Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innovációk a hazai tehetséggondozásban Mayer József Cs. Ferenczi Szilvia Sebestyén Virág Szegő Dóra Szombathelyi Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innovációk a hazai tehetséggondozásban Mayer József Cs. Ferenczi Szilvia Sebestyén Virág Szegő Dóra Szombathelyi Szilvia."— Előadás másolata:

1 Innovációk a hazai tehetséggondozásban Mayer József Cs. Ferenczi Szilvia Sebestyén Virág Szegő Dóra Szombathelyi Szilvia

2 Néhány gondolat egy kutatás kapcsán

3 A tehetséggondozás pályázati világa A pályázati rendszer gazdagodása minőségi javulást eredményezett a tehetséggondozásban. A tehetséggondozás pályázati források nélküli fenntarthatósága nehézségekbe ütközik. A szervezetekben nincs nagy hagyománya a tehetséggondozó tevékenység hatékonyságmérésének. A szervezetek kiválasztási mechanizmusaiban jelenleg jellemzően nem az objektív, számszerűsíthető és pontosan követhető mérési módok (pl. versenyeredmények, tantárgyi mérések, tesztek és egyéni nyomon követés) dominálnak, hanem inkább olyan szubjektív szempontok, mint a tanárok véleménye és a diákok motivációja.

4 NTP- nyertes pályázók megoszlása évenként és típusonként

5 Tehetséggondozás az iskolákban – Mit tapasztalatunk a programok kapcsán? 1.Ötletgazdák és/vagy megvalósítók 2.A pályázó(k köre) 3.Egyéni vagy csapatteljesítmény 4.Beágyazódás a szervezetbe 5.Kapcsolatteremtés 6.Disszemináció

6 Milyen szervezetekkel, intézményekkel működnek együtt a tehetséggondozás kapcsán? (n=813)

7 Az Önök szervezetében, intézményében mekkora mértékben akadályozzák a minőségi tehetségfejlesztő munkát a következők (n=861)?

8 Mennyiben tartják fontosnak a következő szempontokat a tehetséggondozó tevékenység eredményességének megítélésében

9 Mi alapján ítélik meg Önök a tehetséggondozó tevékenységük hatását a szervezetre?

10 Egy iskola belső világa

11 Tehetséggondozó stratégiánk Nagy múltú tehetséggondozó programmal rendelkezünk, Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, Komplex tehetséggondozó programban veszünk részt kiemelt területünk a matematika és természettudomány, Hatókörünk: intézményi, települési, megyei, területi, Célunk: Az iskolában folyó tehetségsegítő munka összehangolása, egységes keretbe foglalása, Versenyszellem kialakítása, versenyeztetés, Tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, Iskolai szakkörök

12 Tehetséggondozó stratégiánk Pozitív előminősített referenciaintézmény jelöltek vagyunk Több regisztrált Jó Gyakorlattal rendelkezünk Tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésekben veszünk részt Országos átlag feletti eredmények a kompetenciamérés területén Középiskolai továbbtanulási mutatók kedvező alakulása Tehetséggondozással kapcsolatos pályázatokban veszünk részt 2016. januárban szereztük meg az ÖKOISKOLA címet Akkreditált Tanulmányi versenyünk a Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny Iskolánk a Szegedi Tudományegyetem kutatóiskolája (diagnosztikus mérések)

13 A tehetséggondozás területei iskolánkban Tanítási órákon: a differenciált osztálymunka páros és csoportmunka egyénre szabott fejlesztés emelt szintű oktatás (matematika, idegen nyelv) csoportbontás – matematika, nyelvi (angol, német), informatika és technikaórákon kooperatív tanulási technikák alkalmazása kompetencia alapú oktatási módszerek tanulói prezentációk IKT eszközök alkalmazása Tanórán kívüli tevékenységekben: délutáni foglalkozások szakkörök, sportkör tehetséggondozó műhelyek projektek, tehetségnapok, könyvtári foglalkozások versenyekre való felkészítések levelezős tanulmányi versenyek feladatainak megoldása

14 A tehetségek bevonásának szempontjai A pedagógus megfigyelései, A tanuló képességei, Személyiségtényezői, Erős oldala, Gyenge oldala, Elkötelezett e? Érdekli–e a téma/tárgy/terület.

15 Tehetséggondozás –külső szemmel

16 Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház –munkatársainak a véleménye ErősségekGyengeségek Szakmai hálózatok erősödése Szakemberek elkötelezettsége (pedagógusok, civil egyesületek, Arany János Tehetségprogram folytatása Tanoda program folytatása Az otthonról hozott kedvezőtlen tanulói minták A tanulók szociális helyzete, ingerszegény szocio-kulturális helyzet A megfelelő szakemberek hiánya A kistelepülések fizikai távolsága a tehetségpontoktól Erőforrások hiánya Információ-hiány, családok tájékozatlansága Megfelelő módszertanok hiánya A tanulók és a tanárok motiválatlansága Hosszú távú stratégiák hiánya Intézményi infrastruktúra hiánya LehetőségekVeszélyek Kortárs csoportok kialakítása „Esély órák” szervezése Utógondozás Tanulói portfólió Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése A KLIK-kel történő együttműködés erősítése A családok tájékozottságának növelése A források „sporadisztkus” jellege A bürokrácia túlburjánzása A tanulók lemorzsolódás A kortárs csoportok kedvezőtlen hatása A pedagógusok kezeletlen kiégési tünetei

17 Felkészülés a tehetséggondozásra

18 Amin célszerű változtatni… Az „iskola”(szervezet) küldetésnyilatkozatát”, pedagógiai programját és „rejtett tantervét” újra célszerű az új cél érdekében átgondolni A hagyományos tanárszerepeken A „tanórát” illetve az iskolai időháztartás nehezen változtatható mintázatait Az intézményben szerepet vállaló pedagógusok továbbképzésének tervezését Az iskola külső kapcsolatrendszerének átgondolása (a partnerhálózat újratervezése)

19 Gyakorlati lépések Az intézményvezetés szakmai alapon történő megerősítése és/vagy átszervezése Az intézményben működő munkaközösségi rendszer teljes vagy részleges átalakítása Az intézményen belül tudásmegosztás (tudásmenedzsment) csatornáinak intézményesítése A tehetséggondozást támogató belső információs rendszer kialakítása A pedagógusok továbbképzésével összefüggő stratégia újratervezése az intézményben dolgozó pedagógusok kompetencia-térképének az elkészítése alapján Az iskolában zajló, a tanórákhoz kapcsolódó programok (pl. korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás stb.) hatásvizsgálatának kidolgozása és alkalmazása Mentorálás, mint új tanári (tanulást/tehetséggondozás/hátárnykompenzálást támogató) szerep vállalása Mikro-tantestületi rendszer kialakítása

20 Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "Innovációk a hazai tehetséggondozásban Mayer József Cs. Ferenczi Szilvia Sebestyén Virág Szegő Dóra Szombathelyi Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések