Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikusok John Napier Wilhelm Schickard Blaise Pascal Gottfried Wilhelm Leibniz Kempelen Farkas Charles Babbage Jedlik Ányos Ada Lovelace George Boole.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikusok John Napier Wilhelm Schickard Blaise Pascal Gottfried Wilhelm Leibniz Kempelen Farkas Charles Babbage Jedlik Ányos Ada Lovelace George Boole."— Előadás másolata:

1 Informatikusok John Napier Wilhelm Schickard Blaise Pascal Gottfried Wilhelm Leibniz Kempelen Farkas Charles Babbage Jedlik Ányos Ada Lovelace George Boole Herman Hollerith Nemes Tihamér Kozma László Neumann János Kalmár László Konrad Zuse Alan Turing Jack Kilby Paul Allen és Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg

2 John Napier Táblázatok készítése Logaritmus kifejlesztése Számoló pálcák – logarléc elődje (szorzás és osztás gyorsabb elvégzésére) A Holdon krátert, és egy kisbolygót neveztek el róla Menü

3 Wilhelm Schickard Fogaskerekes számoló gép Fából készült 1 és 10 fogú fogaskerekek 1623-ban leírja barátjának (Keplernek) a gép működését. A levelet 1957-ben találják meg. Az IBM mérnökei megépítik a működő gépet. A túlcsordulást (ha túl nagy volt az eredmény) egy kis csengő jelezte. Menü

4 Blaise Pascal Fogaskerekes számoló gép 1642-ben Pascal számológépet tervezett hogy megkönnyítse édesapja munkáját, akinek kézzel kellett elvégezni a számításokat. A géppel összeadni, kivonni, szorozni, osztani és kis ügyességgel gyököt vonni is lehetett. Egy órásmester gyártotta le a fogaskerekeket. Több darab is készült belőle Programozási nyelvet neveztek el róla Menü

5 Gottfried Wilhelm Leibniz Menü

6 Kempelen Farkas 1770 táján – elsőként a világon – beszélőgépeket szerkesztett, melyek a belenyomott levegőt az emberi hanghoz hasonló levegőrezgésekké alakították át. Az egyetlen megmaradt példány ma a müncheni Deutsches Museumban. Másik híres találmánya a sakkozógép, melyet 1769-ben készített. A Török néven híressé vált gépben ugyan egy ember is el volt rejtve, de ez a találmány újszerűségéből keveset von le, hiszen az ember nem volt a közönség számára látható, hanem rafináltan elhelyezett tükrök és rések segítségével belülről tájékozódott. Menü

7 Charles Babbage Felismerte, hogy a matematikai táblák rengeteg hibát tartalmaznak, ami például sok hajó elvesztését okozta, ezért megpróbált keresni egy másik módszert: létrehozni egy gépet, amely nem szenved hibákban, nem merül ki és nem unja meg a számolást, mint az emberi kalkulátorok. Az első gépe 25 ezer alkatrészből állt. 15 tonnát nyomott és két és fél méter magas volt. A másodiknak csak a terveit készítette el. Ez az a gép, amit 1989 és 1991 közt építtettek meg, első számításait a Londoni Tudományos Múzeumban végezte el és 31 számjegyes eredményeket adott ki. Érdekességek Menü

8 Charles Babbage Babbage híres különc volt. Egyszer megszámolta egy gyárépület kitört ablakait és megfigyeléseit 1857-ben publikálta is („Táblázat az üvegtáblák kitörése okainak relatív gyakoriságáról”): 464- ből 14 esetet „részeg férfiak, nők vagy fiúk” okoztak. Ki nem állhatta a köznépet („a csőcseléket”), olyannyira, hogy 1864-ben („Megfigyelések az utcai kényelmetlenségekről”) címmel közölt írást, és ebben egy 80 napos időszakból 165 „kényelmetlenséget” jegyzett fel. Különösen az utcai zenét utálta. Nagyon érdekelte a tűz: egy alkalommal négy percet töltött egy 130 °C (265 °F) hőmérsékletű kályhában „különösebb kényelmetlenség nélkül”. Később elintézte, hogy leengedjék a Vezúv hegy kráterébe, mert meg akarta szemlélni a lávát. Menü Előző

9 Jedlik Ányos Elektromotor feltalálója Villámdelejes forgony (dinamó megalkotója) Elektromos kísérletek: kondenzátor készítése Optikai kísérletei: Optikai rácsot készített a fény színekre bontásához. 1mm-en 2000 vonal Jedliktől származó szavak, amik ma is használatosak: dugattyú, merőleges, tehetetlenségi nyomaték, eredő erő,hullámhossz, kilométer, léggömb, légnyomás, műanyag, szögsebesség. Menü

10 Ada Lovelace Ada Lovelace, egyike a néhány matematikusnak, akik megértették Babbage elképzeléseit, programot írt az analitikai géphez, és ezzel ő lett az első női programozó. Ha a gép megépül, programja képes lett volna kikalkulálni a Bernoulli- számok sorozatát. Ada lefordította Menabrea olasz matematikus írását Babbage új gépének a tervéről. Jegyzeteket is fűzött a műhöz, kb. 3-szorosát. A Microsoft-termékek eredetiségét igazoló hologramon az ő képe látható. Menü

11 George Boole A matematikai logika megalkotója A számítógép logikai műveleteinek matematikai formába öntése, és ezek áramköri megvalósítása Boole munkássága viszonylag ismeretlen volt, és úgy tűnt, hogy nincs gyakorlati jelentősége. Körülbelül hetven évvel Boole halála után Shannon bukkant rá a Boole összefüggéseire. Ez az alapja az egész modern számítástechnikának. Így Boole, Shannon közreműködésével, megteremtette a digitális korszak elméleti alapjait. Menü

12 Hermann Hollerith 1886-ban Herman Hollerith lyukkártya-feldolgozó gépet talált fel, amelyet elektronikus számlálásra lehetett felhasználni. A lyukkártyák szendvicsként helyezkedtek el rézrudak között; ahol lyuk volt a kártyán, ott a rézrudak kontaktust létesítettek, és egy elektromos áramkör záródott. A készüléket arra tervezték, hogy fel lehessen dolgozni vele az 1880-as népszámlálás adatait. Kézi feldolgozással ez több mint egy évtizedig tartott volna Vállalatból nőtt ki a hírneves IBM 1924-ben. Menü

13 Nemes Tihamér 1938-ban szabadalmi bejelentést tett színes televízió megvalósítására. 1950-ben a Távközlési Kutató Intézet tudományos munkatársa. Érdeklődési körébe tartoztak az: elektrotechnika, logika, szimuláció, modellezés, de leginkább a logikai gép. Nemes Tihamér sakkozó- és sakkfeladványokat megoldó gépei is elsősorban az emberi gondolkozás modellezésére szolgáltak. Számtalan televíziós szabadalma szimulálta az emberi szem funkcióit. Postamérnökként egyike volt azoknak, akik a magyar televíziózást megteremtették. 1953-ban készítette az első magyar kísérleti tv-adó berendezést. Menü

14 Kozma László a távközlés automatizálása (telefon hálózatok) 1957-ben nevéhez fűződik az első magyarországi elektronikus számítógép, a MESZ–1 megtervezése és üzembe állítása Programvezérelt (de az utasításokat nem tároló), bináris digitális számítógép. Ez a három szekrényben elhelyezett, mintegy 600–800 wattos fogyasztású automata kétezer elektromágneses jelfogóból épült fel, s a bebillentyűzött adatok feldolgozását egy lyukkártyán tárolt programvégezte el, majd az eredményt egy írógépből átalakított, elektromosan vezérelt billentyűzet írta ki. Menü

15 Neumann János Neumann elvek: Elektronikus működésű legyen (árammal működjön) a számítógép kettes számrendszert használjon A gép működését a betöltött program határozza meg Tárolja a programot (legyen memóriája) Univerzális legyen érdekességek Menü

16 Neumann János 6 éves korában apjával vicceket meséltek ógörögül Magyar anyanyelve, a francia és a német nyelvek mellett tanulta a latint és az ógörögöt; emlékezőtehetsége szinte fotografikus volt, és fejszámolásban is rendkívüli eredményeket mutatott fel. Ez utóbbi képessége felnőttkorában szinte védjegyévé vált. Legenda járt arról, hogy a korai elektronikus számológépek számításait ő maga ellenőrizte fejben a gépekével azonos sebességgel. Nevét holdkráter őrzi. A Financial Times 1999-ben az évszázad emberének nevezte Menü Előző

17 Kalmár László A 20. század utolsó évtizedeiben bekövetkező információrobbanás egyik előfutára és előkészítője volt a matematikai logika és a számítástudomány területén. Szegeden 1962-ben életre hívhatta a Kibernetikai Laboratóriumot, amelyben 1964-ben már számítógép működött. Ebben a laboratóriumban készült el a Szegedi KaticabogárSzegedi Katicabogár Emlékét őrzi a róla elnevezett 3–8. osztályos általános iskolásoknak minden évben megszervezett matematikaverseny, Menü

18 A katica elején három darab érzékelő található: ha a középsőbe világítunk, akkor előre mozog, ha a baloldaliba, akkor balra fordul, ha a jobboldaliba, akkor jobbra fordul. A katica hangra is reagál, ekkor a szemei elkezdenek világítani. A katicát be lehet tanítani arra, hogy ne csak fényre, hanem hangra is mozogjon. Ezt úgy lehet elérni, hogy a két ingert (a fényt és a hangot) egyszerre adjuk neki. A katica egy idő után elfelejti, hogy hangra is mozogjon. Amennyiben a katica hét pettye közül valamelyiket megnyomjuk, akkor a katica elkezd sivítani, és nem reagál sem fényre, sem hangra. Ugyanez történik, amennyiben a katica elején található orr-érzékelő nekiütközik valaminek. A katica egy idő után 'megnyugszik' és újra reagál fényre és hangra is, valamint újra be lehet tanítani arra, hogy hangra is mozogjon. Menü A szegedi katicabogarat Muszka Dániel tervezte és építette 1956-57-ben Előző

19 Konrad Zuse A világ első digitális rajzgépét készítette el. Ő készítette el az első, jelfogókkal működő számológépet. Több gépet készített, az első a Z1 volt, ez még csak mechanikus gép volt. A Z2-be már relés elektromechanikus áramköröket is beépített, és a Z3 volt az első programvezérlésű, kettes számrendszerben dolgozó, elektromechanikus számítógép. Az 1942 és 1945 között épített Z4 elektromechanikus számítógép, volt az első kereskedelmi forgalomba került digitális számítógép. Zuse a náci Németország idején készítette el gépeit, és ebben az időben a munkásságának nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. A háborúban vesztes Németországból nem jutottak el a hírek a világba, szinte senki sem tudta, hogy van ott egy feltaláló, aki használt jelfogókból számítógépet épít, és közben számos újdonságot fedez fel ebben az addig nem is létező tudományban. Menü

20 Alan Turing A második világháború alatt nagyon fontos résztvevője volt az angol kódtörő csoportnak, amely a nácik hírhedt Enigmáját törte fel. Elősegítette matematikai megérzéseivel mind az Enigma kódjainak feltörését. Különböző gépeket hoztak létre a kód feltörésére 1943- ban. A számítógép segítségével az aznapi Enigma üzeneteket meg tudták fejteni. Ezek az elektromechanikai eszközök, az úgynevezett „Enigma-gépek” képesek voltak nagy sebességgel ellenőrizni az Enigma-rotorok különféle beállításait, így kizárva a lehetséges beállítások nagy részét. A maradékot kellett csak manuálisan ellenőrizni, így általában 3-6 órával az éjféli kódváltás után el tudták olvasni a német Enigma-üzeneteket. Az Enigma kódjainak megfejtése döntő jelentőségű volt a németek legyőzésében. Turing ez irányú munkássága az 1970-es évekig titokban maradt, csak legközelebbi barátai tudtak erről.Enigma Becslések szerint Turing munkája Európában mintegy 2 évvel rövidítette le a második világháborút Menü

21 Enigma Menü görög szó, jelentése: rejtvény, titok 1943-ban havi 80 000 üzenetet, azaz naponta mintegy 2500 üzenetet törtek fel az angolok. A megfejtés eredményének ismeretében sem tettek semmi olyasmit, amitől az ellenség gyanút foghatott volna. Az Enigma feltörését az 1970-es évekig titokban tartották. Előző

22 Jack Kilby Integrált áramkör megalkotója 1958-ban Találmánya a kézi számológép, ami az 1970-es években terjedt el. Addig logarléccel számoltak a mérnökök, tervezők. Menü

23 Bill Gates - Paul Allen 18 évesen utak forgalmi adatait dolgozták fel személyi számítógépen Programozási nyelvet hoztak létre személyi számítógépekre (BASIC) IBM cég munkatársai Micro-Soft cég alapítói Windows, Word, Powerpoint, Excel programok kifejlesztése A világ egyik leggazdagabb emberei Érdekességek Menü

24 Bill Gates Gates már nyolcadikos korában programozni tanult, BASIC nyelven, amely tevékenységet lenyűgözőnek találta. Első programja egy amőbajáték volt. A játékot futtató számítógépnek nem volt képernyője, az eredményeket nyomtatóra küldte, lassú volt és nagy, de a fiatal Gatest lenyűgözte a tény, hogy ő, aki még hosszú ideig nem ihat alkoholt nem vezethet autót, de utasításokat adhat egy hatalmas gépnek, és az végrehajtja azokat. a Windows 1.0 1985-ben, Windows 3.1 1993-ban jelent meg A házba érkező látogatók belépéskor egy mikrochipet kapnak, amelyen rögzíthetik személyes „igényeiket” – ezek után a ház bármelyik helyiségébe érve az elektronika a látogató igényeihez igazítja a hőmérsékletet, a zenét, vagy akár a falon függő elektronikus festmények megjelenítőit. A ház intelligens épület, amelyet egy speciális Windows NT vezérel. A benne található speciális, számítógép-vezérelt ajtók darabja 4000 dollárba került. A házban van könyvtár, egy víz alatti zenerendszerrel ellátott medence és egy saját mozi is. Előző Menü

25 Steve Jobs Apple cég alapítója Grafikus képernyő, egér elterjesztése Apple Macintosh számítógép, iPod médialejátszó, iPhone okostelefon és iPad táblagép A világ egyik leggazdagabb embere Érdekességek Menü

26 Steve Jobs Steve Jobs szülei a megszületése előtt úgy döntöttek, hogy születése után örökbe adják. Az anya egyetlen feltételt szabott, miszerint csak diplomás pár fogadhatja örökbe gyermekét. Amikor megszületett a kisfiú, a terv szerinti örökbefogadó pár – egy ügyvéd és felesége – visszakozott, hogy inkább lányt szeretnének. Így az örökbefogadó listán soron következő pár kapta meg a gyermeket. Ők azonban nem hogy diplomások nem voltak, de még a középiskolát se végezték el. Az örökbefogadó szülők nyitnak Steve-nek egy betétszámlát a majdani egyetemi tandíj kifizetésére. Jobs később megkísérelte felkutatni vér szerinti szüleit, de a megbízott magánnyomozónak nem sikerült eredményeket elérnie. Ezután Jobs az anyakönyvi kivonatán szereplő orvost kutatta fel információért, de ő azt állította, hogy már nincsenek meg a dokumentumok, mert elégtek egy tűzvészben. Azonban ez nem volt igaz. Feltételezhetően a törvényi titoktartás védelmében nem akart Jobs számára információt átadni. Mindenesetre írt egy levelet a kért adatokkal, azzal a kitétellel, hogy halála esetén küldjék el Steve Jobsnak. Az orvos hamarosan meghalt, így Jobs végre megtudta, hogy kik az igazi szülei. Jobs végül 6 év után vette fel a kapcsolatot szülőanyjával – aki addiigra sikeres író lett - és testvérével. Egy iskolatársa és barátja, visszaemlékezései szerint Jobs kifejlesztette azon képességét, hogy pislogás nélkül, meredten bámult beszélgető partnere szemébe, amivel kényelmetlen helyzetbe hozta. Később ezt a módszert alkalmazta tárgyalásai során is. 1975. június 29-én elérte a célt. A klaviatúrán megnyomott betű – a számítástechnika történetében elsőként – megjelent a hozzá csatlakoztatott képernyőn. A cégalapításhoz elkezdték összeszedni a pénzt. Eladták a kocsit és a számológépüket, így 1300 dollár tőkére tettek szert. Olyan cégnevet szerettek volna, ami vicces, meghökkentő, de barátságos is egyben, vagyis nem túl technikai. Hirtelen ötlettől vezérelve az Apple név mellett döntöttek. Praktikus érv volt még a szokatlan név mellett, hogy az "A" kezdőbetűnek köszönhetően előre kerülnek a szaknévsorokban. Előző Menü

27 Mark Zuckerberg 12 évesen édesapjának írt egy programot, mely a lakásuk és a fogászati rendelő számítógépei közötti kommunikációt biztosította Facebook alapítója 2004-ben A világ 21-ik leggazdagabb embere Az év embere 2010-ben Érdekesség Menü

28 Mark Zuckerberg Még középiskolás korában készített egy zenelejátszó programot, amit mesterséges intelligenciaként lehetett használni arra, hogy a felhasználók szokásait vizsgálja. Mark Zuckenbergről és Facebook alapításáról A közösségi háló címmel készítettek filmet, amit 2010-ben mutattak be Előző Menü


Letölteni ppt "Informatikusok John Napier Wilhelm Schickard Blaise Pascal Gottfried Wilhelm Leibniz Kempelen Farkas Charles Babbage Jedlik Ányos Ada Lovelace George Boole."

Hasonló előadás


Google Hirdetések