Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanácsok a diplomadolgozat készítéséhez, megvédéséhez Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak 2010 Dr. Törcsvári Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanácsok a diplomadolgozat készítéséhez, megvédéséhez Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak 2010 Dr. Törcsvári Zsolt."— Előadás másolata:

1 Tanácsok a diplomadolgozat készítéséhez, megvédéséhez Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak 2010 Dr. Törcsvári Zsolt

2 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 2 Ez a vázlat Szűcs István: A tudományos megismerés rendszertana, Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai, Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan című könyve és Dr. Törcsvári Zsolt: Írás- és prezentációs készség fejlesztése című jegyzete alapján készült, kiegészítve, kiigazítva a Károly Róbert Főiskola szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályzatának és szokásrendjének megfelelően.

3 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 3 A tantárgy célja Segítséget nyújtani a Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatóknak –a diplomadolgozat, illetve TDK dolgozatok (a továbbiakban: tanulmány) készítéséhez; Felkészíteni a hallgatókat arra, hogy a (leendő) munkahelyen a beszámolókat, felméréseket magas színvonalon tudják elkészíteni. Bevezetés

4 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 4 Segítség a tananyag elsajátításához Előadás Kötelező irodalom: –A Károly Róbert Főiskola szabályzatai Ajánlott irodalom: –Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. 2000. Szent István Egyetem, Budapest. –Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság, én. –http://physics2.kee.hu/__Fizika/KutatasModszertan/toc/toc.htmlhttp://physics2.kee.hu/__Fizika/KutatasModszertan/toc/toc.html –Szűcs István: Alkalmazott statisztika, 2002. Budapest. –Törcsvári Zsolt: Statisztika példatár, 2009. KRF. –Törcsvári Zsolt: Vázlat a statisztika tananyaghoz, 2009. KRF. –Törcsvári Zsolt: Írás- és prezentációs készség fejlesztése, 2009. KRF. A diplomadolgozat konzulense. A GTR-be kitett anyagok.

5 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 5 A tananyag felosztása 1.Tanácsok a Diplomadolgozat tartalmára vonatkozóan: a)a dolgozat elkészítésének részfeladatairól, b)a dolgozat felépítéséről, c)a kutatásokról általánosan. 2.Tanácsok a formai követelményeknek megfelelő gyors formázáshoz. 3.Tanácsok a diplomavédéshez készített bemutatóhoz.

6 Dr. Törcsvári Zsolt6 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez A hallgatók kutatásait befolyásoló tényezők  A kutatási téma behatárolt.  Rögzített a leadás határideje.  Költségek.  Formai követelmények.  A konzulens.  A tanulmányok főbb típusai: Kompiláció (leíró). Elemző. Bevezetés

7 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 7 Egy tanulmány elkészítésének részfeladatai a téma pontos meghatározása; a kapcsolódó szakirodalmak összegyűjtése; ha lehetséges, illetve szükséges, primer kutatás (ajánlott); az összegyűjtött anyag rendszerezése; a téma áttekintése az összegyűjtött anyagok ismeretében; a gondolatok megfogalmazása, a tanulmány megírása úgy, hogy a laikus olvasó is értse, hogy a szerző miért ezt a témát választotta, mi volt a célja. a forrásokat fel kel tüntetni, hogy aki akar, szintén el tudjon mélyülni a témában. Bevezetés

8 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 8 A tanulmánykészítés folyamatábrája A kutatási téma meghatározása Előzetes tájékozódás Elméleti alapok megismerése: könyvtárazás, Interneten szörfölés Fontos forráslelőhelyek feltárása A kutatási célok meghatározása A kutatási koncepció elkészítése Adatgyűjtés: könyvtárazás, Interneten szörfölés A primer kutatási módszer kiválasztása: –kérdőíves felmérés,összehasonlító vizsgálat, interjú, vagy esettanulmány. A fő problémák meghatározása Megfigyelés Adatfeldolgozás A gyűjtött anyag feldolgozása, értékelése Elemzés, az eredmények értékelése A tanulmány elkészítése Védés, beszámoló Forrás:Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai Bevezetés

9 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 9 A tanulmány tartalmára vonatkozó fontos tényezők A tanulmány eredetisége. Elméleti megalapozottsága. Gyakorlati hasznossága. Az elmélet és a gyakorlat egyensúlya. Bevezetés

10 Dr. Törcsvári Zsolt10 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez A diplomadolgozat bírálati szempontjai  Irodalmi feldolgozás (az irodalom köre, az értékelés színvonala): A diplomadolgozat irodalomjegyzékében hány bejegyzés van. Az irodalmi áttekintés megfelelő?  Az adatgyűjtés és feldolgozás színvonala (a tartalmi kifejtéshez szükséges adatok köre, mennyisége, az alkalmazott módszer(ek) és a tartalmi kifejtés): A diplomadolgozatban hány táblázat és hány ábra van. Van-e primer kutatás?  Következtetések, javaslatok megítélése: Észrevételek a „Következtetések, javaslatok” című fejezetről  Formai követelmények:  Általános értékelés, megjegyzések:  A védésen megválaszolandó kérdések:  Javasolt érdemjegy: Bevezetés

11 Dr. Törcsvári Zsolt11 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez A diplomadolgozat témájának kiválasztása előtt gondolja végig:  Mit tekint a dolgozat védése után „eredmény”-nek?  Ön mire képes?  Milyen témákban készített házi dolgozatot, amely a diplomadolgozat írásához alapot nyújthat?  Mi érdekli? Miért, és mit szeretne vizsgálni?  Illik ez az intézmény, a szak elvárásaihoz?  Mi az a probléma, amit meg szeretne oldani?  Melyek a téma szűkítési szélesítési lehetőségei?  Van-e szükség nyelvismeretre az adott téma legfontosabb szakirodalmainak olvasásához, rendelkezik-e ezzel az ismerettel?  A témához választ konzulenst, vagy a konzulenst választja, és vele a témát?  Van-e értelme megkockáztatni a plagizálást?

12 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 12 1. A dolgozat elkészítése Pontosítani kell a címet, át kell dolgozni a koncepciót, és el kell készíteni a vázlatot (tartalomjegyzékhez hasonlót), térképet a dolgozatról!

13 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 13 1.1. A vázlat Részei: bevezetés, kidolgozás, befejezés, irodalomjegyzék. legyen tagolt, de „ne essen szét”! Mérete legyen arányos a dolgozatéval! Készítésekor figyeljünk az egységes stílusra, belső arányokra, logikus felépítésre. A kutatási anyagra támaszkodjon, ne az előzetes elképzelésekre!

14 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 14 1.3. Általános tanácsok az íráshoz Készítsen munkatervet. Teremtsen megfelelő körülményeket: –asztal, számítógép, –megvilágítás. Készítse el a formai követelményeknek megfelelő sablont, és abban dolgozzon, félig –meddig végleges formában! Az első sorok születnek a legnehezebben! Kapcsolja egymáshoz a megfelelő fejezeteket a fejezet elején, vagy végén tett utalásokkal! Mentsen rendszeresen, több helyre! Ne térjen el jelentősen a vázlattól, arányoktól!

15 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 15 1.4. Stílus és nyelvhelyesség1! Fogalmazzon világosan, egyszerűen, tömören, röviden, logikusan, erőteljesen, lendületesen, választékosan, árnyaltan és „magyarosan”. „A stílus maga az ember: a logikus gondolkodású, jó előadókészségű ember jobb stílusú dolgozatot tud írni. http://www.szakdolgozat.hu/documents/ny elv2.pdf http://www.szakdolgozat.hu/documents/ny elv2.pdf

16 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 16 Figyeljen: –az egyeztetésekre: tárgyas igének legyen tárgya, egyes számra, többes számra, igeidőkre, feltételes, illetve kijelentő módra! –a határozatlan névelők, a birtokviszony használatára! –Ne kezdjen kötőszóval, töltelékszóval: és, de, ha, tehát, nos, stb. –Kerülje a melléknévi igeneves, és határozói igeneves szerkezeteket, fordításra utal. –Kerülje a zsurnalizmust! (Brüsszel - EU helyett) –Pontosan írja ki a dátumokat! Kerülje a tavaly, stb. kifejezéseket. 1.4. Stílus és nyelvhelyesség2!

17 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 17 1.4. Stílus és nyelvhelyesség3! Megfelelően tagolja a szöveget! Döntse el, ki írja, kinek a dolgozatot: –„én”, „mi” használata, illetve nincs elbeszélő, pl. „látható”. Döntse el, kinek írja a dolgozatot: –„Ön”, „Önök” – túl hivatalos. –„Olvasó”, „Bíráló” –„Te”, „ti”.

18 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 18 1.4. Stílus és nyelvhelyesség4! Használja a kevesebb félreértést okozó kifejezést! –esik – jut, –felállítani – megfogalmazni,felírni, –kielégíteni – teljesíteni, stb. Fölöslegesen ne használja a birtokviszonyt: Pl.: „adataim”, „függvényem”. Ha nem biztos a dolgában, használja a: –„tudomásom szerint”, –„általában” kifejezéseket, de nem lehet ez a jellemző az egész dolgozatra!

19 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 19 1.5. Formai követelmények Tartsa be a (szabályzatban, szerkesztőség által) megadott, és egyéb követelményeket. Figyeljen a: –kötésre, borítólapra, –belső címoldalra, –címekre, normál szövegre, –oldal, oldalszámozás, bekezdés, sortáv beállításaira, –felsorolásokra, gondolatjeles bekezdésekre, –számok, dátumok írására, –mértékegységek nagyságrendjének jelölésére, –idegennevek, városnevek használatára, –táblázatokra, ábrákra, –hivatkozásokra, –irodalomjegyzékre, –egyéb jegyzékekre.

20 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 20 Azonos szintű szövegrészek legyenek egyformán formázva. –Római számokkal a legtágabb részeket jelöljük. –A fejezeteket decimális rendszerben kell tagolni. –A sorszámok után legyen pont, és egymás alatt helyi érték szerint igazodjanak! –Egy sorszámos fejezet új oldalon kezdődjön. –Ha van 1.1., akkor legyen 1.2. is! –A gondolatjel (–) nem azonos az elválasztóval (-)! –A „díszpontok” használata is legyen logikus, szisztematikus! A különböző betűtípusok és formák használata is legyen logikus, szisztematikus és mértéktartó! 1.5.1. A dolgozat tagolása

21 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 21 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 1 Külső címlap Belső címlap Abstract (vezetői összefoglaló) (ha szükséges): –rövid egyoldalas, be van kötve a dolgozatba, a belső borító és a tartalomjegyzék között van. Mottó, ajánlás: –nem kötelező. Ha kerül a dolgozatba, legyen rövid, utaló, nem elcsépelt, kerüljön külön oldalra. –A forrást mindenképpen tüntesse fel! –Ajánlás esetén kerülje a nagyon személyes megnyilvánulást! Tartalomjegyzék

22 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 22 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 2 Előszó Bevezetés (a dolgozat 5-12%-a): –feladata az érdeklődés felkeltése. –Bizonyítsa a téma aktualitását, gyakorlati hasznosságát. –Határozza meg a kutatási célt, a vizsgálat tárgyát, a fő kutatási kérdéseket, hipotéziseket, az adatgyűjtés lezárásának időpontját. –Célszerű írni a témaválasztás szubjektív elemeiről. röviden a módszerről, problémákról. –Ne Ön minősítse a dolgozatár! –A tárgyalási rész után pontosítani kell. –Ha nincs előszó, a bevezetés végére kerülhetnek a köszönetnyilvánítások. –Nem 1. fejezet.

23 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 23 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 3 Kidolgozás, tárgyalás a dolgozat 80- 85%-a): –általában elméleti alapozással, a szakirodalom feldolgozásával kezdődik, –majd a kutatási módszerek bemutatása után –a saját kutatás, esettanulmány, a következtetések, javaslatok következnek. –Leíró dolgozatnál, részeknél térbeli, időbeli sorrend tartása is szokásos. –Általában elkerülhetetlen a statisztikák, saját számítások, grafikonok, képek, ábrák használata.

24 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 24 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 4 Befejezés (a dolgozat 8-10%-a): –Legyen rövid, tömören összegezze a dolgozat lényegét! –Tartalmazza a: mondanivalót, a bevezetésben feltett kérdésekre a választ, a főbb megállapításokat, a dolgozat felépítését, logikáját, a szerző alapvető következtetéseit, javaslatait, az esetleges új tudományos eredményeket, a gyakorlatban is használható eredményeket, a kutatás kiterjesztésének lehetőségeit.

25 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 25 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 5 Irodalomjegyzék –lehet külön listában a ténylegesen felhasznált, illetve csak áttanulmányozott irodalom. –legalább 15 elemű legyen diplomadolgozatban! –„Az idézőjel nélküli, illetve nem hivatkozott átvétel a legnagyobb hiba!” –4 oldal alatt a szerzők szerinti sorrendben, azon belül kiadás éve szerint. –4 oldal fölött rendszerezzen: magyar nyelvű könyvek, magyar nyelvű cikkek, egyéb magyar nyelvű források, idegen nyelvű könyvek, idegen nyelvű cikkek, egyéb idegen nyelvű források. –Tudományos publikációkban elkülönül a hivatkozások jegyzéke, a felhasznált irodalom és a bibliográfia.

26 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 26 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 6 –Az irodalomjegyzékben egy bejegyzés formája: sorszám szögletes zárójelben, (pl. [1.]), szerzők szerint alfabetikus sorrendben, általában a név után zárójelben a megjelenés évszáma szerepel. –könyv esetén: –szerző neve, könyv címe, a kiadás száma, a megjelenés helye, a kiadó neve, a kiadás időpontja, a könyv oldalszáma. cikk esetén: –a szerző neve, a cikk címe, a folyóirat neve (elé egyenlőségjel) évfolyama, megjelenés éve és hónapja, oldalszám (-tól –ig) internetes honlapoknál letöltés dátumát is tüntesse fel. idegen nyelvű anyagban a mellékjeles karaktereket ha nem tudja beírni, az alapkaraktert írja be! (lásd helyesírási szabályzat), különben járjon utána a szabályzatokban az aktuális esetnek! Célszerű zárójelben a cím magyar fordítását is megadni.

27 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 27 1.5.2. A dolgozat makro szerkezete 7 Függelék, mellékletek: olyan táblázatokat, grafikonokat, jogszabályokat, stb. tartalmaz, melyek megbontanák a dolgozat logikáját, illetve nagyobb terjedelműek. minden elemét sorszámmal és címmel kell ellátni! –(1. függelék, 1. melléklet) saját tartalomjegyzékkel láthatók el. –Függelék tartalma: saját anyagok. A téma speciális leágazása, vagy kitekintést ad. az interjú teljes szövege (ha hozzájárult az alany), a kérdőív, névmutató, tárgymutató, fogalomtár (nem diplomadolgozatban). –Melléklet tartalma: nem saját anyagok: táblázatok, amiből néhány adatot használt fel, törvények, jogszabályok, rendeletek, matematikai levezetések,

28 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 28 1.5.3. Táblázatok és ábrák a dolgozatban Nem egyszerűen díszítőelemek. A táblázatok és ábrák előtt utaljon arra, mi a bemutatásuk célja! Legyen közel az utaláshoz, lehetőleg utána, vele egy oldalon legyen. Ugyanaz legyen a táblázat, ábra nyelve, mint a dolgozaté! Először jelezze, mi a táblázat bemutatásának célja! A táblázatnak legyen sorszáma és címe! A táblázatok címéből, fejlécéből, oldalrovatából mindig ki kell derülnie minden adatról a „Mi?, Hol?, Mikor? Milyen pontos” kérdésekre a válaszoknak! A táblázatban a számok helyi érték szerint legyenek rendezve! Minden táblázathoz tartozzon forrásmegjelölés! Utána értelmezze a táblázat adatait!

29 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 29 1.5.3.1. Táblázat Először jelezze, mi a táblázat bemutatásának célja! A táblázatnak legyen sorszáma és címe! A táblázatok címéből, fejlécéből, oldalrovatából mindig ki kell derülnie minden adatról a „Mi?, Hol?, Mikor? Milyen pontos” kérdésekre a válaszoknak! A táblázatban a számok helyi érték szerint legyenek rendezve! Minden táblázathoz tartozzon forrásmegjelölés! Utána értelmezze a táblázat adatait!

30 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 30 1.5.3.2. Példa táblázatra

31 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 31 1.5.3.3. Ábra 1 Először jelezze, mi az ábra bemutatásának célja! Az ábrának legyen sorszáma és címe! Az ábrák típusai: –Diagram: Ne felejtsük el, hogy a diagramon adatokat ábrázolunk, így a diagram címéből, jelmagyarázatából egyértelműen ki kell derülnie minden adatról a „Mi?, Hol?, Mikor? Milyen pontos” kérdésekre a válaszoknak! Megoszlást: –kör, illetve rétegzett oszlopdiagram, Időbeli változást, nagyságok összehasonlítását: –oszlopdiagram, hisztogram, vonaldiagram, gyakorisági poligon, figurális, Két változó kapcsolatát: –vonaldiagram, pontdiagram segítségével ábrázolhatunk. Minden diagramhoz tartozzon forrásmegjelölés! Az ábrán mindennek legyen oka: típusának, a színezésnek, a kiemelésnek, stb.

32 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 32 1.5.3.3. Ábra 2 –Folyamatábra Elemei: –Téglalap: »egy bemenetelű, egy kimenetelű folyamat jele. –Rombusz: »egy bemenetelű, két kimenetelű folyamtara utal. Legyen áttekinthető!

33 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 33 1.6. Idézés, hivatkozás, lábjegyzet1 Mikor kell idézni? –Ha a benne lévő adat, gondolat nélkülözhetetlen, (nem közhely, stb.) –alátámaszt állítást, vitába száll vele. –fél oldalnál legyen rövidebb. Az idézés lehet: –szószerinti: idézőjelek között, maximum 4-6 sor, ha az idézet nem mondatelején kezdődik: - „… - után kisbetűvel folytassa! a kihagyást […] jelöli. az Ön kommentárját is szögletes zárójelek közé írja! ha kiemel valamit az idézetből, azt is meg kell jegyezni szögletes zárójelben: [Kiemelés tőlem – TZS (a szerző)]! beágyazott idézet esetén «és» a jel (chevron idézőjel) használandó! az oldalszámot is (p.) jelölni kell a hivatkozásban.

34 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 34 1.6. Idézés, hivatkozás, lábjegyzet2 –tartalmi (parafrázis): Akkor használjuk, ha az idézetnek terjedelmi korlátai vannak, illetve nem akarjuk a teljes szöveget idézni. Nem szükséges hivatkozáskor az oldalszámot megadni.

35 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 35 1.6.1. Bibliográfiai tétel 1 Bibliográfiai tétel tartalma (pl. lábjegyzetben): –Könyv esetén: szerző vezeték- és keresztneve, könyv címe és alcíme, a kiadás száma, a megjelenés helye, a kiadó neve, a kiadás éve, a könyv oldalszáma (nem kötelező). –Háromnál több szerző esetén az elsőt kell feltüntetni, és utána „et al.” Az irodalomjegyzékben a többit is fel kell sorolni! –Külföldi szerző esetén is először a vezeték név szerepel, majd vessző után a keresztnév. –A szerkesztő neve után (szerk), vagy (ed.) szerepel. –Ha nem derül ki a kiadás helye vagy éve: „h.n.” illetve „é.n.” jelöli. –Több kiadás esetén az utolsóra kell hivatkozni! –Több kötet esetén a kötetszámot is meg kell adni! –Többszörös hivatkozás esetén elég a szerző nevét, a „I. m.” (idézett mű) rövidítést és az oldalszámot megadni. –Egymás után ugyanabból a forrásból idézett mű esetén „uo.” hivatkozás elég, illetve „ibid” rövidítés. Ha csak az oldal más, akkor „op.cit.=id. mű” és oldalszám rövidítést kell használni. –Ha idegen nyelvű műről van szó, és a szerző fordította, célszerű lábjegyzetben az eredeti szöveget is megadni. Ha nem Ő a fordító, akkor is tüntesse fel a fordítót, ha ismert!

36 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 36 1.6.1. Bibliográfiai tétel 2 Bibliográfiai tétel tartalma (pl. lábjegyzetben): –Folyóirat cikk esetén: szerző vezeték- és keresztneve, cikk címe és alcíme, egyenlőségjel (=) a folyóirat neve, évfolyam, év, hónap vagy lapszám, oldalszám pp. jelet követően tól-ig nagy kötőjellel összekapcsolva. –Könyvfejezetek, kongresszusi akták, gyűjteményes művek: szerző vezeték- és keresztneve, a tanulmány címe, majd „In” megjegyzés, a kötet szerzői (szerkesztői), a kötet címe, alcíme, a kiadás száma, a megjelenés helye, a kiadó megnevezése, a kiadás éve, a feldolgozott tanulmány oldalszáma. –Konferencián elhangzott, de nem publikált kézirat, előadás: szerző vezeték- és keresztneve, az előadás címe, a konferencia címe, helye és ideje. –Elektronikus források hivatkozása: szerző vezeték- és keresztneve, a tanulmány címe, alcíme, megjelenési adatok, a műhöz való hozzáférés, az utolsó letöltés dátuma. –Közvetett hivatkozás: Eredeti cikk adatai, utána „In:” és annak adatai, ahol találta.

37 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 37 1.6.2. Hivatkozási rendszerek Hagyományos: –Az idézet, és a hivatkozás lábjegyzetben azonos oldalon található. –Előfordul, hogy a fejezet, vagy a szöveg végén van. Szerző-évszám rendszer: –Az irodalomjegyzékben található a teljes bibliográfiai tétel. Pl. [Miller, 2005b] –Többszerzős esetben: három fő alatt a szerzőket gondolatjellel elválasztva, három fő fölött az első szerző neve, és „et al.” Sorszámmal hivatkozás: –Az irodalomjegyzék sorszámára hivatkozva, pl. [5.]. –általában ilyenkor a hivatkozásokat első előfordulásuk szerint kell sorszámozni. Válasszon egy rendszert, és azt következetesen használja!

38 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 38 1.7. Gyakorlati tanácsok a dolgozat megírásához Legyen: –hiteles, pontos, következetes, –igényes szakmailag, formailag. Használja a számítógépet! –Éljen lehetőségeivel, ne visszaéljen velük! –Mentsen rendszeresen! Több helyre! Adja oda elolvasásra szakembernek dolgozatát! Időben köttesse be!

39 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 39 1.8. A dolgozat utóélete Leadás: –két példányban, bekötve, –külön összefoglalóval, –CD-vel. Védéskor: –figyeljen a megjelenésére! –fel kell készülni: fóliával, illetve inkább ppt állománnyal; a feltett kérdésekre, és a sebezhető pontokra, az adatgyűjtés után bekövetkezett változásokból, ha lényegesek. Utalni kell a folytatás lehetőségeire! az idő betartására! –Védés előtt ellenőrizze a technikát!

40 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 40 2. Kutatási cél és témaválasztás Tudományterületek: –természettudományok, –műszaki tudományok, –orvostudományok, –mezőgazdasági (agrár) tudományok, –bölcsészet (humán) tudományok, –társadalomtudományok, –művészetek, –hittudomány. 2. Kutatási cél és témaválasztás

41 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 41 2.1. Tudományágak a társadalomtudományokon belül közgazdaságtudományok, gazdálkodás- és szervezéstudományok, jog- és államtudományok, szociológia tudományok, politikatudományok, hadtudományok, multidiszciplináris társadalomtudományok. 2. Kutatási cél és témaválasztás

42 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 42 2.2. A kutatási célok főbb csoportjai A kutatási módszerek, technikák gyakorlása. (Pl.: kérdőíves felmérés, marketingkutatás, egy vállalat logisztikai problémájának megoldása, stb.) Terület-felderítés. Leírás. Magyarázat. Ötletadás. 2. Kutatási cél és témaválasztás

43 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 43 2.3. A kutatás lehet laboratóriumi gyakorlat, terepkutatás, esettanulmány, tanulmány. A kutatás típusai még tiszta elméleti kutatás, alkalmazott kutatás, az elméleti modell gyakorlati tesztelése. 2. Kutatási cél és témaválasztás

44 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 44 ismertetés, kivonatolás, összehasonlítás, elemző-értékelő ismertetés, rendszerezés, tényfeltáró közlés, kiegészítő, tisztázó bizonyítás, vita, kutatási beszámoló, munkaanyag, cikk, összefoglaló monográfia. 2.3.1. A tanulmányok műfaja lehet: 2. Kutatási cél és témaválasztás

45 Dr. Törcsvári Zsolt45 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez 2.4.1. Segítséget nyújthatnak a téma kiválasztásánál:  a szaktanszékek által meghirdetett témák,  a tantárgyi programok,  az előadásokon az előadóktól hallott aktuális példák, (ezért is kell járni előadásra!),  oktatók, konzulens tanár,  a napi hírek,  a szakmai gyakorlatokon, illetve munkahelyen (ha van) szerzett információk, tapasztalatok,  korábbi szakdolgozatok, tanulmányok, szakmai könyvek. 2. Kutatási cél és témaválasztás

46 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhezDr. Törcsvári Zsolt46 2.4.2. A kutatási téma végleges rögzítése előtt gondolja végig: Aktuális? (Vagy csak divatos?) Aktuális? (Vagy csak divatos?) Van hozzáférhető irodalom? Milyen nyelven, hol? Van hozzáférhető irodalom? Milyen nyelven, hol? Van-e gyakorlati hasznossága? Van-e gyakorlati hasznossága? Van-e lehetőség a szükséges adatok megszerzésére, mérésére, felmérésére? Van-e lehetőség a szükséges adatok megszerzésére, mérésére, felmérésére? Térben, időben, a terjedelmi korlátok között határidőre képes-e teljesíteni céljait? Térben, időben, a terjedelmi korlátok között határidőre képes-e teljesíteni céljait? Megoldatlan, de a tanulmányban megoldható-e a választott probléma, vagy újszerű, idő, költségtakarékos megoldást mutat egy már megoldott problémára? Megoldatlan, de a tanulmányban megoldható-e a választott probléma, vagy újszerű, idő, költségtakarékos megoldást mutat egy már megoldott problémára? A probléma megoldásához szükséges technikai és anyagi feltételek rendelkezésre állnak? A probléma megoldásához szükséges technikai és anyagi feltételek rendelkezésre állnak? Milyen kockázata van a kutatás elvégezhetőségének? Milyen kockázata van a kutatás elvégezhetőségének? 2. Kutatási cél és témaválasztás

47 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 47 3. A kutatómunka szervezése 3.1. A kutatási terv –Tartalmazza a különböző feladatok időigényét, egymásutániságát – párhuzamosságát –hálóterv készítése a kutatási tevékenységek egymásutániságáról, időbeliségéről, –adatigények meghatározása, –források felderítése, –a primer kutatáshoz a célok, módszerek, technikák rendszerezése, –felkészülés a primer kutatásra, –a primer kutatás végrehajtása, –adatfeldolgozás, elemzés, –az első fogalmazványok elkészítése, –a tanulmány szövegének végleges formába öntése. 3. A kutatómunka szervezése

48 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 48 3.2. Előzetes tájékozódás a szakirodalom feltárása és kezelése; az elméleti háttér, használható módszerek tanulmányozása. 3. A kutatómunka szervezése

49 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 49 3.3. A koncepció (vázlat, silabusz) elkészítése a téma leszűkítése, a tanulmány méretétől függő, általában 2-5 oldal megfogalmazása, mely átdolgozva a tanulmány bevezetője lehet, és amely tartalmazza: –a kutatási témát, –a témaválasztás okait, –aktualitást, –szakirodalmi feldolgozhatóságot, –tudományos és gyakorlati hasznosságot, –a kutatás tárgyát, –a kutatási célt, –a téma fő kereteit, –a probléma megfogalmazását, –a felvetett kérdéseket (miért?, hogyan?), –a várt konklúziók meghatározását (hipotéziseket), –a kutatás objektumát (a céget), –a kutatási módszereket, –az időütemezést. 3. A kutatómunka szervezése

50 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 50 3.4. Mit vár el a hallgató a belső konzulenstől? Legyen szakmailag kiemelkedő! Rendelkezzen szakmai kapcsolatokkal! Segítse a témaválasztást, célkitűzést! Mutasson kutatási lehetőségeket! Adjon módszertani tanácsokat! Segítsen eligazodni a szakirodalomban! Legyen segítőkészen kritikus a kutatás során és a stílust illetően! Legyen tisztességes, becsületes, barátságos, és segítőkész! Legyen személyesen elérhető! (Jó lenne, ha bármikor!) Elektronikusan is lehessen vele kapcsolatot tartani! 3. A kutatómunka szervezése

51 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 51 3.5. Mit vár el a konzulens a hallgatótól? Ismerje fel, hogy ez az Ő dolgozata, Ő felelős érte! Legyen képes tanári irányítás mellett önálló munkára! Legyen kreatív, akarjon és tudjon kérdéseket feltenni! Jellemezze a szakmai igényesség és elhivatottság! Dolgozzon becsületesen, folyamatosan, lelkiismeretesen! A megbeszélt időpontokat, határidőket tartsa be! Fogadja meg a tanácsot, vagy védje meg elképzelését! Keresse fel az ajánlott szakembereket, könyvtárakat, weboldalakat! 3. A kutatómunka szervezése

52 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 52 3.6. Konzulens típusok Tökéletes. Jó. Szakbarbár. Szőrszálhasogató. Laza. Feudális. Belső konzulens. Külső konzulens. Konzulens, mint bíráló. 3. A kutatómunka szervezése

53 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 53 3.7. A szakirodalom gyűjtése A források lelőhelyei: –Internet, –könyvtár, szakkönyvtár, intézményi könyvtár, papíralapon, elektronikusan tárolva (mágnesszalagon, lemezen, CD-n, DVD- n), –Cégek, vállalatok irattára. Források típusai: –Elsődleges forrás a szerző által végzett felmérés, adatgyűjtés, egy szerző műveinek eredeti, vagy kritikai kiadása, könyvelés, mérlegbeszámoló, statisztikai kiadvány stb. –Másodlagos forrás Bemutatja, elemzi, vitatja, kiegészíti, cáfolja, bizonyítja, stb. az elsődleges forrásokat. –Szürke irodalom (ha kell a dolgozat titkosítható). 3. A kutatómunka szervezése

54 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 54 3.7.1. A szakirodalom feltárása Történhet: –Könyvtári katalógusok alapján. –Irodalom követéssel. (Szakirodalomlánc) –Szerzők szerint. –Szaksajtóból. (Torpedó módszer) –Másodlagos forrásokból. A szakirodalom feltárása során amire figyelni kell: –Ki a szerző? –Mi a cím? –Hol adták ki? mikor? –Hányadik kiadás? –Mi van a tartalomjegyzékben, bevezetésben, előszóban, befejezésben, utószóban, összefoglalásban, összegzésben, a felhasznált irodalom jegyzékében? –Szelektáljon, készítsen bibliográfiát, fontos szakirodalmanként bibliográfiai kártyát, mely szisztematikus és pontos! 3. A kutatómunka szervezése

55 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 55 3.7.2. Példa bibliográfiai kártyára Szerző: Cím: Kiadó: Megjelenés éve:Oldalszám: A könyvtár neve: A mű könyvtári azonosítója: A műben a fontos részek helye (oldal/bekezdés): Idézetek, illetve a szerző átfogalmazott gondolatai: Személyes megjegyzés (kapcsolódási tényezők a kutatáshoz): Tárgyszó: 3. A kutatómunka szervezése

56 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 56 3.8. Könyvtárhasználat Katalógus adattartama: –leíró (betűrendes), –tárgyi (témaszerinti), –mellérendelő (betűrendes), –szakkatalógus (Egyetemes Tizedes Osztályozás: ETO), –kiegészítő katalógusok, sorozati katalógusok (sorozati főcímek után betűrendes szerző, vagy cím szerint), földrajzi –betűrendes, –rendszerező (világrész, ország, régió, megye, város, falu szerint), –folyóiratcikk-katalógus, –cikkbibliográfia. 3. A kutatómunka szervezése

57 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 57 3.9. Elektronikus katalógusok PRESSDOK adatbázis (magyar sajtóból) –(www.ogyk.hu/konyvt/allomany/pressdok.html),www.ogyk.hu/konyvt/allomany/pressdok.html HUNDOK adatbázis (külföldi sajtóból) –(www.ogyk.hu/konyvt/allomany/hundok.html),www.ogyk.hu/konyvt/allomany/hundok.html EBSCO-adatbázisrendszer, –Academic Search Premier, –Business Source Premier, ECONLIT adatbázis General Business File, HVG-archívum, Figyelő-archívum, EISZ adatbázis (Elektronikus Információszolgáltatás), CD-ROM-ok. 3. A kutatómunka szervezése

58 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 58 3.10. A katalógus fizikai forma szerint: cédulakatalógus, kötetkatalógus, katalógus mikrohordozón, számítógépes adatbázis: –távoli, nyilvános elérésű könyvtári katalógusok. (OPAC: Online Public Acces Catalogue). 3. A kutatómunka szervezése

59 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 59 3. A kutatómunka szervezése

60 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 60 3.11. A könyv lehet 1. kézikönyv, monográfia, tanulmánygyűjtemény, segédkönyv: –lexikon és enciklopédia, életrajzi lexikon, Ki kicsoda (Who’s Who), általános lexikon, szaklexikon, –szótár többnyelvű, egy nyelvű (magyarázó), helyesírási, idegenszavak szótára, Longman-féle „Angol-Magyar Business Szótár”. 3. A kutatómunka szervezése

61 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 61 3.11. A könyv lehet 2. segédkönyv: –statisztikai kiadvány, –évkönyv (almanach) pl.: Tények könyve (magyar és nemzetközi almanach), Encyclopedia Britannica, –eseménytár, –jogszabálygyűjtemény: Magyar Közlöny, Határozatok Tára, Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Magyar Törvénytár (CD-n is), –név- és címtárak, –atlasz. 3. A kutatómunka szervezése

62 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 62 3.12. Szempontok a segédkönyvek felhasználásakor megbízhatóság, tárgy, irodalomjegyzék, módszer, kiegészítések (ábra, táblázat, kép, mutatók).

63 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 63 3.13. Internet címek a könyvtárak kereséséhez www.konyvtar.lap.hu http://mek.oszk.hu/html/opac.htm Legfontosabb könyvtárak Közgazdasági területen: –Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, –Országgyűlés Könyvtára, –ELTE Egyetemi Könyvtára. Szociológia, egyéb társadalmi tudományok területén: –Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, –Országos Széchényi Könyvtár. Általánosan: –MTA könyvtárai, felsőfokú intézmények könyvtárai.

64 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 64 3.14. Tanácsok könyvtárhasználathoz név és tárgymutatók a könyvek végén, könyvtárközi kölcsönzés kihasználása, az MTA könyvtáraiban akadémiai doktori és PhD dolgozatok is kereshetők, érdeklődjön a nyitvatartásról, nem mindent lehet kikölcsönözni, van-e másolási lehetőség, készítsen bibliográfiai kártyákat, nézze a felsőfokú intézmények honlapját!

65 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 65 3.15. Forráskutatás számítógépes eszközökkel Böngészők: –Microsoft Explorer –Firefox –Opera Keresők –kulcsszavas –tematikus

66 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 66 3.15.1 Legismertebb keresők Kereső rendszerek: –Google (www.google.com) (www.google.hu)www.google.comwww.google.hu –http://www.feketekereso.huwww.feketekereso.hu –Yahoo (www.yahoo.com)www.yahoo.com –Lycos (www.lycos.com)www.lycos.com –Alta Vista (www.altavista.com)www.altavista.com –Altavizsla (www.altavizsla.hu)www.altavizsla.hu –Heuréka (www.heureka.hu)www.heureka.hu –Goliat (www.goliat.hu)www.goliat.hu –kereső lap (www.kereso.lap.hu)www.kereso.lap.hu Képkereső: –www.flickr.com (szabadon letölthető képek)www.flickr.com

67 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 67 3.15.3. Mit írjunk a keresőkbe? kulcsszót, „” között kifejezéseket, kulcsszavak kombinációját: –+, -, –NOT, AND, OR logikai jeleket.

68 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 68 3.15.4. Online fordítók webfordítás (www.webforditas.hu)www.webforditas.hu Systran (www.systran.co.uk)www.systran.co.uk Babelfish (http://babelfish.yahoo.com)http://babelfish.yahoo.com www.free-translator.com

69 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 69 3.15.5. Hogyan és hol keressünk? Szakember segítségével, zárt, speciális adatbázisban, CD-Rom-on, honlapok segítségével: –MEK (www.mek.hu).www.mek.hu –ország, kormányzati honlapok, –szervezeti honlapok (KSH, BÉT,…), –vállalati honlapok (OPEL, MOL, OTP,…) –folyóiratok (Közgazdasági Szemle,…) –heti és napilapok (hvg,…) –portálok, hírlevelek (Index, Origo,…) –elektronikus könyvesboltok: Amazon (www.amazon.com),www.amazon.com Bookline (www.bokline.com),www.bokline.com Barne&Noble (www.barnesandnoble.com),www.barnesandnoble.com –levelező rendszereken, –Chat-tel Hiteles?

70 Dr. Törcsvári Zsolt70 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez 3.15.6. Elektronikus források irodalmi hivatkozása  Szabályzat szerint!  http://www.okm.gov.hu/main.php?folderI D=1272&articleID=228438&ctag=articleli st&iid=1 2008. 08. 07. 15.02 h http://www.okm.gov.hu/main.php?folderI D=1272&articleID=228438&ctag=articleli st&iid=1  Mucsics F. László, személyes email, 2010. 02. 07.

71 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt71 3.16. A jegyzetelés technikája Használjuk a bibliográfiai kártyákat! A munka közben keletkezett ötleteinket tárgymutatóval ellátott külön kártyákra írjuk fel! Rendszerezzük a kártyákat!

72 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 72 4. Kutatási és elemzési módszerek, technikák A kutatás lehet: –saját kutatás (primer kutatás), a dolgozat értékét növeli; önálló adatfelvétel, elsődleges adatgyűjtés, –szekunder kutatás, másodlagos adatgyűjtés. –kvantitatív, –kvalitatív.

73 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 73 4.1. Az elemzés Nem csak a jelenséget kell bemutatni, hanem annak körülményeit, okait is fel kell deríteni, és gondolni kell a következményekre. A vizsgált folyamatot komplex egészként kell felfogni. Ne vesszen el a részletekben!

74 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 74 4.1.1. Az elemzés formái Történelmi áttekintés és elemzés. Esettanulmány. Jelentés, tanulmány. Helyszíni (terep) kísérlet.

75 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 75 4.2. Információgyűjtés, statisztikai adatgyűjtés Adatgyűjtés: –Elsődleges, –másodlagos. Adattípusok: –mérhető, pontosan számszerűsíthető, –rangsorolható, –arányszámok.

76 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 76 4.2.1. Hol találunk a cégadatokat? Hazai cégek esetén: –a vállalatoknál, bankoknál (személyesen!), –vállalati honlapokon, –cégbíróságon, –IRM-ben (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium), –sajtóban, Külföldi cégek esetén: –vállalati honlapokon. –az adott ország cégregisztereinél, (cégbíróság, kamarai cégjegyzék) –hivatalosan céginformációt szolgáltató cégnél: bank (bankinformációval) exporthitel-biztosító, auditáló cégtől, specializálódott üzleti informátorcégtől, –az országban működő magyar kereskedelmi kirendeltségtől.

77 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 77 4.2.2. Hol találunk egyéb, statisztikai adatokat? KSH könyvtárában, intézmények könyvtárában, Országgyűlési könyvtárban (nemzetközi adatokat is), MNB könyvtárában, Internetes profi oldalakon (Használata drága, de próbálja meg: írjon nekik email-t!) Egyéb internet oldalakon: –www.statisztika.lap.huwww.statisztika.lap.hu –www.irm.gov.hu,www.irm.gov.hu –www.dialog.comwww.dialog.com –www.lexis-nexis.comwww.lexis-nexis.com

78 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 78 4.2.3. Mire figyeljünk adatgyűjtéskor? Hiteles legyen a forrás! –A szekunder adat lehetőleg eredeti forrásból származzon! –Hozzáértő legyen a forrás! Az adatok összehasonlíthatóak legyenek! –Különböző források esetén egyezzen az adat tartalma, jelentése! Szinte minden állításra, és az ellenkezőjére is lehet adatot találni ! –Gyakori, és nem korrekt a stock és flow adatok közül a kedvezőbb használata! Minden adat tartalma legyen egyértelmű! –Figyeljen a mértékegységre! Az adat és információgyűjtés a kutatás céljából történjen! Kerüljük, hogy fölöslegesen sok legyen az adat! A titkos adatokat ne hozza nyilvánosságra! Először nyilt, legális adatgyűjtéssel próbálkozzon, csak szükség esetén használjon „rejtett eszközöket”! Illegális módon soha ne szerezzen adatot!

79 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 79 4.3. Mintavétel Forrás: Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai 5. ábra

80 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 80 4.4. Primer kutatási technikák Előfeltétele a jó szekunder kutatás. Fő módszerei: –megfigyelés, –kísérlet, –megkérdezés: kérdőív, interjú.

81 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 81 4.4.1. A megfigyelés A leíró kutatások fontos adatgyűjtési módszere. Nincs kommunikáció, kapcsolat a megfigyelő és a megfigyelt között. Kiegészíti a kísérletet és a megkérdezést. A közgazdasági kutatásokban leggyakrabban a marketing- és piackutatás használja. Lehet: –strukturált, strukturálatlan, –nyílt, rejtett, –természetes környezetben, laboratóriumi körülmények között. Előnye: –A valóságos természetes folyamatot, magatartásmintát lehet megfigyelni, nem irányítottat. Hátránya: –szűkebb a mérhető adatok köre, –nem mindig derülnek ki az okok, –pontatlan lehet az eredmény: (Figyelmetlenség, szelektív észlelés, hozzáköltés, misztifikáció, korai befejezés miatt.)

82 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 82 4.4.2. A kísérlet Tudatos tervezett megfigyelés, melynek célja: –az ok-okozati kapcsolatok vizsgálata, –adott feltételrendszer mellett a folyamatok vizsgálata, –annak vizsgálata, mi történik, ha a feltételrendszer megváltozik. Laboratóriumi körülmények között folytatható. –Közgazdasági kutatásoknál nehezen biztosítható. Megismételhető. –Közgazdasági kutatásoknál általában nem biztosítható. Előfeltétele a kutató felkészültsége: –Ki kell alakítani a jelenség elméleti modelljét! –Meg kell határozni a független, függő (mérhető) változókat! Például: terméktesztek, próbavásárlások, piaci tesztek, stb. Végrehajtásakor: –A független változók megváltoztatása során a függő változók megfigyelése, mérése történik, a külső tényezők hatásának csökkentése mellett! –Általában van kísérleti és kontrollvizsgálat (csoport) (esetleg „placebós” csoport). –Felmerülő problémák: a mérés nem elég pontos, a külső hatásokat nem sikerül elkülöníteni. az elméletét igazolni akaró kutató elfogult. nem tervezett változások történnek a kísérlet folytatása alatt.

83 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 83 4.4.3. A kérdőíves vizsgálat A leggyakoribb primerkutatási, információszerzési technika a társadalmi, gazdasági kutatásoknál, melynek célja: –információgyűjtés az emberek meghatározott csoportjától. kutatási programja pl.: –a kutatási feladat kitűzése, –a kutatás módszer meghatározása: kérdőíves felmérés, –az alapsokaság definiálása, –az alapsokaságon belül az osztályok megoszlásának meghatározása, –megfogalmazni: mit szeretnénk a kérdőív segítségével megtudni, –az alapkérdések megfogalmazása, –a kérdőív elkészítése, megszerkesztése, figyelembe véve: a megoszlásokat, a reprezentatív minta elemszámát, a költségeket, stb. –mintavételi eljárás, –a kérdőív ellenőrzése, (próbafelvétel, kitöltési útmutató készítés, várható kitöltési idő meghatározása) –a kérdőív véglegesítése, engedélyeztetése (cég, ombudsman), sokszorosítása, –felmérés, –csoportosítás, ellenőrzés, kvantifikálás, –az elemzési módszerek meghatározása, –elemzés, következtetés.

84 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 84 4.4.3.1. A kérdőívszerkesztés technikája A leggyakoribb kérdéscsoportok: –nyitott kérdések, –zárt kérdések: egyszerű (egy válasz), összetett (egy válasz, de van „Egyéb:”), szabadon választható (több válasz és van „Egyéb:”. –számszerű adatra, tényre vonatkozó, –rangsoroló, –memóriakérdés, –ismereti, tudásra vonatkozó, –ellenőrző kérdések, –értékelő, –feltételes.

85 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 85 4.4.3.1.1. Mire figyeljünk a kérdőív szerkesztésekor? Csak arra vonatkozzon kérdés, amire szükség van! Időben összekapcsolódó kérdések struktúrája ugyanaz legyen! Zárt kérdés legyen, ha lehet! Számszerű kérdésnél figyeljen arra, hogy: –ne életkort, hanem születési évet kérdezzen! –ahol lehet, konkrét számot, különben szokásos, vagy Ön által meghatározott intervallumok közötti választást kérjen! Van mikor több konkrét kérdés segít egy megfoghatatlan állapot jellemzésében. (Vagyoni helyzet helyett: lakás, gyerekszám, autó, stb.) A kérdések sorrendje lényeges. Figyeljen arra, hogy: –Minden kérdés legyen egyértelmű, tömör. –A zárt kérdésekre felsorolt válaszok rendszere teljes és átfedés mentes legyen! –Ne legyen fölöslegesen tapintatlan! –Kerülje a tagadó és sugalmazó, elfogult kérdéseket. –Igazodjon a minta iskolai végzettségéhez.

86 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 86 4.4.3.1.2. A kérdőív felépítése Legyen bevezető: –üdvözölje a válaszadót, –közölje a célt! Gondolja végig a kérdések sorrendjét: –Általános résszel kezdjen, –a kényes kérdés a végére kerüljön! –az alapkérdés és ellenőrző kérdés egymástól távolabb legyen, másképp fogalmazva, de ugyanazt az eredményt várva. A végén köszönje meg a válaszadást, a ráfordított időt, és ajánlja fel a kísérlet eredményéről való tájékoztatást. Példa kérdéstípusokra egy kérdőíven

87 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 87 4.4.3.2. A kérdőívek eljuttatása a válaszadókhoz Önkitöltős kérdőívek esetén: –(10-40%-os kitöltési arány várható) –postán, levélszekrénybe dobva, személyesen átadva, email-ben (Magyarázza el, hogy jutott a címhez!) Kérdezőbiztosok esetén: –(70-80%-os kitöltési arány várható) –csökkenhet a „nem-válaszolás”-ok, és a hibás válaszok száma, megfigyelésre is van lehetőség. Kérdőívfelvétel telefonon: –(50-60%-os kitöltési arány várható)

88 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 88 4.4.3.3. Adatfeldolgozás, az eredmények értékelése A kitöltött kérdőíveket statisztikailag feldolgozhatóvá kell tenni: –Kódolással, rögzítéssel, közben adattisztítást, tartalmi és logikai ellenőrzést kell végezni. –A nyitott kérdéseknél tartalomelemzésre van szükség. –Elemezni kell a válaszadók sokaságának szerkezetét.

89 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 89 4.4.3.4. A kérdőíves felmérés hibái Mintavételi hiba. Hibás kérdőív. A kérdezőbiztos hibája. Adatfeldolgozási hiba. Nem mintavételi hibák: –nem-válaszolás: befolyásolja: –a kérdőív hossza, –szerkezete, –a kérdések jellege. –válaszadási hiba.

90 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 90 4.4.3.4.1. Hogyan előzzük meg a „nem-válaszolást”? A válaszadók motiválásával. Előzetes időpont egyeztetéssel, bejelentkezéssel. Többszöri felkereséssel. Jó kérdőívvel. Emlékeztető küldésével. HF.: Mindenki állítson össze egy kérdőívet szakdolgozatával, illetve TDK dolgozatával kapcsolatos témában.

91 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 91 4.4.4. Interjú Mikor készítsünk interjút? –Ha szükségünk van a válaszadók véleményére, szokásainak megértésére. –Ha a válaszadó kreativitását, ötleteit akarjuk felhasználni. –Ha nem értjük, hogy egy folyamat miért pont így alakult. –Ha konkrét információt szeretne szerezni. –Ha több megoldás közül kell választani. Formáját tekintve lehet: –kvantitatív: célja statisztikai adatok gyűjtése, hipotézis alátámasztása, trend feltérképezése, formális, előre rögzített kérdéseken alapul, nagyobb mintára épül, komplex kérdések kezelésére nem alkalmas. –kvalitatív: problémák azonosítására, hipotézis megfogalmazására alkalmas, koncepciók, lehetséges megoldások értékelésére. előzetes felmérés lehet kvantitatív vizsgálat előtt. általában kötetlen beszélgetés, de előre tervezett. komplex kérdések kezelésére igen, de számszerű adatok gyűjtésére nem alkalmas.

92 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 92 4.4.4.1. Általános tudnivalók az interjúról Az interjú inkább művészet, mint tudomány. Az interjút készítő személy lehet: –puha: laza, oldott, bizalmas kapcsolatot teremt, –semleges: a kérdező csak egy eszköz, –kemény: tekintélyi helyzetet teremt, mint egy kihallgatásnál. Az irányított interjú: –egy előre elkészített kérdőíven alapul, a kérdező nem érvelhet, magyarázhat, nem adhat tanácsot. Kötetlen interjú (kvalitatív): –ami elhangzott, összefüggéseiben kell értelmezni. –azt is figyelni kell, mit nem, vagy csak segítséggel mondott ki a megkérdezett. –a megkérdezettel kialakult viszony befolyásolhatja a válaszokat. –barátságosan, türelmesen, de kritikusan kell figyelni a megkérdezettre. Személyes beszélgetés (Spontán, ne legyen 1 óránál hosszabb!) Telefonos interjú: (a kutatás végén, ellenőrzésre, maximum 20-30 perc.) Számítógépen interjú: (Nem valósdejű, nincs közvetlen kapcsolt, kozmetikázott lehet.)

93 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 93 4.4.4.2. Felkészülés az interjúra Készüljön fel a vizsgált területből (cégről)! Készítsen interjúvázlatot, de ne ragaszkodjon hozzá mereven! Tesztelje az interjú tervezett anyagát! Rögzítse az elhangzottakat! –Magnetofon, diktafon, vagy akár videomagnó segítségével - kérve a hozzájárulást – illetve jegyzeteljen! –Készüljön föl a technikából: kazettával, elemmel, stb.

94 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 94 4.4.4.3. Mire vigyázzon az interjú során 1? Ez egy bizalmi kapcsolat. Őrizze meg a bizalmat! Öltözködjön az alany igényei szerint! Az interjú elején tömören ismertesse a kutatás célját! Vázolja fel az interjú vázlatát, és ha lehet, tartsa magát ehhez! Ajánlja fel, hogy a kutatás eredményéről tájékoztatja az interjú alanyát, ha lehet haszna az eredményekből, felhasználhatja azokat! A környezetre tett pozitív megjegyzéssel megalapozhatja a kellemes hangulatot. Az első kérdést még alaposabban gondolja át, mint a többit! Egyértelműen fogalmazzon! Egyszerre csak egy kérdést tegyen fel! Csak okkal szakítsa félbe az interjúalanyt, és tisztelje hallgatását is! Ne kommentálja a válaszokat, maradjon semleges jóindulatú kérdező! A „Nem tudom” válasz után fogalmazza át kérdést, esetleg az interjú végén! Ha meglepő kérdést kap, tisztázza, hogy nincs-e félreértés!

95 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 95 4.4.4.3. Mire vigyázzon az interjú során 2? Ha a válasz túl elvont, kérjen konkrét példákat! Ne keverjen magánbeszélgetést az interjúba! A számszerű adatokat pontosan kérje: mind az értéket, mind a tartalmát! Az esetleges ellentmondást udvariasan tárja fel, és kérje tisztázását! Ha nagyon eltér a válasz a témától, néhány perc után udvariasan térjen vissza a kérdésekhez! Ha a kérdezett ellenszenvesen viselkedik, provokálható is a megkérdezett, és a tisztesség határain belül cikizheti is! Ha kicsúszik a kezéből az irányítás, kérjen rövid szünetet (mosdó), és utána legyen határozott! Ne felejtse a végén megkérdezni, hogy van-e még valami, amit fontosnak tart! Ha utalás történt valamilyen Ön által nem ismert forrásra, kérdezzen utána! Köszönje meg az interjút!

96 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 96 4.4.4.4. Az interjú fajtái Elbeszélés, beszélgetés (beszéltetés): –előre nem egyeztetett kérdésekről. Személyes (face to face) interjú: –előre egyeztetett témában szabad beszélgetés (max. 1 óra). Struktúrált interjú: –előre tervezett „kérdés-felelet”, kvantitatív információ gyűjtésére. Stresszinterjú: –a kérdező tudatosan feszült légkört teremt, kényelmetlen kérdéseket tesz fel (munkahelyi felvételi elbeszélgetés). A legfontosabb adatközlővel való beszélgetés: –célszerű jól felkészülni, esetleg előre elküldeni a kérdéseket, (max. 30 perc). Mélyinterjú: –kvalitatív technika. Célszerű tervet készíteni és tartani, miközben az alany hosszabban, elkalandozva fejtheti ki mondandóját. Drága, 40-80 perces. Esetleg többszemélyes. Kiscsoportos interjú (4-5 fő) (Marketingkutatás) Fókuszcsoportos interjú (6-10 fő) (Marketingkutatás) –gyakran videóra rögzítik, zártláncú rendszeren élőben nézik. Szakértői interjú. Szakértői fókuszcsoport interjú. Interjúsorozat: több napon át, különböző kérdéscsoportokat járnak körbe.

97 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 97 4.4.4.5. Az interjú során kapott eredmények értékelése, felhasználása Az interjú egészét nem célszerű beépíteni a dolgozatba. Mellékletben szerepelhet. Ne felejtse el először egyeztetni az interjú alanyával! A számszerű adatokból táblázatokat, grafikonokat készíthet. Célszerű összehasonlításokat végezni különböző válaszadók véleménye között.

98 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 98 4.4.5. Terepkutatás A jelenségek megfigyelése, saját természetes környezetükben. A társadalomtudományokban főleg szociológiai etnográfiai kutatásokat végeznek így. Szereplői: –résztvevő, résztvevő-megfigyelő, megfigyelő- résztvevő, megfigyelő. Lehet nyílt, illetve rejtett. Kvalitatív módszer, általában ki kell egészíteni megfigyeléssel.

99 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 99 4.5. Esettanulmány Az esettanulmány nem egyszerű példa. – Olyan komplex módszer, mely felhasználja a primer kutatás eredményeit, feltárja a különböző tényezők egymásra gyakorolt hatását. Lehet: –objektív, –szubjektív.

100 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 100 4.5.1. Az esettanulmány előkészítése El kell dönteni, hogy: 1.Kinek, milyen célból készül. 2.Milyen jellegű lesz: objektív, vagy szubjektív; egyszerű, vagy összehasonlító.

101 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 101 4.5.2. Az esettanulmány kivitelezése, feladatok 1.Cél- tárgy (cég) meghatározása, információ, adatgyűjtés. –kiemelt figyelmet érdemel a cég pénzügyi helyzete, termékköre, marketingtevékenysége, stb., a külső helyzet, piac, konkurencia. –SWOT elemzés, –Porter versenyképességi modell –PEST módszer, stb. 2.Terepkutatás –Át kell látni a káoszon, és a megszokásból működő rendszeren! –Bemutatkozás, beolvadás, megbeszéléseken részvétel, hosszabb beszélgetések szakemberekkel (bor, virág), minden felkínált anyagot elfogadni. A végén: „Van-e még valami amit fontosnak tart?” kérdés, és a segítség megköszönése. –Különböző színnel, jelöléssel jegyzeteljen általában, titkos anyagot, személyes ötleteket, stb. 3.Információk rendszerezése, állítások körüljárása több forrásból. 4.A gyűjtés lezárása. –Szelektálás. –„Amit elsőre hallunk, azt általában el kell osztani kettővel.”

102 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 102 4.5.3. Az esettanulmány megírása Történhet témaváltoztatás az új ismeretek eredményeként. Írja le az elemzési módszereket, milyen következtetésre jutott. Kívülállóként mutassa be a jelenséget, objektíven. A megbízhatóság fontosabb, mint az általánosíthatóság. Legyen olvasmányos, érdekes! Készüljön fel a prezentálására.

103 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 103 4.5.3.1. Az esettanulmány szerkezete Tartalomjegyzék, bevezetés. Környezetelemzés. –Be kell mutatni a vizsgált vállalatot, történetét, felépítését, termékszerkezetét, stb., de csak a szükséges mértékben. –Milyen célok, stratégiák vezettek a jelenlegi helyzethez? Mik a fő problémák? Milyen problémával foglalkozik az esettanulmányban? Milyen alternatívák vannak? –Van-e stratégia a változtatásra? –Önnek mi a véleménye erről? Az alternatív megoldások elemzése, a legjobb kiemelése. –Milyen problémák léphetnek fel, mi a megoldás a különböző esetekben? –Mik a várható eredmények? (bevétel, versenyhelyzet, stb.)

104 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 104 4.6. A kutatási eredmények elemzése Az elemzés legfontosabb feladata, hogy segítse az egyensúlyt a helyzet leírása, és a miértek megtalálása között. A kvantitatív adatok elemzése történhet: –matematikai, –statisztikai, –számviteli, stb. módszerekkel, –mutatószámokkal, –matematikai-statisztikai eszközökkel.

105 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 105 4.6.1. Kvalitatív információk elemzése, tartalomelemzés Nem beavatkozó technika. Fajtái: –Tartalomelemzés: a kvalitatív információt mérhetővé próbáljuk alakítani. ki kell gyűjteni eseteket, meg kell számolni a gyakoriságokat, stb. Típusai: –pragmatius tartalomelemzés: (oknyomozó) Okaik, hatásuk alapján osztályozza az információkat. –szemantikus tartalomelemzés: jelentésük alapján osztályozza az információkat. »megnevezés-analízis: hányszor említenek dolgokat »attribúció-analízis: hányszor említenek jellemvonásokat »kijelentés-analízis: hányszor jellemeznek egy dolgot hasonlóan

106 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 106 4.7. A kutatások etikai kérdései Mi a kutatás hatása az emberiség fejlődésére? Kerüljük más kutatókkal a témaütközést! (Diplomsdolgozatnál ez kevésbé probléma.) Általában tudjon arról a vizsgált személy, hogy egy kutatás alanya. Neki sem fizikai, sem pszichikai, erkölcsi kárt nem okozhatunk! Főleg kérdőívek esetén vigyázni kell a személyiségi jogok védelmére. Megoldás: –névtelenség, –titkosság. Ne ártsunk cégeknek! Az alapadatokat tisztességes eszközökkel kell elemezni, az eredményeket nem szabad félremagyarázni. Ha a hipotézis mégsem igaz, be kell vallani. A negatív eredmény is eredmény. Legyen etikus a hivatkozás!

107 Tanácsok a Diplomadolgozat készítéséhez Dr. Törcsvári Zsolt 107 5. Mire figyeljünk a prezentáció készítése során? Legyen figyelemfelkeltő címdia, címmel, névvel, dátummal. Minden dián legyen név, dátum, sorszám. Egy dián ne legyen túl sok információ! Lehet kép a háttérben, de legyen kapcsolatban a tartalommal! Ne legyen a dia túl „csicsás”, túl animált! Nem az a lényeg. Legyen a végén következtetés.

108 Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Tanácsok a diplomadolgozat készítéséhez, megvédéséhez Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak 2010 Dr. Törcsvári Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések