Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁFA fizetés esetei, példák 161-177 2014/2015.II. 2008/2009 II. Hol tartunk? ÁFA, mint közvetett adó Történeti visszatekintés Hatásmechanizmusok 1988-as.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁFA fizetés esetei, példák 161-177 2014/2015.II. 2008/2009 II. Hol tartunk? ÁFA, mint közvetett adó Történeti visszatekintés Hatásmechanizmusok 1988-as."— Előadás másolata:

1 ÁFA fizetés esetei, példák 161-177 2014/2015.II

2 2008/2009 II. Hol tartunk? ÁFA, mint közvetett adó Történeti visszatekintés Hatásmechanizmusok 1988-as reform Jelenlegi ÁFA rendszer Különleges ÁFA elszámolási módok Valódi mentesség, hamis mentesség Fordított adózás 2014/2015.II

3 Miről lesz szó? ÁFA fizetés módja Költségvetési kapcsolatok elszámolása Összetett szolgáltatások Az ÁFA visszaigénylése Csoportos adóalanyiság Export-import ÁFA-ja Példák 2014/2015.II

4 Az ÁFA fizetés módjai Egyenes adózás Termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás belföldre Eladó Vevő Fordított adózás szolgáltatásnyújtás határon túl, építés-szerelés Eladó Vevő Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. 2014/2015.II

5 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Fordított adózás Az új áfa-törvény értelmében 2008.január 1-től a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni Magyarországon:  az építési szerződés szerinti termékátadásnál;  az ingatlanhoz kapcsolódó fenntartási, építési-szerelési, karbantartási, javítási, bontási, átalakítási szolgáltatás esetében (az ingatlan bérbeadás nem esik fordított adózás alá);  az előzőekhez kapcsolódó munkaer ő kölcsönzésnél, személyzet átadásnál;  2012. július 1-től- gabona eladásakor 2014/2015.II

6 EU direktíva  Fordított adózás a határon átnyúló szolgáltatásokra EU-n belül és harmadik országokba is 2014/2015.II

7 Egyenes? Fordított? Belföldi értékesítés  Termék – eladó számítja föl az ÁFA-t  Szolgáltatás- eladó számítja fel az ÁFA-t  Kivétel: építőipari, nemesfém eladás, gabona – vevő számítja fel önmagának az ÁFA-t és egyben levonásba helyezi, ha erre jogosult Közösségen belüli értékesítés  Termék – mentes, vevő számítja fel  Szolgáltatás- fordított ÁFA, vevő számítja fel  Kivétel: 10. 000 euro alatt ÁFA mentes,  Műtárgy, eladó számítja fel 2014/2015.II

8 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Ki számítja fel az ÁFA-t és mennyit? Külföldi belfölditől rendel reklám szolgáltatást (k)‏ Szállítást (k)‏ Autóbérlést (k)‏ egyenes Belföldi külfölditől rendel terméket (b)‏ fordított Belföldi külfölditől rendel szolgáltatást (b) 2014/2015.II

9 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Összetett szolgáltatások Az adó alapjába beletartoznak a járulékosan kapcsolódó költségek is, ügynöki, bizományosi, biztosítási, közlekedési költségek, akkor is, ha külön megállapodás alapján kell azokat fizetni. ÁFA alap megállapítás különleges szabályai Az összetett szolgáltatásoknál a fő szolgáltatás után kell az ÁFA-t megállapítani. Szabály: a „fő” szolgáltatás értéke nagyobb legyen, mint a kapcsolódóé. Példa : Fogászati ellátás: 0 %, de a hídanyag 5%, de miután a fogászati szolgáltatást rendelte meg, ezért 27 %-os az egész 2014/2015.II

10 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Vállalkozási szerződések: a végeredmény ÁFA- besorolása számít Bérmunka: például ingvarratás. Ing ÁFA- besorolási száma és az ehhez kapcsolódó ÁFA számít Külföldiek magyarországi képviseleti irodája: nem önálló jogi személy, mindent ÁFA-val növelt áron vesz, mintha belföldi lenne, de alanyi mentes, ezért semmit nem igényelhet vissza. 2014/2015.II

11 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Adó befizetése, visszaigénylése Az adóhivatal jogos járandóság esetén is feltételekhez köti a visszafizetést: 1. az adóköteles tevékenységből származó bevétel adóalapja adóéven belül eléri a 4 millió forintot A beszerzés adóval növelt ellenértékét az adóalany befizette/ vagy –nem, ellentétes az EU ÁFA direktívával A tárgyi eszköz beszerzése esetén a visszaigényelhető adó összege legalább 200 ezer forint Ugyanez igaz a saját vállalkozásban előállított tárgyi eszközökre jutó adónál is. 2014/2015.II

12 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Visszaigénylés esetén a költségvetés érdekeit szem előtt tartva a visszaigénylendő összeget csökkenteni kell a bevallás beadásáig ki nem fizetett beszerzések adójával, a lízingbe vásárolt termékek, importált termékek, vagy szolgáltatás megrendelése miatt keletkező ÁFA kötelezettség adójával.- EU diketív ellenes, hatályon kívül helyezték! Visszaigénylendő adó legalább 200.000 forint 2014/2015.II

13 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Az adóhatóság a kifizetést megakadályozhatja, ha az adóalanynak adó- tb-, vám tartozása van. Adózók speciális köre: nincs értékesítés, csak beszerzés Pl bérmunkát végző cég, nem értékesít belföldön, viszont beszerez, Külföldi vállalkozás közvetlen magyarországi képviselete – nem értékesít, de beszerez, 2014/2015.II

14 Korlátozott visszaigénylés A visszaigénylésnek időbeni és összegbeli határai vannak Bizonyos beszerzések ÁFA-ja nem visszaigényelhető- pl gépkocsi beszerzés, ha nem kereskedelmi céllal történt Telefon-használat – függ a magánhasználat mértékétől és attól, térítik vagy sem a magánhasználatot.Elv- a meg nem térített magánhasználatra nem jár ÁFA-visszatérítés 2014/2015.II

15 Telefon ÁFA Nincs térítés / továbbszámlázás Nincs magáncélú használat (Bizonyítani kell!)‏ Az előzetesen felszámított ÁFA 70%-a visszaigényelhető, 30%-a nem. Vélelmezett, 20%-os magáncélú használat Nem kell bizonyítani Az előzetesen felszámított ÁFA 70%-a visszaigényelhető, 30%-a nem DE: ha bizonyítják ellenőrzés során a magánhasználatot, akkor már adóhiány léphet fel! Tételes kigy ű jtéssel a magáncélú használat megállapítása, de tovább nem téríttetése Bizonyítani kell Visszaigényelhető ÁFA kiszámítása: Nincs magánhasználatVan magánhasználat, de nem térítik 2014/2015.II

16 Van térítés Tételes kigyűjtés és továbbszámlázás A teljes magánhasználatot továbbszámlázzák A magánhasználatnak csak egy részét számlázzák tovább; A továbbszámlázás a számla 30%-át elérinem éri el Az előzetes ÁFA teljes összege visszaigényelhető. Az előzetes ÁFA 70%-a visszaigényelhető, 30%-a nem. A meg nem térített magánhasználatra jutó ÁFA-t le kell vonni a számlában szereplő ÁFA-ból. A továbbszámlázás a számla 30%-át elérinem éri el A meg nem térített magáncélú beszélgetésre jutó ÁFA-val csökkentett előzetes ÁFA teljes egészében visszaigényelhető. A meg nem térített magáncélú beszélgetésre jutó ÁFA-val csökkentett előzetes ÁFA 70%-a vissziagényelhető, 30%-a nem. 2014/2015.II

17 ÁFA kötelesek bizonyos nem materiális tevékenységek, amelyek szolgáltatásnak minősülnek: jogok és immateriális javak apportja, ellenszolgáltatás nélküli juttatás, szellemi termékek, jogok átengedése. Ugyanígy ÁFA-köteles a saját vállalkozásban megvalósított beruházás, saját termék belső fogyasztása 2014/2015.II

18 Közösségen belül értékesítés/beszerzés Számla ÁFA tartalma EU 112.os direktiva Egységes legyen a tagországokba, és viszonylag egyszerűen számítható Termékértékesítés:belföldön, eladó kiszámítja beszedi, befizeti Beszerzés: vásárló kifizeti az eladónak és levonja Elvek: származtató ország, rendeltetési ország, területi elv Termék ért: rendeltetési elv exportőr nem állít ki ÁFA-s számlát Termék beszerzés: rendeltetési elv, importőr(vevő) számítja ki, és fizeti be az ÁFA-t Harmadik országba export: rendeltetési elv ( olyan cég, amelynek nincs telephelye fiókja egyetlen EU országban sem) nincs ÁFA Harmadik országból import: vámhatóság számítja ki, és az első hazai rendeltetési helyig számítva a szállítói ktg-et számítja ki a vámot, egyéb ktg-eket, illetékeket, illetve minderre rakódik az ÁFA, amit az importőr fizet 2014/2015.II

19 Visszaigénylés tiltása  A törvény taxative tiltás tartalmaz: benzin,  diesel üzemanyag,  éttermi számla  Taxi számla  Mobil telefon  Gépkocsi és hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele esetén( kivéve taxi üzemeltetés, bérbeadás) 2014/2015.II

20 Egy magyar adóalanynál történt áprilisban Beszerzés ÁFA Gépek 24.000 6.480 Taxi számla 8 levon tilt Gépalk. Ausztriában kp-ért osztrák ÁFA Szolg beszerz.Ausztból 800 226 Telefon ktg 280(csak 70%) 53 Értékesítés Beszerzés No-ból(számla ápr 25-i, a vevő csak május 22-én kapta meg mindegyiket) V.havi bevallás! Beszerzés ÁFA 800 226 2014/2015.II

21 Beszerzés Termékimp Ukrajnából Vámérték 13.950 eur Vám1.500 e ft Kzl ktg határig 1.200 eur Kzl ktg határtól 600 eur 16.650.000x 0,27= kivetéses! A határig felmerülő ktg benne van a vámértékben Értékesítés  16.650.000 4.495 forint 2014/2015.II

22 Szállítás egyes esetei Szállítás: a teljesítés helye az útvonal (belföldön ÁFA-s számla)‏ Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan a közösségen belüli vonatkozó szabályok alkalmazása Közösségen belüli értékesítés: belföldi szakaszon termékértékesítéshez kapcsolódóan mentes, külföldre kivitelnek számít Közösségen belüli beszerzés.külföldön területen kívüli, belföldön termékértékesítéshez kapcsolódóan beleszámít a termék árába, ami az ÁFA alapja Harmadik országba, mentes, import esetén a termék ára általában tartalmazza a szállítást is, így azon belül számítják fel az ÁFA-t. 2014/2015.II

23 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Csoportos adóalanyiság A csoportos adóalanyiság választásának lehetősége a korábbinál jóval szélesebb körben illeti meg az adóalanyokat. A csoportos adóalanyiságra való jogosultság szektortól, tevékenységtől függetlenül általánosan alkalmazható a belföldi letelepedési hellyel (is) rendelkező, együttesen kapcsolt vállalkozásokra. A csoportos adóalanyiság azonban kizárólag az áfára terjed ki, jogilag, számvitelileg, illetve jövedelemadózási szempontból a csoportot alkotó adóalanyok továbbra is külön kezelendők. 2014/2015.II

24 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Belső számlázás –nincs ÁFA A csoport tagjainak önálló áfa-alanyisága ugyanakkor a csoport megalakulásával megszűnik, így csupán egyetlen áfa- bevallást kell benyújtani a csoportnak, amelyen a csoport által kapott csoportos adóazonosító számot (csasz) kell feltüntetni. A kívülállókkal bonyolított ügyletekből származó bejövő és kimenő áfa bevallására kerül sor e bevallásban. A csoport tagjai közötti termékértékesítésekre, szolgáltatásnyújtásokra nem kell áfát felszámítani, és áfás bizonylat kiállítására sincs szükség (hiszen azok áfa szempontból nem értékelhető ügyletek). További előírás, hogy a levonható adónál egyetlen, csoportszintű levonási hányadot kell képezni. 2014/2015.II

25 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Ingatlannal kapcsolatos ügyletek Az ingatlanok bérbeadása és a nem „új” ingatlan értékesítése is minősülhet adóköteles ügyletnek, feltéve, hogy az adóalany adókötelezettséget választ. Főszabály szerint az építési telek, az egyéb ingatlan – köztük a lakóingatlan – bérbeadása tárgyi mentes tevékenység, de választható adókötelezettség is. Adókötelezettség választása esetén az ingatlan beszerzéséhez, megvalósításához kapcsolódó áfa is levonható. 172 2014/2015.II

26 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Mikor ÁFA–köteles? E szabályozáshoz hasonlóan, az ingatlanok értékesítése is tárgyi mentes, de erre vonatkozóan választható az adókötelezettség, kivéve építési telek, még használatba nem vett ingatlan és a használatbavételtől még 2 éven belül történő ingatlan értékesítése esetén, ami mindig áfa-köteles és egyenese adózik. Az adókötelezettség választásának határideje december 31. vagy a tevékenység megkezdésének időpontja, ugyanakkor választás esetén 5 évig nem lehet a választástól eltérni. 172 2014/2015.II

27 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Adófizetési kötelezettség keletkezési idöpontja Az áfa-törvény csupán keret jellegü szabályozást – háromféle teljesítési idöpontot – tartalmaz az adókötelezettség keletkezési idöpontjával összefüggésben. Föszabály szerint az ügylet tényállásszerü megvalósulásakor keletkezik az adókötelezettség. Ehhez képest különös szabály, hogy – ha az ügylet tárgya természetben osztható, és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs – a részteljesítés is teljesítés, továbbá, hogy ha a felek részletfizetésben vagy határozott idejü elszámolásban állapodtak meg (kivéve a zárt végü lízinget és részletvételt), akkor a fizetés esedékessége az adókötelezettség keletkezési időpontja (tipikusan ide tartozik a bérbeadás, opciós és operatív lízing, és egyéb folyamatosan teljesített szolgáltatások). 173 2014/2015.II

28 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. A törvény önálló adókötelezettséget, illetve keletkezési időpontot határoz meg az előöleg – a teljesítést megelözöen juttatott, az ellenértékbe beszámítható vagyoni előny – esetére is. Ha elöleg fizetésére kerül sor, az adót az elöleg kézhezvételekor kell megállapítani. Újdonság, hogy fordított adózásnál is külön adózási pont az elöleg átvétele, de az adókötelezettség – az alapügylettel azonos módon – az elöleget utalónál merül fel. 173 2014/2015.II

29 Mikor kell fizetni?  A teljesítést követő hónap 15 napját is magában foglaló adóbevallásban,  Kivéve egyszeres könyvelésnél, ahol 45 nap a határidő.  Az ÁFA kötelezettség akkor keletkezik, ha teljesítés történt, ha a számlát kifizették, vagy eltelt a teljesítést követő hónap 15- napja. 2014/2015.II

30 Példa Ingyenes átruházás is ÁFA köteles vállalati dolgozók számára szobák bérlése, üdültetésre 500.000 Ft. Ebből a dolgozók 300 000 Ft-t fizetnek Beszerzés: 500.000 Ft+ 27 % Értékesítés: (300 000+ 200 000) +27% Autó bérbeadása: belföldi magánszemélynek 27 % Külföldi magánszemélynek 27% Külföldi adóalanynak0% 2014/2015.II

31 PÉLDA Kft bérel telephelyet 100 000 Ft Beszerez 3 gépkocsit további értékesítésre 3 000 000 Ft/db 9 000 000 Ft Lakás bérbeadása. 100 000 Ft Szoba bérbeadása (ÁFA-t választott) 50 000 Ft Autókölcsönzés belföldinek 10 000 000 Ft Külföldi turistának 5 000 000 Ft Külföldi adóalanynak 50 000 Ft 2014/2015.II

32 Beszerzés ÁFA Kft bérel telephelyet 100 000 Ft 27 % 27 000 Ft Beszerez 3 gépkocsit további értékesítésre 3 000 000 Ft/db 9 000 000 Ft 27% 2 430 000 Ft Összesen: 2 457 000Ft Értékesítés ÁFA Lakás bérbeadása. 100 000 Ft tárgyi mentes 0 Ft Szoba bérbeadása 50 000 Ft 27% 13 500 Ft Autókölcsönzés belföldinek 10 000 000 Ft 27% 2 700 000 Ft Külföldi turistának 500 000 Ft 27% 135 000 Ft Külföldi adóalanynak 50 000 Ft 0% 0 Ft Összesen: Ft Fizetendő: 2 848 500–2 457 000 =391 500 Ha pozitív, akkor befizet, ha negatív a különbség, akkor visszaigényelhet, ha megfelel a feltételeknek! 2014/2015.II

33 Magánszemélyek ÁFA visszaigénylése EU-n belül megszünt Kivétel vámáru raktárból értékesítés, a termék igazoltan harmadik országba kerül Harmadik országból való magánszemély csak új termékvásárlás után igényelheti vissza, ha igazoltan 90 napon belül kiviszi ( szolgáltatás, használt gépkocsi után nem igényelhető vissza)‏ Új gépkocsi: ÁFA csak továbbértékesítés esetén igényelhető vissza 2014/2015.II

34 Szerb vevő vásárol egy használt személygépkocsit és hazaviszi. A kft 2 000 000 Ft –ért vette és 3 000 000 Ft –ért adta el. Mennyi az ÁFA különbözet szerinti adózásnál? Levonható-e a beszerzés ÁFA-ja? Visszaigényelheti-e a vevő az ÁFA-t? Visszahozza szervízre. Mit tartalmaz a számla és visszaigényelhetői-e a vevő az ÁFA-t ? 2014/2015.II

35 Szerb vevö vásárol egy használt személygépkocsit és hazaviszi. A kft 2 000 000 Ft –ért vette és 3 000 000 Ft –ért adta el. Mennyi az ÁFA különbözet szerinti adózásnál? 27 % Levonható-e a beszerzés ÁFA-ja? Nem, mert nem számították föl, hiszen különbözet szerinti adózás Visszaigényelheti-e a vevő az ÁFA-t? Nem,mert használt gépkocsira nem jár Visszahozza szervízre. Mit tartalmaz a számla és visszaigényelhetöi-e a vevö az ÁFA-t ? Belföldi számla, 27 % -os ÁFA, szolgáltatás után nem lehet visszaigényelni 2014/2015.II

36 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Közvetett adó Összfázisú adó, termékek, szolgáltatások értékesítése után róják ki A termelési, kereskedelmi folyamat minden fázisában kell fizetni Középkori eredet- királyi regálé jövedelmek pl vásártartás idején a királynak juttatott, általában forgalomarányos hányad, Bizonyos termékek értékesítése, só, bor, sör értékesítése után levont tizedek, tizenkettedek Célja a fogyasztás megadóztatása Hozzáadott érték típusú adó Minden fázis után felszámítják, levonják Végül a végső fogyasztó, általában a gazdasági tevékenységet nem végző fizeti meg az adót 161-162 2014/2015.II

37 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Áfa kulcsok a 70-es években Ausztria20 %10 % Franciaorsz. 18 % 5,5, 7, 33,3% Nagy Britannia20 %- Olaszország 18 %2, 9, 38 % Irország 23 %5, 8, 18, 35 % Belgium 19%6, 17, 20 2014/2015.II

38 2008/2009 II.Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Egyenlőség, kiszámíthatóság, versenysemlegesség 1988 :Adókulcsok számának csökkenése Előnyök: Átlátható költségkalkuláció Leépülő termelői, fogyasztói ártámogatások Kétszintű árrendszer Kiszűri a halmozódást Megszabadítja a direkt szociálpolitikai elemektől az árrendszert Hátrányok: Teljeskörű átárazás Nem teljesen kiszámítható ármozgás Infláció Esetleges kereskedelmi zavarok A korábbinál jóval aktívabb szociálpolitikának kell ellentételeznie az esetleges árdrágulásból származó hátrányokat 161-162 2014/2015.II

39 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Adó alapja, alanya Adó alapja az ellenérték, amibe beletartozik minden ellenérték, amit a vevőtől valaki, valami kap Beleértendő, adó, illeték, vám, vagyis a fogyasztási, jövedéki adó is alapja az ÁFA- nak Adó alany: az a személy,cég, stb, aki saját neve alatt bevételszerző tevékenységet folytat. Nem lehet ÁFA alany, akinek munkaviszonya van, tagsági jogviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya Fizetni kell, ha valaki értékesít belföldön terméket, vagy szolgáltatást Adófizetés: havi, ha meghaladja az ÁFA befizetés az 1 millió forintot éves, ha kevesebb mint 200 ezer forint, negyedévi eközött Mentességek: alanyi, ha a gazdálkodó egység, személy nem ÁFA-bevalló Tárgyi: tevékenység mentes pl lakás bérbeadása Kft bérbead két lakást dolgozóinak. Mi szerepel a számlán? 163-166 2014/2015.II

40 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Különleges adómegállapítási módok Cél az eljárás egyszerűsítése és nem az adóteher mérséklése Kisvállalkozások Bolti kiskereskedők Mezőgazdasági kistermelők Utazási irodák Használtcikk kereskedők 176 2014/2015.II

41 Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Költségvetéssel való elszámolás Arányosítás 2 típusa 1.Idő szerint ÁFA alanyi mentesség 1 évre 5 000 000 Ft Időarányosan számolni (előző dia)‏ 2. Tárgyi mentes bevételre 3. Állami támogatásra jutó ÁFA levonás arányosítása megszűnt az EU vizsgálat nyomán 2014/2015.II

42 Mentességek Alanyi mentesség: amikor a vállalkozás nem tagja az ÁFA körnek, vagyis nem kötelezett ÁFA-fizetésre közhatalmi szervek, alapítványok, 5 millió forintos árbevételig kisvállalkozások Tárgyi mentességek: amikor az adózó alanya az ÁFA-nak, de egyes tevékenységei után nem számíthat fel ÁFA-t. Két típus: Valódi mentességek Amikor az ügylet mentes, de az adó alanya levonhatja az előzetesen megfizetett ÁFA-t - export Nem valódi mentességek Amikor az ügylet mentes, de az adó alanya nem vonhatja le az előzetesen megfizetett ÁFA-t Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. 172 2014/2015.II


Letölteni ppt "ÁFA fizetés esetei, példák 161-177 2014/2015.II. 2008/2009 II. Hol tartunk? ÁFA, mint közvetett adó Történeti visszatekintés Hatásmechanizmusok 1988-as."

Hasonló előadás


Google Hirdetések