Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erasmus+ 2014 - 2020 Egészségnevelés az életre Health Education for Life Gesundheitserziehung für’s Leben Disszeminációs konferencia Dissemination Conference.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erasmus+ 2014 - 2020 Egészségnevelés az életre Health Education for Life Gesundheitserziehung für’s Leben Disszeminációs konferencia Dissemination Conference."— Előadás másolata:

1 Erasmus+ 2014 - 2020 Egészségnevelés az életre Health Education for Life Gesundheitserziehung für’s Leben Disszeminációs konferencia Dissemination Conference Disseminationskonferenz Kőszeg, 2016.04.23 Project No. 2014-1-PL01-KA201-003416

2 Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. The new Erasmus+ programme aims to support actions in the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020. Das Erasmus+ Programm ist das Programm der Europäischen Union für Erziehung, Bildung,Jugendliche und Sport für den Zeitraum2014-2020

3 Az Erasmus + hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban Erasmus+ replaces seven programmes bringing together Das Ersamus + umfasst sieben frühere Programme der EU in einem komplexen Programm

4 Fiatalok Lendületben Infografika :

5 3 pályázati kategória / 3 key actions / 3 Bewerbungskategorien 1. EGYÉNI MOBILITÁS (KA1) / Learning mobility of individuals /persönliche Mobilität 2. INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2) / Innovation and good practices / Innovation und Teilung von bewährten praktischen Kenntnissen 3. SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3) / Support for policy reform / Unterstützung von fachpolitischen Reformen

6 1. a tanulók és a munkatársak, szakemberek, oktatók mobilitása: külföldi tanulási és/vagy szakmai tapasztalatszerzési lehetőségek hallgatók, gyakornokok, fiatalok és önkéntesek, valamint egyetemi tanárok, oktatók, ifjúságsegítők, oktatási intézmények és civil társadalmi intézmények munkatársai számára; Mobility of learners and staff: opportunities for students, trainees, young people and volunteers, as well as for professors, teachers, trainers, youth workers, staff of education institutions and civil society organisations to undertake a learning and/or professional experience in another country; Die Mobilität von Lernenden und von Personal: Chancen für Studierende, Praktikanten, junge Menschen, Freiwillige, Hochschullehrer und sonstige Lehrkräfte sowie für Fachkräfte der Jugendarbeit, Personal von Ausbildungseinrichtungen und Organisationen der Zivilgesellschaft zum Lernen und/oder zum Erwerb von Berufserfahrung im Ausland

7 2. nemzetközi stratégiai partnerségek, amelyek célja az oktatás, a képzés és az ifjúságügy egy vagy több szektorára irányuló kezdeményezések kifejlesztése, az innováció támogatása, valamint a tapasztalatcsere és a know-how cseréjének ösztönzése az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és más releváns területeken tevékenykedő, különböző típusú intézmények között. Transnational Strategic Partnerships aimed to develop initiatives addressing one or more fields of education training and youth and promote innovation, exchange of experience and know-how between different types of organisations involved in education, training and youth or in other relevant fields. Länderübergreifende strategische Partnerschaften zur Entwicklung von Initiativen in mindestens einem der folgenden Bereiche: allgemeine und berufliche Bildung, Jugend, Innovationsförderung, Austausch von Erfahrungen und Know-how zwischen unterschiedlichen Organisationen u. a. in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend

8 Stratégia partnerség iskolák között / Strategic Partnerships for school education / Strategische Partnerschaft für Schulen A projekt tartalma / content of the project / Inhalt des Projekts Résztvevő partnerek / Participants / Teilnehmer: Lengyelország – Törökország – Magyarország egy-egy oktatási régiója One of the education regions (towns) of / Einer der Schulbezirke von Poland (Chojna), Turkey (Konya) Hungary (Kőszeg) Projekt időtartama / duration of the project / Dauer: 2014. szeptember 1 – 2016. augusztus 31. Projekt teljes költségvetése / Total budget / Total Budgets: 131835.00 EUR

9 Tevékenységek / Activities / Aktivitäten 1. Konferenciák / Conferences / Konferenzen Egészségnevelés a középiskolákban / Health Education in secondary schools / Gesundheitserziehung in den Mittelschulen (Chojna-Konya-Kőszeg) Az egészségnevelés szerepe a tanrendben / The role of health education in the curriculum / Die Rolle der Gesundheitserziehung im Lehrplan (Chojna) Iskolai egészségnevelés / Health education at schools / Gesundheitserziehung in der Schule 1. disszeminációs konferencia az Internet platformról / 1st dissemination conference on Internet platform /1-ste Disseminationskonferenz auf dem Internetplatform (Chojna) 2. disszeminációs konferencia a munkafüzetről / 2nd dissemination conference on activity book /2-teDisseminationskonferenz über das Arbeitsheft (Kőszeg)

10 Workshops Nem a dohányzásra, alkoholra és drogokra / No to smoking, alcohol and drugs / Nein auf Rachen, Alkohol und Drogen (Konya) Veszélyhelyzetek, drog- és alkoholfogyasztás / Dangerous behaviour, drugs and alcohol / Gefahrenstellen, Drogen- und Alkoholkonsum (Chojna) Testnevelés a testi és szellemi egészség szolgálatában / Physical education for physical and mental fitness /Körpererziehung im Dienste der körperlichen und mentalen Gesundheit (Kőszeg) Testmozgás és egészséges életmód / Physical Activity and Fitness / Körperbewegung und gesunde Lebensführung (Konya) Testnevelés szerepe az egészségnevelésben / Health advantages of physical education / Die Rolle der Körpererziehung in der Gesundheitserziehung (Chojna) Munkafüzet összeállítása / Activity book edition /Zusammenstellung des Arbeitsheftes (Kőszeg) Lelki egészség / Mental health /mentale Gesundheit (Chojna – Kőszeg - Konya)

11 Képzések / Trainings / Bildungen Az internet platform használata / Use of Internet platform / Gebrauch des Internetplatforms (Konya) A munkafüzet összeállítása / Edition of the activity book / Zusammenstellung des Arbeitsheftes (Kőszeg) Számos helyi képzés / Local trainings / örtliche Bildungen in Chojna-Konya-Kőszeg

12 Logó verseny / Logo competition / Logo-Wettbewerb A projekt logója egy a diákok közt meghirdetett verseny eredményeképpen lett kiválasztva / The logo of the project was choosen as a result of a competitition among students / Das Projekt- Logo wurde als Ergebnis nach einem Wettbewerb unter den Schülern ausgewählt

13 Hírlevél / Newsletter / Rundschreiben A projekt keretében összesen hét hírlevél készül el 4 nyelven, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a projekttevékenységek és annak eredményei. / In the framework of the project altogether 7 newsletters are issued in 4 languages to represent all the happenings and results of the project / Im Rahmen des Projektes werden insgesamt 7 Rundschreiben in 4 Sprachen angefertigt, in denen die Projekttätigkeit und ihre Ergebnisse ausführlich vorgestellt werden.

14

15

16 Hasznos oldalak / More information / Weitere Informationen A projekt honlapja / Homepage of the project: www.healthedu-gryfino.pl Erasmus + www.tka.huwww.tka.hu www.eplusifjusag.huwww.eplusifjusag.hu www.eacea.ec.europa.eu

17 Köszönöm a figyelmet! Thank you for your attention Danke für Ihre Aufmerksamkeit


Letölteni ppt "Erasmus+ 2014 - 2020 Egészségnevelés az életre Health Education for Life Gesundheitserziehung für’s Leben Disszeminációs konferencia Dissemination Conference."

Hasonló előadás


Google Hirdetések