Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2016.. Általános szabályok (közép, emelt, írásbeli, szóbeli) 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2016.. Általános szabályok (közép, emelt, írásbeli, szóbeli) 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni."— Előadás másolata:

1 Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2016.

2 Általános szabályok (közép, emelt, írásbeli, szóbeli) 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot. Mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, külön helyen kell elhelyezni. Mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, külön helyen kell elhelyezni. Megjelenés ünnepi öltözetben!

3 Általános szabályok – emelt szint Az emelt szintű vizsgákról (időpontok, helyszínek) személyre szabott értesítést kap minden vizsgázó. Az emelt szintű vizsgákról (időpontok, helyszínek) személyre szabott értesítést kap minden vizsgázó. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot. A vizsgára vinni kell az értesítőt (+ ha van nyilatkozatot és határozatot is!) A vizsgára vinni kell az értesítőt (+ ha van nyilatkozatot és határozatot is!) Megjelenés ünnepi öltözetben!

4 Középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgák időpontja Magyar nyelv és irodalom 2016. május 2. (H) 8:00 Matematika 2016. május 3. (K) 8:00 Történelem 2016. május 4. (Sz) 8:00 Angol nyelv 2016. május 5. (Cs) 8:00 Német nyelv 2016. május 6. (P) 8:00 Informatika (emelt szint) 2016. május 10. (K) 8:00 Informatika (középszint) 2016. május 12. (Cs) 8:00 Földrajz 2016. május 13. (P) 14:00 Fizika 2016. május 17. (K) 8:00 Elektronikai alapismeretek 2016. május 18. (Sz) 8:00

5 Az írásbeli vizsga típusai Összefüggő: egy feladatlapon az írásbeli teljes időtartama alatt dolgozhatunk Összefüggő: egy feladatlapon az írásbeli teljes időtartama alatt dolgozhatunk Több vizsgarészből álló: az egyes részek megoldására fordítható idő lejártával a dolgozatrészt be kell adni, később már nem lehet dolgozni rajta Több vizsgarészből álló: az egyes részek megoldására fordítható idő lejártával a dolgozatrészt be kell adni, később már nem lehet dolgozni rajta

6 Tantárgyi írásbelik Magyar nyelv és irodalom 240 perc 60 + 180 Matematika 180 perc 45 + 135 TörténelemInformatika Elektronikai alapismeretek 180 perc összefüggő Angol nyelv 180 perc 60 + 30 + 30 + 60 Német nyelv 180 perc 60 + 30 + 30 + 60 Fizika 120 perc összefüggő Földrajz 20 + 100

7 Tanítás Magyar nyelv és irodalom nincs- Matematika11:45-15:05 2. órától - 5. óráig Történelem11:45-15:05 Angol nyelv 11:45-15:05 2. órától - 5. óráig Német nyelv van kivéve 301, 302, 303 Fizika, földrajz vankönyvtár Informatika11:45-15:05 2. órától - 5. óráig Elektronikai alapismeretek van kivéve 25 és 26

8 Mit használhatunk a vizsgán?  Az előre elkészített feladatlapok  Az iskola bélyegzőjével ellátott lapok  Íróeszközök kék/fekete golyóstoll kék/fekete golyóstoll rajzok elkészítéséhez ceruza rajzok elkészítéséhez ceruza lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD! lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD!  Javítás: egy vízszintes vonallal át kell húzni a hibás részt  Saját megengedett segédeszközök (tantárgyanként változó) – kölcsön nem kérhető!  A vizsgázónak a dolgozat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható!

9 Mit használhatunk a vizsgán ? Amit a vizsgázó biztosít: Magyar nyelv és irodalom nincs Matematika függvénytáblázat, számológép, körző, vonalzó, szögmérő Történelem történelem atlasz - idén bármelyik Angol és német nyelv I.-III. nincs, IV. nyomtatott szótár Fizika függvénytáblázat, számológép, Földrajz I. nincs, II. atlasz, számológép, körző, vonalzó Informatikavonalzó Elektronikai alapismeretek számológép, vonalzó Függvénytáblázat nincs!

10 Több vizsgarészből álló írásbeli Az első dolgozatrészt a vizsgázó behelyezi a borítékjába, amelyre előzetesen ráírta a nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, valamint a vizsganap keltét. A vizsgázó borítékot az asztal szélére helyezi. A felügyelő tanár kiosztja a második részt. Az idő leteltével a vizsgázó behelyezi a borítékba és az asztal szélére helyezi. Ha van 3., 4. vizsgarész, akkor a folyamat ismétlődik. A vizsgázó a nevét minden egyes dolgozatrészre, minden oldalra ráírja.

11 Piszkozat és üresen maradt részek A piszkozatot és az üresen maradt részeket vizsga végén a vizsgázónak át kell húznia. Ha az írásbeli több vizsgarészből áll, akkor minden egyes dolgozatrész beadása előtt át kell húzni a piszkozatot és az üresen maradt részeket. Ha az írásbeli több vizsgarészből áll, akkor minden egyes dolgozatrész beadása előtt át kell húzni a piszkozatot és az üresen maradt részeket.

12 Jelölős feladatok Ha teszt feladatról van szó, ha jelölni kell azt feladatot, amelyiket nem kívánsz megoldani, ha jelölni kell azt feladatot, amelyiket szeretnél megoldani.

13 Javítás, korrekció Javítás: egy vízszintes vonallal át kell húzni a hibás részt lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD! A javítás egyértelmű legyen! A javítás egyértelmű legyen! Ha teszt feladatról van szó, ugyanez érvényes

14 A vizsgaterem elhagyása Indokolt esetben a vizsgázó – egyidejűleg egy – elhagyhatja a vizsgahelyiséget. Rövid időre távozhat (max. 2 perc!). A vizsgadolgozatot át kell adnia a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ráírja a „kiment …-kor, bejött …-kor” szöveget a dolgozatra és a jegyzőkönyvre. A felügyelő tanárok óránkénti váltásban ügyelnek.

15 Írásbeli vizsga végén A felügyelő tanár és a vizsgázó közösen ellen ő rzi a boríték tartalmát. A felügyelő tanár és a vizsgázó közösen ellen ő rzi a boríték tartalmát. A tisztázati és piszkozati lapok számának táblázatban rögzített helyességét mindketten nyugtázzák aláírásukkal. A tisztázati és piszkozati lapok számának táblázatban rögzített helyességét mindketten nyugtázzák aláírásukkal. A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében lezárja a borítékot. A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében lezárja a borítékot. A vizsgázó távozik a vizsga helyszínéről. A vizsgázó távozik a vizsga helyszínéről.

16 Szabálytalanságok A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakának történelem érettségi vizsgáján a korábbi és az újabb szerkesztésű atlaszt is használhatják a diákok.

17 Szabálytalanságok

18 Szabálytalanságok Kínában nem adnak esélyt a csalásra (Kép:documentingreality.com)

19 Szabálytalanság Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel: – elveszi a vizsgázó dolgozatát, –ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, –ráírja az elvétel idejét, aláírja, –visszaadja a vizsgázónak. Értesíti az igazgatót (folyosós felügyelővel). A vizsga befejezése után az igazgató kivizsgálja az ügyet. Jegyzőkönyv készül. Döntés születik: – a vizsgarész figyelmen kívül hagyásával értékelik –az adott tárgyból javító vizsgát kell tenni.

20 Késés, idő előtti távozás Fel nem róható okból (minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására)  pótló vizsga Fel nem róható okból (minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására)  pótló vizsga Felróható okból  javító vizsga Felróható okból  javító vizsga Ha nincs lehetőség pótló vizsga letételére az adott vizsgaidőszakban  az igazgató engedélyezheti az írásbeli vizsgarész szóbelivel való kiváltását Ha nincs lehetőség pótló vizsga letételére az adott vizsgaidőszakban  az igazgató engedélyezheti az írásbeli vizsgarész szóbelivel való kiváltását

21 Késés, idő előtti távozás Késés, távolmaradás esetén azonnal értesíteni kell az osztályfőnököt mobiltelefonon! Késés, távolmaradás esetén azonnal értesíteni kell az osztályfőnököt mobiltelefonon! Szervezési okokból az írásbeli vizsga idején az iskola vonalas telefonhívást nem fogad!

22 A dolgozatok értékelése A 12%-ot el nem érő írásbeli esetén nincs szóbeli vizsgára lehetőség abból a tárgyból. Középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet.

23 KÖZÉPSZINT KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 2016. május 31. 8:00 – 16:00 A dolgozatok értékelésével kapcsolatban a megtekintést követő munkanap 16:00 óráig lehet észrevételt tenni. KÖZÉPSZINT KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 2016. május 31. 8:00 – 16:00 A dolgozatok értékelésével kapcsolatban a megtekintést követő munkanap 16:00 óráig lehet észrevételt tenni. 12.A_VB ( +11.a, külsős) 12.C _VB 2016. május 30.8:00 – 16:00 12.B _VB (külsős és 14.B) 13.D_VB ( +11.c) 2016. június 1. 8:00 – 16:00

24 Megtekintés - észrevétel „A vizsgázó a kijavított érettségi vizsgadolgozatot megtekintheti, arról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, az értékelésre észrevételt tehet” Iskolai fénymásolás esetén a költséget a vizsgázónak meg kell téríteni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának.

25 Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja Szóbeli vizsganapok 2016-ban: június 2. (Cs) – 9. (Cs) Az OH által kijelölt bizottság előtt, melyet 3 szaktanár alkot Az OH által kijelölt helyszínen Külön értesítés – értesítőt az iskola ad Vinni kell: Értesítő Igazolvány Nyilatkozat, határozat (ha van)

26 A középszintű szóbeli vizsgák időpontjai 12.C_VB 2016. június 13-15. 12.A_VB 2016. június 14-17. 12.B_VB 13.D_VB 2016. június 16-18. A testnevelés gyakorlati vizsga időpontja: június 14. kedd.

27 Jegyzők 12.A_VB Gáll Rita Beáta 12.B_VB Balázsné Görömbey Zsuzsanna 12.C_VB Óvári Enikő 13.D_VB Waldhauser Marianna Fordulj hozzájuk bizalommal!

28 Szóbeli vizsga előtt Az első napon ½ 8-ra minden vizsgázónak meg kell jelennie (ünneplőben). Az első napon ½ 8-ra minden vizsgázónak meg kell jelennie (ünneplőben). Ekkor az elnök kihirdeti: Ekkor az elnök kihirdeti: –az írásbeli dolgozatok minősítésének esetleges változását, –az észrevételek elbírálásának eredményét, –a részletes vizsgabeosztást, –az eredményhirdetés időpontját. A vizsga előtt 30 perccel meg kell jelenni. A vizsga előtt 30 perccel meg kell jelenni.

29 A középszintű szóbeli vizsga

30 A témakörök rendelkezésre állnak, a tételek titkosak. 8-tól 18 óráig zajlik a vizsga. 8-tól 18 óráig zajlik a vizsga. A feleletek idején legalább 3 bizottsági tag jelenléte szükséges. A felelet előtt 30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. KIVÉTEL: idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő. A felelet időtartama maximum 15 perc lehet. A felelet időtartama maximum 15 perc lehet. A segédeszközöket a kérdező tanár készíti elő, de a vizsgázó választja ki. A segédeszközöket a kérdező tanár készíti elő, de a vizsgázó választja ki. A vizsga nyilvános, a DÖK és a SZM képviselői is jelen lehetnek. A vizsga nyilvános, a DÖK és a SZM képviselői is jelen lehetnek. Eszközök – amiről a vizsgázó gondoskodik

31 A középszintű szóbeli vizsga Eszközök – amiről a vizsgázó gondoskodik Matematika: függvénytáblázat, számológép, körző, vonalzó, szögmérő Testnevelés: személyi sportfelszerelés

32 A szóbeli felelet Jegyzet készíthető, de szabad előadásban kell vizsgázni. A vizsgázó önállóan felel, de ha elakad, vagy súlyosan téved, segítséget kaphat. A vizsgázó önállóan felel, de ha elakad, vagy súlyosan téved, segítséget kaphat. A tétellel kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel. A tétellel kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel. A felelet akkor szakítható félbe, ha A felelet akkor szakítható félbe, ha – a vizsgázó súlyosan tévedett, –az idő letelt. Ha a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Ha a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tételhúzás előtt – szükség esetén! – rövid időre kimehet. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tételhúzás előtt – szükség esetén! – rövid időre kimehet.

33 Póttétel húzása A szóbelire adható összes pontszám 12 % alatti elérése esetén (teljes tájékozatlanság) az elnök póttételt húzat. A póttételre adott pontszámot meg kell felezni, egész számra kerekíteni, majd százalékra átváltani. A póttételre adott pontszámot meg kell felezni, egész számra kerekíteni, majd százalékra átváltani. –12 % alatt: sikertelen vizsga, –írásbeli+szóbeli együtt 25% alatt: sikertelen vizsga.

34 Jogorvoslat Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán jogszabály-sértést tapasztalt, a vizsgabizottság döntése ellen törvényességi kérelmet nyújthat be a záróértekezletet követő 5 napon belül. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán jogszabály-sértést tapasztalt, a vizsgabizottság döntése ellen törvényességi kérelmet nyújthat be a záróértekezletet követő 5 napon belül. A kérelmet az Oktatási Hivatalnak kell címezni, és az iskola igazgatójának kell benyújtani. A kérelmet az Oktatási Hivatalnak kell címezni, és az iskola igazgatójának kell benyújtani. Nem az érdemjegyre, hanem a vizsga szabályosságára vonatkozóan lehet észrevételt tenni! Nem az érdemjegyre, hanem a vizsga szabályosságára vonatkozóan lehet észrevételt tenni! Részletes vizsgálat után a Hivatal dönt. Részletes vizsgálat után a Hivatal dönt.

35 Egyéb tudnivalók Az emelt szintű nyelvi érettségi 60% felett állami nyelvvizsgával egyenértékű. Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító - és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. (minimálbér 15 és 25 %-a) Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító - és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. (minimálbér 15 és 25 %-a) Egy vizsgaidőszakban adott tárgyból csak egy vizsgát lehet tenni. Előrehozott érettségi vizsgát az tehet, aki előtte teljesíti az adott tantárgyból a tantervi követelményeket.

36 Egyéb tudnivalók Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók – a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése eseten – csak a középiskolai tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában tehetnek, és csak a Magyarországon tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából. A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni. Előrehozott érettségi vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzése után lehet javítani. (Egyetlen megoldás, ha szintemelő vizsgázik.)

37 Egyéb tudnivalók Azok a tanulok, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten – magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából – előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.

38 Egyéb tudnivalók Azoknak a vizsgázóknak, akik rendes érettségi vizsgára jelentkeztek, am a középiskola utolsó évfolyamán valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, és így nem fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, előrehozott vizsgává minősíthető át a többi vizsgájuk, a vizsgatárgytól függetlenül. Az előrehozott vizsgáról (illetve sikertelen érettségi vizsga esetén) bizonyítvány helyett „Törzslapkivonat”-ot vehet át a vizsgázó. Ezt a következő jelentkezésig meg kell őrizni, és jelentkezéskor le is kell adni, mert bevonják. A bizonyítvány megszerzéséig minden újabb törzslapkivonaton szerepelnek az előző eredmények.

39 Egyéb tudnivalók Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli. Ha a végzős tanuló évvégén évismétlésre bukik, akkor nem érettségizhet ebben a vizsgaidőszakban.

40 Köszönöm a figyelmet! Remélem figyeltetek! Sikeres vizsgát kívánok!

41


Letölteni ppt "Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2016.. Általános szabályok (közép, emelt, írásbeli, szóbeli) 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések