Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatok készítésének módszertana. Hogyan kezdjünk hozzá? – Kezdeti lépések 1. Aktuálisan elérhető pályázatok – pályázatfigyelés technikája (külső vagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatok készítésének módszertana. Hogyan kezdjünk hozzá? – Kezdeti lépések 1. Aktuálisan elérhető pályázatok – pályázatfigyelés technikája (külső vagy."— Előadás másolata:

1 Pályázatok készítésének módszertana

2 Hogyan kezdjünk hozzá? – Kezdeti lépések 1. Aktuálisan elérhető pályázatok – pályázatfigyelés technikája (külső vagy belső feladatként) 2. Pályázati felhívások értékelése - Pályázók köre? - Finanszírozás módja? (saját pénzügyi forrásaink értékelése) - Kiírás tevékenységspecifikuma? - Pályázati kiírás és saját tevékenységünk összehangolása?

3 Hogyan kezdjünk hozzá? 3. Szervezeti döntés a pályázat beadásáról 4. Kivel készítettjük? – Belső személyi erőforrás, külső személyi erőforrás 5. Pályázat beadásával kapcsolatos tennivalók, feladat- és felelősségi körök tisztázása 6. Saját megvalósításnál – Vegyük számba a pályázatírás során keletkező feladatokat, s kapcsoljunk hozzá időpontokat, felelősöket

4 Pályázat elkészítésének alapvető szabályai 1. Ismerjük meg teljes mértékben, értelmezzük a pályázati dokumentációt – kiírás, útmutató, pénzügyi elszámolás részletes szabályai, jogszabályok áttanulmányozása, kizáró feltételek megismerése, dokumentumok beszerzése, pályázati informatikai rendszer használatát szabályozó dokumentum (pl. eper, fair felhasználói kézikönyv; EACEA felhasználói kézikönyv)

5 Pályázat elkészítésének alapvető szabályai 2. Minden pályázati informatikai rendszerbe regisztrálni kell. Végezzük el a regisztrációt, csatoljuk fel a szükséges szervezeti alapdokumentumokat. – alapító okirat/alapszabály, számviteli beszámoló + feladásról igazolás (tértivevény, ajánló szelvény). Ha postázni szükséges a regisztrációs nyomtatványt, akkor azt azonnal postázzuk. 3. Kezdjük el a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok beszerzését. – aláírási címpéldány, árajánlatok, műszaki tervdokumentáció, szakmai ütemterv, kommunikációs terv, NAV 0-s igazolás, stb. 4. Pályázat szakmai tartalmának, pénzügyi tervének kidolgozása – azonnal a rendszerbe; esetleg külön dokumentumba.

6 A NEA pályázatok tapasztalatai

7 Kollégiumok, kollégiumválasztás Nemzeti összetartozás Nemzeti összetartozás Társadalmi felelősségvállalás Társadalmi felelősségvállalás Mobilitás és alkalmazkodás Mobilitás és alkalmazkodás Közösségi környezet Közösségi környezet Új nemzedékek jövőjéért Új nemzedékek jövőjéért

8 Végzetes hibák kollégium választásnál 1. Két működési/szakmai pályázatot nyújt be két különböző kollégiumhoz 2. Éven belül kollégiumváltást kezdeményez – szakmai pályázat nem ODA, ahol a működési volt.

9 Pályázók köre szövetség, szövetség, alapítvány, alapítvány, egyesület. egyesület. Nem pályázhat! szakszervezet, párt, párt által alapított alapítvány, párt részvételével létrehozott egyesület, érdekképviselet szervezet, biztosító egyesület, egyház, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, civil társaság

10 Fontos! NEAr. 3. §(1) bekezdés i) pontja alapján a szervezet a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a szervezet, valamint a szervezet jogelődje a támogatási igény benyújtását megelőző három év közül legalább az egyikben NEM részesült támogatásban az Alap terhére. NEAr. 3. §(1) bekezdés i) pontja alapján a szervezet a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a szervezet, valamint a szervezet jogelődje a támogatási igény benyújtását megelőző három év közül legalább az egyikben NEM részesült támogatásban az Alap terhére.

11 Értelmezés 2012-es évre nyert működési és/vagy szakmai pályázatot 2013-as évre nyert működési és/vagy szakmai pályázatot 2014-es évre nyert működési és/vagy szakmai pályázatot 2015-ben SZÜNET. Ha bead pályázatot, érvénytelen lesz.

12 Kizárt szervezetek aki a 2014-as költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, aki a 2014-as költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, előző években működési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el. előző években működési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el.

13 Végzetes hibák pályázat beadásakor A pályázatot nem az EPER rendszerben nyújtotta be. A pályázatot nem az EPER rendszerben nyújtotta be. Nem csatolt mellékleteket. Nem csatolt mellékleteket. Támogatási igény és a mellékletek között ellentmodások találhatók. Támogatási igény és a mellékletek között ellentmodások találhatók. Számviteli beszámoló nem elérhető – www.birosag.hu ; eper rendszer; saját honlap Számviteli beszámoló nem elérhető – www.birosag.hu ; eper rendszer; saját honlapwww.birosag.hu A szervezetet 2014-ben vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság. A szervezetet 2014-ben vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság. Olyan személy terjesztette elő, aki nem jogosult a szervezet képviseletére. Olyan személy terjesztette elő, aki nem jogosult a szervezet képviseletére. Nincs határidőben benyújtott érvényes regisztrációs nyilatkozata. Nincs határidőben benyújtott érvényes regisztrációs nyilatkozata. Nincs befizetett 3000 Ft-os pályázati díja a pályázat lezárásának pillanatáig. Nincs befizetett 3000 Ft-os pályázati díja a pályázat lezárásának pillanatáig. NEA Tanács elnökének, tagjainak, Kollégium elnökének, tagjainak, ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlen. NEA Tanács elnökének, tagjainak, Kollégium elnökének, tagjainak, ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlen.

14 Végzetes hibák pályázat beadásakor A pályázatban igényelt támogatás kevesebb a minimum igényelhetőnél – 250 000 Ft. A pályázatban igényelt támogatás kevesebb a minimum igényelhetőnél – 250 000 Ft. A pályázatban igényelt támogatás nagyobb a maximum igényelhetőnél – 3 000 000 Ft, 4 000 000 Ft, 6 000 000 Ft. A pályázatban igényelt támogatás nagyobb a maximum igényelhetőnél – 3 000 000 Ft, 4 000 000 Ft, 6 000 000 Ft. A pályázatot az eper rendszerben a beadási határidő napján 24.00 óráig nem véglegesítették. A pályázatot az eper rendszerben a beadási határidő napján 24.00 óráig nem véglegesítették.

15 Pályázat összeállításának lépései 1. 1. A szervezet pontos saját adatok megadásával történő regisztrációja az eper rendszerben. 2. Pályázati díj átutalása a szervezet bankszámlájáról a pályázati kiírásban megjelölt jól beazonosítható megjegyzéssel. 3. Az eper dokumentumbeküldőjén keresztül az alapdokumentumok feltöltése – alapító okirat/alapszabály, legfrissebb számviteli beszámoló/közhasznúsági jelentés, feladóvevény vagy tértivevény.

16 Pályázat összeállításának lépései 2. 4. Pályázati kategóriák almenüt kiválasztva a pályázati adatlap kitöltésének megkezdése. 5. Szöveges részek pontos kitöltése, minden kérdésre válaszolva. 6. Pénzügyi terv pontos megtervezése, költségvetési fősorok és alsorok kitöltése, szöveges indoklás oszlop részletes, egységárasított kitöltése. Fontos! MINÉL TÖBB KÖLTSÉGVETÉSI ALSORBA – A 12; A 6; A 8, C 11. stb. tervezzenek költséget. NEM NYITOTT ALSORRA NEM LEHET KÉSŐBB ÁTCSOPORTOSÍTANI!

17 Költségvetés összeállításának lépései 1. 1. Mérjék fel pontosan, a projekthez mire és mennyire, milyen egységárakkal van szükségük. 2. Az eszközök esetében kérjenek pontos árakat, amelyeket a szállító legalább a következő év közepéig tartani tud. – Áremelkedés 3. Típust ne határozzanak meg a költségvetésben, csak teljesítményt.

18 Költségvetés összeállításának lépései 2. 4. Az egységárakat a szöveges indoklásban tüntessék fel. Pl. 10 db sörpad vásárlása x 25 000 Ft/db = 250 000 Ft. 5. A bevétel és a kiadás táblát egymással összhangban töltsék ki. 6. Tervezzenek többféle önrész típust saját pályázatukon belül – készpénzes, társadalmi munka, dologi feltételek biztosítása, szolgáltatás biztosítása.

19 Végzetes hibák költségvetés összeállításakor 1. Nem határozták meg a 10 %-os vagy annál nagyobb önrészt. 2. A „tételek részletezése” oszlop nincs kitöltve. 3. Rossz költségvetési alsorban tervezték a költséget. 4. Egy vagy csak nagyon kevés költségvetési alsorra terveztek költséget.

20 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál A 1 Ingatlan üzemeltetés – irodabérlet, próbaterem éves bérlete, rezsiköltség, festés-mázolás, saját ingatlan karbantartási költsége, tisztítószerek, javítások, felújítások, fakivágás, őrzés, riasztó költsége, takarítási szolgáltatás, vagyonbiztosítás stb. SZAKMAI pályázatnál kizárólag a projekt idejére tervezetten elszámolandó (pl. terembér a tábor 5 napjára; tisztítószer a rendezvény 2 napjára, stb.) A 2 Jármű üzemeltetés költségei – kizárólag saját tulajdonú járművek (autó, motor, stb.) biztosítási, utazási, vizsgáztatási költség, szervizdíjak, parkolási díjak, autópálya matrica, gépjármű gumi vásárlása, autó mosás, stb. jármű bérleti díja. SZAKMAI pályázatban NE tervezzünk! A 3 Egyéb eszközök üzem. ktg – fűnyíróba benzin, nyomtatóba patron, festék, kizárólag saját tulajdonú eszközök javítási költségei, stb. eszközök bérleti díjai, SZAKMAI pályázatban NE tervezzünk, vagy csak mértékkel!

21 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál A 4 Adminisztráció – könyvelési díj, bankköltség, ügyviteli tanácsadások (pü-i, pályázati, jogi, stb.), irodai fogyóeszközök, irodaszerek, hatósági díjak, illetékek, járadékok, műszaki ellenőr, mérnöki-tervezési, stb. SZAKMAI pályázatnál legfeljebb a szakmai programhoz kapcsolódóan – pl. CD/DVD a projekt archiválásához. A 5 PR, marketing – kiadványok, szórólapok, nyomtatványok, brossúrák, televíziós és rádiós megjelenések, hirdetések, molino, roll-up, matrica, arculati megjelenések stb. tervezése, grafikai munkálatai, készítése, sugárzása. MŰKÖDÉSI – a szervezettel általában foglalkozó szervezetet bemutató, a szervezet által TARTÓSan használt marketing eszköz. SZAKMAI – egy adott programhoz, projekthez, rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó, projektspecifikus marketing eszköz.

22 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál A 6 Humánerőforrás költségei – a szervezet saját tagjainak képzése, továbbképzés, az ehhez kapcsolódó oktatói-tréneri, szállás, étkezés, részvételi díj stb. költségek, szakkönyvek, szakmai lapok előfizetési díjai. SZAKMAI pályázatba csak akkor tervezzünk, ha kifejezetten továbbképzési projektről van szó. A 7 Kommunikációs költségek – telefon- és Internet előfizetés, havi és forgalmi díjak, postaköltség, honlap fenntartás. SZAKMAI pályázatnál legfeljebb a szakmai program előkészítési, lebonyolítási és utómunkálati szakaszára tervezzünk (pl. egy feltöltő telefonkártya, telefon 2 havi forgalmi díja, stb.)

23 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál A 8 Utazás, kiküldetés – magánszemély gépjármű használata, tömegközlekedési jegy, bérelt autóbusz költsége, kiküldetés szállásdíja MŰKÖDÉSI pályázatnál a szervezet általános ügyintézésével kapcsolatos költségek SZAKMAI pályázatnál egy adott programhoz, rendezvényhez, projekthez kapcsolódó alkalomszerű költségek. A 9 Szállítás – teherszállítás, fuvarozás, anyagmozgatás, szemét elszállítása, logisztikai szolgáltatások, stb. SZAKMAI pályázatba ne tervezzünk.

24 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál A 10 Munka- és védőruha, védőfelszerelés – védőruha, védőfelszerelés, jelmez, formaruha, munkaruha, stb. SZAKMAI pályázatba ne tervezzünk. A 11 Szervezet-fejlesztés – stratégiai fejlesztés, környezeti elemzések, minőségirányítási rendszer bevezetése, auditálása, kommunikációs csatornák fejlesztése SZAKMAI pályázatba ne tervezzünk.

25 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál A 12 Egyéb beszerzések, szolgáltatások – egyéb anyagok, egyéb szolgáltatások, tagdíjak, nevezési díjak, hangosítás, dekoráció, 100 e Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök, anyagok, egészségügyi láda, stb. MŰKÖDÉSI pályázatban a szervezet általános, tartós működését szolgáló költségek. SZAKMAI pályázatban a projekthez kapcsolható specifikus költségek.

26 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál B Bérköltség, járulékok, munkába járás, béren kívüli juttatások, stb. Megbízási díjak, járulékok Egyszerűsített foglalkoztatás költségei Vállalkozói szerződés szakmai feladatok ellátására Önkéntes foglalkoztatásának költségei – étkezés, egészségügyi szolgáltatás, használt saját eszközök használatának költsége, önkéntes számára adható béren kívüli juttatás, stb. SZAKMAI pályázatnál az adott program lebonyolítására igénybe vett költség.

27 Tipikus tervezett költségek MŰKÖDÉSI és SZAKMAI pályázatnál C 1 Tárgyi eszköz beszerzése – igazgatási eszköz, cél szerinti eszköz 100 e Ft feletti eszközök. SZAKMAI pályázatba NE tervezzünk. C 2 Immateriális javak beszerzése – szoftverek, szellemi termékek, honlapkészítés és –fejlesztés, vagyoni értékű jogok. SZAKMAI pályázatba csak akkor tervezzünk, ha kifejezetten az adott programra hozzuk létre (pl. honlap)

28 Regisztrációs nyilatkozat Újonnan regisztráló szervezet esetén: - Regisztrálni kell a szervezetet az EPER rendszerben, majd a regisztrációs nyilatkozatot ki kell nyomtatni, aláírni, bélyegezni, s postázni. Már regisztrált szervezet, akinek ADATAI változtak: - A változó alapadatot módosítani kell a saját adatok fül alatt. - Ki kell nyomtatni az új regisztrációs nyilatkozatot, aláírni, bélyegezni, s postázni. Már regisztrált szervezet, akinek semmilyen ADATA nem változott, s regisztrációs nyilatkozata 2013. 12.31-ig érvényes: - Nem kell újra beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot.

29 Regisztrációs nyilatkozat postára adása Legkésőbb a pályázat beadási határideje napján kell beküldeni igazolható módon (ajánlott vagy tértivevény) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.

30 Pályázati díj megfizetése - Legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig! – Formai hiba elmulasztása. Számlaszám: 10032000-01451461- 00000000 Közlemény rovatba: - szervezet adószáma, - „NEA-2015” megjegyzés

31 Számviteli beszámoló elérhetővé tétele 1. EPER rendszerben a dokumentumcsatolóban felcsatolni. 2. Ha a szervezet május 31-ig szabályosan megküldte az Országos Bírói Hivatalnak, akkor automatikus felkerül a www.birosag.hu oldalra. LEELLENŐRIZNI www.birosag.hu 3. Saját honlapon elérhetővé tenni.

32 Szerződéskötés szabályai 1. Fénymásolják le az üres szerződéskötési nyomtatványokat maguknak. 2. Szerződés és kért mellékletei határidőben történő visszaküldése 3. Szerződést az arra jogosult képviselő írja alá, bélyegezzék le. 4. Felhatalmazó levél kitöltetése a bankkal – Minden számlára el kell készíttetni. – Vigyenek legalább 3- at a bankba, mert a banknak is kell példány

33 Módosítások szabályai - Minden, a projektet érintő módosulást be kell adni a módosítás menüpont alatt. - A projekt ideje alatt annyiszor lehet beadni módosítási kérelmet, ahányszor akarnak. - Módosítás tipikus esetei: módosul a szakmai program/rendezvény dátuma; módosul a költségvetés; az egyes költségvetési alsorokon belül új költségnemekre szeretnének költeni. - Pl.: Terveztek az A 4-es adminisztrációs soron banki költséget, de nem terveztek könyvelési díjat. Most azonban könyvelési díjat is el szeretnének számolni. Megoldás: Költségvetés „tételek részletezése” oszlop bővítése, s módosítási kérelem benyújtása.

34 Módosítások szabályai Módosítást kizárólag a projektidőszakon belül lehet benyújtani. Módosítást kizárólag a projektidőszakon belül lehet benyújtani. Új költségvetési alsorra áttervezni nem lehet. Új költségvetési alsorra áttervezni nem lehet. A módosítást végig kell vezetni a teljes pályázati anyagon. – pl. program módosul, akkor a tevékenység leírásoknál is. A módosítást végig kell vezetni a teljes pályázati anyagon. – pl. program módosul, akkor a tevékenység leírásoknál is. A költségvetési fősorok összege a módosítási kérelem után 10 %-al emelkedhet csak. A költségvetési fősorok összege a módosítási kérelem után 10 %-al emelkedhet csak. Pl. „A” fősoron jóváhagytak 500 000 Ft-ot, mi szeretnénk erre a sorra áthelyezni összeget „C”-ről, akkor 50 000 Ft-ot helyezhetünk át, vagyis 550 000 Ft lehet a módosítás után „A” fősoron.

35 Módosítási kérelem szabályai EPER-ben kell kezdeményezni a Módosítási kérelem fül alatt – megjelenik az eredeti pályázat, ezt kell átdolgoznunk. EPER-ben kell kezdeményezni a Módosítási kérelem fül alatt – megjelenik az eredeti pályázat, ezt kell átdolgoznunk. Kizárólag projektidőszakon belül kezdeményezhető MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kizárólag projektidőszakon belül kezdeményezhető MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Amennyiben az átcsoportosítás után a fősorok – A, B, C – végösszege több, mint 10 %-al növekszik = MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Amennyiben az átcsoportosítás után a fősorok – A, B, C – végösszege több, mint 10 %-al növekszik = MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Projekt elemeiben keletkezik módosítás = át kell vezetni a pályázaton, szakmai pályázat esetén a napi program ütemezésén is. Projekt elemeiben keletkezik módosítás = át kell vezetni a pályázaton, szakmai pályázat esetén a napi program ütemezésén is.

36 Projektek szakmai lebonyolítása Pályázatban CSAK annyit vállaljunk, amit meg is tudunk valósítani BIZTOSAN Pályázatban CSAK annyit vállaljunk, amit meg is tudunk valósítani BIZTOSAN Pontosan ismerjük a pályázatunk minden egyes részletét. Pontosan ismerjük a pályázatunk minden egyes részletét. Megvalósításnál: Figyeljük az eper pályázatkezelő rendszerben adatainkat, üzeneteinket, pályázatunk aktuális állását. Megvalósításnál: Figyeljük az eper pályázatkezelő rendszerben adatainkat, üzeneteinket, pályázatunk aktuális állását. MINDEN ELTÉRÉST JELEZTÜNK KELL! MINDEN ELTÉRÉST JELEZTÜNK KELL!

37 Projektek szakmai lebonyolítása Milyen változások lehetnek projektünkben: 1. Időbeli eltérések – pl. egy szakmai program más időpontban valósul meg = MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM az eredeti időpont előtt!!!! 2. Egy program elmarad, kevesebb pénz nyerése miatt – MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM a szakmai tartalomban, módosított költségvetéssel.

38 Projektek szakmai lebonyolítása 3. Költségeink módosulnak – Amennyiben a kértnél alacsonyabb összegű támogatást kapunk – Mit tudunk megvalósítani az eredeti célból? Amit NEM, azt ki kell vennünk a pályázat szakmai részéből is = MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM a szakmai tartalom csökkenésére, s a költségvetés átütemezésére. 4. Meg nem valósított tételek – Kevesebb támogatás, ezért egyes tételek nem kerülnek megvalósításra = MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM a szakmai tartalom csökkentésére, s költségvetés átütemezésére.

39 Bejelentési kötelezettség Szakmai pályázatoknál az egyes programokat be kell jelenteni a program megvalósulása előtt: http://www.nea.hu/rendezveny-bejelento Mit kell bejelenteni? Pályázati alapadatok, program/rendezvény címe, időpontja, helyszíne, szervező, kapcsolattartó elérhetőségei, sajtótájékoztató, médiamegjelenések. KÖTELEZŐ!

40 Szakmai és pénzügyi elszámolás Dokumentum alapú: Működési pályázatnál – szöveges részletes leírás, jelenléti ívek, önkéntes szerződések, együttműködési megállapodások, fényképek, stb. Szakmai pályázatnál – meghívók, plakátok, jelenléti ívek a kötelező arculati elemekkel együtt (NEA logó, molino a program helyszínén, dokumentumokon feltüntetve, hogy a projekt a NEA támogatásával valósult meg), fényképek. VIGYÁZAT! Csupán 3 db fájl felcsatolása lehetséges, kiterjedésük max 10 Mbyte. Több dokumentum összeszkennelése.

41 Szakmai és pénzügyi elszámolás EPER rendszerben elektronikusan kell benyújtani! 1. Szakmai beszámoló elkészítése – szkennelésekel, adatokkal, tényekkel. (Mindig olyat, ami ellenőrzéskor bizonyítható) 2. Pénzügyi beszámoló elkészítése – számlák adatainak rögzítése, költségvetési sorokhoz rendelése. Figyelem! Az önrészt is fel kell rögzíteni! 3. Számlák, bizonylatok záradékolása 4. Elszámolás lezárása, számlaösszesítő generálása. 5. Postázandók: számlaösszesítő, teljességi nyilatkozat, önrész nyilatkozat (önkéntes munka, dologi feltételek, szolgáltatás nyilatkozatok), 100 e Ft feletti kiadások esetén: számla záradékolt, hitelesített másolata, szerződés/megrendelő hitelesített másolata, kiadási pénztárbizonylat/bankkivonat hitelesített másolata.

42 NEA pályázatok lebonyolításának tipikus hibái 1. hiba: Támogatási szerződést NEM időben vagy nem ajánlott- tértivevényesen küldik vissza. 2. hiba: Nem menedzselik adataikat az eperben, megadott e-mail cím rossz, így nem veszik észre, ha a Támogatáskezelő levelet küld a pályázattal, szerződéskötéssel, elszámolással kapcsolatban. Határidők elmulasztása. 3. hiba: Megérkezik a támogatás, amit elkezdenek elkölteni, de számlát nem vagy NEM arról kérnek, ami a pályázatban elfogadásra került. 4. hiba: nem készül szerződés/megrendelő, a számla alakilag és/vagy tartalmilag NEM megfelelő. 5. hiba: A számla NEM annak a nevére vagy címére szól, aki a pályázatban a szerződő fél. 6. hiba: Úgy hoznak döntést a pályázati költségek kiadásáról, hogy előtte NEM nézik meg pontosan a pályázatban lévő költségvetési sorokat. Olyan soron költenek, ahol nem is terveztek. 7. hiba: Nem tájékozódnak, hogy meddig tart a projektidőszak, így a projektidőszakon kívüli számlát is el akarnak számolni. 8. hiba: A tervezett költségvetési alsorokon belüli átcsoportosítást, illetve a projekttel kapcsolatos bármilyen módosítást módosítási kérelem formájában NEM adják be időben – projektidő utolsó napja.

43 NEA pályázatok lebonyolításának tipikus hibái 9. hiba – Nem adnak be időben szakmai és pénzügyi beszámolót. 10. hiba – A beszámolót nem akkor és nem abban a formában adják be, ahogy az a pályázati dokumentumokban előírt. 11. hiba – Beszámoló papíros részét nem küldik el időben. Nem csatolják a kötelező dokumentumokat. 12. hiba – Nem reagálnak időben a hiánypótlási felhívásra. KOMMUNIKÁCIÓ A TÁMOGATÁSKEZELŐVEL: nea@emet.gov.hu

44 Dokumentumok őrzése, felkészülés helyszíni szemlére Pályázati dokumentáció – ELKÜLÖNÍTETT kezelés Pályázati dokumentáció részei - pályázat, projekt adatlap (eper), - támogatási döntésről szóló értesítés eredeti példánya, - támogatási szerződés eredeti példánya, - megrendelők, szerződések, feljegyzések, számlák, teljesítésigazolások, bankszámla kivonatok, tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok, állományba vételi bizonylatok, - pályázat lezárásáról szóló értesítő levél.

45 Pályázati és elszámolási dokumentumok, nyomtatványok http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati- dokumentumok http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati- dokumentumok

46 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "Pályázatok készítésének módszertana. Hogyan kezdjünk hozzá? – Kezdeti lépések 1. Aktuálisan elérhető pályázatok – pályázatfigyelés technikája (külső vagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések