Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014/15-ös tanév mérései Nemzetközi szint: PISA mérés (15 éves tanulók.) Országos mérések: A köznevelési törvény, a 20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014/15-ös tanév mérései Nemzetközi szint: PISA mérés (15 éves tanulók.) Országos mérések: A köznevelési törvény, a 20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet,"— Előadás másolata:

1

2 A 2014/15-ös tanév mérései Nemzetközi szint: PISA mérés (15 éves tanulók.) Országos mérések: A köznevelési törvény, a 20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet, valamint a tanév rendjér ő l szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza Intézményi szint ű mérések

3 A PISA mérés Magyarországon

4 PISA mérés 2015 I. 2015-ben már a kollaboratív problémamegoldást is méri a teszt. Vagyis hogyan tud a diák együttm ű ködve másokkal egy-egy problémát megoldani, egyáltalán hajlandó-e erre? Az iskolai kultúránkból a közösen értékelt közös munka szinte teljesen hiányzik. A kooperatív megoldások nem eléggé elterjedtek. Még jobban hiányzik az IKT eszközökkel segített együttm ű ködés, pedig a PISA dokumentum szerint ez lenne a legfontosabb és a leghatékonyabb.

5 PISA mérés 2015 II. A mi köznevelési rendszerünk arra tanítja a diákot, hogy el ő re megadott problémákat, el ő re megadott receptek alapján tudjon megoldani a tanuló nagyrészt papír alapon vagy szóban. Tehát elég valószín ű, hogy 2015-ben is az átlag alatt fogunk teljesítni. Véleményem szerint a PISA mérés olyan fokú probléma megoldási képességet vár el tanulóinktól, mellyel jelenleg nem rendelkeznek.

6 A jelenlegi intézményi kötelezettségek háttere Az Európai Unió 2010-ben elfogadott „Európa 2020” stratégiában célul t ű zte ki, hogy az oktatásban a gyengén teljesít ő k arányát 15% alá kell szorítani. Jelenleg ez csak négy EU tagországban teljesül: Hollandia, Észtország, Finnország, Lengyelország. 2012-ben (PISA) az összes felmért magyar diák közül olvasás terén 19,7 százalék, matematikában 28,1 százalék, természettudományban pedig 18 százalék nem érte el a kettes képességszintet.

7 Probléma felvetése az oktatáspolitika részér ő l 1. Magyarországon nagyok a mérhet ő különbségek az eltér ő szociokulturális tanulók eredményeiben. Hazánkban a tanulók eredményét a szociális, kulturális és gazdasági hátterük er ő sebben befolyásolja, mint a legtöbb országban. A PISA és az OKM összefüggései.docxA PISA és az OKM összefüggései.docx 2. Hogyan lehet közvetve javítani a PISA méréseken elért hazai eredményeinken úgy, hogy alapvet ő en a kompetenciaméréseken való teljesítmény növelésére fókuszálunk? 3. Az OKM nem elszámoltatási és nem is iskolaértékelési céllal jött létre, hanem azért, hogy fejlessze az iskolák és a pedagógusok értékelési, mérési kultúráját. Ez a célkit ű zés a jöv ő ben módosul, mert a tanfelügyelet keretében folyó intézményellen ő rzés- és érékelés része lesz az is, hogy az intézmény a mérési eredményeit miként elemzi, és hogyan veszi figyelembe a nevel ő -oktató munka további tervezésénél. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_altalanos_iskola.pdf int ell dokumentum.docx

8 Intézkedési terv Eddig a tanévig csak a kompetenciamérésen alulteljesít ő intézményeknek volt kötelez ő az elkészítése. 35/2014. (IV.30) EMMI rendelet 9.§ (10) szerint 2015. június 10-ig kötelez ő minden intézménynek intézkedési tervet készíteni! http://www.heves-pki.hu/index.php/2013-10-18-07-02- 28 http://www.heves-pki.hu/index.php/2013-10-18-07-02- 28

9 A kompetenciamérés 2015. május 27-én lesz, 6. 8. és 10. évfolyamon A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg A mérés tartalmi kereteit a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete tartalmazza A Hivatal 2016. február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szint ű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szint ű elemzéseket az intézmények vezet ő inek, az intézményi és a fenntartói szint ű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza.

10 Idegen nyelvi felmérés két tanítási nyelven oktató iskolában 2015. június 3. 6. évfolyam (A2-es szint) és 8. (B1-es szint) évfolyam idegen nyelvi mérése. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 2015. június 3. 10. évfolyam B2 szint

11 Idegen nyelvi mérés a többi iskolában Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet els ő idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mér ő eszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2015. június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mér ő eszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2014. november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2015. június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

12 DIFER Az általános iskolák 2014. október 10-ig felmérik azon els ő évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a kés ő bbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt el ő segít ő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejl ő désvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2014. október 22-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2014. december 5-ig kell elvégezniük.

13 NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszer ű iskolai oktatásban részt vev ő tanulók esetében 2015. január 5. és 2015. május 27. között kell megszervezniük.

14 Kerekes András Pedagógiai szakértő kerekes.andras@heves-pki.hu 06/36/511-525


Letölteni ppt "A 2014/15-ös tanév mérései Nemzetközi szint: PISA mérés (15 éves tanulók.) Országos mérések: A köznevelési törvény, a 20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések