)  helyi szinten (házi szakápolás, diakónusok) Feltételek:  egyházak bizalmának visszanyerése  szektorsemleges finanszírozás  kiegészítő normatíva (1997. évi CXXIV. Törvény)  pályázható források (ÚMFT egyenrangúság)

13 Új Népegészségügyi Program Kriszta küldi!

14 Gazdasági cselekvési tér értékelése „Imperatívuszok”  Válság  3%-os hiánycél  gazdaság beindítása, mint elsődleges feladat Év végi konszolidációra rendelkezésre álló keret Jövő évi költségvetési pozíció Fejlesztési erőforrások

15 2011. évi költségvetés Jelentős emelés az első NGM javaslathoz képest  Az egészségügy kiemelt ágazat nehéz körülmények között is  Gazdasági döntéshozók megértették érveinket az egészségügy életben tartásához Gyógyító megelőző ellátás  2010. évi várható tény: 716,5 Mrd* Ft,  2011. évi javaslat 770 (785) Mrd Ft – 15 Mrd Ft céltartalék  53,5 (68,5) Mrd Ft előrelépés Mentés megerősítése  2,092 Mrd Ft előrelépés  1,75 Mrd Ft mentőautókra  150 Millió Ft új mentőhelikopter beszerzésre 3,2 Mrd Ft előrelépés a háziorvosi ellátásban Összevont szakellátás HBCS pontérték emelés, TVK lazítás OORI beruházás befejezése (3,1 Mrd Ft) Kötelező védőoltási program fejlesztés (8,6 Mrd Ft) OVSZ fejlesztés (420 millió Ft)

16 Saláta törvény  Az ellátási igényekhez rugalmasabban alakítható rendszer kialakítása  Súlyponti kórház fogalmának eltörlése, ágyak bebetonozásának megszüntetése, rendszer-átrendezés törvényi kereteinek megteremtése  Adminisztrációs szükségtelenségek törlése  Alapellátás ösztönzési rendszerének átalakítása  Életpályamodell alapjai  Humánerőforrás monitoring  Méltányossági gyógyszertámogatás szabályozásának módosítása  Betegérdek érvényesülésének elősegítése a gyógyszerellátásban  Gyógyszertár alapítás szükségleti elveinek meghatározása  Állam kontrollálási, szabályozási, beavatkozási jogának erősítése  Gyógyszerész személyes szakmai felelőségének megerősítése

17 Kórház konszolidáció felosztási elvei Felosztási elvek:  Fele a lejelentett és elfogadott teljesítmény de legfeljebb TVK 110%-a  Egyötöde az igazságosság elvének figyelembe vételével intézmény TVK/aktív ágy progresszivitási együtthatóval súlyozva  Egyötöde az intézmény nettó adósságának egy havi társadalombiztosítási finanszírozási összegét meghaladó része alapján  Egytizede a várólisták csökkentése érdekében a népegészségügyi szempontból kiemelt betegségcsoportokban elektív haemodinamikai beavatkozások és a nyitott szívműtétek traumatológiai és ortopédiai protetikai műtétek A forrásjuttatásban való részvétel feltételei:  Adatjelentés  A tervezett területi integrációban való részvétel  A kiemelten eladósodott intézmények konszolidációs tervet készítenek.

18 euat@nefmi.gov.hu

19

20

21 Vitairat Elméleti-szakmai alapok Ez a verzió a szakmai közvéleménynek szól Alapelvekről szól, amelyek a gyakorlati megoldásokat egyértelműen meghatározzák A konzultációk során alakul ki a végleges változat Részletes anyag igényelhető


Letölteni ppt "Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésének vitairata Dr. Szócska Miklós Egészségügyért felelős államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések